Соціоніка

Соціо́ніка — наука, що вивчає процес обміну інформацією між людиною і зовнішнім світом, тобто те, яким чином люди сприймають, переробляють і видають інформацію.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Актуальні напрями розвитку організаційної та економічної психології в Україні : основні публікації членів Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці (2003-2007р. р.) / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, Г. Л. Федосова та ін. ; Ін-т психології ім.Г. С. Костюка АПН України, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. — К.: Наук. світ, 2008. — 63 с. — ISBN 978-966-675-536-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА696420
 2. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009": зб. матеріалів ХІ Всеукр. студ. наук. конф., 23-24 квіт. 2009 р., Черкаси / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2009. — 152 с. — (Сер. "Філолог. науки"; Сер. "Соц. комунікації"). 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА714099
 3.  Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка , Фак. соціології та психології ; В. Б. Євтух (відп.ред.) — К. : Либідь, 2006. — 480 с. — 
  ISBN 966-06-0426-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА674014
 4. Актуальні проблеми сучасної психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Глобалізація і психологічна наука у ХХІ столітті: проблеми та перспективи", 29-30-жовт. 2009 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; Ін-т психології конструктивізму (Італія) ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т (Україна) ; Дніпропетр. обл. держ. адмін. ; П. Я. Мінка (гол. ред.кол.) — Д. : Інновація, 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-8676-58-1.
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС48490
 5. Аугустинавичюте, А.  Дуальная природа человека: очерк по соционике [Електронний ресурс]. — Вильнюс,1983. — 29 с.
 6. Аугустинавичюте, А.  Соционика : Введение / А. Аугустинавичюте ; Л. Филиппов (сост.). — М. : АСТ, СПб. : Terra Fantastica, 1998. — 444 с. — (Философия. Психология. Социология). —(Классики заруб. психологии). — ISBN 5-237-00708-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА589181
 7. Аугустинавичюте, А.  Соционика : Психотипы. Тесты / А., Аугустинавичюте ;
  Л. Филиппов (сост.). — М. : АСТ, СПб. : Terra Fantastica, 1998. — 414 c. — (Философия. Психология. Социология). — 
  ISBN 5-237-00709-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА589158
 8.  Берн, Э.  Игры, в которые играют люди : Психология человеческих взаимоотношений ; Люди, которые играют в игры : Психология человеческой судьбы : пер. с англ. / З. Берн ; М . С. Мацковский (ред.). — СПб. : Спец. лит., 1996. — 399 с. — ISBN 5-7571-0039-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА575263
 9. Бескова, Л. А.    Путь к сердцу мужчины…и обратно [Електронний ресурс] / Л. А. Бескова, Е. А. Удалова. — М. : АСТ : Астрель, 2003.
 10.  Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) : монографія / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с. — ISBN 978-966-683-142-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА693448
 11. Букалов, А. В.  Потенциал личности и загадки человеческих отношений / А. В. Букалов. — М. : Черная белка, 2009. — 592 с. — (Библиотека SOCIONICA, Вып.11). — 
  ISBN 978-5-91827-004-2. — Режим доступу: http://www.socioknigi.ru/product_info.php?cPath=6&products_id=130
 12.  Букалов, А. В.  Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика / А. В. Букалов, А. Г. Бойко. — К. : Ред. газеты "Соборна Україна" : РАПО Укрвузполиграф, 1992. — 78 с. — ISBN 5-8238-0025-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА559445
 13. Веккер, Л. М.  Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л. М. Веккер ; 
  А. В. Либин (общ. ред.). — М. : Смысл, 1998. — 685 с. ISBN 5-89357-041-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА587477
 14. Голубець, М.  Від біосфери до соціосфери / М. Голубець ; НАН України, Інститут екології Карпат. — Л. : Поллі, 1997. — 
  251 с. — ISBN 966-7188-10-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА587477
 15. Гречинський, А.  Знайди гармонію в житті / А. Є. Гречинський, Т. П. Педан. — К. : Всеукр. Центр Соціоники : Задруга, 2002. — 370 с. : іл. — (Серія книг "Соціоника про людину"; Кн. 1). — ISBN 966-7944-39-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА641424
 16. Гуленко, В. В.  Структурно-функциональная соционика: разработка метода комбинаторики полярностей / В. В. Гуленко. — Ч. 1. — К. : Трансп. України, 1999. — 186 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В343614/1
