Казьмирчук Григорій

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів

Григорій Казьмирчук та Марія Казьмирчук подарували НБУВ власне наукове видання:

Казьмирчук Г. Вибрані твори. Т. 9 : Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Григорій Казьмирчук. - Київ : ПП "КП УкрСІЧ", 2017. - 195 с.

У 9 томі "Вибраних творів" Григорія Казьмирчука публікується 2-ге виправлене й доповнене видання дослідження "Університет св. Володимира і Тарас Шевченко", написане й опубліковане разом з Марією Казьмирчук ще у 2014 р. У монографії на основі документальних джерел і наукової літератури висвітлюється виникнення й діяльність Кирило-Мефодіївського товариства в Університеті св. Володимира та участь у ньому Тараса Шевченка, акцентується увага на участі маловідомих братчиків, подається історіографія проблеми, висвітлюється проблема стосунків декабристів і Т. Шевченка, вперше публікуються документи з цих питань.
Розрахована на широкий читацький загал.

Дарувальник: 
Казьмирчук Г.
Подаровані книги: