Логуш Тетяна Іванівна і Логуш Юрій Омелянович

Коронація слова
Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Відома українська благодійниця та громадська діячка, голова правління благодійного фонду «Мистецька скарбниця» Тетяна Іванівна Логуш і Юрій Омелянович Логуш, відомий науковець-економіст, громадський діяч, професор, доктор економічних наук (NYU), подарували до фондів НБУВ унікальне науково-довідкове видання, присвячене 20-річчю Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

Подружжя Тетяна і Юрій Логуші – співзасновники соціальних проектів: «Коронація слова», «Карнавалія», «Золоті письменники України».

Книга підготовлена і видана видавництвом «Світ Успіху» за грантовою програмою Українського культурного фонду «Знакові події для української культури» у тісній співпраці з командою «Коронації слова».

Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу «Коронація слова». 2000–2020 / керівник проекту Н. О. Струк ; [редкол.: О. Є. Бондарева, А. В. Будник, Т. І. Вірченко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 496 с. : іл.

Видання підготовлено на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Книга вперше комплексно відображає історію конкурсу, подає інформацію про номінації – романів, кіносценаріїв, п’єc, пісенної лірики та творів для дітей і щорічні відзнаки. Представлено біографічні довідки про лауреатів I–III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, подано відомості про дипломантів конкурсу, склад журі. Включено також наукові оглядові літературознавчі розвідки, рецензії на відзначені твори. Книга щедро ілюстрована. Видання висвітлює результати багаторічної подвижницької праці засновників і меценатів конкурсу Юрія і Тетяни Логушів та команди проекту.

Читачі і співробітники Бібліотеки щиро дякують Тетяні і Юрію Логушам за натхненну працю на ниві української культури, ґрунтовне довідкове видання, яке є своєрідним літописом українського літературного життя XXI століття.

Дарувальник: 
Логуш Тетяна і Логуш Юрій
Подаровані книги: 
Коронація слова 2000-2020
Коронація слова 2000-2020