Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів

Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ, подарував НБУВ третій двохтомний збірник наукових праць, що продовжує серію «Хороші та погані сусіди» («Dobre i zfe sąsiedztwa»), засновану з ініціативи Інституту історії та міжнародних відносин цього вузу. Проект носить міждисциплінарний і міжнародний характер і спрямований на з‘ясування стану, специфіки, методології дослідження та методів урегулювання конфліктів і співжиття на помежів‘ї культур, у межах транскордонних взаємодій.

1. Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne, t. 1: Bliscy i dalecy sąsiedzi, red. K. Grysińska-Jarmuła, T. Maresz, Bydgoszcz 2018, ss. 320

2. Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne, t. 2: Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze, red. T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła, Bydgoszcz 2018, ss. 302

Це унікальне видання зосередило в собі праці більше півсотні вчених із різних галузей гуманітаристики (історії, книгознавства, політології, соціології, культурології, міжнародних відносин), які представляють дослідницькі центри низки країн Європи, зокрема й України.
Збірник має широкі хронологічні, територіальні та міждисциплінарні виміри.
У першій його частині «Близькі та далекі сусіди» вміщені матеріали, що стосуються конкретики взаємодій у межах окремих спільнот і на міжнародному рівні. Друга частинна «Сусіди в історіографії, освіті та культурі» містить статті, пов'язані з історичною політикою та культурною спадщиною в контексті добросусідських відносин, а також дослідження щодо відображення проблеми «околиць» у історіографії та місця теми добросусідських відносин в історії місцевої та регіональної освіти в Польщі, Сербії, Білорусії та Україні.
Наукові редактори збірника доктори Катажина Грисінська-Ярмула та Тереза Мареш нині укладають наступне видання серії, що також, сподіваємося, потрапить до фондів нашої бібліотеки.

Дарувальник: 
Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ
Подаровані книги: