Національній парламентській бібліотеці України - 150 років

В усьому  світі національні бібліотеки володіють цінним інформаційним і культурно-історичним надбанням держави. Національна парламентська бібліотека України, яка почала свою славетну історію з 1866 року, не є винятком.

            150 років тому в Києві з’явилася перша загальнодоступна публічна бібліотека, яка протягом усього періоду існування слугувала не окремим категоріям користувачів, а суспільству в цілому.

            Протягом тривалого часу Бібліотека розвивалася без суттєвих новацій. Та наприкінці XX століття у бібліотечній галузі України розпочинається впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, що відкрило перед НПБ України великі можливості розширення доступу до національних і світових бібліотечно-інформаційних ресурсів. Трансформується її діяльність. В умовах нової політичної і економічної ситуації вона здійснює стратегію переходу від традиційного бібліотечного закладу до динамічного центру інформації, визначивши своїм пріоритетом широкомасштабне впровадження сучасних технологій.

            Здійснюючи соціокультурні функції, підтримуючи традиції національної, культурно-просвітницької установи, сприяючи демократизації та гуманізації суспільства, НПБ України вбачає своїм завданням інтеграцію у світовий і національний культурний простір; партнерство й співробітництво; репрезентацію своїх можливостей та ресурсів широкій громадськості. Постійно розширюються міжнародні та партнерські стосунки, розвиваються зв’язки з засобами масової інформації, установами соціальної, культурно-просвітницької сфери, громадськими організаціями і національно-етнічними об’єднаннями.

            Процес бібліотечної інтеграції, багатоаспектне інформаційне середовище вимагають активізації наукових досліджень у галузі бібліотечної справи, а статус національної – спонукає до здійснення науково-дослідницьких розвідок науковців Бібліотеки, яка протягом останніх 45 років свого існування виконувала функції провідного закладу з проведення прикладних досліджень у галузі бібліотекознавства і бібліографії, координаційного центру для бібліотек усіх форм власності.

            Позицію лідера у національній бібліотечній системі НПБ України зайняла завдяки методичному забезпеченню діяльності публічних бібліотек держави. І цю функцію вона сумлінно виконує з 1956 року. Саме вона очолила роботу зі створення централізованих бібліотечних систем у державі. Наразі Бібліотека опікується більш ніж 18,5 тис. бібліотек МКТ України, а також надає консультативну допомогу книгозбірням різних видів і форм власності.

            Подальші перспективи Бібліотеки пов’язані з її розвитком і як важливого інституту національної культури, і як інформаційного центру, орієнтованого на широкий загал користувачів при постійному зростанні електронної інформації.   

 

Матеріали з історії Національної парламентської бібліотеки України

 

1.Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. статей Міжнар. науково-практ. конф., 11-13 трав. 2006 р., м. Київ / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна ; голова ред. кол. Т. Вилегжаніна. – Київ : НПБ України, 2006. – 283 с. – (До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України).

(Шифр ВА674472)

 

2.Бібліотека і час : Ювілейний збірник до 130-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Нац. парламент. б-ка України ; відп. ред. А. П. Корнієнко. – Київ : [б.в.], 1996. – 121 с.

(Шифр ВА567469)

 

3.Національна парламентська бібліотека України.  Літопис Національної парламентської бібліотеки України / П. Б. Гапченко [и др.] ; науч. ред. С. І. Білокінь. – 1996

Ч. 1 : 1866-лютий 1917 р. – [б. м.] : [б.в.], 1996. – 137 с.

(Шифр В341267/Ч. 1)

http://elib.nplu.org/object.html?id=249

Ч. 2 : Березень 1917-1943 р. – [б. м.] : [б.в.], 2001. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-180.

(Шифр В341267/Ч. 2)

http://elib.nplu.org/object.html?id=247

Ч. 3 : 1944-1966 рр. / П. Гапченко, С. Зворський ; наук. ред. З. Савіна. – [б. м.] : [б.в.], 2006. – 148 с.

(Шифр В341267/Ч. 3)

http://elib.nplu.org/object.html?id=246

Ч. 4 : 1967 - 1991 рр. / П. Гапченко, С. Зворський ; наук. ред. З. Савіна. – 2011. – 136 с. (Шифр В341267/4)

http://elib.nplu.org/object.html?id=1112

 

4.Національна парламентська бібліотека України (1866- 1996) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / уклад. Н. В. Казакова [та ін.] ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1997. – 241 с. (Шифр ВА590291)

 

5.Національна парламентська бібліотека України. 1866-2005 : наук.-допом. покажч. : у 2 ч. / відп. ред. Т. І. Вилегжаніна ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : НПБУ. – 2006

Ч. 1 : 1866-1995 / уклад. Н. В. Казакова [та ін.]. – [б. м.] : [б.в.], 2006. – 270 с.

(Шифр В349294/Ч. 1)

Ч. 2 : 1996-2005 / уклад. С. С. Савченко. – [б. м.] : [б.в.], 2006. – 112 с.

(Шифр В349294/Ч. 2)

 

6.Національна парламентська бібліотека України : заснована в 1866р.: просп. – Київ : Поліграф, 200-?. – 15 с.: ил.

(Шифр Р111098)

http://elib.nplu.org/object.html?id=1490

 

7. Правила для посетителей Киевской городской публичной библиотеки. – Киев : Тип. К. H. Милевского, 1896. – 8 с.

 

8. Отчет о состоянии Киевской городской публичной Библиотеки в 1895 году. – [Б. м. : б. и., 1896?]. – 16 c.

http://elib.nplu.org/object.html?id=538

 

9. Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной Библиотеки в  1901 году. – Киев : Тип. К. Н. Милевского, 1902. – 20 c.

http://elib.nplu.org/object.html?id=526

 

10. Отчет Киевской городской публичной Библиотеки за  1904 год. – Киев : Тип. С. А. Спилиоти, 1905. – 30 c.

http://elib.nplu.org/object.html?id=968

 

11. Устав Киевской городской публичной библіотеки. – Киев : Тип. К. H. Милевского, 1896. - 8 с.

http://elib.nplu.org/object.html?id=309

 

Видання

Національної парламентської бібліотеки України

з бібліотекознавства, бібліографознавства та історії бібліотечної справи

 

12.Бібліотечна планета : щокв. наук.-виробн. журн. / Нац. парламент. б-ка України. - Журнал выходит с 1998г.

http://elib.nplu.org/object.html?id=1504

 

13.Бібліографознавство України (1981-1990) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; авт.-складачі О. О. Козак, В. О. Кононенко ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Київ : [б.в.], 1995. – 79 с.

(Шифр ВА567256)

http://elib.nplu.org/object.html?id=7142

 

14.Бібліографознавство України (1991-1995) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Л. В. Глазунова, Є. К. Бабич. – Київ : [б.в.], 1999. – 135 с.

(Шифр ВА600432)

http://elib.nplu.org/object.html?id=7141

 

15.Бібліографознавство України (1996-2000) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Глазунова, Т. М. Заморіна ; відп. ред. В. О. Кононенко ; Нац. парламент. б-ка України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Київ : [б.в.], 2005. – 188 с.

(Шифр ВА668570)

 

16.Бібліографознавство України (2001-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ДЗ "Нац. парламент. б-ка України", Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Тертичка ; наук. ред. Т. М. Заморіна. – Київ, 2010. – 224 с. 

(Шифр ВА733234)

http://elib.nplu.org/object.html?id=7082

 

17.Бібліографознавство України (2006-2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [уклад. Л. А. Кахар ; наук. ред. Н. І. Тертичка] ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : НПБ України, 2012. – 231 с. 

(Шифр ВА757863)

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080

 

18.Бібліотекознавство України (1991-1995) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / авт.-складач В. О. Зелінська ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1999. – 162 с. (Шифр ВА600433)

 

19.Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. О. А. Політова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; ДЗ "Нац. парламент. б-ка України", Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Київ : [б.в.], 2008. – 235 с.

(Шифр ВА697987)

 

20.Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад. О. Політова ; наук. ред. І. Негрейчук]. – Київ, 2014. – 271 с.

(Шифр ВА781361)

 

21.Бібліологічні вісті 1923-1930 : систем. анот. покажч. змісту / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; ред. С. І. Білоконь. - Київ : Абрис, 1996. – 154 с.

(Шифр ВА574386)

http://elib.nplu.org/object.html?id=6972

 

22.З історії бібліотекознавства і бібліографії. "Бібліотечний збірник" (1926 - 1927). "Журнал бібліотекознавства та бібліографії" (1927 - 1930) : сист. анот. покажч. змісту / Нац. парламент. б-ка України ; [авт.-упоряд. Т. Заморіна ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2014. – 111 с.

(Шифр ВА777059)

http://elib.nplu.org/object.html?id=6118

 

23.Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр./ Нац. парламент. б-ка України. –  Київ, 1995.

Вип. 1 / ред. кол. А. П. Корнієнко та ін. – Київ, 1995. – 91 с. http://elib.nplu.org/object.html?id=777

Ж68805/1

Вип. 2 / ред. кол. А. П. Корнієнко та ін.– Київ,1997. –112 с.

Ж68805/2

http://elib.nplu.org/object.html?id=778

 

24.Українське бібліотекознавство (1991-2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ДЗ "Нац. парламент. б-ка України" ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник]. – Київ, 2010. – 167 с. 

(Шифр ВА734349)

http://elib.nplu.org/object.html?id=7184)

 

25.Огляд науково- дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991-1995 рр. / Нац. парламент. б-ка України ; складачі Л. М. Любаренко, О. О. Мастипан ; відп. ред. А. П. Корнієнко. – Київ : [б.в.], 1998. – 135 с.

(Шифр ВА586560)

http://elib.nplu.org/object.html?id=772

 

26.Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. / уклад. Т. Богуш [та ін.] ; відп. ред. З. Савіна ; Нац. парламент. б-ка України. Київ : НПБ України, – 2004. ­– 115 с.

(Шифр В347652/Ч. 2)

http://elib.nplu.org/object.html?id=768

 

27.Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001-2005 роки / уклад. Т. Богуш [та ін.] ; відп. ред. З. Савіна ; авт. вступу М. Слободяник ; ДЗ "Нац. парламент. б-ка України". – Київ : [ДЗ "Нац. парлам. б-ка України], 2009. – 231 с.

(Шифр ВА713815)

http://elib.nplu.org/object.html?id=767

 

28.Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006 - 2010 роки / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: Л. Любаренко та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ, 2014. – 263 с.

(Шифр ВА776075)

 

29.Предметизація документів: теорія та практика (1875 - 2012 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад. О. М. Збанацька ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ : НПБ України, 2014. – 283 с. 

(Шифр ВА784316)

http://elib.nplu.org/object.html?id=5961

 

30.Євдокія Кононівна Бабич - бібліограф, бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Л. Ю. Коцирій ; авт.вступ. ст. та наук. ред. В. В. Патока. – Київ : [б.в.], 2002. - 23 с. - (Видатні діячі української книги  ; Вип.15).

(Шифр Р94005)

 

31.Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Р. С. Жданова, О. Г. Кириленко ; наук.ред. В. В. Патока ; авт. вступ. ст. Л. А. Дубровіна. – Київ : [б.в.], 1999. – 40 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип.14).

(Шифр Р87551)

 

32.Буран В. Я. Літературознавець і бібліограф Микола Плевако (1890-1941) : біобібліогр. нарис / В. Я. Буран ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1996. – 94 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 7).

(Шифр ВА572838)

 

33.Добко Т. В. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажчик / Т. В. Добко ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1997. – 49 с. - (Видатні діячі української книги ; Вип. 9).

(Шифр ВА576202)

 

34.Ковальчук Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957) : біобібліогр. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1995. – 44 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 4).

(Шифр Р79447)

 

35.Королевич Н. Ф. Бібліограф М. І. Ясинський (1889-1967) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1995. – 32 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 2).

(Шифр Р86520)

 

36.Королевич Н. Ф. Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883-1966) / Н. Ф. Королевич ; ред. А. П. Корнієнко ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип.10).

(Шифр Р84020)

 

37.Королевич Н. Ф.  Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908-1970) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1997. – 29 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 8).

(Шифр Р86218)

 

38.Королевич Н. Ф.  Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908-1970) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 8).

(Шифр Р86517)

 

39.Королевич Н. Ф.  Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897- 1983) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1996. – 47 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 6).

(Шифр Р79725)

 

40.Левко Устимович Биковський (1895-1992) : біобібліогр. нарис / Нац. парламент. б-ка України ; авт.-склад. Н. В. Казакова ; відп. ред. О. К. Александрова, В. В. Патока. – Київ : [б.в.], 1996. – 63 с. – (Видатні діячі української книги ; Вип. 5).

(Шифр ВА572873)

 

41.Рева Л. Г.  Ніна Максимівна Рева – бібліограф, бібліографознавець : біобібліогр. покажч. / Л. Г. Рева ; відп. ред. В. В. Патока ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ : [б.в.], 1999. – 23 с. – (Видатні діячі української книги).

(Шифр Р85919)

 

Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка на  якій представлено 50 найменувань фахових документів.

 

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М.

 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)