Гирич Ігор Борисович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації
Черговий том серії «Епістолярні джерела грушевськознавства» – «Листування Михайла Грушевського» поповнив фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Щиро дякуємо Ігорю Борисовичу Гиричу, доктору історичних наук, член-кореспонденту Української вільної академії наук, дійсному члену Наукового товариства імені Шевченка за цей цінний дарунок! Листування Михайла Грушевського / ред.: І. Гирич, А. Атаманенко ; упоряд.: В. Тельвак, М. Дядюк ; Укр. іст. т-во, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Дрогобиц. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ ; Нью-Йорк ; Острог ; Львів ; Торонто, 2019. – 204 с. – (Серія : Епістолярні джерела грушевськознавства ; т. 7 : Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським). – Парал. тит. арк. англ.
Дарувальник: 
Гирич І. Б.
Подаровані книги: