Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів

Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ, подарував НБУВ видання:

Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich / Teresa Maresz,
Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.). - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. - 528 с.

Університет імені Казимира Великого (Польша, м. Бидгощ) надіслав у дар бібліотеці збірник наукових праць, що започатковує серію «Хороші та погані сусіди», засновану з ініціативи Інституту історії та міжнародних відносин цього вузу. Проект носить міждисциплінарний і міжнародний характер та спрямований на з‘ясування стану, специфіки, методології дослідження та методів урегулювання конфліктів і співжиття на помежів‘ї культур, у межах транскордонних взаємодій.
Це унікальне видання зосередило в собі праці близько 40 учених із різних галузей гуманітаристики (історії, політології, соціології, культурології, міжнародних відносин), які представляють дослідницькі центри Польщі, Німеччини, Литви, України, Сербії, Словаччини, Білорусії, Росії та Китаю.
Збірник має широкі хронологічні, територіальні та міждисциплінарні виміри. У першій його частині «Близькі та далекі сусіди» вміщені матеріали, що стосуються конкретики взаємодій у межах окремих спільнот і на міжнародному рівні. Друга частинна «Сусіди в історіографії, освіті та культурі» містить статті, пов'язані з історичною політикою та культурною спадщиною в контексті добросусідських відносин, а також дослідження щодо відображення проблеми «околиць» у історіографії та місця теми добросусідських відносин в історії місцевої та регіональної освіти в Польщі, Сербії, Білорусії та Україні.
Наукові редактори збірника доктори Катажина Грисінська-Ярмула та Тереза Мареш нині укладають наступне видання серії, що також, сподіваємося, потрапить у фонди нашої бібліотеки.

Дарувальник: 
Інститут історії та міжнародних відносин Університету ім. Казимира Великого в м. Бидгощ
Подаровані книги: