Пешко Анатолій Володимирович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплектування бібліотечних фондів
Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, економ. тупика / Акад. екон. наук України, Акад. соц. упр. ; [керівник проекту: Співак С. М. ; авт.-уклад.: Андрушків Б. М. та ін. ; відп. ред.: Моховик Н. М.]. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. - 228 с. : фото. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 224-225. - 1000 прим. - ISBN 978-617-7331-40-6 У книзі представлено біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем А. Пешком виходу України з багатоаспектної кризи. Зроблено спробу в художньо-публіцистичній формі здійснити своєрідний аналіз і дано критичну самооцінку реалізації власних життєвих можливостей. Зроблено це в контексті оцінки суспільних процесів і явищ, висвітлено категорії смислу і сенс життя. Очима автора розкрито проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності в їх взаємозв’язку та під різними кутами зору. До кожного розділу у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і трактування у контексті теперішньої соціально-економічної ситуації в Україні. Висновки автора розглядаються з позиції науковців, управлінців, письменників, філософів і культурологів. Процеси, події, явища, учасником яких був автор, спроектовано на конкретну особу українського суспільства. Видання розраховане не лише на широкий читацький загал, а й на психоаналітиків, журналістів, соціологів, економістів, управлінців, політиків, філософів, громадських діячів. Андрушків Б. М. Управління економічною кафедрою у технічному ВУЗі / Богдан Андрушків ; [уклад.: Б. Андрушків та ін. ; заг. ред. Н. М. Моховик] ; [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Каф. менеджменту підприємн. діяльності]. - Тернопіль : Паляниця В. А. [вид.], 2020. - 252 с. : іл. - Бібліогр.: с. 123-129. - 350 прим. - ISBN 978-617-7331-74-1 Видання розкриває особливості формування і розвитку кафедри в університетських умовах. Висвітлено досвід формування в умовах "безгрошів'я" матеріально-технічної та навчально-методичної баз кафедри. Складнощі підготовки студентів - бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які передбачають присвятити себе у маймутньому підприємництву сфері послуг та інноваційної діяльності. Вектор розвитку сільських населених пунктів в умовах адміністративно-територіальної реформи.- Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. - 414 с.-  ISBN 978-617-7331-74-1 У цій, художньо-публіцистичній книзі, на прикладі села Мшанець розкрито досвід господарської діяльності, ведення аграрних реформ, будівництва, в т.ч. духовних християнських об'єктів. Автори розглядають процес національного відродження, впровадження новий традицій та духовного розвою населених пунктів Галицько-Подільського краю. Особливості управління санаторно-курортними закладами в умовах адміністративно-територіальної реформи.- Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. - 485 с. У цій, художньо-публіцистичній книзі, на прикладі села Конопківка та розміщеного у ньому санаторію "Медобори", розкрито історико-краєзнавчи аспекти розвитку пересічного населеного пункту, досвід господарської діяльності, ведення адміністративно-господарської реформи. Автори розглядають процес національного курортного відродження, у рамках традицій Галицько-Подільського краю.  
Дарувальник: 
Пешко А. В.
Подаровані книги: