Про відміну наступних стандартів

Дата події: 
26 Жовтень 2017
Виданням «Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.09.2017 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна бібліотека України. – Київ : ДНТБ, 2017. – [11 с.]»
інформує про відміну  наступних стандартів:

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення – буде скасовано з 01.01 2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення – буде скасовано з 01.01 2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;

ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ИСО 214-76) СІБВС. Реферат и аннотация. Общие требования – буде скасовано з 01.01 2018 р.