33-річчя Чорнобильської трагедії (з фонду ВНБІ)

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) 26 квітня 1986 р. – найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Вона поставила перед людським суспільством безліч проблем, які й досі повністю не вирішені, адже сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря унаслідок аварії в Чорнобилі, була в 30-40 разів більшою, ніж під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС брали 240 тис. осіб. Усі вони отримали високі дози радіації. Однак саме пожежникам вдалося врятувати населення прилеглих територій України, Білорусії і Росії та запобігти ще більш масштабної катастрофи – сильного водневого вибуху, який міг стати наступним етапом трагедії. Відразу після аварії було опромінено майже 8,5 млн. людей, високе радіоактивне забруднення охопило близько 155 тис кв. км територій, з них 52 тис кв. км – сільськогосподарські землі. Унаслідок забруднення повітря, ґрунтів і вод з’явилася так звана «зона відчуження», де небезпечно, а тому заборонено проживати людям. Проте в цій зоні продовжують жити близько 400 видів тварин, птахів та риб, 1200 видів флори, 60 з них занесені до Червоної книги України, а 20 є рідкісними. У «зоні відчуження» тваринний і рослинний світ зазнає генетичних мутацій.

До теперішнього часу не існує єдиних даних щодо кількості людей, які загинули чи згодом померли від наслідків вибуху на ЧАЕС. Так, німецькі представники організації «Лікарі світу за запобігання війні» тільки серед ліквідаторів нарахували 50–100 тис. смертей, оцінивши загальну кількість жертв у 246 тис. осіб. За іншими даними загальна кількість постраждалих оцінюється у 540–900 тис. осіб. Нині, від двох до семи мільйонів людей продовжують проживати на територіях з підвищеною радіоактивністю. У 20 тисяч з них діагностується рак щитовидної залози.

Хоча полум’я давно вже приборкано, зона визначена, карти радіаційного забруднення опубліковано, але небезпека не минула, відчуття тривоги за середовище проживання продовжує турбувати людей. Чорнобильська АЕС усе ще становить велику небезпеку для навколишнього світу, оскільки діючий об’єкт «Укриття» або так званий «Саркофаг», споруджений над зруйнованим 4-м енергоблоком, зазнає поступової руйнації. Він будувався в умовах високого рівня радіоактивності методом дистанційного монтажу, щоб запобігти поширенню радіоактивного пилу за межі реактора. На думку експертів, руйнація його конструкції може призвести до більш значних екологічних наслідків, ніж аварія 1986 р. На передодні 33 річниці трагедії проводиться випробування нових безпечних конструкцій об’єкту «Укриття» на ЧАЕС, що згодом дозволить здійснити демонтаж його нестабільних частин саркофагу і гарантувати безпеку населенню України та сусідніх країн ще на декілька десятиліть.

Отже, Чорнобиль – це страшний, повчальний урок для всього людства, який змушує замислитися над мірою відповідальності влади перед народом за рішення, які вона приймає. Адже питання, які виникли ще в часи Чорнобильської катастрофи, і досі залишаються без відповіді. Якщо прихильники атомної енергетики планують і далі будувати нові АЕС в усьому світі, то варто думати не про збільшення потужностей, а, насамперед, про безпеку: як зробити так, щоб аварії не мали таких масштабних і катастрофічних наслідків, або як запобігти поширенню радіації на далекі відстані. Згідно Указу Президента України від 10 листопада 2006 р., 14 грудня встановлений як День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для більш глибокого та детального вивчення цієї страшної катастрофи в історії людства, зокрема, її причин та наслідків відділ науково-бібліографічної інформації підготував список видань, присвячених Чорнобильській трагедії ХХ століття.

 

Офіційні документи

 

1. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серп. 2011 р. : (офіц. текст). Київ : Паливода А. В. [вид.], 2011. 56 с. (Закони України).

Шифр зберігання НБУВ: ВА750779

 

2. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : зб. законодав. та нормат. док. (до 15-ї річниці Чорнобильської катастрофи) / [уклад. О. Л. Стерін ; ред. А. М. Миколюк]. – Харків, 2001. – 200 с.

У збірнику вміщено законодавчі та нормативні документи, що стосуються соціального захисту громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діючі станом на 1 березня 2001 року. При укладанні видання було використано офіційні видання документів та публікації їх в засобах масової інформації.

Наприкінці книги додано адресні та контактні дані державних органів з соціального захисту постраждалих осіб та громадських чорнобильських організацій м. Харкова.

Шифр зберігання НБУВ: Вс35182
Шифр зберігання ВНБІ: Х87(4Ук)я2 С69

 

Збірники документів і матеріалів, дослідження

 

3. Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи (результати соціол. дослідж. 1986–1995 рр.) / Ін-т соціології НАН України, дослід.-навч. центр «Демократичні ініціативи» ; відп. ред.: В. Ворона [та ін.]. – Харків : Фоліо, 1996. – 415 с. : іл., табл., фотогр. – Бібліогр.: с. 402-413.

У пропонованому виданні вперше досліджено проблеми соціальних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для населення регіонів з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення, переселенців із зони аварії, ліквідаторів. Унікальний матеріал розкриває становище «чорнобильців» в суспільстві, їхні думки, оцінки трагедії та її наслідки, їх ставлення до соціальної політики держави й міжнародної гуманітарної допомоги. Книга відкриває нові сторінки в соціальному літописі постчорнобильської доби й дозволяє побачити справжні масштаби й проблеми соціальних і психологічних наслідків чорнобильської катастрофи.

Збірник складається з шести розділів та грунтовної бібліографії до кожного з них: статті зі збірників наукових праць науково-дослідних установ, періодичних та газетних видань; матеріали науково-практичних конференцій; тези доповідей міжнародних конференцій; зарубіжні видання тощо. Особливі елементи (таблиці, діаграми, ілюстрації) доповнюють та унаочнюють викладені відомості.

Шифр зберігання НБУВ: Ва567418
Шифр зберігання ВНБІ: С5я2 С69

 

4. Чорнобиль: проблеми здоров’я населення : зб. док. і матеріалів у 2 кн. / Ін-т історії України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. – Київ, 1995.

Кн. 1. – 259 с.
Кн. 2. – 239 с.

Збірник містить документи центральних і республіканських державних та партійних органів, що висвітлюють проблеми чорнобильської катастрофи, її негативний вплив на стан здоров’я населення. Він є першою спробою авторів простежити позицію вищих керівних, державних і партійних інстанцій колишнього Радянського Союзу і УРСР, громадських організацій в означеній проблемі.

Науково-допоміжний апарат складається з іменного, географічного покажчиків та переліку 206 документів (1986–1994 рр.). Додатком слугують примітки з наведенням даних про допустимі норми вмісту радіоактивних речовин у харчових продуктах (лікарській сировині).

Шифр зберігання НБУВ: В340759/1-2
Шифр зберігання ВНБІ: Р(4Укр)я2 Ч-75

 

5. Чорнобильська трагедія : док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; упоряд.: Н. П. Барановська [та ін.] ; ред. рада: П. П. Толочко (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – 783 с. – (Пам’ятки історії України, Джерела новітньої історії ; Сер. 5).

У збірнику подано системний аналіз документів і матеріалів засідань ЦК Компартії та уряду СРСР, ЦК Компартії України, установ Академії наук УРСР та інших відомств упродовж 1967–1995 років, що розкривають низку питань : від історії будівництва ЧАЕС до її аварії, та післяаварійного стану станції та становище України взагалом. Висвітлюються заходи державних, господарських, наукових, громадських установ та організацій щодо ліквідації наслідків катастрофи.

Книга містить таблиці зі статистичними даними: про переселення постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС в регіони України; до країн СНД, США, Чехії, Словаччини; про звернення громадян до комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи у 1993 р. тощо.

До збірника включено понад 500 документів з архівних фондів Президії Національної Академії наук України та Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

Посібник має перелік документів, примітки. та покажчик географічних назв.

Шифр зберігання НБУВ: Вс31013
Шифр зберігання ВНБІ: Т(4Ук)6я2 Ч-75

 

Книги пам’яті

 

6. Книга памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Донецкая область. – Донецк : ООО «Юго-Восток», 2006–2008.

Т. 1 / отв. за вып. А. В. Кириченко. – 2006. – 230 с. : ил., фот.
Т. 3 / ред. Т. О. Ружинская. – 2008. – 246 с. : ил., фот.

У книзі увічнено 2154 померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з числа жителів Донецької області. Представлено архівний фотоальбом загиблих ліквідаторів, статистичні відомості про чисельність громадян, які мають статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, подана динаміка зростання смертності серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС Донецькій області упродовж 1986–2006 років.

У третьому томі матеріал згруповано за чотирма блоками: «Чернобыльский излом: взгляд из ХХІ века», «Вспомним всех поименно…», «Деятельность Донецких организаций «Союз Чернобыль Украины», «Чернобыльские тетради». Окремо подано відомості про діяльність Донецької обласної організації ВГО «Спілка Чорнобиль України».

Завершує обидва видання поетична сторінка, присвячена учасникам ліквідації аварії.

Шифр зберігання НБУВ: В352203/1,3
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук-Дон)д.я2 К53

 

7. Книга пам’яті померлих та загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідаторів, евакуйованих і переселенців, які мешкали в Харківській області / уклад.: О. М. Дорожко [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Борова. – Харків : РВП «Оригінал», 1997. – 320 с. : іл.

Шифр зберігання НБУВ: Ва717037
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УК-ХАР)я2 К53

 

8. Книга пам’яті померлих та загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідаторів, евакуйованих і переселенців, які мешкали в Харківській області / уклад.: О. М. Титаренко [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Борова. – вид. 2-ге, доп., перероб.Харків : ТО «Ексклюзив», 2002. – 444 с. : іл.

У книзі розповідається про героїв-ліквідаторів, про жителів з територій, прилеглих до аварії на ЧАЕС, які були евакуйовані у Харківську область. До видання включено імена померлих з підтвердженим статусом ліквідаторів і постраждалих унаслідок аварії. Окремий розділ присвячено співробітникам УМВС України.

Книга пам’яті також включає вірші з рукописної поетичної збірки «Быль и боль», упорядкованої В. Болотовим у Чорнобилі 1986 року, зі збірки В. Шовкошитного «Жорстоке свято», поетичні твори та довідкові матеріали з обласної та районної преси Харківщини.

Видання доповнено списком померлих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, евакуйованих і переселенців, які мешкали в Харківській області та переліком умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва628511
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)д.я2 К53

 

9. Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область. – Житомир : Полісся, 2016. – 672 с. : фотоіл.

Історико-меморіальне видання присвячене вшануванню подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які свідомо пішли на смертельну боротьбу з невидимим ворогом – радіацією, щоб щасливо жили наступні покоління.

Книга містить імена та короткі біографічні дані учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, доля яких пов’язана з Житомирською областю. Матеріал розміщено за районами і містами за алфавітом. «Книга Пам’яті…» базується на документах Державного архіву Житомирської області, архівів районних, міських управлінь праці та соціального захисту населення, громадських організацій, музеїв, газет, а також містить спогади ліквідаторів та мемуари.

Видання збагачене ілюстративними фотоматеріалами. Для зручності користування подано перелік умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Вс62201
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР-ЖИТ)д.я2 К53

 

10. Не гаснет памяти свеча...: воспоминания родных и близких о москвичах – участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС / редкол.: Т. Д. Рудакова [и др.] ; Москов. благотвор. обществ. орг. членов семей умерших участников ликвидации после аварии на Чернобыльской АЭС «Вдовы Чернобыля». Москва, 2001.

Кн. 1. 304 с. : фотоил.

Книга спогадів рідних, друзів, товаришів по службі про тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – найстрашнішої техногенної катастрофи ХХ століття. До книги увійшли спогади не всіх, хто міг би сьогодні розповісти про близьких людей – героїв-ліквідаторів. Видання побачило світ завдяки громадській організації «Вдови Чорнобиля», що зберігає і доносить до нових поколінь пам’ять про героїв-чорнобильців.

Додаткова інформація містить перелік померлих москвичів-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та фотографії із сімейних альбомів, документальні матеріали.

Шифр зберігання НБУВ: В346779/1
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Рос)д.я2 Н38

 

11. Чернігів Чорнобильський. Книга памяті / упоряд. Є. Г. Cонник. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. – 560 c. : фотоіл.

Видання Ради обласного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складається з двох частин. Перша – це спогади учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 року, в яких узагальнюється внесок Чернігівщини в ліквідацію Чорнобильської катастрофи. Друга – містить списки загиблих та померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Чернігівської області станом на 1 січня 2007 року.

Шифр зберігання НБУВ: ВА688536
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УК-ЧЕР)я2 Ч-49

 

12. Чернігів Чорнобильський. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2008.

Кн. 2 : Книга мужності / авт. ідеї і упоряд. Є. Г. Сонник. 2008. 912 с. : іл. Бібліогр.: с. 909.

У книзі висвітлено спогади учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи про внесок підприємств, організацій області у боротьбу з радіаційною небезпекою. Розкриваються причини, що призвели до ядерної катастрофи, подаються списки учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986–1990 роках, та стан радіаційної безпеки через 20 років після аварії.

Матеріал доповнено кольоровими фотографіями активістів фонду допомоги інвалідам Чорнобиля.

Шифр зберігання НБУВ: В351582/2
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УК-ЧЕР)я2 Ч-49

 

13. Чернобыльцы: Книга памяти. 1986–2000 / В. Г. Шкода (сост., шеф-ред.). – Киев : Золотые ворота, 2001. – 206 с.

Ця книга спогадів містить неопубліковані раніше документи, свідчення його учасників і журналістські публікації про небувалу за масштабами ядерну катастрофу і водночас стійкість, мужність і самовідданість персоналу станції, пожежних, співробітників міліції, воїнів Радянської Армії – всіх тих, хто загинув у боротьбі зі смертельною загрозою. Окремо подано меморіальний перелік з короткими біографічними даними робітників станції, які загинули в перші часи трагедії на своєму посту, померлих у лікарні від гострої променевої хвороби та тих, хто підірвав своє здоров’я, беручи участь у ліквідації наслідків аварії й передчасно пішов з життя в наступні після неї роки.

Видання має творчу сторінку – це вірші: Бориса Олійника, Василя Осадчого, Володимира Коломійця, Леоніда Горлача та багатьох інших літературних діячів, присвячені героям-ліквідаторам.

Шифр зберігання НБУВ: ВА606221
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)д.я2 Ч-49

 

Бібліографія

 

14. Україна – зона екологічного лиха : рек. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. ; упоряд. І. Е. Рикун. – Одеса, 1993. – 116 с.

Проблема екології, збереження природи є одним з найактуальніших життєвих проблем сьогодення. Екологічна криза назріває в багатьох країнах світу, має глобальний характер. Не виняток тому й Україна.

Пропонований бібліографічний покажчик висвітлює екологічні проблеми України. Один з 12 розділів «Біль наш Чорнобиль» містить найбільш науково обґрунтовані дані про причини аварії та наслідки її ліквідації, про стан і майбутнє саркофага. Статті з періодичних видань доповнено віршами відомих українських письменників: Бориса Олійника, Ліни Костенко, Івана Драча та ін.

Науково-допоміжний апарат включає алфавітний покажчик авторів і назв та список видань, вірші з яких використано у покажчику.

Шифр зберігання НБУВ: Ва559665
Шифр зберігання ВНБІ: Б1(4Укр)я1 У45

 

15. Чернобыль – индекс91 : междисциплинар. указ. лит. по проблемам Чернобыля / Белорус. ком. «Дети Чернобыля». – Минск : Университетское, 1991–    .

Вып. 1 / отв. ред. Г. А. Несветайлов. – 1991. – 192 с.

Науково-інформаційне видання містить різнопланові дані про Чорнобильську катастрофу, взяті з наукових книг та часописів, збірників матеріалів наукових конференцій, суспільно-політичних журналів та газет, які вийшли білоруською, російською та англійською мовами до 1 червня 1991 року. Бібліографічні та реферативні описи супроводжуються анотаціями.

Основні розділи збірника: «Официальные материалы», «Природа», «Человек», «Общество», «Дети Чернобыля». Для зручности користування видання доповнено покажчиками: предметним, іменним, географічних назв та покажчиком джерел гуманітарної допомоги.

