Конституція Пилипа Орлика: до 300-річчя від часу прийняття

300 років тому гетьман Пилип Орлик підписав документ "Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького". Потім Основний Закон затвердили на зборах козацтва біля містечка Бендери у Молдові.  Українська Конституція стала першою у світі, що розділила владу на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Орлика засвідчує давні демократичні традиції українців — цей документ з'явився на 77 років раніше за американський Основний Закон і на 81 рік раніше за польську Конституцію.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Абросимова С. В., Александров П. Г., Андрєєв В. М., Бекетова В. М., Білоусенко П. І. Українське козацтво: Мала енциклопедія=Ukrainian cossacks: a small encyclopaedia / Науково-дослідний ін-т козацтва при Запорізькому держ. ун-ті / Ф. Г. Турченко (ред.). — К. : Генеза, 2002. — С. 359. : іл. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС35878
 2. Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В. Ф.. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / НАН України; Інститут історії України. НДІ козацтва / В. А. Смолій (відп.ред.) — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2000. — 724с. : іл. Т. 2 — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007 — 724 с. : іл. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349289/2
 3. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. — К. : Либідь, 1993. — 288 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА553143
 4. Апанович О. Свободу уславив // Укр.культура. — 1992. — № 10-11. — С. 30-31, № 12. — С. 29-31. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж26021
 5. Бантыш-Каменский Д. История Малой России: В 3-х ч. — К., 1903 — 609 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В158579
 6. Бантыш-Каменский Д. Обзор внешних сношений России (по 1800 года): В 4 -х ч. — М., 1896. — 1902. — Ч.2. — М., 1896. — С. 154.; Ч.3. — М., 1897. — С. 220.; Ч.4. — М., 1902. — С. 394. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВО 31368/ 2-4
 7. Бердута М. З., Бутенко В. І., Солошенко О. М. Історичні постаті. Гетьмани України. — Х. : ТОВ Видавнича група "Основа", 2004. — С.83-94. : іл. — (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; Вип. 3(3)). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА650155
 8. Бондаренко К., Гордієнко В., Грицак Я., Дашкевич Я., Ерстенюк М.. Довідник з історії України: В 3 т. / Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка — К. : Генеза, 1993. Т. 2 : (К-П). — К. : Генеза, 1995 — С. 315-316. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В339535/2
 9. Борщак І. В книгозбірні гетьмана Орлика // Книжник. — 1991. — № 6. — С. 24-26. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж68045
 10. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик генерал-поручник Людовика ХУ-го (1742-1759). — Львів: Червона калина, 1932. — 207 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА57927
 11. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція (Сторінки дипломатичної історії) // УІЖ. — 1991. — № 8. — С. 97-111, № 9. — С. 71-79, № 11. — С. 59-69. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27630
 12. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Іст. есе. — Львів: Червона калина, 1991. — 256 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 530703
 13. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана: Пер. з фр. — К.: Рад.письменник: Журн. "Київ", 1991. — 316 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО255288
 14. Брехуненко В. А., Войтович Л. В., Головко О. Б., Горобець В. М., Гурбик А. О. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / НАН України; Інститут історії України. НДІ козацтва / В.А. Смолій (відп.ред.) — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2000. — 800 с. : іл. Т. 1. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006 — 800 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349289/1
 15. Василенко Н.П. Конституция Филиппа Орлика: окремий відбиток. — б.м., б.р. — С. 153-171. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВИ12635
 16. Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М. Костомаров та ін. — Львів: МП "Слово", 1991. — 128 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА540353
 17. Вивід прав України: Документи і матеріали до історії української політичної думки. — Нью-Йорк: Пролог, 1964. — С. 86-94. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО262762
 18. Возняк М. Пилип Орлик у пісні про ведмедівку // ЗНТШ. — 1933. — Т. 152. — Вип. Ш. — С. 153-162. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж20869
 19. Володарі гетьманської булави: Іст. портрети / В. А. Смолій (авт.передмови) — К. : Варта, 1995. — 557 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА562318
 20. Гетьмани України: для дітей шк. віку, та людей які цікавляться історією / С.М. Крисенко (ред.), В.П. Товстий (упоряд.). — Х. : Промінь, 2008. — 248 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО28714
 21. Голійчук Ф. Филипп Орлик в Галичині // Наук. Зб. присвяч. проф. Михайлови Грушевському учениками й прихільниками: З нагоди десятилітньої наукової праці в Галичині (1894-1904). — Львів, 1906. — С. 346-351. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВИ2652
 22. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К.: Вища школа, 1994. — 539 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА555815
 23. Горленко В. Отблески. Заметки по словесности и искусству. — СПб., 1908. — С. 166- 175. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВО16462
 24. Горський В. С., Ткачук М. Л., Нічик В. М., Білодід В. Д., Стратій Я. М. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / М. Л. Ткачук (ред.-упоряд.). — К. : Пульсари, 2002. — С. 149-150. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37248
 25. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К.: Наук.думка, 1992. — С.356-358. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА559251
 26. Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Україна крізь віки: В 15 т. / НАН України; Інститут археології / В.А. Смолій (ред.) — К. : Альтернативи, 1998. Т. 8 : Гетьманська Україна. — К. : Альтернативи, 1999 — 303с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В342481/8
 27. Документы об Андрее Войнаровском и Филиппе Орлике, извлеченные из иностранных архивов // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России издаваемый Киевской комиссией для разбора древних актов: Вып.2. — К., 1916. — С.1-124. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В157603/2
 28. Ефименко А. Я. История украинского народа. — Киев: Лыбидь, 1990. - 511 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА523249
 29. Єнсен А. Дневник Орлика // ЗНТШ. — 1917. — Т.СХХШ-СХХІУ. - С.1-12. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж 20869
 30. Єнсен А. Орлик У Швеції // ЗНТШ. — 1910. — 19009. — Кн.УІ. — С.93-169. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж20869
 31. Замлинський В. Пилип Орлик // Віче. — 1994. — №3. — С.122-136. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж14474
 32. Застирець І. Мазепинці в Туреччині, з паперів Садик-паші (Чайковського) // Україна. — 1914. — Кн.2. — С.67-72. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж 1411
 33. Исторические акты. Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. — 1862. — №10. — С.1-29 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж1627
 34. Історія української Конституції / Українська правнича фундація / А. Г. Слюсаренко (упоряд.), М. В. Томенко (упоряд.). — К. : Право, 1997. — С.31-46. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА576389
 35. Історичні постаті України: Іст. нариси: Зб./ Упоряд. та авт. Вст.. ст. О.В.Болдирєв. — Одеса: Маяк, 1993.- С.337- 383. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА550691
 36. Історія України в особах: ІХ-ХУШ ст. / В.Замлинський (кер. авт. кол.), І.Войцеховська, В.Галаган та ін. — К.: Україна, 1993. — 396 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА554470
 37. Києво-Могилянська академія в іменах, ХVІІ-ХVІІІ ст. / В.С. Брюховецький (ред.), З.І. Хижняк (упоряд.). — Енциклопедичне вид. — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. — С.407-409. : іл. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА622303
 38. Козацькі ватажки та гетьмани України: Укладено на основі "Історії України-Русі" Миколи Аркаса / упоряд. Я. Мельничук, Б. Карабін. — Львів, 1991. — 173 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА553338
 39. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). — К., 2001. — С.8-30. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА611031
 40. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність: Зб. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). — 2.вид. — К., 2006. — 310с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА676149
 41. Корд В. Матеріяли з Стокгольмского державного архіву до історії України другої половини ХУП-поч. ХУШ вв. // Український Археограф. зб. — 1930. — Т. Ш. — С. 17-55. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВО85063
 42. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: навч. посіб. / Національний ун-т внутрішніх справ України. Сумська філія. — Суми : Університетська книга, 2008. — 124c. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА696852
 43. Корсак І. Ф. Гетьманич Орлик: Художньо-док. повість. — Луцьк : ПВД "Твердиня", 2006. — 123с., 2арк. іл. : іл. — (Серія "Пантеон"). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА678419
 44. Кресіна І.О., Кресін О.В. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція. — К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.- 80 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА554475
 45. Кривошея В. В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648-1782 рр.) / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Музей гетьманства. — К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. — 270с. — (Бібліотека українця). Ч. 1 — К. : ІПіЕД НАНУ, 1998 — 270с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В343110/1
 46. Крип'якевич І. Історія України. — Львів: Світ, 1990. — 520 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА517864
 47. Лукашевич О. А., Манжул К. В. "Конституція" Пилипа Орлика — історико-правова пам'ятка XVIII ст. — Х. : Основа, 1996. — 52с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА567263
 48. Мазепа: Зб./ Передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю.І.Іванченка. — К.: Мистецтво, 1993.- 240 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА551011
 49. Маркевич Н. История Малороссии. — М., 1842. — Т.2. — М., 1842. — 673 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВИ15856/П
 50. Маркевич М. А. Історія Малоросії / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг. ред. і авт. передм.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 664с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС38830
 51. Марсове поле. — К.: Молодь. — 1989.
  Кн.2: Героїчна поезія на Україні. Друга половина ХУП — поч.ХІХ ст. — К.: Молодь, 1989. — С.169-178. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: А122850/2
 52. Мельник Л. Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1997. — 232с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА581799
 53. Мельник Л.Г. Конституція 1710 р. Пилипа Орлика // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К., 1991. — С.98-103. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА536225
 54. Миндзяновський Б. Творець першої української конституції // Наука і суспільство. — 1994. — №1. — С.28-29. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж26494
 55. Мироненко О. М. Історія Конституції України/ НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : Ін Юре, 1997. — С.23-25 — (Бібліотечка "Нова Конституція України"). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА578571
 56. Михальчук В. Великий мазепинець у Франції // Самостійна Україна. — 1995. — №3(457). — С.24-30. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж14743
 57. Однороженко О. А. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець ХVI- XVIII ст.) / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / Ю.К. Савчук (відп.ред.). — Х., 2003. — 220с. : іл. — Бібліогр.: с. 158-166. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА698691
 58. Онуфрієнко О. В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки. — Запоріжжя : Павел, 1998. — 72с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА588380
 59. Орлик Пилип. Вивід прав України: З рукопису родинного архіву Дентевілів у Франції зі вступом і примітками. — Львів : Видав Ілько Борщак, 1925. — 14с. — Укр. та фр. мовами.. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС5582
 60. Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибрані твори / В. Яременко (керівник проекту), М. Трофимук (упоряд.і прим.), В. Шевчук (упоряд.і прим.). — К. : МАУП, 2006. — 736с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС43158
 61. Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. — 2-ге вид. — К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. — С.58-61 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА722660
 62. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік / М. Т. (пер. з лат. та прим.), О. Штанко (мал.), О.Пріцак (передм. та заг. наук. ред.). — К. : Веселка, 1994. — 76с. : ил. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС29895
 63. Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. — К., 1997. — 36с. — ISBN 966-7060-06-3. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р81006
 64. Пилип Орлик — гетьман і автор першої конституції України / Посольство України в Республіці Білорусь; Білоруське громадське об'єднання українців "Ватра" / Л.П. Ясинський (відп. ред.), Г.Ю. Калюжна (упоряд.). — Мінск : РУП "Выдавецкі цєнтр БДУ", 2006. — 143с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682961
 65. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. — 2. вид. — К. : Либідь, 1993.
  Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. — К. : Либідь, 1993 — 608с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В340017/2
 66. Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого десятиліття вісімнадцятого століття? // Український археографічний щорічник. — 1992. — Вип.1. — С.307-321. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж68536
 67. Провідники духовності в Україні: Довідник / І. Ф. Курас (голова ред. кол.). — К. : Вища школа, 2003. — С.76. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА646191
 68. Проценко О., Чепинога В. "Вкрадені прирнципи:": Конституція Пилипа Орлика та основи американської демократії // Україна. — 1995. — №7-8. — С.2-3. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж22447
 69. Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії. — Х. : Фоліо, 2008. — С.297-320. — (Історичне досьє). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА709637
 70. Різниченко В. Пилип Орлик — гетьман України: Іст. оповідь — К. : Укр. письменник, 1996. — 302с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО258383
 71. Різниченко В. Пилип Орлик (Гетьман-емігрант). Його життя і діяльність. (З нагоди 175 роковин з часу його смерти). — Репринт. відтворення вид. 1918 року. — К., 1991. — 48 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р72515
 72. Скальковский А. Филипп Орлик и запорожцы // Киев. старина.- 1882. — Т.2. — №4. — С.106-132. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж1626
 73. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. — К. : Альтернативи, 1997. — 367с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО259110
 74. Смолка А. О. Пилип Орлик. Конституція 1710 року. — К., 2007. — 104с 
  Шифр зберігання книги в НБУВ:АО265304
 75. Смолка А. Конституция Филиппа Орлика и ее социально-экономический аспект // Экономика Украины. — 1996. — №5. — С.71-77. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж 28369
 76. Субтельний О. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. — К. : Либідь, 1994. — 239с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА559549
 77. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст.С.В.Кульчицкого. — К.: Либідь, 1991.- 512 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС29080
 78. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.: Історичні есе: У 2 т. — 2.вид., доп. — О. : ВМВ, 2004. Т. 2 — О. : ВМВ, 2004 — С.251-258. : іл., портр. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В34799/2
 79. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. / Т. Гунчак (голова ред.кол.,наук.ред. ), В. Шевчук (упоряд.,рез.,прим.) — К. : Дніпро, 2001. Т. 3, кн. 2 : Остання чверть XVII — початок XVIII ст.. — К. : Дніпро, 2001 — 576с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В345024/3
 80. Томенко М. В. Історія української Конституції: навч. посіб. — К. : Освіта, 2009. — С.35-51. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА719626
 81. Трофимук О. П. Творчість Пилипа Орлика доеміграційного періоду (1642-1714): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / НАН України; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1996. — 25с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА294084
 82. Україна ХVІІ ст. між Заходом і Сходом Європи: Матеріали 1-го укр. симпозіуму 13-16 вересня 1994 р. / НАН України; Фундація "Джорджо Чіні" / О. Мишанич (ред.) — К. : АртЕк, 1996. — С.232-248. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА573205
 83. Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / В. О. Щербак (наук.ред.), В. В. Недяк (авт.-упоряд., керівник проекту, худож.,фото., ілюстратор), О. К. Федорук (наук.ред.). — К. : Емма, 2004. — 1216с. : фотосвітлини — (Ucraina — terra cosacorum). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Д3237, ФПУ/№1412
 84. Українська ідея. Перші речники / Ред.кол. І.Ф.Курас, В.А.Смолій, В.Ф.Солдатенко.- К.: Т-во "Знання" України, 1994. — С.63-80. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА555937
 85. Уривалкін О. М., Уривалкін М. О. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі. — К. : Дакор; КНТ, 2008. — 394с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА701745
 86. Фігурний Ю. С. Український гетьман Пилип Орлик: монографія / НДІ українознавства. Відділ української етнології. — К. : НДІУ, 2008. — 124c. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА700252
 87. Хеггман Б. Пилип Орлик у Швеції (1716-1719рр.) // УІЖ. — 1996. — №3. — С.151-154. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27630
 88. Хорунжий Ю. Пилип Орлик // Гетьмани України. — К, 1991. — С.151-158. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА531618
 89. Хорунжий Ю. Пилип Орлик // Україна. — 1991. — №6. — С.32-33. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж22447
 90. Чухліб Т. В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648- 1714рр. / Наукове товариство ім. Шевченка в США ; Інститут історії України НАН України ; НДІ козацтва. — К., 2003. — 518с. — Парал. арк. англ. мовою. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС38224
 91. Чухліб Т. Пилип Орлик. — К., 2008. — 64с. : іл. — (Серія "Великі українці"). — Видавничий проект "Про Україну з гонором і гумором". 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА701218
 92. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення. — К. : Абрис, 1995. — С.192-209. : іл. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА567074
 93. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-ч т. — Львів: Світ, 1992. — Т.3. — Львів: Світ, 1992. — 452 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В 336249/3
 94. Orlyk Pylyp. The diariusz podrozny of Pylyp Orlyk, (1727-1731) / Omeljan Pritsak (introd.). — Camb., Mass. : Ukrainian research institute of Harvard University, 1988. — XXXII, 867 p. — (Harvard library of early Ukrainian literature; Vol. 6). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Табачник Д.В./iB57
 95. Orlyk Pylyp. The diariusz podrozny of Pylyp Orlyk (1720-1726) / Orest Subtelny (introd.). — Camb., Mass. : Ukrainian research institute of Harvard Univ., 1989. — 794 p. — (Harvard library of early Ukrainian literature; Vol. 5). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: B274098/5

Контактна інформація