Наші люди – золото найвищої проби

Поділитися: 
Дата події: 
26-04-2019

Учора, 25 квітня,  на загальних зборах Національної академії наук України академік НАН України Олексій Семенович Онищенко – філософ, культуролог, соціолог, історик, організатор науки і громадський діяч, радник Президії НАН України (з 2015 року й  дотепер) був нагороджений Золотою медаллю імені В. І. Вернадського НАН України за видатні досягнення у галузі дослідження і популяризації національної наукової спадщини.

Золота медаль імені В.І. Вернадського є найвищою відзнакою Національної академії наук України, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе наукове і практичне значення. Медаль заснована в 2003 році на честь першого президента Академії – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського.

І хто ж, як не Олексій Семенович Онищенко, своєю відданістю обраній справі і своєю діяльністю, тісно пов’язаною з іменем і спадщиною Вернадського, є достойником цієї нагороди! Понад двадцять років, з 1992 по 2013, він очолював Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського, нині – почесний генеральний директор НБУВ. За ті роки НБУВ досягла значних успіхів у розвитку функцій національної бібліотеки, і його справу продовжують люди, серед яких чимало учнів Майстра.  Високу оцінку заслужили праці  вченого в галузі розвитку духовної культури, світогляду особи, способу життя, науково-технічної революції, філософсько-соціологічних проблем еволюції масової свідомості, соціології релігії, історії релігій в Україні. Йому належить вагомий внесок у розвиток теорії та практики бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, а також науково-дослідних і науково-організаційних робіт, що сьогодні поєднуються в комплексі бібліотечних та архівних наук.

О. С. Онищенко є автором понад 600 наукових праць, у тому числі 40 монографій. Брав участь у розробці концепцій ідеології державотворення, формування інформаційного, громадянського суспільства, реформи політичної системи, державної інформаційної політики, розвитку гуманітарної сфери, у підготовці щорічних національних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України.

Під його науковим керівництвом і за його участі видано фундаментальні праці з проблем соціогуманітаристики, формування вітчизняного інформаційного середовища, історії Національної академії наук, бібліотечної справи в ХХ ст., Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Особливий внесок належить О.С. Онищенку у роботі Комісії НАН України  з розробки наукової спадщини В.І.Вернадського, проведенні щорічних читань, присвячених В.І. Вернадському, та підготовці фундаментальної ювілейної серії “Вибраних праць академіка В.І. Вернадського” під егідою НАН України, виданні декількох томів серії, в тому числі томів «В. І. Вернадський і Україна», “Листування В.І. Вернадського з українськими вченими” та «В. І. Вернадський. Бібліографія». Активно опікується академік і підготовкою серії видань до 100-річного ювілею НАН України, в тому числі “Національна академія наук України: 1918–2018”, “Керманич української науки: життєвий шлях Б.Є. Патона” тощо.

А про організаторський хист, людяність, душевність недавнього керманича НБУВ усі, хто з ним працював, можуть розповідати дуже багато. Тож увесь колектив «Вернадки» щиро й сердечно вітає академіка Онищенка, нашого батька,  колегу й друга, нашого дорогого Олексія Семеновича з цією високою відзнакою! Шануємо, цінуємо й пишаємось Вами!