Шифр зберігання НБУВ: В338594/1
Шифр зберігання ВНБІ: Р11/36я1 Ч-49

 

16. Чернобыль: Дайджест 1994-95 : междисциплинар. бюл. по проблемам Чернобыля / Центр экол. политики России, ЮНЕСКО, Отд. экол. наук, Черноб. экол. исслед. сеть, Белорус. нац. ком. по прогр. «Человек и биосфера», Ин-т генетики и цитологии АН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 1996

Вип. 4 / под общ. ред. Н. А. Картеля. – 1996. – 273 с.

Випуск є продовженням інформаційної серії зібрань про Чорнобильську катастрофу у вигляді рефератів і статей з біології та медицини російською та англійською мовами. Видання розширює інформаційний кругообіг та надає можливість всім дослідникам в цілому оцінити постчорнобильську ситуацію у Білорусі, Росії та на Україні, а також сприяє поширенню за кордоном об’єктивної інформації про наслідки аварії.

Структура у покажчику має такі розділи: «Официальные материалы», «Природа (живая природа, неживая природа), «Человек», «Общество», «Патентная информация».

Шифр зберігання НБУВ: Ж69415
Шифр зберігання ВНБІ: Р11/36я1 Ч-49

 

17. Чернобыльская катастрофа: библиогр. науч. лит. / М-во по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС, Ин-т Радиобиологии АН Беларуси ; под ред.: Е. Ф. Конопли, И. В. Ролевича. – Минск : Право и экономика, 1996. – 274 с.

У покажчику зібрано літературу, що висвітлює: соціально-психологічні проблеми та шляхи психологічної реабілітації і соціальної адаптації населення, яке постраждало під час аварії на Чорнобильської АЕС, зокрема у Білорусі та її населених пунктах. Це – бібліографічні описи друкованих праць, зокрема тези доповідей і матеріалів наукових конференцій, з’їздів, конгресів, статті зі збірників наукових праць, продовжуваних та періодичних видань, публікації у засобах масової інформації. У матеріалах охарактеризовано стан здоров’я людей після катастрофи; висвітлено питання медико-соціального обґрунтування системи надання допомоги населенню з питань відновлювального лікування та реабілітації. Приділено увагу екологічним проблемам, зокрема стану забрудненого ґрунту, впливу радіації на рослинний та тваринний світ. Окремо висвітлено питання охорони материнства і дитинства, генетичних наслідків та спадкових захворювань у населення Білорусі.

Шифр зберігання НБУВ: Ва578905
Шифр зберігання ВНБІ: Р11/36я1 Ч-49

 

18. Чорнобиль. Наслідки для довкілля, здоров’я та прав людини. Досвід подолання (Офіц. док., кн., зб. наук. ст. 1999–2002 рр.) / М-во освіти і науки України, Держ. наук.-техн. б-ка України, Інформ.-бібліогр. від. ; уклад. А. В. Луговська. – Київ, 2003. – 14 с.

Бібліографічний список містить інформацію з екологічних, медичних та соціальних питань стосовно подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. До нього увійшли офіційні документи, монографії, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, збірники наукових статей, документально-публіцистичні твори, методичні рекомендації, препринти (всього – 131 назва), надруковані українською та російською мовами.

Джерельною базою слугували каталоги та картотеки Державної науково-технічної бібліотеки України.

Шифр зберігання ВНБІ: Б1(4УК)я1 Ч-75

 

19. Чорнобиль. Чверть століття потому : бібліогр. покажч. / М-во культури, ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва» ; [уклад. Н. Гуцул ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко]. – Київ, 2012. – 39 с.

Дане видання є інформаційним ресурсом про чорнобильську трагедію, яка охопила різні сфери життєдіяльності: екологію, медицину, політику, демографію, культуру.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Чорнобильська катастрофа в законодавстві»; «Причини та наслідки»; «Вплив аварії на здоров’я українців»; «Художнім рядком про трагедію»; «Трагедія Чорнобиля на сторінках Інтернет». Додатком слугує список сценаріїв для проведення заходів, присвячених Чорнобильській аварії та іменний покажчик.

Покажчик підготовлено фахівцями Державної бібліотеки України для юнацтва та Національним музеєм «Чорнобиль».

Шифр зберігання НБУВ: Р121505
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)6я1 Ч-75

 

 

Підготувала мол. наук. співробник С. В. Блиндарук

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні