Отримання наукового статусу для бібліотеки університуту

Дата події: 
17 Травень 2017

Які вимоги для бібліотеки університета для отримання статусу наукової?
Всі нині діючі вимоги до діяльності наукових установ прописані у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (див. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25).
Статус наукової установи надає Кабінет Міністрів України відповідно до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 774.
Міністерство освіти і науки України готує відповідні накази щодо включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (див. Наказ МОН № 1508 від 13 грудня 2016 року).
Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності багатьох бібліотек України: національних, державних, наукових установ та вишів відповідно до їхньої статутної діяльності. Вимоги до виконання наукових звітів установ (в т. ч. наукових бібліотек) викладені у ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.
З 1971 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського має статус науково-дослідної установи і досліджує проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, кодикології та кодикографії, історії книжкової культури, інформатики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів; методології, методики й організації створення національної бібліографії України, повних бібліографій документів національних меншин України; формування і збереження національного бібліотечного фонду України; удосконалення бібліотечно-бібліографічної класифікації, каталогізації; розвитку комп'ютерних технологій інформаційно-бібліотечної діяльності