Лисенко Микола Павлович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Микола Павлович Лисенко подарував Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського свою книгу:

Лисенко М. Коріння Шевченкового роду : генеалогія і спогади / Микола Лисенко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Апріорі, 2015. – 335 с. : іл.

У виданні розкрито багато малознаних гілок родоводу великого українського поета Тараса Шевченка, подано життєписи нащадків, які внесли і свою лепту в історію України. Авторові вдалося глибоко розкрити генеалогічне древо Шевченкового роду – понад тисячу осіб, серед яких немало видатних людей: художник Фотій Красицький, письменники Олександр Відоменко, Дмитро Красицький, Людмила Красицька, Даниїл Андреєв, академік Людвіг Боярський та багато інших. Цінність цієї книги підсилюють відшукані автором давні, яким понад 100 років, родинні світлини.
Знайти свій родовід, зберігати про нього пам’ять – означає любити Батьківщину. Родина Шевченків викликала і ще довго викликатиме величезну зацікавленість у вітчизняних і зарубіжних істориків. Родовід братів і сестер Т. Г. Шевченка – це наша історія.

Дарувальник: 
Лисенко М. П.
Подаровані книги: