Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)

 

1. Мандрівник козацького роду. Ю. Ф. Лисянський – видатний український мореплавець і географ : біобібліогр. покажч. : до 240-річчя від дня народж. видат. укр. мореплавця Ю. Ф. Лисянського / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавровського, Музей рідкіс. кн. ім. Г. П. Васильківського ; упоряд.: Н. В. Мухомодєєва, О. Д. Кільдіватова, В. І. Манжай, Ю. І. Рожок ; авт. передм. О. С. Морозов. – Ніжин : НДУ, 2013. – 42 с. : іл.

Покажчик містить літературу про життя та діяльність Ю. Ф. Лисянського та першу кругосвітню подорож в історії російського флоту 1803–1806 рр. Видання складається з 2 розділів: «Праці Ю. Ф. Лисянського» та «Література про його життя та діяльність». На початку подана вступна стаття, де представлена біографія мореплавця. Наприкінці є іменний покажчик та ілюстрації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р129079
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д Л 63

 

Біологічні науки

 

2. Врановые птицы : библиогр. указ. 1998–2008 гг. / сост.: В. М. Константинов, В. А. Пономарев, З. А. Зорина, С. Н. Спиридонов ; Моск. пед. гос. ун-т, Аванов. гос. с.-х. акад. им. Д. К. Беляева ; под общ. ред. В. М. Константинова. – М. ; Иваново, 2009. – 133 с.

Бібліографічний покажчик присвячено врановим птахам. Це – продовження попереднього випуску «Врановые птицы : библиогр. указ., 1971–1997 гг». Видання орієнтоване на молодих дослідників, які займаються вивченням вранових птахів, а також буде цікаве орнітологам. Допоміжний апарат склада.ться з предметного та іменного покажчиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва798641
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Е6я1 В 81

 

3. Заморов В. В. Риби родини коропових (Сyprinidae) водойм України : довідник / [В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2015. – 120 с. : рис.

Довідник знайомить з найбагатшою на види родиною риб, які живуть переважно в прісних водах. У сучасній світовій фауні нараховується близько 2420 видів коропових риб, які належать до 220 родів. Насьогодні викопні рештки представників родини Сyprinidae відомі на території України ще з прадавніх часів. Матеріал розміщено за родами риб. Кожна стаття включає таблицю для визначення видів родів риб.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва795003
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Е6я2 Р 49

 

4. Энциклопедия животных и растений: Более 750 видов / Ф. Диршке, А. Гминдер, Ф. Хекер [и др.] ; пер. с нем.: Н. Спесивцевой, М. Запорожец ; голов. ред. С. С. Скляр ; науч. ред. Е. В. Духопельников. – Харьков ; Белгород : «Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга»», 2015. – 416 с.

Видання присвячене різноманітним рослинам та тваринам, які найбільш відомі в України та світі. Кожна довідка включає фото, короткі відомості про походження рослини чи тварини, а також де найчастіше зустрічаються ті чи інші види рослинного та тваринного світу. Матеріал подано за підвидами: «Ссавці», «Птахи», «Рептилії і амфібії», «Риби», «Комахи та інші безхребетні», «Дерева і чагарники», «Квіти і трави», «Папороті, мохи, водорості, лишайники».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва787737
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Е5я2 Э 68

 

Транспорт

 

5. Історія повітроплавання та цивільної авіації України : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Ф. Семенова, В. Ю. Вахнован, О. П. Шкурко ; наук. ред. В. М. Гребенніков ; ред. О. П. Шкурко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Київ : НАУ, 2015. – 184 с.

У покажчику висвітлено всі етапи розвитку повітроплавання та авіації, починаючи з XVI століття. Видання складається з 9 розділів. І–V розділи представляють етапи розвитку повітроплавання та авіації в Україні. VІ розділ присвячено видатним діячам авіації. VІІ розділ інформує про навчальні та наукові заклади в галузі авіації. До VІІІ-го розділу увійшла література про авіаційну промисловість. У ІХ – подано історію створення та експлуатації окремих типів літаків та вертольотів. У межах кожного розділу спочатку розміщено книги, потім статті. Покажчик частково анотований. Наприкінці є іменні покажчики, які структуровано за особами: перші авіатори, визначні діячі авіації, науковці, конструктори, льотчики, льотчики-випробувачі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва795258
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: О5(4Ук)я1 І 90

 

Сільське і лісове господарство

 

6. Білик Е. В. Великий сучасний довідник бджоляра / [Е. В. Білик ; пер. з рос. І. Г. Данилюк]. – Київ : Кристал бук, 2016. – 527 с. : мал. – (Серія «Домашня бібліотека»).

Сьогодні бджільництво є не тільки важливою галуззю сільського господарства, а також одним із захоплюючих занять любителів. Бджоли приносять людям неоціненну користь, лікують, виробляють мед. Бджолина продукція використовується при виготовленні різноманітної косметичної продукції – кремів, лосьйонів, шампунів та ін. Довідник подає відомості про життя бджолиної сім'ї, облаштування пасіки, сезонні пасічні роботи, одержання меду та ін. Видання складається з 6 розділів. У першому – йде мова про розведення й утримання бджіл, другий – розповідає про кочівлю пасік та медоносні рослини. До третього розділу увійшла інформація про продукти бджільництва, а саме: мед, віск і воскову сировину, прополіс, квітковий пилок, маточне молочко, бджолину отруту. У четвертому розділі подано відомості про хвороби та шкідників бджіл. П’ятий вмістив календар бджоляра, який розповідає про життєвий цикл бджіл. У шостому розділі вміщено відомості про приготування напоїв – вина, квасу, збитні та коктейлів. Наприкінці додано афоризми про бджолярство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59636
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: П6 Б 61

 

Охорона здоров'я. Медичні науки

 

7. Засновники кафедр – корифеї науки Буковинського державного медичного університету : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя заснування БДМУ та наук. б-ки ун-ту / уклад.: Л. Д. Єнькова, Н. Р. Жук, С. І. Задерей [та ін.] ; М-во охорони здоров`я України, Буковин. держ. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Чернівці : Вид-во БДМУ, 2015. – 311 с.

У біобібліографічному покажчику представлено результати пошуків непересічних особистостей, які знаходились біля витоків створення наукових шкіл та перспективних напрямів розвитку медичної науки на Буковині. До покажчика увійшли 32 біографії корифеїв медицини, які створили свої наукові школи та були засновниками кафедр. Кожна стаття включає біографічну довідку, наукову спадщину та бібліографію праць про вченого. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика та списку використаних джерел.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791731
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Р(4Ук)д. я1 З 36

 

8. Справочник врача семейной медицины. Стандарты диагностики и лечения инфекционных и паразитарных заболеваний / сост.: И. Б. Ершова, Е. И. Бодня, А. А. Мочалова, И. П. Бодня. – Киев : Изд. А. Ю. Заславский, 2015. – 440 с.

Інфекційні хвороби переслідують людство з часів античності. Лікарі з незапам'ятних часів шукають засоби перемогти інфекцію. Але, на жаль, з'являються все нові збудники, з якими боротися все важче. Особлива роль у наш час відведена сімейному лікарю, який не тільки повинен лікувати ввірених йому людей, а також шукати нові засоби перемогти те чи інше захворювання. Представлене видання містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів всіх категорій. Подано сучасні відомості про етіологію, клініку, діагностику хвороб, які найчастіше зустрічаються в житті людства та включені до Міжнародної класифікації хвороб людини (МКБ-10). Описано нові нозологічні форми інфекційних захворювань у дітей, підлітків та дорослих. Кожна стаття містить загальну інформацію про хворобу, засоби лікування та профілактику. Наприкінці додано перелік основних нормативних документів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791949
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Р41/60я2 С 74

 

Соціологія

 

9. Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга [та ін.] ; відп. ред. В. В. Радул. – 2-ге вид. – Харків : Мачулін, 2015. – 444 с.

Наука в сучасних умовах для дослідження різноманітних педагогічних явищ використовує значний соціологічний інструментарій. Словник містить доволі велику кількість соціологічних та педагогічних понять, які представляють інші соціальні науки. Кожна стаття включає пристатейну бібліографію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791734
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: С5я2 С 69

 

Історія

 

10. Древняя Русь в средневековом мире : энциклопедия / под общей ред.: Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина ; редкол.: Ю. А. Артамонов, Л. А. Беляев, Т. В. Гимон [и др.] ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – М. : Науч.-изд. центр «Ладомир», 2014. – 992 с.

Представлена енциклопедія – перше в міжнародній практиці видання, що висвітлює економічне, релігійне, соціально-економічне та культурне життя Давньоруської держави з часу її зародження і до навали монголо-татарського війська середини XIII століття. Видання включає приблизно 3000 статей, написаних митцями Росії, Білорусі та України. Авторські статті відображають знання і уявлення, що склалися на основі останніх археологічних та нумізматичних матеріалів, та присвячені історичним діячам суспільства, церковним ієрархам, письменникам, писарям та ін. Вперше детально висвітлюються зовнішньополітичні зв'язки Київської Русі з країнами Східної Європи і Азії, що дає уявлення, якою була Давньоруська держава в контексті середньовічного світу. Кожна довідкова стаття має пристатейну бібліографію. В кінці книги є список прийнятих скорочень та авторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс60141
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(0) я2 Д 73

 

11. Звід пам`яток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район / авт. ст.: В. А. Андрієць, О. М. Білик, І. М. Гавриленко [та ін.] ; редкол. тому: Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, Т. К. Кондратенко [та ін.] ; упоряд., підгот. до друку та наук. ред. В. О. Мокляка ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам`яток археології, Полтав. краєзнав. музей ім. В. Кричевського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – 707 с. : іл.

Видання продовжує серію публікацій матеріалів до «Зводу пам`яток історії та культури України». У даному виданні представлено Глобинський район Полтавської області. Відкриває книгу нарис про Глобинський район. Далі матеріал розташовано за алфавітом селищ. Кожен населений пункт включає інформацію про найбільш видатні пам`ятники археології, історії, техніки та архітектури. Наприкінці книги подано: «Список воїнів Червоної Армії, підпільників та партизан, військополонених, які загинули, зникли безвісті на території Глобинського району», «Список учасників антинацистського підпілля ОУН в смт. Градизьк, розстріляних гітлерівцями в 1943 р.», «Список використаних джерел та літератури», «Покажчик пам`яток історії та культури Глобинського району» та «Покажчик імен та географічних назв».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59411
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук-ПОЛ)я2 З-43

 

12. Книги военных лет (1941–1945). Из фонда научно-технической библиотеки : библиогр. указ. : 70-летию Победы в Великой Отечеств. войне / сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Е. Ю. Шуба ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2015. – 84 с.

Книги часів Великої Вітчизняної війни завжди були затребувані суспільством. Вони – як мовчазні свідки мужності нашого народу у війні з німецько-фашистськими загарбниками. Яким би важким не був час, люди завжди потребували правдивої інформації, яка складала невід'ємну частину культурного буття людини. Покажчик відображає бібліографічну базу даних «Редкие и ценные издания» Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського. Матеріал поділено за видами видань: наукові, науково-популярні, виробничо-практичні, нормативні виробничо-практичні, учбові, суспільно-політичні, довідкові та літературно-художні. Допоміжний апарат: алфавітний покажчик та список абревіатур.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва795478
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я10/18 К 53

 

13. Кондратюк О. Мала енциклопедія Романівщини : біогр., іст., стат. та геогр. довід. / О. Кондратюк. – Житомир : О. О. Євенок, 2015. – 232 с.

Ця книга – спроба систематизувати інформацію про Романівщину (Житомирська область). До книги увійшли біографічні, енциклопедичні довідки та фотографії людей, життя яких пов'язано з цим краєм. Це – вчені, військові, діячі культури, керівники різного рівня, історичні персонажи та ін. У виданні зібрана інформація про існуючі населенні пункти та місцевості, та ті, які припинили своє існування. Науково-допоміжний апарат представлено географічно-предметним та іменним покажчиками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва796589
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук-ЖИТ)я2 К 64

 

14. Поляки в Ніжині : біогр. довід. / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження «Астер», Центр пол. культури ; [редкол.: Ф. Ф. Бєлінська (голова), Г. Самойленко, В. Пугач [та ін.] ; передм. та післямова Г. Літвін, Ф. Бєлінська, О. Ростовська [та ін.]. – Ніжин : М. М. Лисенко [вид.], 2015. – 228, [4] с. : фот.

Ніжин – стародавнє місто з унікальною історією. Важливу роль у його розвитку відігравали представники найрізноманітніших спільнот, де особливе місце належало полякам. Представлене видання є першим довідником, присвяченим полякам, життя яких з перших десятиліть XVII століття до сьогодення пов'язано з Ніжином. У довіднику вміщено понад 300 бібліографічних довідок. Книга складається зі вступної та біографічної частин, кожна стаття якої має біографічну довідку та літературу про митця. В кінці подано алфавітний покажчик прізвищ українською та польською мовами, Ніжинський Католицький некрополь, короткий нарис про історію Ніжина та відомості про авторів статей та розділів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59411
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4ПОЛ)я2 П 54

 

15. Попович М. Культура : иллюстр. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; гл. ред. В. Строля ; отв. ред. О. Курьятская. – Киев : Балтія Друк, 2015. – 184 с. : ил.

Культура – це не тільки сфера професійного мистецтва, існує ще й культура влади, поведінки, самосвідомості. Культурна спадщина народу складається з безлічі історичних складових. Щоб зрозуміти різноманіття культурних форм у вигляді музики, живопису чи архітектури, потрібно змінювати свідомість людини, дати можливість зрозуміти чим жили, як переживали наші предки, зводячи святині або створюючи історичні хроніки. Пропонована книга – перша спроба осмислення української культури як цілісного з'єднання деяких форм культурного життя суспільства. Видання включає міфологію, інформацію про видатних письменників Росії та України (М. Гоголь, І. Котляревський, Т. Шевченко, Г. Сковорода, М. Костомаров та ін.). Декілька статей містять інформацію, де розповідається про витоки християнства, історію козацтва, як люди різних поколінь сприймали зміни в історичному минулому країни. Є статті з історії культури України. Низка статей присвячена авангарду, класицизму, українському барокко, романтизму, також розглядається таке поняття як «український кордоцентризм». Наприкінці додано заключне слово та бібліографічний покажчик використаної літератури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со33895
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук)я2 П 58

 

16. Україна – єдина країна. – Київ : ТОВ «Вид-во Глорія», 2016. – [208] с. : кольор. іл.

Видання розповідає про Україну з її багатою історією, культурою та найкрасивішими місцями. Книга включає 3 розділи: «Традиції, обряди, побут», «Пам'ятки України» та «Люди, що змінили Україну». Перший розділ вміщює інформацію про традиційні українські свята та обряди. У другому йде мова про природні дива України, пам'ятки, визначні місця, різноманітні храми, замки та фортеці. З останнього розділу можно дізнатись про визначних особистостей, які внесли значний вклад в розуміння нашого буття і свідомості та прославили нашу країну своїми вчинками та діяльністю. Це – письменники, художники спортсмени інші особистості, нерозривно пов'язані з Україною. Матеріал у першому та останньому розділах розміщено за хронологічним принципом, у другому – за абеткою областей. Книга багато ілюстрована.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со34334
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук)я2 У 45

 

Право

 

17. Яремчук В. Д. Історія держави і права зарубіжних країн : універс. довід. / В. Д. Яремчук ; ред. Л. І. Сідлович. – Львів : Вид-во «БОНА», 2015. – 400 с.

Пропонована праця – перше видання, яке дозволяє вдосконалити знання та знайти науково достовірну інформацію щодо змісту, походження окремих юридичних понять та термінів, подій та явищ, нормативно-правових документів з історії права зарубіжних країн. Історія держави і права зарубіжних країн – юридична дисципліна, яка закладає підвалини правової освіти зокрема. Видання розкриває зміст 2000 юридичних термінів, понять, які допомагають детальніше ознайомитися з цією дисципліною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва794861
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Х2(4/8)я2 Я 72

 

Культура. Наука

 

18. Книга Закарпаття : анот. кат. вид. 2014 р. : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка. Річник ХІІІ / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; добір л-ри угор. мовою: Р. З. Горват, І. Р. Фофлак. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 67 с.

Покажчик включає книги, що надійшли до фондів Закарпатської обласної бібліотеки протягом 2014 року. Кожний бібліографічний опис супроводжується анотацією та репродукцією обкладинки книжки. Матеріал розташовано за галузями знання. До покажчика увійшло, також «Буклети та малотиражні видання», «Видання, що продовжуються», «Література з карпатознавства, що вийшла за межами області», «Видання 2013 року, що надійшли до бібліотеки із запізненням». Бібліографічний супровід представлений іменним покажчиком та алфавітним покажчиком назв видань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ж72928
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я181(4Ук)2

 

Освіта

 

19. Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : [бібліогр. вид.]. Вип. 2. / уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк ; літ. ред. І. Є. Червінська. – Кам'янець-Подільський : Рута, [2015]. – 180 с.

Підготовлене довідково-бібліографічне видання є продовження бібліографічного посібника «Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність / уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк» (Кам'янець-Подільський, 2010). У посібнику зібрано матеріали про історію та сучасний стан коледжу. Висвітлюються важливі віхи його розвитку, є інформація про цікаві наукові проекти викладачів та студентів. Книга складається з 5 розділів. У межах розділів матеріал подано за хронологією. Допоміжний апарат представлено іменним покажчиком, покажчиком назв джерел, переліком назв документальних джерел та списком творчих колективів, які згадуються.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356054/2
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч30(4Ук-ХМЕ)я1 К 18

 

20. Почесні члени Харківського університету : біогр. довід. / авт.: Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. О. Гірка, І. І. Залюбовський [та ін.] ; бібліографи: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 356 с.

У 2014 році Харківський університет відзначив своє 210-річчя. Почесних членів почали обирати з моменту його створення. У довіднику подано бібліографічні відомості про Почесних членів та Почесних докторів Харківського університету за весь період його існування (1804–2014 рр.). Кожна біографічна стаття включає літературу, де йдеться про життя та діяльність вчених.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва59516
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч48(4Ук)д.я2 П 65

 

21. Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 591 с. : фот.

Представлене видання приурочено 180-річчю Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. До книги увійшло понад 1710 статей, присвячених найвідомішим професорам університету від дня його заснування. Кожна стаття подає короткий виклад біографічних відомостей та наукових досягнень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со33302
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч48(4Ук)д.я2 П 84

 

22. Ректори Харківського університету (1805–2014) : біобібліогр. довід. : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 192 с.

Ця робота є доповненим і переробленим виданням «Біобібліографічного словника учених Харківського університету. Т. 1. Ректори (1805–1919, 1933–1995), (Харків, 1995). Словник містить 40 коротких нарисів про життя і діяльність ректорів Харківського університету за період із 1805 по 2014 рр. Кожна стаття включає біографічну довідку, бібліографію праць вчених та літературу про них. Матеріал розташовано за хронологією. В кінці книги є 2 додатки: «Алфавітний список ректорів Харківського університету (1805–2014), у тому числі ректорів і директорів навчальних закладів, що утворилися після реорганізації університету в 1920–1933 рр.» та «Хронологічний список ректорів Харківського університету (1805–2014), у тому числі ректорів і директорів навчальних закладів, утворених після реорганізації університету в 1920–1933 рр.».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59581
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч48(4Ук)д.я1 Р 36

 

23. Чепіль М. Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. (1991–2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М. Чепіль ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – 159 с. – (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 5).

Покажчик висвітлює проблеми освіти і виховання на сучасному етапі, методологічні засади виховання, сучасні технології навчального процесу з урахуванням обставин розвитку українського суспільства. Мета видання – ознайомити громадськість із науковою діяльністю професорсько-викладацького складу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Видання складається з 4 розділів: «Основні напрями наукової діяльності кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти», «Проблеми освіти і виховання у публікаціях викладачів кафедри», «Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора педагогічних наук», «Публікації про науково-педагогічну діяльність кафедри». У бібліографічному посібнику представлені монографії, збірники наукових праць, статті, опубліковані в Україні і за рубежем. В кінці є предметний покажчик.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва789284
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч31(4Ук)я1 Ч 44

 

24. Шевченко Л. І. Медіалінгвістика : слов. термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; наук. ред. Л. І. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Вид 2-ге, випр. і допов. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 326 с. – (До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – Текст укр. та англ.

Медійна лексикографія – новий напрямок фахової діяльності гуманітаріїв, що відображає актуальні тенденції розвитку комунікативної сфери життя – журналістики. Стрімке зростання інформації в сучасному соціумі потребує створення таких лексикографічних праць. Словник представляє низку термінів і понять сучасної медіалінгвістики. У додатках подано кодекси журналістів окремих країн та законотворчі документи: Закон України «Про інформацію» зі змінами від 7 жовтня та від 2 грудня 2010 року і Закон України «Про рекламу». Додаються список використаної літератури та відомості про авторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва786365
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч61/63я2 Ш 37

 

Бібліотечна справа

 

25. Простір її життя: Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад.: О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; голов. ред. Н. М. Панчук]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 159, [18] с. : фот. – (Серія «Культура краю в особах»).

Бібліографічний нарис присвячений заслуженому працівнику культури України Людмилі Григаш (директор Закарпатської обласної універсальної бібліотеки). Його мета – не тільки висвітлити професійну діяльність митця, а також, розкрити Людмилу Григаш як людину, яка все життя присвятила улюбленій справі. Вміщені матеріали можуть слугувати своєрідним путівником для бібліотекарів, що прагнуть професійного розвитку. Видання складається з великої вступної частини, потім поділяється на 3 розділи: «З наукового доробку Л. З. Григаш», «Есеї та нариси, присвячені Л. З. Григаш» та «Бібліографії», де вміщено інформацію про Л. З. Григаш. Матеріал розташовано в алфавітно-хронологічному порядку та охоплює період з 1983 по 2015 роки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва795986
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д Г 83

 

Охорона пам'яток природи, історії та культури

 

26. Пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки Рівненської області : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. б-ка ; уклад.: Л. М. Малишева, Н. М. Кожан ; наук. ред.: О. Л. Промська, О. П. Прищепа ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 186 с.

Вивчення історичної спадщини нашої Батьківщини – невід`ємна частина культурного життя кожної людини. В інформаційному просторі сучасної України важливу функцію по збереженню історичного минулого виконують пам`ятки. На Рівненщині збереглося багато пам`ятників та об`єктів історичного минулого, які потребують суспільної уваги. Це – обеліски, статуї, бюсти, скульптурні групи, колони, меморіальні та анотаційні дошки. У покажчику відображено відомості про документи з 1950 року по теперешній час. Бібліографічний посібник складається з 4 основних розділів: «Офіційні документи», «Загальні праці про пам`ятники історії і культури Рівненської області», «Пам`ятники, пам`ятні знаки та меморіальні дошки м. Рівне, м. Кузнецовськ», «Пам`ятники, пам`ятні знаки та меморіальні дошки районів Рівненської області». У перших двох розділах матеріал розміщено в хронологічному порядку, в третьому – хронологічно-алфавітному, в четвертому розділі матеріал розташовано за алфавітом назв районів, в межах районів – за алфавітом назв населених пунктів. Додається пристатейна бібліографія. Допоміжний апарат складають «Алфавітний покажчик авторів і назв книг та інших матеріалів», «Алфавітний покажчик авторів пам`ятників, пам`ятних знаків та меморіальних дошок (скульпторів, архітекторів, художників)», «Іменний покажчик осіб, яким присвячені пам`ятники, пам`ятні знаки та меморіальні дошки» та «Список переглянутих і розписаних періодичних видань».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва794851
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук-РІВ)я2 П 15

 

27. Татаринов Сергій Йосипович : біографія та бібліогр. показник наук. та наук.-попул. публ. / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Каф. загальнонаук. дисциплін АЕТФ Укр. інж.-пед. акад. ; [наук. ред. О. М. Бакланов ; уклад.: С. А. Федотов, А. В. Драголюбов]. – Слов'янськ : Друк. двір, 2010. – 23 с. : портр.

Бібліографічний покажчик присвячено відомому археологу, музеєзнавцю та краєзнавцю Сергію Йосиповичу Татаринову. Видання складається з 2 розділів: «Труды по истории первобытного общества и раннего средневековья» та «История Донбасса, казачества, промышленности, музееведение, краеведение, религиеведение, народоведение».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р118072
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д Т 23

 

28. Черкащина заповідна: історико-культурні заповідники краю : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Т. Демченко, Н. В. Адешалідзе ; наук. ред. Л. П. Капкаєва ; Упр. культури Черкас. облдержадмін., КЗ «Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. облради. – Черкаси, 2015. – 46 с.

Черкащина – унікальний, історично-багатий, але не до кінця досліджений регіон. З метою популяризації заповідних місць даного краю підготовлено бібліографічний покажчик. Відкриває видання стаття В. Мельниченка «На сторожі історико-культурної спадщини». Бібліографічна частина складається з 9 розділів. Перший розділ включає інформацію про заповідники краю в цілому, решта – про заповідники чи пам`ятки зокрема. Кожен розділ має невеличку вступну довідку, яка допоможе скласти уявлення про заснування певного заповідника, його історичні та археологічні пам`ятки. Підрозділи присвячені складовим частинам заповідників. Матеріал у межах розділів і підрозділів розташовано в логічний послідовності – від загального до конкретного, є пристатейна бібліографія. До посібника увійшли книги, статті та збірники, які вийшли протягом 1995–2015 років. Допоміжний апарат представлений іменним та географічним покажчиками, додається список переглянутих і розписаних джерел.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р128669
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук-Чек)я2 Ч 48

 

Музейна справа. Музеєзнавство

 

29. Панахид Г. І. Музейна педагогіка : темат. покажч. літ. / Г. І. Панахид. – Львів : Вид-во «ЛІГА Львів», 2015. – 66 с. – (Серія «Музейна педагогіка»).

Музейна педагогіка – це нова дисципліна, яка об`єднує науково-суспільну та прикладну складову у вивченні процесів виховання та освіти у просторі музею, а також є важливим засобом у музеєзнавстві в цілому. Видання включає понад 400 бібліографічних видань: монографій, збірників, статей з журналів дисертацій та ін. Матеріал подано за абетковим принципом. Допоміжний апарат представлено списком абревіатур і скорочень та іменним покажчиком авторів публікацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва793995
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч30я1 П 16

 

Архівна справа. Архівознавство

 

30. Архівні установи Закарпаття : інформ.-довідк. вид. : з нагоди 70-річчя Держ. архіву Закарпат. обл. / Держ. архів. служба України, Закарпат. облдержадмін., Держ. архів Закарпат. обл. ; [авт.-упоряд. М. В. Марканич ; наук. ред. Р. А. Офіцинський]. – Ужгород : Карпати, 2015. – 95 с. : фот.

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад, зміст архівних установ, у тому числі архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Закарпаття. Включено, також адресні відомості про деякі архівні установи краю. У вступній частині розповідається про етапи становлення архівної справи України в цілому.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва799588
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч81(4Ук-ЗАК)я2 А 87

 

Філологічні науки

 

31. Бібліографічний покажчик журналу «Дивослово», 1994–2010 рр. / [уклад. В. Ю. Карпенко]. – Київ : Ред. журн. «Дивослово», 2012. – 460, [3] с.

Потреба в бібліографічному покажчикові найстарішого науково-методичного видання для вчителів зріла давно. За понад 60 років виходу журналу його структура зазнавала змін. Покажчик складається з 3 основних розділів та підрозділів. Зміст відкриває підрозділ «Наголос», який разом з другим «Освіта. Реформа школи» представляють публікації мовної й освітньої політики держави, функціонювання української мови тощо. У розділі «Методика викладання мови й літератури» йдеться про матеріали, присвячені викладанню окремих дисциплін, презентації учнівських работ, які брали участь у різноманітних літературознавчих конкурсах. Є відомості про письменників у рубриці «Бібліотечка вчителя-словесника» та про деякі навчальні заклади. У підрозділі «Методика викладання літератури» подано описи матеріалів дискусії щодо розроблення Програми з української літератури для середньої загальноосвітньої школи та загальні праці, що стосуються літературної освіти в навчальних закладах України. Розділ «Мовознавство» складається з підрозділів «Загальні питання мовознавства», «З історії української мови», «Мова – душа народу», «Українські мовознавці», «Правописні контроверзи» та ін. Розділ «Літературознавство і критика» розповідає про історію становлення літератури, персоналіїї письменників, літературознавців та критиків різних років ХХ століття. Допоміжний апарат представлений покажчиком імен, персоналіями, покажчиками розділів і рубрик журналу «Дивослово» 1994–2010 рр., та списком скорочень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва800309
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я172(4Ук)12 Д 44

 

32. Новітнє українознавство : бібліографія (1989–2015 рр.) / [упоряд.] О. Б. Ярошинський. – Київ : Леся, 2015. – 412 с. : іл.

Видання, що пропонується, є продовженням зі значними доповненнями та уточненнями попередніх покажчиків Ярошинський О. Б. «Українознавство в системі освіти і науки : бібліографія» (Київ, 2010), Ярошинський О. Б. «Українознавство в системі освіти і науки : бібліографія» (Київ, 2011), Ярошинський О. Б. «Українознавство в умовах розбудови незалежної України : бібліографія (1989–2012 рр.)» (Київ, 2013). Записи групуються за хронологічним принципом. У межах кожного розділу інформація розташована за алфавітом авторів і назв у такій послідовності: періодичні видання, програми конференцій, матеріали конференцій, збірники наукових праць, монографії, навчальні посібники, довідкові та енциклопедичні видання, автореферати дисертацій, дисертації, статті. Допоміжний апарат представлено іменним покажчиком та покажчиком видань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва798677
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я175(4Укр)2 Я 77

 

33. Павленко Л. В. Українська класична філологія: бібліографія, історія, персоналії (XVIII–XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; М-во освіти і науки в Україні, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 319 с.

Представлене видання вміщує бібліографію наукових досліджень і перекладів із класичних мов, які вийшли друком в Україні з 1788 по 2013 р. До бібліографії включено переклади та наукові праці не тільки етнічних українців, а також й тих вчених, які пов'язали свою долю з Україною. Матеріал розподілено на 7 частин та 25 розділів, які відображають як літературний так і мовний аспекти теми. Перші чотири частини присвячені літературознавству античної доби, частина п'ята включає літературу з мовознавства, шоста – розкриває розвиток класичної філології в різних університетах України, а саме Львівському, Харківському, Київському та Одеському. Сьома частина – це література про видатні особистості української філології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791236
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш1я2 П 12

 

Літературознавство

 

34. Довгань О. Літературно-мистецькі грані Буковини : словник-довідник / [авт.-упоряд.] О. Довгань ; наук. ред. Я. М. Вишпінська. – Чернівці : Місто, 2016. – 255 с.

Буковина – надзвичайно різноманітний мистецький край. Пісня і поезія межують тут із музикою та живописом. Обряди і звичаї урізноманітнювали і прикрашали життя цього краю ще з давнини, увічнюючи своє право на існування обріїв духовності зокрема. Представлений довідник є додатком до словника-довідника М. Богайчука «Література і мистецтво Буковини в іменах». Його мета – частково відтворити багатство духовності буковинського краю та показати його красу. Книга висвітлює творчий шлях митців, творчість яких тим чи іншим чином пов'язана з Буковиною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва801335
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4Ук-БУК)д. я2 Д 58

 

35. Друга світова війна у творчості літераторів Хмельниччини : біобліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; [уклад. В. М. Глега]. – Хмельницький : ПП М. І. Заколодний, 2015. – 92 с. : фот.

Бібліографічний покажчик приурочений 70-річчю перемоги над нацистською Німеччиною. Його мета – ознайомить читачів з іменами тих, хто воював та своїми літературними творами надихав на перемогу, а також тих, хто не брав участь у бойових діях, але своїм літературним талантом вселяв віру, що фашизм буде переможений. До покажчика, також увійшли твори письменників сучасності, які висвітлюють воєнну тематику. Книга складається з трьох розділів: «Літератори воєнної доби», «Воєнна тематика у творчості письменників – членів Національної спілки письменників» та «Війна у творчості членів інших літературних спілок та об'єднань». Кожна біографічна довідка включає невеличку біографію та перелік основних творів митця.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва798724
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4Ук-ХМЕ)я1 Д 76

 

36. Ільницький М. Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу : бібліографія / Микола Ільницький ; редкол.: Н. Скотна (голова), П. Іванишин, Ю. Кишакевич [та ін.] ; вступ. слово М. Шалати ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : КОЛО, 2014. – 60 с. – (Doctor Honoris Causa).

У книзі подано матеріали урочистого засідання Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з нагоди присудження звання Почесного доктора Миколі Ільницькому. Книгу відкриває вступна стаття М. Шалати «Слово про вченого і поета Миколу Ільницького». Далі у статті «Й.-В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу», М. Ільницький намагається провести паралелі між двома великими поетами сучасності стосовно співвідношення природи і духу у творчості Й.-В. Ґете та І. Франка. На основі поетичних творів та статей обох письменників автор доходить висновку, що антиномія природного і духовного начал у Ґете виявляється у їх дихотомії, у Франка ж природа тяжіє до переміщення зі сфери зовнішньої форми у сферу духа. Наприкінці є невеличка бібліографія творів М. Ільницького.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791582
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д І-48

 

37. Козак С. Аргентинські запорожці: з думою про Україну (Журнал «Пороги»: історія, зміст, автори) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 154, [1] с. – (Часописи української діаспори).

Видання надає інформацію про літературно-мистецький часопис «Пороги», який виходив у повоєнні роки в Аргентині впродовж 1949–1957 рр. Журнал знайомив читачів з новинками красного письменства та творчістю маловідомих на той час письменників (М. Зеровим, Д. Загулом, А. Кримським та ін.). Значну увагу було приділено публікаціям недрукованої спадщини українських письменників, а також творам класиків української літератури (Т. Шевченко, І. Франко, О. Олесь та ін.). Окрім літераторів, свій помітний вклад вносили представники інших видів мистецтва: скульптори (Костянтин Бульдин), художники (Борис Крюков, Віктор Цимбал) та ін. Покажчик складається з 20 розділів. Допоміжний апарат: хронологічний, систематичний покажчики, а також алфавітний покажчик авторів та імен.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао272950
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я172(4Ук)я2 П 59

 

38. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880–1939 рр.) : матеріали до біобібліографістики. Т. 1. 1880–1889 рр. / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; наук. ред. Л. В. Сніцарчук. – Дрогобич : Коло, 2015. – 639 с.

Наприкінці 70-х років ХІХ століття постала проблема популярізації народовецьких ідей русинів-українців Австро-Угорської імперії. Тому необхідність створення часопису для можливого об'єднання всіх національних елементів була очевидна. При створенні нового покажчика (першим було «Слово», 1861 р.) враховувалися такі фактори, як віра молодого покоління у необхідність змін. Перший том видання містить матеріал про понад 3 000 відомих, малознаних і забутих представників українства, доля яких тим чи іншим чином пов'язана з Галичиною. Зміст сформовано на основі інформації, зафіксованої на сторінках газети «Діло» (1880–1889, Львів). Книга включає 2 розділи: «Некрологи» та «Біобібліографічні публікації». Кожна довідка містить біографічні відомості та основні твори митця. Допоміжний апарат представлено іменним, географічним покажчиками та словником маловживаних слів і слів іншомовного походження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356010/1
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я172(4Ук)12 Д 46

 

39. Преварська М. І. Українські поети : [довідник] : біографії, огляди творчості, поч. вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [М. І. Преварська]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [2] с. : іл.

Довідник містить біографічні дані українських письменників сучасності, а також поетів-класиків. Кожна стаття складається з біографії митця, основних творів поета та додаткової літератури. Наприкінці книги є додатки: статті про початок віршової літератури в Україні, усну народну творчість, «Руську трійцю», українське шістдесятництво та теорію віршування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва796164
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4Ук)д. я2 У 45

 

Мистецтво

 

40. Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років : [док. зб.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. Р. Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – 638 с. : фот.

Документальний збірник підготовлено на основі архівних і раритетних матеріалів, присвячених митцям «Розстріляного відродження». Ця книжка зібраних автобіографій – насамперед, як вінок пам'яті письменникам, які були знищені під час тоталітарного режиму. Автобіографії були написані саме в 1920-ті роки. Видання включає велику вступну статтю, яка розповідає про події того часу. Допоміжний апарат вміщує алфавітний покажчик імен та назв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва796042
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ10(4Ук)д. я2 С 17

 

Декоративно-прикладне мистецтво

 

41. Ткаченко В. М. Писанка у міжкультурному часопросторі : бібліогр. покажч. / [уклад., ст.] В. Ткаченко ; [відп. ред. О. М. Лукашевич] ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2015. – 229 с.

Національними символами, які несуть українську ідею є писанка, вишиванка та пісня. Саме в культурних символах міститься джерело мудрості всіх цивілізацій. Побутування писанкарства на теренах України досить давнє мистецтво, яке бере своє коріння ще з XVIII століття. Пропонований бібліографічний покажчик відображає літературу з питань писанкарства, що видана в Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. До нього ввійшли: монографії, тематичні збірники, статті з журналів та продовжуваних видань, дисертації, автореферати дисертацій тощо, починаючи з 1682 та до 2014 року. Книга має велику вступну частину. Матеріал розташовано за хронологією. Допоміжний апарат включає іменний покажчик, покажчик періодичних видань, історико-культурний, етнографічний, географічний та адміністративний покажчики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва801283
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ12 я1 Т 48

 

Музика і видовищні мистецтва

 

42. Галкіна Л. Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. Галкіна ; упоряд. Н. В. Чиренко. – Київ : Вид. гр. «Шкіл. світ», 2015. – 200 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Книга знайомить з різними видами музичного мистецтва. Матеріал розподілено на 4 розділи: бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм. Кожен розділ вміщує вступну статтю, біографію композитора, який представляє даний вид музики, його фото, цікаві факти з його життя, основні твори та характерні риси, властиві творчості митця.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59142
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ31д. я2 Г 16

 

Інструментальна музика

 

43. Молчанова Т. Галицька концертмейстерська школа : енциклопед. довід. / Т. Молчанова. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 176 с.

Музичне життя й музична освіта – самобутнє явище в західному культурному житті. Характерною рисою музичного життя цього регіону завжди була багатонаціональність. До запропонованого довідника увійшла інформація про творчий шлях піаністів-акомпаніаторів, концертмейстерів та артистів камерного та фортепіанного ансамблю Галичини впродовж ХІХ–ХХІ ст. Видання відкриває велика вступна стаття, яка висвітлює розвиток і становлення музичного життя в Галичині протягом XV–ХХІ ст. Кожна біографія особи включає походження музиканта, учбовий заклад де навчалась персона та визначення фахового скерування (викладач, піаніст, концертмейстер артист ансамблю та ін.). Наприкінці книги є бібліографія.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва792665
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ 31(4Ук)д. я2 М 76

 

44. Молчанова Т. Пианисты-аккомпаниаторы, концертмейстеры, артисты камерного и фортепианного ансамбля : энциклопедия / Т. Молчанова. – Львов : СПОЛОМ, 2015. – 636 с. : портр.

Представлена енциклопедія – перша спроба зібрати музикантів з усього світу, без професійної допомоги яких не може відбутися ні соліст-виконавець, ні функціонувати ансамбль. Це в першу чергу люди, які внесли значний внесок у розвиток світового мистецтва – піаністи-ілюстратори, концертмейстери опери, артисти камерного і фортепіанного ансамблю, диригенти та композитори. Інформація запозичена з архівних джерел, листування з представниками вищих навчальних закладів країн ближнього та далекого зарубіжжя, філармоній, театрів тощо. Кожна довідка включає національність музиканта, почесні звання, отримані за період творчої діяльності, відомості про те, де виступав або виступає сьогодні. Наприкінці додано бібліографію та біографічну довідку про автора книги та список праць вченого.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва792662
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ 31д. я2 М 76

 

Інші види музики

 

45. Костюк Н. Матеріали до бібліографії української богослужбово-музичної культури (1801–1916) / Н. Костюк ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – 120 с.

Особливості історико-культурних процесів, які розгортаються навколо музичної культури України привертають увагу до однієї з менш вивчених її складових – церковної музики. Складність добору матеріалу, потрібного для вивчення періоду 1801–1916 років, зумовлена об'єктивними причинами, оскільки надбання українців вважалися частиною російської церковно-культурної спадщини. Представлене наукове видання присвячене створенню джерельної бази для вивчення цієї галузі української музичної творчості. До покажчика введено окремі праці з інших наукових галузей, що відіграли важливу роль у поглибленні наукових засад музичної літургіки й розвитку цих процесів у тогочасній культурі. Матеріал подано за хронологічно-алфавітним принципом. Допоміжний апарат представлено алфавітним та географічно-територіальним покажчиками, відомостями про періодичні видання та списком абревіатур скорочень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва759415
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ31(4Ук)я1 К 72

 

Театр

 

46. Марія Заньковецька – геній української сцени : бібліогр. покажч. : до 160-річчя від дня народж. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавровського ; [упоряд.: В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва ; вступ. ст. Г. В. Самойленка]. – Ніжин : М. М. Лисенко, 2015. – 31 с.

Бібліографічний покажчик підготовлений на пошану пам'яті видатної актриси театру, режисеру-постановниці Марії Костянтинівни Заньковецької. Видання укладено на основі джерел, що надійшли до фондів бібліотеки імені М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Книга містить вступну статтю «Марія Заньковецька і Ніжин». Матеріал у покажчику структуровано за 4 розділами: «Довідкова література», «Монографії», «Статті із періодичних видань», та «Вшанування пам'яті М. Заньковецької».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р129087
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д З-23

 

Релігієзнавство

 

47. Керецман Н. П. Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах : глосарій / Н. П. Керецман ; М-во освіти інауки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Каф. історії стародав. світу і серед. віків. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 301 с.

Становлення Європи неможливо уявити без Середньовіччя, бо саме в цей час вона стала культурним надбанням. Церква завжди відігравала роль у розвитку суспільства і народів. Християнство разом з античними і варварськими началами сприяло створенню духовного простору середньовічної Європи, пристосовуючись до нових умов існування. Розібратися у цьому допоможе пропонований глосарій (словник-довідник). Матеріал охоплює період становлення християнства і церкви, починаючи з епохи Античності до XV століття включно. Глосарій містить 691 позицію в алфавіті термінів. Наприкінці додано понтифікати, список використаної літератури, предметний та іменний покажчики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва794873
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э37(4)я2 К 36

 

48. Київська духовна академія в іменах. 1819–1924. У 2 т. Т. 1 / редкол.: В. С. Брюховецький (голова), С. І. Головащенко, С. Л. Кузьміна [та ін.] ; авт. кол.: С. Ю. Акішин, В. С. Брюховецький, В. В. Бурега [та ін.] ; відп. ред. В. С. Брюховецький ; упоряд. та наук. ред. М. Л. Ткачук ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2015. – 738 с.

Енциклопедія увиразнює перший досвід сучасної наукової реконструкції діяльності першого вищого богословського навчального закладу, який був єдиним в Україні в ХІХ – початку ХХ століття. Видання містить понад 600 біографічних статей про видатних викладачів та вихованців закладу. Кожна біографія включає основні твори особи, архівні матеріали та опубліковані джерела. Працю присвячено 400-літтю Києво-Могилянської академії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355891/1
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э37(4Ук)д. я2 К 38

 

49. Костів К. Словник-довідник біблійних осіб племен і народів / К. Костів ; упоряд. О. П. Костюк. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Вид-во «Україна», 2015. – 420 с.

Популярне довідкове видання відомого сучасного канадського церковного діяча, вченого-біблеїста містить понад 1700 статей, в яких подана інформація про осіб, племена та народи, що згадуються в Біблії. Статті розміщено за предметним принципом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва795363
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э37я2 К 72

 

50. Матисон А. В. Городское и сельское духовенство Тверской епархии в середине ХІХ века : справочник / А. В. Матисон. – М. : Старая Басманная, 2015. – 512 с.

Довідник містить дані про священно-церковнослужителів станом на 1850 г. Крім того, його принциповою відмінністю від попередніх є те, що до книги увійшли відомості не тільки про кліриків, які перебували на дійсній службі, але також про заштатних церковнослужителів та їх родичів. Основним джерелом при підготовці видання стали казки 9-ї ревізії, складені в 1850 р., що зберігаються в Державному архіві Тверської духовної консисторії. Казки містять дані про кліриків, які перебували на дійсній службі, а також про їхніх дружин і дітей. Матеріал розташовано в алфавіті місцевостей. Спочатку – кафедральний центр – місто Тверь, потім – міста та повіти за абеткою. У межах розділів – в алфавіті прізвищ кліриків та санів. Представлені покажчики прізвищ духовентва та географічний.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва796099
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э37 (4РОС)я2 М 34

 

51. Медики і медицина в житті та діяльності митрополита Андрея Шептицького : до 150-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Наук. б-ка ; уклад.: М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Л. С. Метельська ; наук. ред. А. В. Магльований. – Львів, 2015. – 93 с. : фот.

Андрій Шептицький – непересична особистість в історії релігії і суспільства. Його ім'я посідає одне із головних місць в історії українського народу, є предметом постійної уваги науковців. Постать Владики є знаковою як для церковного, так і для світського життя України. Покажчик складається з наукових статей професора О. Кіцери та доктора П. Пундія про опіку Митрополита народним здоров'ям та його меценатську діяльність. У наступних розділах подані праці Митрополита, що розкривають питання медичної тематики та література про життя та діяльність митця. У межах розділів матеріал розташовано за абеткою. Покажчик анотовано. Наприкінці додано іменний покажчик та ілюстрації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва800659
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д Ш 48

 

52. Юдео-християнський діалог : словник-довідник / авт. ст.: С. Д. Бреслоер, С. Дойч, Д. Блюменталь [та ін.] ; за ред.: Л. Кленицького, Д. Вайгодера ; видавці: Л. Фінберг, К. Сігов ; пер. з англ. І. Кононенко ; наук. ред. Н. Риндюк ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. дослідж., Ін-т реліг. наук св. Томи Аквинського. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 296 с.

Обговорення поняття «секуляризм» час від часу утруднювалось взаємним непорозумінням представників різних релігійних течій. Окрім того, побутує думка, що кінцевим поштовхом до стрімкого зростання світськості стали самі церкви загальновизнаного християнства. Оскільки християнство – цілковито релігійне явище, існування нерелігійних християн є неможливим. Вважається, що «наукове пояснення феноменів, які колись приписувалися надприродним силам» та «усунення впливу організованої релігії з таких сфер людської діяльності, як медицина, освіта та мистецтво», дало поштовх до секуляризму. У XIX сторіччі релігійні вчені християнства виступили з формою наукової, або історичної критики Біблії, котра більшою мірою зруйнувала віру в неї як в Боже Слово до людей. Юдаїзм чи єврейство як релігійне поняття – набагато ширше, воно включає приналежність до віри, нації, культури, землі і часто – лише до одного з цих висловлювань. Єврейство і християнство представляють два боки однієї медалі. На Заході прийнято говорити про «юдео-християнську традицію». Пропонована книга представляє юдео-християнські діалоги сьогодення. Теологічні поняття цього словника презентують відповідно юдейський та християнський погляди на проблему співіснування обох релігій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва790167
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э36я2 Ю 16

 

Психологія

 

53. Наукова спадщина Миколи Яковича Грота в фондах бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : бібліогр. покажч. : до 160-річчя від дня народж. М. Я. Горта / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. акад. М. О. Лавровського, Інформ.-бібліогр. відділ ; упоряд.: О. Д. Кільдіватова, Л. П. Косовських, В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва ; авт. вступ. ст. М. Д. Бойправ. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 39 с.

Постать Миколи Яковича Грота займає одне з найважливіших місць в історії психології, філософії та освіти. Творчість цього вченого лишила помітний слід в історії становлення наукової теоретичної психології в Україні та інших країнах. Особливої уваги заслуговують його думки про розуміння душі, духовного життя людини на теренах суспільства. Учений прожив недовге, але яскраве життя, залишивши для нащадків багато праць та ідей. Представлений покажчик складений з двох розділів: праці М. Я. Грота та критико-бібліографічні статті про його творчість та життя. На початку видання є вступна стаття. В кінці книги додано іменний покажчик.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р129078
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д Г 89

 

Література універсального змісту

 

54. Сухомозский Н. Энциклопедия сенсационных фактов / Н. Сухомозский, Н. Аврамчук. – М. : Гелеос, 2007. – 704 с.

Енциклопедія включає відомості про літературу з основних галузей знання: астрономія, фізика, література, географія та ін., допомагає розібратися з великим обсягом інформації, яка є невід'ємною частиною розвитку суспільства. Видання складається із 24 розділів, а також містить факти, які не стосуються певних понять. Наприклад – розділ «Шкала – на всі випадки життя» розкриває абревіатуру «шкала» з різних точок зору, розділ «Віртуальний світ» знайомить з першими ЕОМ, розділ «Всяка всячина» допомагає розібратися в геометричних символах тощо. Кожна стаття включає загальні відомості стосовно предмета дослідження та історичні передумови виникнення дисципліни, що вивчається.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59774
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я20 Э 68

 

 

Виконавець
мол. наук. співроб. Ю. С. Левченко

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45