Історія Києва у бібліографічних покажчиках та довідкових виданнях (з фонду ВНБІ)

Київ – столиця України, одне з найкрасивіших, найбільших і найдавніших міст Європи, що розкинулося по обох берегах середньої течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Місто є політичним, культурним, фінансово-економічним, транспортним, а також освітнім і науковим центром країни. Тут зосереджено центральні органи влади, насамперед законодавчої – Верховна Рада, виконавчої – Кабінет міністрів та судової – Верховний суд України, а також низка іноземних місій, штаб-квартир і представництв міжнародних організацій та всесвітньо відомих корпорацій.

Сьогодні Київ ще й найбільший в Україні туристичний центр. Його середньовічні храми, зокрема Києво-Печерська Лавра та Софія Київська – пам’ятки світового значення, викликають інтерес науковців та іноземних туристів. Повному висвітленню історії та культури столиці України у різні історичні епохи сприяють дослідження як вчених різних допоміжних історичних дисциплін, так і знахідки та відкриття місцевих краєзнавців, без яких неможливо уявити картину життя міста у минулі часи.

Швидко відшукати необхідну інформацію з історії, архітектури, культури та інших сфер життєдіяльності й функціонування української столиці, у різні історичні періоди і сьогодення, допоможуть бібліографічні покажчики та довідкові видання Відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вони містять різнопланові відомості, включаючи дані про книжкові та періодичні видання, присвячені Києву. Адже, друковане слово не втрачає своєї цінності, незважаючи на збільшення обсягів електронної інформації, темпів і засобів її поширення, зокрема, багатьма бібліотеками міста, що мають також багаті книжкові фонди, власні інформаційні електронні бази даних та забезпечують використання світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

 

Бібліографічні видання

 

1. Історія Києва : бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка УРСР ; [бібліогр. ред. Ф. П. Максименка]. – Київ, 1958–1963.

Т. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1917 р. Вип. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 р. / Держ. публ. б-ка АН УРСР ; [уклад. Н. М. Шеліхова]. – 1958. – 329 с.

Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

Т. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1917 р. Вип. 2 : Історія Київа з 1861 р. до 1917 р. / Держ. публ. б-ка АН УРСР ; [уклад. Н. М. Шеліхова]. – 1958. – 323, 75, 44 с.

Шифр зберігання НБУВ: В304473/1.2
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

Т. 2 : Київ соціалістичний. Вип. 1 : 1917 – червень 1941 / М-во культури УРСР ; [уклад.: Д. С. Альохін, К. М. Єрмак, Н. М. Шеліхова ; відп. ред. Л. Л. Макаренко]. – 1963. – 518 с.

Шифр зберігання НБУВ: В304473/2.1
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

Т. 2 : Київ соціалістичний. Вип. 2 : 1941–1961 / М-во культури УРСР ; [уклад.: Г. М. Курій, Н. М. Уманська ; відп. ред. Л. Л. Макаренко]. – 1962. – 282, 25, 21, VII с.

Шифр зберігання НБУВ: В304473/2.2
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

 

2. Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2006. – 86 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ва673657
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

 

3. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; уклад. Н. А. Дехтярьова] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2009–2010.

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. – 2009. – 412 с. – Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис з найдавніших часів до 1861 року.

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 2 : Історія міста Києва періоду 1861 – першої половини 1917 рр. – 2009. – 199 с. – Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1861 року до 1917 року.

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 3 : Історія міста Києва періоду 1917–1990 рр. – 2009. – 426 с. – Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1917 року до 1990 року.

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 4 : Київ на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – 2009. – 90 с. – Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1990 року до 2000 року.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 5 : Пам’ятки. – 2009. – 199 с.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 6 : Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій) / [уклад. Л. Є. Дем’янова]. – 2009. – 226 с.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 7 : Скульптурні пам’ятки. – 2009. – 103 с.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 8 : Райони та вулиці. – 2010. – 116 с.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 9 : Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції. – 2010. – 201 с

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 10 : Демографія. Етнічні спільноти у Києві. – 2010. – 105 с.

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 11 : Історико-культурна та географічна характеристика міста. – 2010. – 57 с.

Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики. Кн. 12 : Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія. – 2010. – 105 с.

Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики. Кн. 13 : Зведений іменний покажчик. – 2010. – 170 с.

Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики. Кн. 14 : Зведений покажчик назв книг та статей. – 2010. – 108 с.

Шифр зберігання НБУВ: В351839/1–3, кн. 1–14
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я1 І-90

 

Довідкові видання

 

4. Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева. – [Репр. изд. 1820 г.] – Киев : Час, 1991. – 224 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ао255854
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Б49

 

5. Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наук. думка, 1991. – 320 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ва536898
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Б49

 

6. Володимирська : культурол. путівник / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; ред., авт. передм. В. М. Грузин. – Київ : Вид. дім «Амадей», 1999. – 286 с. : іл. + дод. – (Історія однієї вулиці ; т. 3).

Шифр зберігання НБУВ: Ао260251
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 В68

 

7. Друг О. Від війта до мера / Ольга Друг, Віталій Ковалинський, Ольга Мельник. – Київ, 2004. – 64 с.

Шифр зберігання НБУВ: Со25525
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Д76

 

8. Киев. Что? Где? Как? : фотопутеводитель / [авт. текста Ю. Н. Холодков ; сост.: В. В. Лисовский, Э. Я. Уманцева]. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407 с. : ил.

Шифр зберігання НБУВ: Ва491029
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

9. Кияни : біогр. слов. / Л. Г. Андрієнко [та ін.] ; голов. ред. Ю. О. Храмов ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманітар. дослідж. УАН. – Київ : Фенікс, 2004. – 456 с. : фотоіл.

Шифр зберігання НБУВ: Со26033
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

10. Київ : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1981. – 735, [28] с. : іл.

Шифр зберігання НБУВ: Ао227985
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

11. Київ : іст.-біогр. енциклопед. довід. / Г. Ю. Івакін [та ін.] ; відп. ред. Ю. О. Храмов ; Ін-т гуманітар. дослідж. Укр. акад. наук. – Київ : Фенікс, 2007. – 1120 с. : іл.

Шифр зберігання НБУВ: Со27296
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

12. Київ : путівник-довідник / Д. І. Мишко, І. О. Ігнаткін, М. М. Лисенко ; ред. І. Мосензон. – Київ, 1958. – 399 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ао145250
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

13. Київ та його околиця в історії і пам’ятках / під ред. Михайла Грушевського ; УАН, Іст. секція. – Київ : Держвидав України, 1926. – 475 с.

Шифр зберігання НБУВ: В1926
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К38

 

14. Ковалинский В. В. Меценаты Киева / В. В. Ковалинский. – 2 изд., испр. и доп. – Киев : Кий, 1998. – 523 с.

Шифр зберігання НБУВ: Вс33022
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 К56

 

15. Кончаковский А. Киевские скрижали памяти / Анатолий Кончаковский, Валерий Крюков. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 268 с. : іл.

 

16. Макаров А. Н. Киевская старина в лицах. ХІХ век / А. Н. Макаров. – Київ : Довіра, 2005. – 880 с. : ил. – Библиогр.: с. 861–876.

Шифр зберігання НБУВ: Ва661372
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 М15

 

17. Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины / А. Н. Макаров. – 2–е изд. – Киев : Довіра, 2005. – 558 с. : ил. – Библиогр.: с. 526–549.

Шифр зберігання НБУВ: Ва665491
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 М15

 

18. Нікітенко Н. М. Софія Київська : путівник / Н. М. Нікітенко. – Київ : Амадей, 2001. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Софії Київської").

Шифр зберігання НБУВ: Ва616308
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Н62

 

19. Позняк П. І. Київ: погляд через століття : фотопутівник / П. І. Позняк, С. В. П’ятериков. – Київ : Мистецтво, 1987. – 240 с. : іл.

Шифр зберігання НБУВ: Ао244904
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 П47

 

20. Пономаренко Л. А. Київ : корот. топонім. довід. / Л. А. Пономаренко, О. О. Різник. – Київ : ПАВЛІМ, 2003. – 124 с. + 4 арк. іл. – Бібліогр.: с. 123.

Шифр зберігання НБУВ: Ва639983
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 П56

 

21. Прорізна. Ярославів Вал : культурол. путівник / Василь Галайба, Валерій Грузін, Марія Кадомська, Дмитро Малаков. – Київ : Амадей, 2010. – 295, [8] с. : рис. + 1 арк. дод. – (Історія однієї вулиці ; т. 4).

Шифр зберігання НБУВ: Ао268715, з дод.
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 П80

 

22. Путівник по Києву (сучасний та давній Київ).Київ : УКРТУРЕ, 1930. – 152 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ва462675
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 П90

 

23. Рибаков М. О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М. О. Рибаков. – Київ : Кий, 1997. – 374 с.

Шифр зберігання НБУВ: Вс32444
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Р49

 

24. Хрещатик : культурол. путівник / упоряд. В. М. Грузин. – Київ : Амадей, 1997. – 159 с. + дод. – (Історія однієї вулиці).

Шифр зберігання НБУВ: Ао259424
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Х88

 

25. Шероцький К. В. Київ : путівник / К. В. Шероцький. – Репр. з 1917 р. – Київ : Кобза, 1995. – 374 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ао258568
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Ш49

 

26. Шленский Д. Андреевский спуск : культурол. путеводитель / Д. Шленский, А. Браславец ; ред. В. М. Грузин, А. Н. Макаров. – Киев : Амадей, 1998. – 238 с. + прил. – (История одной улицы ; т. 2).

Шифр зберігання НБУВ: Ао259808
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)я2 Ш68

 

 

Укладачі:            Л. П. Мацкевич, П. М. Штих
Сканування         А. М. Головащук

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45