Україна на міжнародній арені (реферативний огляд довідкових видань)

24 серпня 2016 р. виповнюється 25 років з дня проголошення незалежності Україною. За цей період Україна пройшла чималий шлях на міжнародній арені, зокрема була визнана більшістю країн світу як суверенна держава і встановила з ними дипломатичні відносини. Крім того, Україна стала учасником близько ста міжнародних глобальних і регіональних організацій.

У жовтні 2015 р. Україна вдруге за період незалежності й четвертий раз за всю історію була обрана непостійним членом одного з головних і найвпливовіших органів ООН – Ради Безпеки. За неї проголосували 177 із 193 присутніх членів Генеральної Асамблеї ООН. Так світове співтовариство виразило свою підтримку Україні у її протистоянні зовнішній агресії.

Представлений реферативний огляд складається з трьох частин: «Україна дипломатична», «Зовнішня політика та міжнародне співробітництво», «Євроатлантичний напрям зовнішньої політики України».

Література першої частини розкриває процес формування української дипломатії, дипломатичної термінології, дипломатичного протоколу й етикету. Висвітлюється також діяльність служби з обслуговування іноземних представництв та умови їх перебування в Україні.

У другій частині представлена література про основні напрями зовнішньої політики України, розвиток її двосторонніх і багатосторонніх відносин з країнами світу, участь і співпрацю з міжнародними організаціями.

Видання третьої частини присвячені євроінтеграційним об’єднанням, членом яких є або прагне стати Україна – Рада Європи, Європейський Союз і НАТО.

 

І. Україна дипломатична

 

1. Дипломатичний корпус : [довідник] / Міністерство закордонних справ. Управління держ. протоколу. – Київ, 2007. – 264 с.: іл.

Довідник включає дані про дипломатичні і консульські представництва іноземних держав, міжнародних організацій та їх представників в Україні (адреси, телефони, електронні адреси, вeбсайти, робочі години посольства, імена та прізвища послів, їх радників і секретарів), протокольне старшинство послів за датами вірчих грамот президенту України на 2007 р., а також перелік консульств іноземних держав в Україні.

Шифр зберігання НБУВ: ВА696667
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 Д-47

 

2. Дипломатія сучасної України : енциклопед. довід. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка [та ін.] ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАНУ, 1997. – 83 с. : табл., фот.

Вміщено матеріали про основні напрями зовнішньої політики України та дипломатів. Довідник включає перелік міжнародних міжурядових організацій та їх органів, членом яких є Україна (станом на 1 липня 1996).

Шифр зберігання НБУВ: Ва578359
Шифр зберігання ВДБО: Ф4(4ук)я2 Д 47

 

3. Камінська О. І. Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів / [Олена Ігорівна Камінська та ін.]; за ред. Т. Р. Кияка. – Чернівці : Букрек, 2014. – 171 с.

Експериментальний словник формування української дипломатичної термінології включає переклади термінів з української мови на німецьку, французьку та російську і навпаки. Українські терміни розташовано як за алфавітом, так і за гніздовим принципом, що полегшує та прискорює пошук потрібного слова.

Шифр зберігання НБУВ: Ва787605
Шифр зберігання ВДБО: Ф4я2 Б 14

 

4. Кулінич М. А. Стислий український дипломатичний довідник : посіб. для студентів-міжнародників / М. А. Кулінич, Г. М. Руденко ; Дип. акад. при МЗС України, Ген. дирекція з обслуговування інозем. представництв. – Київ, 2006. – 374 с.

Подано визначення термінів та понять, що використовуються в дипломатично-правовій теорії та практиці. Вміщено біографічні довідки про визначних українських громадсько-політичних діячів, дипломатів та інших осіб, які були безпосередніми творцями української держави та її дипломатії до і після проголошення незалежної України у 1991 р.

Шифр зберігання НБУВ: Ва776050
Шифр зберігання ВДБО: Ф4(4ук)я2 К 90

 

5. Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу / Г. М. Руденко. – Київ : Бліц- Інформ, 1996. – 184 с.

Викладено загальні положення дипломатичного протоколу та поради щодо етики поведінки при ділових контактах з членами дипломатичного корпусу, представниками міжнародних організацій та іноземного бізнесу, які прийняті в міжнародній практиці. У додатках вміщено повні тексти Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини, положення про дипломатичні представництва України за кордоном, правові акти України щодо іноземних представництв та їхніх співробітників.

Шифр зберігання НБУВ: Ва568672
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 Р 83

 

6. Руденко Г. М. Представництва іноземних держав в Україні: (статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) : наук.-довід. вид. / Григорій Матвійович Руденко ; Ген. дирекція Київ. міськ. ради з обслуговування інозем. представництв (ГДІП) ; заг. ред. П. О. Кривонос. – Київ : ІВЦ «Планета», 2004. – 352 с. : іл.

Подано інформацію про іноземні представництва, їхній статус, сферу діяльності, імунітети, пільги, ділове спілкування, а також історію виникнення, розвитку та сучасну діяльність служби з обслуговування іноземних представництв в Україні. У додатку –основні міжнародно-правові та державно-правові акти України, що регулюють міжнародні відносини.

Шифр зберігання НБУВ: Ва667080
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 Р 83

 

7. Руденко Г. М. Україна дипломатична / Г. М. Руденко. – Київ : Ген. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, 1999. – 302 с. : іл.

Викладено загальні відомості про основні напрями зовнішньої політики України, дипломатичні представництва іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, основи дипломатичних зносин та їх особливості в українській дипломатичній практиці. Представлено міжнародні правові акти про міждержавні відносини та права людини, а також законодавчі та правові акти України.

Шифр зберігання НБУВ: Ва594815
Шифр зберігання ВДБО: Ф4(4Ук)я2 Р 83

 

8. Сагайдак О. П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / О. П. Сагайдак ; Європ. ун-т. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 159 с. – Бібліогр.: с. 156–159.

Подано основні терміни і поняття дипломатичного протоколу та етикету, історію їх виникнення та становлення.

Шифр зберігання НБУВ: Ао265482
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 С 13

 

9. Україна дипломатична = Diplomatic Ukraine : наук. щорічник / Дипломат. акад. при Мін-ві закордон. справ України, Київ. міська держадмін., Голов. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, Іст. клуб «Планета» ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2000 – . – Виходить щорічно. – Отримується з 2000.

Вип. І. – 2000. – 423 с.
Вип. ІІ. – 2002. – 607 с.
Вип. ІІІ. – 2003. – 823 с.
Вип. VІ. – 2005. – 723 c.
Вип. VIІ. – 2006. – 719 с.
Вип. VIІІ. – 2007. – 748 с.
Вип. Х. – 2009. – 1107 с.
Вип. ХІ. – 2010. – 927 с.
Вип. ХІ. – 2011. – 1039 с.
Вип. ХІV. – 2013. – 1193 с.
Вип. ХV. – 2014. – 991 с.

Вміщено виступи Надзвичайних і Повноважних послів іноземних держав, в яких вони висловлюють свої думки про Україну та співпрацю з нею; спогади ветеранів дипломатичної служби України про становлення і розвиток дипломатичних відносин незалежної України з іншими державами світу; дослідження з історії дипломатії та актуальних питань зовнішньої політики і дипломатії сучасної України. Представлена дипломатія очима журналістів. Розглядаються досягнення й можливості народної й духовної дипломатії.

Шифр зберігання НБУВ: Ж70897
Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)я2 У45

 

10. Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О. М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. проф. Д. В. Табачника ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо, 2013. – (Присвяч. 180-й річниці Київ. нац. ун-ту).

Т. 1 : А–Ґ. – 526 с.
Т. 2 : Д–К(і). – 494 с.
Т. 3 : К(л)–Н. – 494, [1] с.
Т. 4 : О–С(н). – 468, [1] с.
Т. 5 : С(о)–Я. – 477 с.

Подано визначення і розкрито значення відомих в історії міжнародних відносин та дипломатії подій, процесів, явищ, термінів (війн, коаліцій, блоків, союзів, конгресів, конвенцій, хартій, угод, договорів тощо). Включено відомості про визначних дипломатів різних народів і країн світу з давніх часів до сучасності.

Шифр зберігання НБУВ: С11438/1–5
Шифр зберігання ВДБО: Т3(0)я2 У 45

 

11. Український дипломатичний словник / Л. І. Абдо-Ясінська [та ін.] ; за ред.: М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – Київ : Знання, 2011. – 495 с.

Вміщено інформацію про найголовніші події в історії міжнародних відносин, сучасні проблеми світової політики, основні концепції теорії міжнародних відносин, норми міжнародного права, тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, а також – терміни дипломатичної і консульської служби.

Шифр зберігання НБУВ: Вс50224
Шифр зберігання ВДБО: Т3(0)я2 У 45

 

ІІ. Зовнішня політика та міжнародне співробітництво

 

12. Бруз В. С. Спеціалізовані установи системи ООН : / В. С. Бруз, В. М. Грабажей, В. О. Єлфімов [та ін.] ; за ред. В. С. Бруза. – Київ : Либідь, 1995. – 116 с.

Висвітлено історію утворення, організаційні засади й напрями діяльності спеціалізованих установ ООН: Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Міжнародної організації праці (МОП), Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Показана їх роль у сучасному світі, зокрема в розв’язанні глобальних проблем, участь в них України.

Шифр зберігання НБУВ: Ва562118
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 С-71

 

13. Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анот. іст. хроніка міжнар. відносин (1991–2003) / С. В. Віднянський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Генеза, 2004. – 616 с.

Висвітлюються міжнародні відносини та зовнішня політика України на рубежі ХХ–ХХІ ст.: прийняття найважливіших зовнішньополітичних актів, участь і співпраця з міжнародними організаціями, розвиток двосторонніх відносин України з понад 100 країнами світу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва662565
Шифр зберігання ВДБО: Ф4(4Ук)я2 З-78

 

14. Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анот. іст. хроніка міжнар. відносин (2008–2013) / С. В. Віднянський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 378 с.

Представлено ключові напрями зовнішньої політики України: з країнами Європи, Співдружності Незалежних Держав, Північної та Південної Америки, Азії, Близького та Середнього Сходу, Африки, а також – з провідними міжнародними організаціями.

Шифр зберігання НБУВ: Вс60479
Шифр зберігання ВДБО:Ф4(4Ук)я2 З-78

 

15. Литвин В. М. Україна: хроніка поступу, 2001–2010 / Володимир Литвин ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2011. – 406 с. : іл.

У хронологічній послідовності викладено щоденне буття українського соціуму упродовж 2001–2010 рр. у політичній та економічній сферах. Подано статистичні й документальні свідчення. Висвітлено діяльність державно-політичних та громадських організацій, стан сільського господарства та промислового комплексу, науки, медицини, освіти, переговорні процеси та акти міжнародного співробітництва.

Шифр зберігання НБУВ: Вс52460
Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)я2 Л 64

 

16. Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу : офіц. вид. / М-во юстиції України ; редкол.: Л. М. Горбунова [та ін.]. – Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2004.

Т. 1 : Двосторонні договори. – 368 с.

Вміщено відповідні двосторонні угоди України з державами світу, зокрема Азербайджаном, Вірменією, Великою Британією, Естонією, Латвією, В’єтнамом, Індією, Казахстаном, Китаєм та іншими, що були укладені упродовж 1990-х – початку 2000-х рр.

Шифр зберігання НБУВ: В347528/1
Шифр зберігання ВДБО: Х91(4Ук)я2 М 58

 

17. Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу: двосторонні та багатосторонні договори, міжнародні договори : офіц. вид. / М-во юстиції України ; редкол.: Л. М. Горбунова [та ін.]. – Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2007. – 912 с.

У першому з трьох розділів збірника подано загальні положення Конституції і законів України, указів Президента, постанов і наказів Кабміну. У другому – двосторонні міжнародні договори України з країнами світу, що були укладені у 1991–2005 рр. У третьому томі – багатосторонні договори України в рамках СНД, Ради Європи, Гаазької конференції з міжнародного приватного права тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Вс43206
Шифр зберігання ВДБО: Х91(4Ук)я2 М 58

 

18. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері. – 2-ге вид. / Бюро інформації Ради Європи в Україні. – Львів : Кальварія, 2001. – 562 с.

Видання складається з п’яти блоків спеціалізованих міжнародних договорів України: 1. Багатосторонніх угод; 2. Двосторонніх угод про правову допомогу; 3. Міжнародних двосторонніх договорів про взаємну правову допомогу, відносно яких Україна була визнана правонаступником після розпаду СРСР; 4. Угод, що регулюють питання взаємодії органів прокуратури України з відповідними установами іноземних держав у сфері правової допомоги; 5. Документи, що визначають правовий статус міжнародних договорів в системі міжнародного та національного права, сферу застосування міжнародних договорів, а також регламентують питання міжнародно-правового характеру на території України.

Шифр зберігання НБУВ: Вс38689
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 М 58

 

19. Организация Объединенных Наций. Основные факты : справочник / пер. с англ. В. А. Галкин [и др.]. – М. : Весь мир : Изд. дом «Инфра-М», 2000. – 403 с.

Довідник складається з трьох частин. У першій викладено: мету, цілі, принципи, членський склад, організаційну структуру та систему установ ООН. У другій частині показано діяльність органів ООН з підтримки міжнародного миру і безпеки, зі сприяння економічному і соціальному розвитку, захисту прав людини, надання гуманітарної допомоги, розв’язання міжнародних суперечок, здійснення процесу деколонізації. Третя частина включає додатки з переліком держав-членів, зокрема їх чисельністю у 1945–1998 рр., показниками бюджету ООН, даними про Інформаційні центри, Служби і Представництва ООН тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Ва602863
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 О-64

 

20. Россия – Украина. 1990–2000: документы и материалы : в 2 кн. / М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-во иностр. дел Украины ; редкол.: рос. часть: Г. В. Берденников [и др.], укр. часть: А. А. Чалый [и др.] ; ред. О. А. Савельев. – М. : Междунар. отношения, 2001.

Кн. 1: 1990–1995. – 484 с.
Кн. 2: 1996–2000. – 400 с.

Представлено більшість міждержавних і міжурядових договорів і угод, насамперед міжпарламентського співробітництва, що розкривають співробітництво України і Росії на міжнародній арені. Включено також «Список окремих українсько-російських договорів, угод, протоколів та документів», тексти яких не друкувалися.

Шифр зберігання НБУВ: В346952/1–2
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 Р 76

 

21. Україна в міжнародно-правових відносинах : зб. док. (укр. і рос. мовами): у 2-х кн. – Київ : Юрінком, 1996 –1997.

Кн.1: Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога / упоряд.: В. Л. Чубарєв, А. С. Мацко. – Київ : Юрінком, 1996. – 1176 с.
Кн.2: Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, В. І. Акуленко. – Київ : Юрінком, 1997. – 863 с.

До першої книги увійшли документи, в яких формулюються умови та межі дії міжнародних угод, пакети багатосторонніх договорів, що стосуються найбільш небезпечних посягань міжнародно-правового характеру (рабство, міжнародний тероризм, наркоторгівля, захоплення суден), а також двосторонні договори про взаємну правову допомогу в кримінальних та цивільних справах.

У другій книзі представлено міжнародні документи у сфері захисту культурних цінностей – конвенції, пакти, договори, рекомендації, декларації, а також акти законодавства України про охорону і використання пам’яток історії та культури, повернення культурних цінностей тощо.

Шифр зберігання НБУВ: В340753/1
Шифр зберігання ВДБО: Х91(4Ук)я2 У 45

 

ІІІ. Євроатлантичний напрям зовнішньої політики України

 

22. Довідник з європейської інтеграції / [О. Б. Чернега та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Чернеги ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Донецьк : «Схід. вид. дім», 2013. – 460 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто основні терміни та поняття, які стосуються європейської інтеграції, основні положення установчих договорів ЄС, викладено сутність концепції Європейських співтовариств та Європейського Союзу, їх правову та інституційну системи. Представлено джерела інформації щодо європейської інтеграції, а також відомості щодо взаємовідносин між Україною та ЄС.

Шифр зберігання НБУВ: Ва778133
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 Д 58

 

23. Довідник НАТО / Public Diplomacy Division. – Bruxelles, 2006. – 384 с.

Включено інформацію про витоки, головні завдання, військову й цивільну структуру НАТО. Висвітлено процес прийняття рішень в рамках Організації, участь НАТО у миротворчих операціях, процес розширення Альянсу, його відносини з ЄС та іншими міжнародними організаціями, а також з Україною, Росією, країнами Південно-Східної Європи та Близького Сходу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва682814
Шифр зберігання ВДБО: Ф4я2 Д 58

 

24. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів і понять : довідник / Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж. ; уклад.: І. В. Артьомов [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2007. – 220 c. – (Серія «Євроінтеграція : український вимір» ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 206–215.

У довіднику зібрано та впорядковано основні терміни і поняття щодо інституцій Європейського Союзу та НАТО, міжнародних організацій, процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, міжнародного співробітництва у сфері економіки, безпеки, військового будівництва, соціального розвитку тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Ва691702
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 І-70

 

25. НАТО : справочник / Орг. Североатлант. договора. – Брюссель. – Бюро информации и печати НАТО, 1995. – 368 с.

Довідник складається із вступу, п’яти частин та додатків. У вступі подано загальну інформацію про Організацію, історію її створення та основні завдання. Перша частина присвячена трансформаційним процесам у Північноатлантичному Союзі, друга – його діяльності, третя – організаційній структурі, четверта – місцю НАТО в системі міжнародних організацій; п’ята – неурядовим організаціям в складі НАТО. У додатках подано основні угоди, на основі яких функціонує Альянс.

Шифр зберігання НБУВ: Ва589995
Шифр зберігання ВДБО: Ф4я2 Н 33

 

26. Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення щодо України / відп. ред. В. В. Лутковська. – Київ : Праксіс, 2005. – 480 с.

Збірник містить рішення та ухвали щодо прийнятності Європейського суду з прав людини, винесені проти України у 1997–2004 рр.

Шифр зберігання НБУВ: Ва665846
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 С 89

 

27. Сушко О. Україна і Шенген: приватний вимір європейського вибору : інформ.-аналіт. вид. / О. Сушко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 67 с. : табл.

Висвітлено основні політико-правові аспекти Шенгенської системи як своєрідного кодексу, що регулює політику Євросоюзу щодо іноземців. Вперше подано переклад основної частини Шенгенської конвенції 1990 р. українською мовою з відповідними коментарями та довідковим матеріалом.

Шифр зберігання НБУВ: Ва619634
Шифр зберігання ВДБО: Х91я2 У 45

 

28. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / Координац. бюро європ. та євроатлант. інтеграції Секретаріату Каб. Міністрів України ; [уклад.: Т. Є. Крикун та ін. ; за заг. ред.: С. О. Камишева та ін.]. – Київ : Юстініан, 2010. – 608 с.

Перше систематизоване зібрання міжнародних договорів та інших документів, укладених Україною з Європейським Союзом у період з 1991 по 2009 рік.

Шифр зберігання НБУВ: Вс50422/CDR1285
Шифр зберігання ВДБО: Х91(4УК)я2 У 45

 

Бібліографічні покажчики

 

 

29. Україна і НАТО: так чи ні? : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; уклад.: Н. А. Мельник, Н. І. Гуцул ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява. – Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2009. – 48 с.

Покажчик містить інформацію з питань вступу України до Північно-Атлантичного альянсу (НАТО). Видання складається з трьох розділів: НАТО в українському законодавстві; Україна і НАТО: ілюзії та реалії; НАТО в Інтернеті. Довідковий апарат включає іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Р114312
Шифр зберігання ВДБО: Ф4(4Ук)я1 У 45

 

30. NATO: od konfrontacji do wspolpracy: bibliografia: w 2 t. / Ministerstwo spraw zagranicznyh, Centralna biblioteka Wojskowa, Fundacja kultury w Wojskowa «Artwoj», Wstep gen. dyw. prof. dr hab. Bolelaw Balcerowicz ; opracowanie: Andrej Grodecki [i inne] ; redakcja Andrej Grodecki. – Warszawa. – 2000.

Т. 1. – 745 p.
T. 2. – 702 p.

Перший том покажчика складається з трьох розділів: 1. Атлантичний Союз в сучасному світі. 2. Організаційна й статутна діяльність Альянсу. 3. Держави-члени НАТО.

Другий том включає два наступні розділи: 4. Розширення НАТО. 5. Польський шлях до НАТО.

Шифр зберігання НБУВ: IB276261/1–2
Шифр зберігання ВДБО: Х91я1 N 27/1–2

 

 

Виконавці співробітники ВДБО:

старший наук. співроб. О. Я. Дуднік
зав. сектору Л. П. Мацкевич

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45