Любовь полностью изменила планы Вернадского

Дата публікації: 
20 лютого 2018 р.

28 лютого (за старим календарем) народився видатний вчений, перший голова-президент Української академії наук (нині НАНУ), засновник Національної бібліотеки Української держави (нині НБУВ) Володимир Іванович Вернадський.

Особистість широкого кола інтересів та сучасних наукових поглядів. Він є автором вчення про ноосферу та біосферу, а також розробником науки біогеохімії. Значний його внесок у дослідження хімічних елементів літосфери, гідросфери, атмосфери, впливу радіоактивних ізотопів, ролі живих організмів у геохімічних процесах. Однак, це не повний перелік його досягнень.

20 лютого 2018 р. у газеті «Факты и комментарии» була опублікована стаття Ольги Сметанської до ювілейної дати від дня народження В.І.Вернадського. У статті поданні відомості про родинні зв’язки вченого, спосіб життя, коло інтересів, щоденний побут, ставлення до праці та громадських діячів.

м.н.с. Оксана Бублик
Прес-служба НБУВ

Контактна інформація