Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації

У дисертаційному дослідженні здійснено визначення напрямів діяльності бібліотек в електронному середовищі, теоретико-методологічне обґрунтування специфіки наукового опрацювання електронних ресурсів та класифікацію моделей комунікації між причетними до електронного обігу джерел наукової інформації інституціями.
Обґрунтовано низку шляхів і засобів реалізації мережевої кооперації бібліотечних установ у контексті створення інтегрованих наукових електронних бібліотек. Запропоновано оптимальну модель для українського бібліотечного середовища, що ґрунтується на новітніх тенденціях розвитку галузі (інтеграція метаданих, інтелектуальний аналіз даних, пов'язані дані, цифрове кураторство тощо).
Уточнено й верифіковано понятійно-категоріальний апарат формування наукових електронних бібліотек та наукового опрацювання електронних документів. Наведено авторську типологію суб'єктів інтеграції джерел наукової інформації, з'ясовано методологічні та технологічні особливості їх функціонування залежно від охоплення користувацької аудиторії.
Результати дослідження апробовано в комплексі електронних повнотекстових ресурів НБУВ.

Здобувач: 
Гарагуля Сергій Сергійович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
11-04-2019
Автореферат: 
Дисертація: