Відповідальність користувачів за порушення "Загальних правил користування НБУВ"

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ПОРУШЕННЯ
"ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ НБУВ"

5.1. Користувачі, які порушили Загальні правила користування НБУВ, Правила користування галузевими та спеціалізованими читальними залами, Правила користування комп’ютерами в читальних залах, несуть адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Користувач повинен компенсувати (згідно з актом) матеріальні збитки, завдані Бібліотеці в результаті недбалого користування літературою, електронними базами, обладнанням та програмним забезпеченням.

5.3. Користувач несе особисту відповідальність за збереження документів, одержаних для користування. Якщо користувач втратив або пошкодив документ з фондів НБУВ, він повинен замінити його на ідентичний чи документ, визнаний Бібліотекою рівноцінним. У разі неможливості здійснити таку заміну, користувач повинен відшкодувати ринкову вартість документа, яку визначає комісія зі збереження фондів. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою в залежності від цінності документа.

5.4. За втрату або псування документа з фондів Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

5.5. Користувачі, які завдали НБУВ непоправних збитків, виключаються з числа її користувачів без права поновлення, матеріали про завдану шкоду передаються для розгляду до суду згідно з чинним законодавством.