Карпінчук Галина Володимірівна

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплектування бібліотечних фондів
Галина Володимірівна Карпінчук, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, подарувала НБУВ власне видання:  Карпінчук Г. Михайло Новицький - шевченкознавець. - К.: Наукова думка, 2018. - 240 с. Монографію присвячено Михайлові Новицькому – особистості відомій і авторитетній у шевченкознавстві. В цій галузі він відзначився насамперед як дослідник-документаліст і текстолог. У пропонованій праці всебічно розкрито науковий доробок М. Новицького і з’ясовано його внесок у становлення та розвиток шевченкознавства 1920–1960-х років. Уперше описано і введено до наукового обігу архівні матеріли вченого, висвітлено роль М. Новицького у написанні документальної біографії Шевченка, виявленні та вивченні автографів поета, підсумовано працю дослідника у підготовці до друку видань літературної і мистецької спадщини Тараса Шевченка, а також подано нові факти до біографії репресованого вченого. Видання доповнюють документи зі слідчої справи М. Новицького, хронологія життя та наукових здобутків дослідника, бібліографія його шевченкознавчих праць. Книга розрахована на літературознавців, істориків культури, студентів гуманітарних факультетів, широке коло читачів.
Дарувальник: 
Карпінчук Г. В.
Подаровані книги: