Японія в довідково-бібліографічних виданнях НБУВ : реферативний бібліографічний огляд

Японія острівна держава у Східній Азії, що розміщена в Тихому океані на схід від Японського моря, Китаю, Північної і Південної Кореї, Росії. Держава розташована на островах Кюсю, Сікоку, Хонсю і Хоккайдо, островах Рюкю та більш ніж 4 тис. малих островів. Японія, мабуть, одна із найбільш незбагненних, загадкових і парадоксальних країн світу. Це країна оріґамі та бонсай, роботів та самураїв, хризантем і чарівних гейш, карате, квітучої сакури, і звичайно ж, символу країни – величної Фудзіями. Це друга за рівнем економічного розвитку країна світу після США, єдина в світі держава, де офіційно головою держави є імператор. Займаючи менше трьох відсотків території земної кулі і складаючи менше двох відсотків її населення, по суті, з відсутністю природних ресурсів Японія перетворилася в державу, яка вражає своїми досягненнями. Японія є прикладом для усього людства як із злиденної, бідної на природні ресурси держави військової диктатури можна перетворитися на високоіндустріальну державу з розвиненою інноваційною економікою. За індексом розвитку людського потенціалу Японія посідає одне з провідних місць у світі. Країна має членство в міжнародних організаціях: ООН, АТЕС, ЄБРР, МАГАТЕ, МБРР, МВФ, ОЕСР, Паризький клуб, СОТ та ін.

Практично всі сфери життя країни пронизані павутиною традицій і церемоній, особливо це видно у відносинах між людьми в суспільному житті. Загадка японських досягнень – у вмінні синтезувати минуле з сучасністю, знаходити їх оптимальні пропорції.

Для розкриття теми до реферативного огляду включені видання, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Включено джерела, що вийшли українською, російською та англійською мовами. Подано видання, які присвячено Японії та видання у яких вміщено матеріал про цю країну. Представлені видання вийшли друком за період з 1923 року по 2016 рік. Реферативний огляд складається з 2 розділів: «Японія в довідково-енциклопедичних виданнях» та «Японія в бібліографічних виданнях».

 

І. Японія в довідково-енциклопедичних виданнях

 

1. Аністратенко Л. С. Японські поети : біогр. слов. / Л. С. Аністратенко, І. П. Бондаренко ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; АН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 368 с.

Словник-довідник є першою в українському літературознавстві спробою створення видання, в якому б давалась інформація про японських поетів XVII–XX ст., творчі здобутки яких принесли всесвітню славу японській класичній поезії. Книга містить біографічні дані про 300 найвідоміших японських поетів. Словникова стаття складається з імені (псевдоніма) поета, років життя, короткого життєпису, переліку назв індивідуальних чи колективних збірок, до складу яких увійшли твори того чи іншого поета.

Допоміжний апарат: покажчик власних імен, покажчик назв творів, покажчик японських термінів і реалій, а також список використаних джерел.

Шифр зберігання НБУВ: ВА745819
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(5ЯПО)я2 А67
2

 

2. Банкноты стран мира: денежное обращение 2001 год : кат.-справ. на рус. и англ. яз. В 2 ч. Ч. 2. – М. ; Кельн : Интер Крим-пресс, 2001. – 700 с. : 3000 ил.

Зі змісту: Япония. – С. 276–279.

Це є перше видання всесвітнього каталогу валют російською і англійською мовами. Публікується на основі даних національних банків і урядів іноземних держав, які надала Міжнародна інформаційна служба ідентифікацій банкнот «System interchange» (Німеччина). Подано інформацію про банкноти Японії, що знаходяться в обігу станом на 1 січня 2001 року. Валюта розміщена в порядку зростання її номіналу. Якщо в обігу є валюта декількох банкнот одного номіналу – в хронологічному порядку відповідно року випуску або введення в обіг. Зображення банкнот виконано в кольорі. Ілюстрації мають описи дизайну чи головного сюжету зображення титульного і зворотного боку банкноти із зазначенням елементів захисту від підробок.

Шифр зберігання НБУВ: Ж70796
Шифр зберігання ВНБІ: Т221я2 Б23

 

3. Бондарь А. Все о Японии / А. Бондарь. – Харьков : Фолио, 2008. – 543 с. : ил. – (Страны мира).

Книга присвячена давній та сучасній Японії, її історії, звичаям та визначним місцям. Матеріал зґрупований в 5 розділах: 1) «Общие сведения», де подається інформація про географічне положення, клімат, флору і фауну Японії, населення і адміністративний поділ, державно-політичну систему, хронологію дипломатії, основні показники економіки, соціальне забезпечення, а також про взаємозв’язки Японії і України; 2) «История» – розповідається про ери японської історії, символи, нагороди японської держави та інститут самурайства; 3) «Наука. Культура. Образование. Спорт» – висвітлені аспекти японської культури такі як мова, бібліотеки, засоби масової інформації, музеї і виставки. Широко представлено японське кіномистецтво, музику, живопис. архітектуру, літературу, театр. Подано характеристику японським видам театру (Но, Кеген, Кабука, Сингекі) та «Словник основних японських реалій»; 4) «Достопримечательности» – міститься інформація про основні визначні місця країни за регіонами; 5) «Полезные мелочи и советы» – подано інформацію щодо оформлення візи, вимоги митниціі при в’їзді і виїзді з країни, правила працевлаштування та багато іншої корисної для туристів інформації.

Шифр зберігання НБУВ: ВС46030
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(5ЯПО)я2 Б81

 

4. Все столицы мира : энцикл. справ. / авт.- сост.: О. В. Зыкина, Л. А. Бурлуцкая. – М. : Вече, 2004. – 598 с.

Зі змісту: Токио (Япония). – С. 349–353.

Подано загальні відомості про столицю Японії: географічне положення, природні умови, населення, мову, віросповідання, історію розвитку, культурне значення міста. Також подається інформація необхідна для туристів.

Шифр зберігання НБУВ: ВС40931
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(0)я2 В84

 

5. Зарубин С. Ф. Большой русско-японский словарь : около 150 000 слов и словосочетаний с прил. новейшей лексики японского языка / С. Ф. Зарубин, А. М. Рожецкин. 4-е изд., испр. и доп. – М. : Живой яз., 2004. – 928 с.

Словник включає близько 150 000 слів і словосполучень сучасної російської літературної мови з перекладом на японську мову. Особливу увагу авторами було приділено фразеологічному матеріалу: приказкам, прислів’ям та сталим формам, що завжди є проблемою при перекладах. У деяких випадках до російських фразеологічних одиниць додається по два переклади японською мовою. Також словник містить практичну транскрипцію японських слів.

Шифр зберігання НБУВ: ВС41805
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 З 35

 

6. Конституции зарубежных государств / авт.-сост.: В. И. Тихиня, В. П. Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2007. – 471 с.

Зі змісту: Конституция Японии: промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила в силу 3 мая 1947 г. – С. 463–470.

Викладено текст Конституції Японії, що вступила в дію 3 травня 1947 року. Складається зі вступу і 11 розділів: Император; Отказ от войны; Права и обязанности народа; Парламент; Кабинет; Судебная власть; Финансы; Местное самоуправление; Поправки; Верховный закон; Дополнительные положения.

Шифр зберігання НБУВ: ВС38369
Шифр зберігання ВНБІ: Х8(4/8)я2 П68

 

7. Литературные премии Японии. 1960–1980 : справ. пособие / сост. В. П. Алексеев ; ВГБИЛ. – М., 1987. – 312 с.

В Японії існує велика кількість різних літературних премій. Це премії, які запроваджуються провідними видавництвами та літературними товариствами країни в пам’ять про значні заслуги японських письменників, премії, присуджені за один твір, премії, якими відзначено відомих письменників. Є поширеними премії, завдання яких – виявити нові імена і залучити їх до літературної діяльності. Такі премії зазвичай присуджуються маловідомим авторам.

Дане видання інформує читача про твори японської літератури, відзначені головними літературними преміями Японії за період 1960–1980 роки. Ці роки стали важливим етапом розвитку японської літератури, її «другим народженням». Видання представляє близько 90 літературних премій Японії. Подано бібліографічні матеріали про премії, які мають загальнонаціональне значення, але не враховано премії, що засновувалися місцевими видавництвами організацій і літературними товариствами. Видання підготовлене за матеріалами, опублікованими в японських видавничих щорічниках.

Бібліографічний матеріал (перелік авторів і їх творів) по кожній літературній премії розміщений в порядку японського алфавіту. Подано короткі відомості про час заснування премії і характер її присудження. В середині підрозділу, присвяченого кожній літературній премії, перелік авторів і їх творів дається в хронологічному порядку. Якщо є переклади цих видань, то відомості про них розміщені безпосередньо за відомостями про самі твори. Також подано короткі біографічні відомості авторів, твори яких удостоєні премій. Якщо премія присвоєна маловідомому автору, то біографічна довідка дуже коротка або зовсім відсутня.

Шифр зберігання НБУВ: ВА469016
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(5Яп)я2 Л64

 

8. Мігдальська В. І. Збірник японських газетних термінів : яп.- укр., укр.-яп. / В. І. Мігдальська, Д. І. Мігдальський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук, Каф. міжнар. відносин. Одеса : Астропринт, 2006. 80 с. Бібліогр.: с. 80.

В збірнику вміщено найпоширеніші слова та словосполучення, що використовуються в засобах масової інформації. Видання складається з двох частин: японсько-українського та українсько-японського словників.

Шифр зберігання НБУВ: ВА686816

 

9. Михайлюк Г. В. Українсько-японський тематичний словник / Г. В. Михайлюк, В. М. Карпенко. – Київ : Вид. Вадим Карпенко, 2011. – 268 с.

Словник є першим апробаційним виданням. Обсяг словника 10 000 термінів. Побудований словник за тематично-алфавітним принципом. Налічує 20 тематичних розділів. Кожному українському слову або словосполученню відповідає японський еквівалент, який подано у двох варіантах – у ієрогліфічному та в алфавітному написанні.

Шифр зберігання НБУВ: ВА761966
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 У45

 

10. Мосенкіс Ю. Актуальні питання японістики. Мовна картина світу японців. Японське сакральне право та його мовне віддзеркалення в євразійському контексті / Юрій Мосенкіс, Микола Якименко, Дмитро Переверзєв ; Акад. наук вищ. освіти України. 2-ге вид. Київ ; Умань : [ПП «Жовтий»], 2011. 886 с. (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 2). Бібліогр.: с. 780880.

Феномен японської мови приваблює фахівців-лінгвістів усього світу. Досі недостатньо вивчені питання походження японської мови, її місце в класифікації мов світу. У виданні подані міркування з питань мовної картини світу В. фон Гумбольдта, О. О. Потебні, Е. Курціуса, Г. Г. Шпети та ін.

Дослідження складається з двох частин. В першій частині «Мовна картина світу японців» висвітлено проблеми дослідження мовної картини світу загалом та в японській мові, а також в комплексі японознавчих дисциплін, словесні символи культури, японські слова-символи у системі української мови тощо.

У другій частина «Японське сакральне право та його мовне віддзеркалення в євразійському контексті» подано тлумачення джерел державно-правової системи Японії, міфологічно-правових витоків японської правосвідомості, співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права, лексичного втілення японських сакрально-правових уявлень.

Кожна частина завершується ґрунтовною бібліографією (975 і 993 позицій).

Шифр зберігання НБУВ: ВА736424

 

11. Народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. – М. : Науч. изд-во БСЭ, 1999. 928 с. : ил.

Зі змісту: Японцы / С. А. Арутюнов. – С. 670–672.

Подано інформацію про назву і самоназву народу, країни в яких живуть японці, загальну чисельність, мовні діалекти, релігію, етнічну історію, традиційний одяг і їжу, специфіку побуту, духовну культуру та ін.

Шифр зберігання НБУВ: ВО33268
Шифр зберігання ВНБІ: Т5я2 Н30

 

12. Никольский Б. В. Иероглифический словарь-ключ : доп. к яп.-рус. слов. / Б. В. Никольский. – М. : Рус. яз., 1988. – 224 с.

Видання є доповненням до «Японско-русского словаря. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1984). «Иероглифический словарь-ключ» включає близько 60 000 термінів. Видання даного словника-ключа викликане необхідністю спростити пошук незнайомих ієрогліфів при користуванні «Русско-японским словарем». Можливість знайти в словнику-ключі необхідне слово, записане ієрогліфами і прочитати його транскрипцію дає змогу користуватися ним при роботі і з іншими японськими фонетичними словниками. До видання включено тільки актуальне, на даний час, написання ієрогліфів, старописемні варіанти не наводяться.

Шифр зберігання НБУВ: ВС26396
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 Н64

 

13. Пирогов В. Л. Словник японських прислів’їв і приказок з відповідниками шістьма мовами / В. Л. Пирогов ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2009. – 270 с.

Словник знайомить читача з найбільш уживаними в сучасній мовній практиці японців прислів’ями та приказками. На основі літературно-історичного аналізу подано уявлення про їх походження, внутрішню логіку та мотивацію. В словнику передано естетичні погляди японців і, як наслідок, він є своєрідним довідником мовних та культурних реалій Сходу і Заходу. До видання включено близько 1500 прислів’їв і приказок сімома мовами – японською, українською, російською, англійською, німецькою, французькою, латинською. Для зручності користування в кінці словника вміщені алфавітні покажчики прислів’їв та приказок українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами.

Шифр зберігання НБУВ: ВА711830
Шифр зберігання ВНБІ: Ш2/3я2 П33

 

14. Правовые системы стран мира : энцикл. справ. / отв. ред. А. Я. Сухарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2003. 967 с.

Зі змісту: Япония. – С. 948–958.

У довіднику читач знайде коротку характеристику конституційного ладу Японії, головних етапів становлення сучасної системи права, судової системи і органів контролю, законодавчих актів з основних галузей права: цивільного, торгового, кримінального, процесуального.

Шифр зберігання НБУВ: ВС38369
Шифр зберігання ВНБІ: Х8(4/8)я2 П68

 

15. Япония от А до Я : популяр. ил. энцикл. / гл. ред. и сост. В. О. Перфильев. – М. : Япония сегодня ; Фонд «Интеллект», 2000. – 640 с. : ил.

У виданні викладено хронологію історії Японії з найдавніших часів до наших днів, інформацію про природу, матеріали про державу і суспільство, питання економіки, побутові питання, культуру країни в різних її проявах, міжнародні відносини. Подано велику кількість ілюстрацій, карт, схем, таблиць, графіків.

Шифр зберігання НБУВ: ВС34662
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(5Япо)я2 Я70

 

16.Япония: страна и люди. – Tokyo ; New York ; London : Kodansha International, 2005. – 160 с. : ил., фот.

У книзі висвітлюється географія і природа, історія, державний устрій та дипломатія, економіка, суспільство, культура і побут Японії.

Шифр зберігання НБУВ: ВА815117

 

17. Японско-русский словарь : около 70 000 слов / под ред. Б. П. Лаврентьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1984. – 695 с.

Це четверте перероблене і доповнене видання «Японско-русского словаря» Л. А. Немзера и Н. А. Сыромятникова, що виходив першим виданням під ред. Н. І. Фельдман-Конранд в 1951 році. З того часу відбулися значні зміни в лексикографії японської мови. Враховуючи значне збагачення лексичного складу мови та накопичений в японознавстві лексичний досвід авторський колектив суттєво переробив словник. Було розширено склад і змінено структуру словникових статей, уточнено і поповнено переклади та фразеологію. Словник був перекладений з російської на латинську транскрипцію. У виданні застосовано три способи передачі форми і змісту заголовного японського слова. Перший – підбір російських відповідностей, другий – транслітерація з наступним поясненням і третій – описувальний спосіб. Також подано таблицю латинської транскрипції Ромадзі і Кани. Таким чином словник є найбільш повним універсальним однотомним словником, що відповідає тогочасним практичним вимогам.

Шифр зберігання НБУВ: ВС22664
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175я2 Я70

 

18. Японско-русский словарь иероглифов / сост.: Н. Д. Неверова, Р. Б. Ноздрева, Т. А. Розанова, Т. И. Тарасова. – 5-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2000. – 416 с.

До словника включено 2300 часто вживаних японських ієрогліфів. 1945 ієрогліфи з нормативного переліку, що затверджено Наказом Кабінету міністрів Японії в 1981 році, 166 ієрогліфи, так званого додаткового ієрогліфічного переліку, що об’єднує знаки, які найбільш часто використовуються в японських іменах і прізвищах, а також 189 ієрогліфи, які використовуються в сучасній літературі, журналах, газетах.

Крім ієрогліфів видання включає близько 7000 ієрогліфічних сполучень. Для зручності користування словником, титульні ієрогліфи мають безперервну нумерацію. Також словник має фонетичний ключ і покажчик ієрогліфів по кількості рисок. Великою допомогою у вивченні ієрографії стане вступна стаття Б. П. Лаврентьева «Краткий очерк современной японской иероглифики».

Шифр зберігання НБУВ: АО263710
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 Я70

 

19. Японсько-український словник / уклад.: І. Бондаренко, Ю. Бондар, А. Букрієнко [та ін.]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 454 с.

Книга містить понад 15 000 ключових активних японських слів і словосполучень. Окрім літературної лексики до словника включено загальновживані розмовні слова, сталі словосполучення, фразеологічні звороти, найчастотніші галузеві терміни, а також екзотизми, в даному випадку японізми, тобто слова, властиві суто японським реаліям (айкідо, кімоно, котацу, кото тощо). Перед такими словами, в дужках, наводиться їх стисле значення українською мовою. Усі японські слова в словнику розміщені за фонетичним принципом згідно з японським складовим алфавітом «кана».

Шифр зберігання НБУВ: ВА757676
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 Я70

 

20.Японсько-український словник ономатопеїчної лексики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; уклад.: О. Кобелянська, Еґава Хіроюкі. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2016. 317 с. Текст укр., яп. – Бібліогр.: с. 316–317.

До словника включено 400 ключових та 2000 похідних та синонімічних слів японської мови, що належать до групи ономатопеїчної лексики, яка є дуже поширеною у побутовому мовленні японців, дитячій мові, художній літературі, мові манґа, рекламних текстах.

Шифр зберігання НБУВ: АО273472
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12я2 Я70

 

21. Anderson A. Sciense and technology in Japan / A. Anderson. – Harlow : Longman, 1984. – 421 p.

У виданні описуються державно-виробничі дослідження і проекти Японії. Подано опис основних наукових центрів країни в їх історичному контексті. Також характеризується історичне, соціальне, політичне та економічне підґрунтя щодо наукового розвитку країни.

Шифр зберігання НБУВ: IВ171364
Шифр зберігання ВНБІ: Ч214(4/8)я2 А54

 

22. Collcutt M. Cultural atlas of Japan / M. Collcutt, M. Jansen, I. Kumakura. – Oxford : Phaidon, 1988. – 240 p. : ill.

Видання підготовлено для широкого кола читачів і дає змогу ознайомитись з культурною спадщиною та історією Японії. Автори намагaлись якомога ширше подати матеріал. При підготовці видання були використані матеріали музеїв, інститутів, приватних колекцій. Матеріал подано в доступній для сприйняття популярній формі, збагачено великою кількістю кольорових фотографій і малюнків.

Шифр зберігання НБУВ: IС11868
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(5Япо)я2 С94

 

23. Frederic L. Japan encyclopedia / L. Frederic. – Cambridge ; London. : The Belknap press of Harvard UP, 2002. – XX, 1102 p.

В енциклопедії висвітлюються життя і діяльність видатних людей Японії, національні особливості побуту, культури, географії. Видання подає інформацію за період від давніх часів до сьогодення. Енциклопедія може використовуватися як практичний довідковий посібник для широкого кола користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: IВ206480
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(5Япо)я2 J24

 

24. Kodansha encyclopedia of Japan : in 9 vol. – Tokyo : Kodansha, 1983.

Видання енциклопедії готувалось до друку більше двох десятиліть. Метою проекту було розширення і поглиблення міжнародного культурного обміну. Над енциклопедією працювали не тільки японці, але й науковці з 27 країн світу. На момент видання це була найбільш повна енциклопедія про Японію. Для більш широкого уявлення про країну енциклопедія включає крім гуманітарних статей, статті про науку.

Шифр зберігання НБУВ: В273383/19
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(5Япо) К66

 

25. Japan : аn illustrated encyclopedia / ed.: A. Campbell [et el]. – Tokyo : Kodansha, 1996. – XXXVI, 1924 p. : ill.

Видання є відповіддю на зацікавленість світу Японією. Це компактне і всеохоплююче видання, що враховує і висвітлює велику кількість деталей, які не були включені в попереднє 9-ти томне видання. Однією з основних його переваг є кольорові ілюстрації та фото, яких в енциклопедії, враховуючи таблиці і діаграми, більше чотирьох тисяч. Це дає змогу повноцінно «зануритись» в японське суспільство і з більшою насолодою працювати з текстами.

Шифр зберігання НБУВ: IC11867
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(5Япо) J24

 

26. Japanese in Action : an Unorthodox Approach to the Spoken Language an the People Who Speak It / by J. Seward. – New-York ; Tokyo : Weatherhill, 1984. – VII, 217 p.

У виданні викладено неортодоксальний підхід до вивчення японської мови, так би мовити «японська мова в дії». Включено багато прислів’їв та приказок, сталих форм. Матеріал подано так, щоб відобразити особливості японського народу з точки зору європейця і зґруповано за трьома розділами: для початкового рівня підготовки, для середнього рівня підготовки і для поглибленого рівня.

Шифр зберігання НБУВ: IB172392
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.121я23 J24

 

27. The World Book encyclopedia. – Chicago : World Book, 2001. – Vol. 11: J–K. – 400 р.

Зі змісту: Japan. – P. 32–60.

«World Book 2001» підготовлено видавництвом «World Book». Вперше восьмитомна серія була видана в 1917 році. З того часу енциклопедія перевидавалась і доповнювалась багато разів. Видання має модифіковану одинично-буквенну структуру томів і налічує 22 томи. В даному томі подано основні відомості про Японію – географічне положення, природні умови, історію, побут, культуру. Матеріал структуровано в алфавіті статей.

Шифр зберігання НБУВ: В276709/11
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 W83/11

 

28. Whos who in Japan: 1987–1988 / International Culture Institute.Hong Kong, 1987. – 1281 p.

Видання «Хто є хто в Японії» включає інформацію за 1987–1988 роки. Вміщено детальні статті про державних діячів, вчених, відомих людей в галузях промисловості, торгівлі, медицини, журналістики, освіти, мистецтва. Також включено відомості про директорів державних установ, членів законодавчих і державних органів.

Шифр зберігання НБУВ: IB177653
Шифр зберігання ВНБІ: Я222(5ЯПО) W64

 

29. Who’s who in Japan: 1991–1992 / International Culture Institute. – Tokyo : Asia Press, 1991. 682 p.

Це третє видання доповнене і розширене, що включає інформацію за період з 1991 по 1992 рік. Видання містить детальні статті про державних діячів, вчених, відомих людей в галузях промисловості, торгівлі, медицини, журналістики, освіти, мистецтва. Також включено відомості про директорів державних установ, членів законодавчих і державних органів.

Шифр зберігання НБУВ: B275141/19911992
Шифр зберігання ВНБІ: Я222(5ЯП) W64

 

ІІ. Японія в бібліографічних виданнях

 

30. Библиография Японии : лит. изд. в России с 1734 по 1917 г. / сост.: Н. Ф. Лещенко, М. В. Сутягина ; АН СССР, Ин-т народов Азии ; М-во культуры СССР, ВГБИЛ. – М. : Наука, 1965. – 379 с.

До покажчика увійшли джерела російською мовою, що видані в Росії. Це книги, статті та нотатки з журналів, серійних видань та збірників, переклади книг і статей з японської та інших мов, рецензії і анотації на неперекладену російською мовою літературу про Японію. Також подано склографічні видання та праці, що вийшли на правах рукопису. До видання включено і праці, які не присвячені конкретно Японії, але містять матеріал про країну.

Матеріал систематизований в 16-ти розділах: Загальний розділ; Бібліографія; Географія. Етнографія; Економіка; Філософія та етика; Релігія; Історія; Зовнішня політика; Держава і право. Конституція; Збройні сили; Освіта. Наука; Друк; Художня література. Літературознавство; Мовознавство; Мистецтво; Японознавство в Росії.

На початку кожного розділу вміщені праці загального змісту. Література, що висвітлює конкретні питання зібрана в спеціальних підрозділах і рубриках. Матеріал розміщено за такою схемою: спочатку подані документи, далі – дослідження, статті, огляди і нотатки. Рецензії та анотації на іноземну літературу, що не перекладена російською мовою, в «Библиографии» описані як самостійні твори. Якщо назва книги не розкриває її зміст, надано короткі анотації. Для зручності користування видання має систему відсилок та містить іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: ВО947891
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(5Япо)я1 Я70

 

31. Библиография Японии : лит. изд. в Советском Союзе на рус. яз. с 1917 по 1958 г. / сост.: В. А. Власов [и др.] ; АН СССР, Ин-т народов Азии ; М-во культуры СССР, ВГБИЛ. – М. : Изд-во вост. лит., 1960. – 328 с.

Вміщено праці про Японію російською мовою, що вийшли окремими виданнями, а також публікації зі збірників, альманахів, вчених записок. Включено переклади книг і статей з японської та інших мов. До покажчика увійшли і праці, які вміщують матеріал про Японію зі збірників, при можливості, з бібліографічним описом розділів і сторінок, які відносяться до Японії.

Бібліографія укладалась на базі книжкових фондів державних бібліотек СРСР, державних поточних бібліографій: «Книжная летопись», «Летопись журнальних статей», «Летопись рецензий», німецької бібліографії Находа (Nachod Oskar Bibliographie von Japan. Bd. 1–4. – Leipzig, 1928–1939), матеріалів по японознавству, зібраних З. М. Матвєєвим, картотек А. Є. Глускіної з літератури та К. А. Попова з мовознавства.

Література в покажчику систематизована у вісімнадцяти розділах, де всебічно висвітлено питання географії і етнографії, економіки і історії, філософії і права, зовнішньої політики і військових сил, освіти і науки, літератури і мистецтва. На початку кожного розділу вміщено праці загального змісту. Література, що висвітлює конкретні питання зібрана в спеціальних підрозділах і рубриках. На збірники, які повністю присвячені Японії, крім основних описів подано і аналітичні, які розміщені у відповідних розділах бібліографії. На збірники, в яких є окремі матеріали про Японію, подано лише аналітичні описи.

Допоміжний апарат іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: ВО762406
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(5Япо)я1
Я70

 

32. Библиография Японии : лит. изд. в Совет. Союзе на рус. яз. с 1959 по 1973 г. / сост.: Н. Ф. Лещенко [и др.] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1984. – 328 с.

Це хронологічне продовження двох попередніх покажчиків «Библиография Японии: лит. изд. в России с 1734 по 1917 г». (М., 1965) і «Библиография Японии : лит. изд. в Совет. Союзе на рус. яз. с 1917 по 1958 г.» (М., 1960). Покажчик включає російськомовні та перекладені російською мовою праці з питань політики, економіки, географії, культури, історії, науки Японії, твори японської художньої літератури. Базою для складання покажчика були переглянуті за вказаний період комплекти журналів, книжкові фонди і картотеки бібліотек Москви, державних поточних бібліографій: «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись рецензий».

Матеріал систематизовано за розділами. На початку кожного розділу розміщені праці загального змісту.

Довідково-пошуковий апарат – іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: ВО409675
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(5Япо)я1 Я70

 

33. Зарубежная печать : библиогр. указ.[кн. и ст. с середины XIX в. по 1964 г.] / [сост.: Г. А. Голованова, Н. И. Урина], под ред. Я. Н. Засурского ; МГУ, Фак. журналистики , Каф. заруб. печати и лит. М., 1956. 114 с.

Зі змісту: Японія. – С. 109–111.

У покажчику окремим блоком вміщено бібліографію про пресу Японії. Матеріал групується за трьома періодами: преса до 1917 року, преса з 1917 по 1945 рік, преса після 1945 року. Включено книги про пресу Японії, розділи з книг, статті із серійних видань і збірників, статті із періодичних спеціальних і суспільно-політичних видань.

Шифр зберігання ВНБІ: Ч612(4/8)я1 З-35

 

34. Засоби масової інформації зарубіжних країн : ретросп. бібліогр. посіб. / упоряд.: О. К. Мелещенко, Б. І. Черняков ; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2004. – 253 с.

Зі змісту: Японія. – С. 131–134.

Висвітлено основні напрями дослідження японських мас-медіа за кілька десятиліть. Основою добору матеріалу є робоча картотека складена Б. І. Черняковим, а також бібліографічні ресурси, що є в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого, Національній історичній бібліотеці, Науковій бібліотеці ім. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка та ін.

Довідковий апарат покажчик імен, покажчик засобів масової інформації.

Шифр зберігання НБУВ: ВА674246
Шифр зберігання ВНБІ: Ч61/63(4/8)я1 З 36

 

35. Иностранные атласы. 1960–1974 : аннот. указ. / сост.: А. И. Нехороших [и др.] ; ГБЛ, отд. картографии. – М., 1976. – 186 с.

Зі змісту: Японія. – С. 139–140.

Вміщено бібліографічні описи атласів Японії та Японського архіпелагу: адміністративного поділу, економічного атласу та атласу розповсюдження квіткових рослин.

Шифр зберігання НБУВ: ВА284537
Шифр зберігання ВНБІ: Д1я1 И68

 

36. Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч. / упоряд.: І. П. Бондаренко, Д. В. Близнюк, А. В. Брожичек, С. В. Войтушенко, Г. О. Добко, Т. В. Добко [та ін.]. – Київ : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2007. – 380 с.

Покажчик містить перелік праць, присвячених дослідженню мовних, літературних, культурних, історичних, економічних та політичних взаємозв’язків у гуманітарній сфері між Україною та країнами Далекого Сходу, зокрема Японією. Подано перелік праць українських сходознавців, що вийшли друком в Україні та за кордоном за період з 1900 по 2007 рр. включно. Також до бібліографічного покажчика ввійшов список перекладених українською мовою художніх творів цих країн.

Укладено покажчик за географічно-тематичним принципом.

Шифр зберігання НБУВ: ВА693439
Шифр зберігання ВНБІ: Д89(4/8)я1 К45

 

37. Литература о странах Азии и Африки : ежегодник / АН СССР, Ин-т народов Азии. – М. : Наука, 1964. –

1961 / сост.: Е. Р. Бочкарева [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1964. – 224 с.

Зі змісту: Японія. – С. 176–184.

1962 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1965. – 271 с.

Зі змісту: Японія. – С. 213–226.

1963 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1967. – 268 с.

Зі змісту: Японія. – С. 213–226.

19641965 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1972. – 519 с.

Зі змісту: Японія. – С. 421–453.

19661967 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1976. – 512 с.

Зі змісту: Японія. – С. 422–449.

1968 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1977. – 291 с.

Зі змісту: Японія. – С. 240–255.

1969 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1978. – 296 с.

Зі змісту: Японія. – С. 240–256.

1970 / сост.: А. М. Гришина [и др.] ; отв. ред.: А. И. Бендик, А. М. Гришина. – 1978. – 319 с.

Зі змісту: Японія. – С. 259–277.

1976 / сост.: Н. З. Хотимская, Н. В. Ширяева, Л. П. Милоградова ; отв. ред. А. М. Гришина. – 1980. – 559 с.

Зі змісту: Японія. – С. 413–433.

1977 / сост.: Н. З. Хотимская, И. Ю. Перская, А. М. Гришина ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко. – 1980. – 598 с.

Зі змісту: Японія. – С. 446–475.

1978 / сост.: Н. З. Хотимская, И. Ю. Перская, Ю. Л. Пешковский, Т. А. Иванова ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко. – 1984. – 650 с.

Зі змісту: Японія. – С. 486–515.

1979 / сост.: Н. З. Хотимская, Т. А. Иванова, З. Г. Ожерельева [и др.] ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко – 1984. – 652 с.

Зі змісту: Японія. – С. 492–519.

1980 / сост.: Т. А. Иванова, З. Г. Ожерельева, И. Ю. Перская ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко. – 1985. – 640 с.

Зі змісту: Японія. – С. 484–510.

1981 / сост.: Т. А. Иванова, З. Г. Ожерельева, И. Ю. Перская, Ю. Л. Пешковский ; отв. ред.: А. М.. Гришина, П. И. Шаститко. – 1987. – 674 с.

Зі змісту: Японія. – С. 513–544.

1982 / сост.: Т. А. Иванова, З. Г. Ожерельева, И. Ю. Перская [и др.] ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко. – 1988. – 780 с.

Зі змісту: Японія. – С. 601–633.

1983 / сост.: Т. А. Иванова, З. Г. Ожерельева, И. Ю. Перская ; отв. ред.: А. М. Гришина, П. И. Шаститко. – 1989. – 748 с.

Із змісту: Японія. – С. 564–600.

Щорічник подає бібліографічну інформацію про країни Азії, Африки та Океанії. Нарівні з іншими країнами широко представлена і Японія.

Видання вміщує оригінальні та перекладені праці, що видавалися російською мовою: книги, брошури, публікації в періодиці, серійних виданнях та збірниках. Також вміщено автореферати кандидатських та докторських дисертацій, переклади творів художньої літератури письменників та фольклорні публікації, а також рецензії на книги.

Крім творів, що повністю присвячені країні в покажчик включено і праці загального характеру, які несуть цінну інформацію про країну. Праці, заголовки яких не розкривають їх зміст, супроводжуються анотаціями.

Довідковий апарат алфавітний покажчик авторів, укладачів, редакторів, перекладачів та назв робіт, описаних не на автора.

Шифр зберігання ВНБІ: Д891(2/8)я1 Л64

 

38. Матвеев З. Н. Библиография Японии / З. Н. Матвеев, А. Д. Попов ; под. ред. Е. Г. Спальвина. – Владивосток, 1923. – 117, 15 с.

До покажчика включено лише російські праці про Японію. Матеріал зґруповано за розділами Універсальної десяткової класифікації: загальні твори, філософія, релігія, соціальні науки, чисті науки (астрономія, хронологія, геологія і т. д), прикладні науки, мистецтво, література, історія і географія. Покажчик має дві частини: І основна і ІІ додатки, де зібрана бібліографія Японії за 1915–1922 рр. та доповнення.

Допоміжний апарат покажчика складається з алфавітного та предметного покажчиків, списку умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: В257155
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(5Япо)я1 Я70

 

39. Межов В. И. Библиография Азии : указ. кн. и ст. об Азии на рус. яз. и одних только кн. на иностр. яз., касающихся отношений России к азиат. государствам / В. И. Межов. – СПб. : Тип. В. Безобразова и Ко, 1891. –

Т. 1 : Библиография русского востоковедения или указатель книг и статей о странах Азии, сопредельных с Россиею, а также о русских инородцах финского, татарского и монгольского происхождения. – 1891. 7, 389 с.

Зі змісту: Японія. – С. 140–152.

Включено праці за великий ретроспективний період XIX – XX ст. про країни Азії. Література про Японію зґрупована в наступних підрозділах: Релігія і філософія; Виховання і освіта в Японії; Історія Японії і відносини з європейцями; Правознавство, політична економіка і торгівля Японії; Військове мистецтво, Сільське господарство, Метеорологія, Технологія, Медицина і мистецтво в Японії; Мовознавство і словесність в Японії.

Шифр зберігання ВНБІ: Д89(5)я1 Д35

 

40. Сахаров И. В. Япония : рек. библиогр. указ. / И. В. Сахаров ; под ред. И. А. Латышева. – М. : Книга, 1980. – 159 с. – (Страны и народы мира).

У покажчику зібрано наукову та популярну літературу про динамічний розвиток Японії, її географію, історію, культуру, економіку. Включено переважно книги та брошури видані в 60–70 рр. ХХ століття.

Розміщено матеріал у чотирьох розділах за тематичним принципом. Спочатку подано літературу загального змісту, а далі літературу з окремих питань.

Допоміжний апарат: покажчик авторів і заголовків; іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: ВА353494
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(5Япо)я1 Я70

 

41. Справочная литература по странам Азии и Африки : свод. кат. иностр. фондов БАН СССР и ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1945–1968 / под ред.: Т. А. Вагановой, С. С. Булатова. – Л. : БАН, 1972. – 533 с.

Зі змісту: Японія. – С. 298–356.

Поряд з матеріалами про інші країни Азії і Африки література про Японію зґрупована в наступних розділах: Енциклопедії; Довідники; Бібліографія; Покажчики. Кожен розділ має підрозділи за галузями знання.

Довідковий апарат алфавітний покажчик авторів і назв.

Шифр зберігання ВНБІ: Д89(2/8)я1 С74

 

42.Справочная литература по странам Азии и Африки : свод. кат. иностр. фондов БАН СССР и ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1969–1988 / отв. ред. Т. Н. Холмовская. – Л. : БАН, 1991. –

Кн. 2 : Южная и Юго-Восточная Азия. Ч. 2. Япония. – 1991. – 269 с.

У виданні література про Японію зібрана в наступних розділах: Довідкові видання; Словники; Галузеві довідники; Біографічні словники; Путівники. Географічні переліки та покажчики населених пунктів; Щорічники довідкового характеру; Інформаційні та бібліографічні видання; Реферативні видання; Оглядові видання; Каталоги бібліотек та книжкових виставок.

Довідковий апарат – алфавітний покажчик авторів та назв.

Шифр зберігання ВНБІ: Д89(2/8)я1 С74

 

43. Страноведческие справочники в фондах ВГБИЛ : выбороч. библиогр. указ. 1900–1987 / сост.: И. А. Быстрова, И. Г. Ирская, Т. М. Корзинкина [и др.] ; ВГБИЛ. – М., 1989. – 209 с.

Зі змісту: Японія. – С. 67–73.

Ввійшли країнознавчі довідники універсального характеру, що подають відомості про природу, історію, населення, економіку, культуру та довідники з окремих країнознавчих питань Японії. Матеріал про Японію зґруповано в трьох рубриках: Довідники загального змісту; Щорічники; Путівники.

Шифр зберігання ВНБІ: Д891(2/8)я1 Д35

 

44. Cultural anthropology in Japan / The Comm. for the Publieation of Cultural Anthropologieal Studies in Japan. – Tokyo : Tokyo electrical engineering college press, 1967. – VI, 112 p.

Це – колективна праця професіоналів. Видання вміщує бібліографію публікації з антропології за період з 1960 по 1964 рр. Матеріал зґруповано за абеткою авторів і назв публікацій англійською і паралельно японською мовами. Допоміжний апарат алфавітний покажчик назв англійською і японською мовами.

Шифр зберігання НБУВ: IB142164
Шифр зберігання ВНБІ: Т5я1 С94

 

45. Shulman F. J. Japan / F. J. Shulman. – Oxford ; Santa Barbara ; Denver : Clio Press, 1989. – 875 p. – (World bibliographical series, 103).

Книга є одним з томів бібліографічної серії про країни світу. Бібліографія даної серії розроблена для англомовного користувача, де кожен том подає інформацію про окрему країну, враховуючи її індивідуальні особливості. У книзі подано бібліографію про Японію, що висвітлює питання історії, географії, економіки, політики, науки, релігії, соціального устрою. Значна увага приділяється умовам життя, домогосподарствам, освіті, традиціям тощо. Видання має довідковий апарат: авторський покажчик та покажчик назв.

Шифр зберігання НБУВ: В275548/103
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(4/9)я1 J24

 

Виконавці:

зав. сектору довідково-інформ. діяльності Н. О. Поліщук,
м. н. с. А. О. Жабін (сканування, переклад),
м. н. с. П. М. Штих (сканування, розміщення на сайті НБУВ)

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45