Чистяк Дмитро Олександрович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації
Дмитро Олександрович Чистяк, доцент, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України (2009), Асоціації перекладачів країн СНД і Балтії (2009), P.E.N.-клубу Бельгії (2013), Асоціації європейських журналістів (2012), Спілки письменників Євразії (2017), дійсний член та директор Київського центру Європейської академії наук, мистецтв і літератури, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України. Д. Чистяк подарував до фондів Національної бібліотеки імені Вернадського збірку унікальних видань поезії. Серед подарованих книг  праці І. Драча, Б. Олійника, О. Коробка, Д. Павличка, І. Франка. Читачі та співробітники Бібліотеки висловлюють слова щирої подяки та поваги Д. Чистяку за його творчий доробок і щедрий дар до фондів Бібліотеки.   1. Деаконеску І. Безлітнє : вибр. поeзії / І. Деаконеску ; передм., пер. з фр. Д. О. Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 96 с. Іона Деаконеску − один з провідних сучасних румунських письменників, президент Міжнародної літературної академії ім. Міхая Емінеску. Як зауважив класик французької літератури Ежен Гільвік, «ці поезії поринають у небуття душі, невичерпної криниці самотини й ніжності».   2. Драч І. Вулканний етюд : поезії, покладені на музику Володимиром Губою = Dratch I. Étude volcanique : poèmes mis en musique par Volodymyr Houba / Іван Драч ; Мала акад. наук України, Європ. акад. наук, мистецтв та літ., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; пер. фр. та наук. ред. Д. Чистяка. – Париж : Сіжіллер, 2017. – 76 с. : іл., ноти.    3. Олійник Б. Сиве сонечко : поезії, покладені на музику = Oliїnyk B. Mon soleil blanc : poèmes mis en musique / Борис Олійник ; Мала акад. наук України, Європ. акад. наук, мистецтв та літ., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; пер. фр. та наук. ред. Д. Чистяка. – Париж : Інститут культури Солензара, 2015. – 80 с. : іл., ноти.    4. Павличко Д. Два кольори : поезії, покладені на музику = Pavlytchko D. Mes deux couleurs : poèmes mis en musique / Дмитро Павличко ; Мала акад. наук України, Європ. акад. наук, мистецтв та літ., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; пер. фр. та наук. ред. Д. Чистяка. – Париж : Інститут культури Солензара, 2015. – 70 с. : іл., ноти.   5. Тірі М. Проїздом у Києві / Марсель Тірі ; пер. з фр. Д. Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2016. – 207 с. : іл. Це автобіографічна розповідь бельгійського солдата про трагічні зимові події 1917−1918 рр., коли Київ був захоплений більшовиками під командуванням М. Муравйова. У центрі сюжету відносини молодого Тірі та його українських товаришів. Це розповідь про життя пересічних киян, де персонажі втілюють різноманітні погляди на революцію та боротьбу УНР проти Радянської Росії. Твір сповнений співчуттям та пронизаний тонкою іронією. У той же час автор неупереджено описує війну та жорстокість.   6. Франко І. Пора це великая єсть! : поезії, покладені на музику = Franko I. Le temps mèmorable est venu! / Іван Франко ; Мала акад. наук України, Європ. акад. наук, мистецтв та літ., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; пер. фр. та наук. ред. Д. Чистяка. – Париж : Сіжіллер, 2016. – 57 с. : іл., ноти.   7. Чистяк Д. Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту : Навч. посіб. / Дмитро Чистяк. – Київ : Журнал «Радуга», 2015. – 138 с. У дослідженні розглядаються різноманітні аспекти лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту, зокрема аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту на матеріалі текстів ранньої драматургії Моріса Метерлінка. Видання рекомендоване передусім як навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей (курси «Проблеми лінгвістики тексту», «Поетика і герменевтика», «Стилістика французької мови»), але розраховане на широке коло читачів-словолюбів.   8. Чистяк Д. Міфопоетична картина світу в бельгійському символізмі (на матеріалі ранньої драматургії М. Метерлінка) : монографія / Дмитро Чистяк. – Київ : Журнал «Радуга», 2016. – 272 с.   У монографії розглядаються різноманітні аспекти лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту, зокрема аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту на матеріалі текстів ранньої драматургії Моріса Метерлінка. Видання рекомендоване передусім для студентів філологічних спеціальностей, але розраховане на широке коло читачів.   9. Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі : вибр. поезії. – 2-ге вид., доп. / Атанас Ванчев де Трасі ; передм., пер. з фр. та комент. Д. Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 160 с.   10. Чистяк Д. Възжелана градина: поезия / Дмитро Чистяк ; съст. и прев. от укр. Д. Христов. – София :[Мултипринт ЕООД], 2013. – 43 с.   11. Чистjак Д. Море у камену : изабране песме (2012-2018) / Дмитро Чистjак ; прев. С укр.. на енгл. H. Sheers ; прев. с енгл. на срп. Анђела Шћепановић. – 1 изд. – Београд : Алма, 2018. – 57 с.   12. Almanach de la littérature ukrainienne contemporaine / trad.: I. Dmytrychyn et al. – Київ : НОРА-ДРУК, 2012. – 86 р.   13. Denychtchouk P. A. Mystères de la chirurgie plastique / P. A. Denychtchouk ; trad. française [du russe] par O. Solomarska et D. Tchystiak. – Paris : Éditions institut culturel de Solenzara, 2014. – 52 с. – (Études ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. n. 6).   14. Korotko O. La grenouille rouge / Olexandre Korotko ; trad. française par D. Tchystiak. – Paris : L' Harmattan, 2018. – 87 p. – (Poètes des Cinq Continents).   15. L'amour de la liberté : anthologie du Concours international de poésie organisé par l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres en 2016-2017 / éd. par N. L. d'Agaggio et D. Tchystiak. – [Paris] : Éditions Sigillaire, 2017. – 62 p.   16. Mon petit Kiev: guide pour enfants. Kiev : Laurus, 2015. – 64 p. : ill. – (série «Ma petite ville» ; fasc. 1).    17.  Pavliouk I. Magma polésien : Choix de poèmes / Ihor Pavliouk ; trad. de lukrainien par Athanase Vantchev de Thracy et D. Tchystiak. – Rouen : Cristophe Chomant Editeur, 2015. – 113 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18. Tchystiak D. Marea din piatră / D. Tchystiak ; ed. Ion Deaconescu. – Craiova :Editura Europa, 2017. – 57 p.   19. Tchystiak D. Teme-te de memorie! / D. Tchystiak ; trad. de N. Dabija ; il.: L. Macovei. – Chișinău : Editura pentru Literatură și Artă,  2018. – 72 p.   20. III. Uluslararasi Bahar ve Şiir Festivali 11-13 mayis 2018 = International spring and  poetry festival may 11-13 2018 / ed.: Onur Behramoğlu, Pelin Batu Tasarım. – Istanbul, 2018. –75 p.
Дарувальник: 
Чистяк Дмитро Олександрович
Подаровані книги: