Гримич Марина Віллівна

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Марина Віллівна Гримич – прозаїк, доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, директор видавництва «Дуліби», член Національної спілки письменників України, член Канадської спілки етнологів подарувала НБУВ видання:

Ціпко С. Українці в Аргентині (1897 – 1950): творення громади / Сергій Ціпко ; [передм., післямова] М. Гримич ; пер. з англ.: М. Гримич і С. Кухаренко ; ред. О. Лисенко. – Київ : Дуліби, 2015. – 280 с. – (Серія «Історична етнологія»).

Монографія Сергія Ціпка (Serge Cipko) – доктора історії, керівника проекту діаспорних досліджень канадського Інституту українських студій (Едмонтон, Канада), професора історії Альбертського університету (Едмонтон, Канада) та дослідника є суттєвим внеском в українську історичну науку. У книзі викладено новий, екзотичний, фактологічний, часом невідомий матеріал, який стане цікавим навіть вузькому колу фахівців закордонної історії українців. В основу структури книги покладено хронологічний принцип, згідно якого історія українців Аргентини подається в історичній динаміці детально та логічно.
Це перше професійне науково-історичне дослідження цієї теми, яке Сергій Ціпко здійснив за перевіреними науковими методиками. Автор використав не лише українські, польські, а й іспаномовні та англомовні джерела й літературу, успішно застосував статистичний метод, що дав змогу визначити масштаб історико-міграційних явищ і динаміку чисельності українського населення в різних регіонах Аргентини. Дослідження Сергія Ціпка кардинально змінює наше бачення "себе" не лише як народу, століттями прив’язаного до своєї території, а як мобільної спільноти, яка впродовж усієї своєї історії подорожує світом, закладає в різних його куточках великі історико-культурні анклави, які у той чи інший спосіб змінюють етнокультурну мозаїку географічної мапи світу.

Дарувальник: 
Гримич М. В.
Подаровані книги: