Лучканин Сергій Мирославович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації
Сергій Мирославович Лучканин, професор, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України подарував НБУВ книгу:  До 60-річного ювілею кафедри загального мовознавства та класичної філології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2015. - 83 с. : фото.  У виданні висвітлено історію кафедри загального мовознавства та класичної філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, науково-дослідну діяльність, міжнародні зв'язки з навчальними закладами та організаціями. Представлено основні публікації кафедри, закордонні освітні програми та позааудиторне життя студентів.
Дарувальник: 
Лучканин С. М.
Подаровані книги: 
Додаткові матеріали: