ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ МЕЖЕНКО : ДО 125 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

У червні цього року виповнюється 125 років з дня народження Юрія Олексійовича Меженка (справжнє прізвище – Іванов) – фундатора школи українського книгознавства, бібліографа, невтомного подвижника. Ю. О. Меженко був сином земського лікаря Олексія Ілліча Іванова. Народився у 1892 р. в Харкові. Дитинство та юність минули в Чернігові, куди сім’я незабаром переїхала. Незважаючи на те, що виростав у російськомовному оточенні (чернігівська гімназія з відповідною мовою викладання, потім – Московський університет), Юрій Олексійович згодом з невичерпним ентузіазмом почне творити українську культуру, пронесе національну ідею через усе життя. В 1912 р. Ю. Меженко закінчує гімназію і вступає на філологічний факультет Московського університету. Закінчення університету (1917р.) збіглося з національною та соціальною революцією в Україні. Меженко повертається до Чернігова, а в лютому наступного року їде до Києва, де починає працювати в архівно-бібліотечному відділі Міністерства народної освіти. Незабаром уже Народний комісаріат освіти призначає його головою Секції охорони бібліотек НКО та директором Головної книжкової палати України, яка проіснувала фактично півроку. З 1920 до початку 1923 р. Ю. Меженко – голова Ради бібліотекарів Всенародної бібліотеки України (ВБУ). З перших років трудового життя Юрій Олексійович виявив себе як людина високоосвічена, ерудована (крім усього, знав кілька європейських мов), делікатна, доброзичлива, і в той же час дуже принципова, непохитна і вимоглива. Ці риси були притаманні йому все життя. Поступово його зацікавленість зосереджується на головній пристрасті – на книзі і бібліографії, що фактично і стало змістом усієї подальшої діяльності. З 1922 р. починається найінтенсивніший період його діяльності на ниві українського книгознавства: в цей час Ю. Меженко директор організованого на базі Головної книжкової палати у Києві Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), редактор широковідомих «Бібліологічних вістей» (1923 – 1930). Великим піднесенням закінчуються 20-роки – роки розквіту і надій української науки і культури, роки національного відродження. Наступають тяжкі для українського народу 30-ті роки. Безпідставно звинувачуються Ю. Меженко, співробітники УНІК, ВБУ, часопису «Бібліологічні вісті» та інші в буржуазному націоналізмі, войовничому еклектизмі і т.п. А самого Меженка називають агентом буржуазного формалізму, «реакційним теоретиком», «націонал-фашистом» тощо. Внаслідок усіх цих подій Ю. Меженка звільняють з роботи. В 1931 р. він переїжджає до родичів у Харків, а наприкінці 1935 р. – до Ленінграда. З грудня цього року аж до червня 1945 р. доля пов’язала його з однією з найбільших бібліотек Росії – з Державною публічною бібліотекою ім.. М. Салтикова-Щедріна, де він фактично керував науково-бібліографічною роботою, працюючи в консультативно-бібліографічному відділі бібліотеки. В 1945 р. Ю. Меженко повертається до Києва, де був директором БАН УРСР до 1948 р. З 1948 р. Ю. Меженко працює науковим співробітником кафедри історії техніки Ленінградського політехнічного інституту. З 1948 р. понад 10 років – він голова секції колекціонерів при Ленінградському будинку вчених ім.. М. Горького АН СРСР. У 1960 р. на запрошення Президіума АН УРСР, а також головного редактора Української Радянської Енциклопедії (УРЕ) М. Бажана, Юрій Олексійович переїхав (уже востаннє) до Києва, де працював приблизно 3 – 4 роки завідувачем бібліографічної секції. 24 листопада 1969 р. Ю. Меженка не стало. Похований Юрій Олексійович на Байковому кладовищі в Києві. Такий у загальних рисах життєвий і творчий шлях невтомного трудівника на ниві української і російської культури, діяльність якого була сповнена натхненням, мріями, проектами, новаторськими пошуками і сподіваннями на краще. Праці Ю.О. Меженка 1. Меженко Ю. О. Бібліотечна техніка /Юр. Меженко (Іванов). – Київ : Держвидав, 1922. – 54с. 2. Меженко Ю. Державна бібліографія на Україні та потребі наукової роботи /Ю. Меженко //Бібліолог. вісті. – 1931. – № 4. – С. 5-14. 3. Меженко Ю. До питання про виявлення динаміки літературного процессу бібліографічним методом /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1930. – № 2. – С.6- 14. http://elib.nplu.org/view.html?&id=148 4. Меженко Ю. О. Завдання, обсяг та джерела роботи: (доп.) /Ю. Меженко //На шляху до створення репертуару української книжки: протокол наради, присвяч. складанню «Бібліографії української книги, 1798-1914 рр.», яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21-22 груд. 1945р. – Ленинград,1991. – С.10-13. 5. Меженко Ю. О. Матеріали до реформи бібліотечної справи на Україні /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1928. – №1. – С.86-102. 6. Меженко Ю. О. Міжнародня децімальна бібліографична клясіфікація: скороч. табл. з абетк. показч. і поясн. текст /Юр. Іванов Меженко. – Київ, 1919. – 91с. 7. Меженко Ю. О. Наука про книгу /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1923. – №1. – С.1-4. (ред. ст.) 8. Меженко Юр. Наукова робота та її організфція в фахових бібліотеках / Юр. Меженко. – [Б м]. – 4 с. – (Окремий відбиток з Матеріали до організації Всеукраїнської сільськогосподарської академії. – Київ, 1926. – Вип. 1. – С.79-82. 9. Меженко Юр. Нотатки до «Нотаток» / Юр. Меженко // Критика, – 1930. – № 2. – С.89-95. 10. Меженко Ю. А. Опыт работы по составлению библиографии периодических изданий России. 1901- 1916 гг. / Ю. А. Меженко – Ленінград : Лениздат, 1943. – 52с. 11. Меженко Ю. О. Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1926. – №2. – С.32-39. 12. Меженко Ю. Підсумки і де-які перспективи в українській бібліологічній роботі /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1925. – №1-2. – С.40-46. 13. Меженко Ю. А. Практическое руководство по библиотековедению /Ю. Меженко, Г. Ковалевський. – Пг. : Мысль, 1923. – 204с. 14. Меженко Ю. Про один з бібліологічних фронтів/Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1923. – №3. – Стовп. 13-18. 15. Меженко Ю. О. Про стан мережі бібліотек наукових установ АН УРСР /Ю. Меженко //Журнал Б-ки АН УРСР. – 1946. – №2. – С.3-13. 16. Меженко Ю. Теоретичні передумови організації української бібліографічної роботи /Ю. Меженко //Бібліологічні вісті. – 1926. – №4. – С.48-57. 17. Меженко Ю. О. Тризначні авторські Катерові таблиці, пристосовані для українських бібліотек /Ю. О. Меженко. – Харків : Радянська школа,1932. – 65с. 18. Меженко Ю. Чи потрібні інвентарі в бібліотеках універсального типа? /Ю. Меженко // Бібліологічні вісті. – 1923. – № 4. – Стовп. 23-30. 19. Меженко Ю. О. Українська книжка часу великої революції /Ю. О. Меженко //Життя й революція.–1927.– № 11. – С.107-121 ; № 12. – С.307-322. (відбитка) http://elib.nplu.org/view.html?id=489 ЛІТЕРАТУРА ПРО Ю.О. МЕЖЕНКА 1. Берков П. Н. История советского библиофильства, (1917-1967) /П. Н. Берков. –Москва : Изд-во «Книга», 1983. – 279 с. 2. Библиография: общий курс: учеб. для студ. ин-тов культуры /О. П. Коршунов (ред.). – Москва : Книга, 1981. – С235-330. 3. Библиография техники : учеб. для студ. библ. факультетов /под ред.: М. П. Бронштейн, Г. Г. Фирсова. – Москва : Изд-во «Книга», 1975. – C.154 4. Биковський Л. Національна бібліотека Української Держави (1918-1921) /Л. Биковський. – Берлін: Видавництво «Українське книгознавство», 1923. – 35с. С.: 6; 11; 32. http://elib.nplu.org/view.html?id=58 5. Владиславлев И. В. Опыт создания проблемного книговедческого журнала / И. В. Владиславлев // Сов. библиография. – 1990. – № 5. – С.65-76. 6. Геращенко М. В. Ю.О.Меженко і російсько-українські бібліографічні зв'язки // Бібліографознавство: теорія і практика : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України; КДІК. – Київ, 1997. – С.24-30. 7. Гудовщикова И. В. Выявить и учесть золотой фонд русской библиографической литературы / И. В. Гудовщикова //Сов. библиография. – 1972. – № 2. – С.3-24 8. Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії: (з архівних матеріалів про Ю. О. Меженка) //З історії книги і бібліографії. – Київ, 1990. – С.52-62. 9. Дашкевич Я. Р. Юрий Алексеевич Меженко (1892-1969): некролог /Я. Р. Дашкевич, Ф. Ф. Максименко, Ф. К. Сарана // Сов. библиогр. – 1970. – № 2. – С78-79. 10. Дашкевич Я. "Бібліологічні вісті" – ідеї та люди // Книжник. – 1992. – № 1.– С.23-24. 11. Дашкевич Я. Пам'яті Юрія Меженка // Сучасність. – 1992. – № 10. – С.116-123. 12. Довгань К. За марксистське книгознавство /К. Довгань //Критика. – 1930.– №7/8. – C. 20-47. 13. Ківшар Т. Видатний просвітянин /Т. Ківшар //Київська старовина. – 1992. – № 4. – С.6-101. 14. Ківшар Т. І. Організатор бібліотечної справи... // Книжник. – 1992. – № 3. – С.30-31. 15. Клясова боротьба в книгознавстві : стенограмма засідання Київського товариства войовничих матеріялістів-діялектиків 29 трав.-1черв. 1931р. / УНІК. – Киїі, 1932. – С.:10-11; 16-17; 22-27; 29-30; 31-33; 47-48. 16. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства: Історія та наук. діяльність // Бібліотекознавство і бібліогрія. – 1992. – Вип.31. – С.102-110. 17. Королевич Н. І фундатор державної бібліографії на Україні // Книжник. – 1992. – № 3. – С.31-32. 18. Королевич Н. Ф. Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929-1941) /Н.Ф.Королевич //Бібліотекознавство та бібліографія. – 1978. – Вип.18. – С85-86. 19. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко, (1892-1969) /Н. Ф. Королевич ; М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 1993. – 60с. 20. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття /Н. Ф. Королевич. – Київ, 1998. – С.9-47. 21. Куфаєв М. М. Наукові та організаційні проблеми книговивчення /М. М. Куфаєв //Бібліологічні вісті. – 1927. – № 2. – С.5-15. 22. Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923-1969) /М. А. Вальо (упоряд., передм., вступ. ст.). – Львів, 2002. – 324 с. 23. Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) / упоряд. : Р. Дзюбан, Г. Сварник ; ЛННБ ім. В. Стефаника. Відділ історичних колекцій. – Львів, 2009. – 374 с. 24. Меженко Юрий Алексеевич //Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С.345. 25. Одинока Л. П. Про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті роки/ Л. П. Одинока // Бібліотекознавство та бібліографія. –1977. – Вип. 17. – С.: 84; 86. 26. Постернак С. Всенародня Бібліотека України при Всеукраїнський Академії наук у м. Києві /С. Постернак. – Київ : ВУАН, 1923. – С.:11; 45; 57 27. Рева Н. М. Библиография в журнале «Життя й революция» (1925-1934 гг.) /Н. М. Рева //Советская библиография. – 1969. – № 6. – С.31-38. 28. Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посібн. /Н. М. Рева. – Київ : «Вища школа», 1997. – С. : 109, 110, 111, 140, 172, 173 29. Рудзицкий А. Первый директор Книжной палаты / А. Рудзицкий //Библиотека.– 1992. – № 5-6. – С.22-23. 30. Сороковська С. В. Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка / С. В. Сороковська // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1969. – Вип.6. – С.151-157. 31. Стрішенець Н. Взірець справжнього професіонала /Н. Стрішенець //Укр. культура. – 1992. – № 6.– С.10-11. 32. Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка /Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І Вернадського. – Київ, 1997. – 144 с. 33. Стрішенець Н. Юрій Меженко та бібліографія російської періодики /Н. Стрішенець //Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 9. – С.5-7. 34. Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) : матеріали до біогр. / уклад. : Т. А. Ігнатова, Н. В. Козакова, Н .В. Стрішенець. – Київ, 1994. – 175 с. 35. Ясинський М. Бібліографія на Радянській Україні, 1926 р. /М. Ясинський //Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1927. – № 1. – С.66-68. 36. Ясинський М. Українська книжка як поняття / М. Ясинський //Бібліотечний журнал. – 1925. – № 8-10. – С 18. Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)