 17. Ермак, В. Д.  Как научиться понимать людей: соционика — новый метод познания человека / В. Д. Ермак. — М. : АСТ : Астрель, 2003. — 523 с. — (Ты и твой тип). — ISBN 5-17-017113-7, ISBN 5-271-05024-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА658307
 18. Иванов, Ю. В.  Деловая соционика / Ю. В. Иванов. — М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. — 184 с. : ил. — 
  (Библ. журн. "Управл. персон."). — ISBN 5-87057-285-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА616153
 19. Иванова, Е. Н.  Эффективное общение и конфликты / Е. Н. Иванова. — СПб : Рига, 1997. — 69 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА582258
 20. Исследование актуальных вопросов психологии личности : сборник работ молодых учених / Е. А. Чудина (отв. ред.) ; РАН. Ин-т психологии. — М. : 
  Ин-т психологии РАН, 2001. — 71с. — ISBN 5-9270-0029-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА635179
 21.  Каганець, І.  Психологічні аспекти в менеджменті типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. Каганець. — К. : Мандрівець ; Теpнопіль : Port-Royal, 1997. — 204 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА581653
 22. Какой он? Какой ты? Какие мы?: психологическая наука — практике / С. Ф. Спичак (сост.). — М. : Нар. образование, 1994. — 80 с. — 
  (Б-чка журн. "Нар. образование"; 2). — ISBN 5-87953-004-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА570265
 23. Кіров, В. О. Соціонічний посібник військового журналіста / В. О. Кіров, С. І. Горевалов. — Л. : Захід.-Укр. Консалтинг Центр, 2001. — 248 с. : рис. — ISBN 966-95914-0-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА606666
 24. Кнебель, Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу : пер. с нем. / Х. Кнебель. — М. : Интерэксперт : Нолидж, 1996. — 272 с. — ISBN 3-478-02060-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА573553
 25. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (СASC' 2001) : материалы 1-й Междунар. конф., Москва, 11-12 окт. 2001 р. : в 3 т. / РАН. 
  Ин-т пробл. управ. им. В. А. Трапезникова. — М., 2001. — Т. 2 / В. И. Максимов (сост.). — 2001. — 195 с. : рис. — ISBN 5-201-09612-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В346102/2
 26. Крегер, О. Типы людей и бизнес: как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе : пер. с англ. / О. Крегер, Д.-М. Тьюсон. — М. : Персей [и др.], 1995. — 560 с. — ISBN 5-88421-019-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА563176 (є прим. сф)
 27. Кречмер, Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. — М. : Педагогика-Пресс, 1995. — 608 с. — (Психология : Классич. тр.). — ISBN 5-7155-0708-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА5643286
 28. Кук, М.  Эффективный тайм-менеджмент: как рационально спланировать свое рабочее и свободное время / М. Кук ; К. Давыдова (пер. с англ.). — М. : Изд-торг. дом "ГРАНД" : Фаир-пресс, 2003. — 331 с. — (Ун-ты бизнеса). — ISBN 5-8183-0533-3 (рус.), ISBN 1-58062-131-7 (англ.). 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА639378
 29. Ладанов, И. Д.  Практический менеджмент (Психотехника управления и самотренировки) / И. Д. Ладанов. — М., 1995. — 492 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА569529
 30.  Мегедь, В. В.  Учитесь эффективно управлять людьми / В. В. Мегедь, А. А. Овчаров. — К. : Центр практ. психол. "Карвалі", 2000. — 124 с. — (Социон. технол.). — ISBN 966-7518-32-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА599981
 31. Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., 10-12 трав. 2007 р. / 
  В. Ф. Живодьор та ін. (ред.) ; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та ін. — Суми, 2007. — Ч. 1. — Суми, 2007. — 166 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В350208/1
 32. Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект : моногр. / В. Й. Бочелюк (ред.) ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2008. — 310 с. — ISBN 966-414-010-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702322
 33. Молодцов, А.  Практикум по прикладной соционике / А. Молодцов, С. Хохель ; Межрегиональная академия управления персоналом. — 2-е изд., доп. — К. : МАУП, 1994. — 204 с. — ISBN 5-86926-044-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА577090
 34. Мэлоун, С.-А.  Навыки мышления для менеджера: основы мастерства / С.-А. Мэлоун ; А. Э. Мясникова (пер.). — Ростов н/Д : Феникс, 1997. — 314 с. — 
  (1000 секретов успеха). — ISBN 5-222-00065-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА584853
 35. Наранхо, К.  Энеа- типологические структуры личности: самоанализ для ищущего / К. Наранхо ; А. А. Рунихин (пер. с англ.); В.Зеленский (ред.). — Воронеж : НПО "МОДЭК", 1995. — 224 с. — (Психоанализ для ищущего). — (Круг мыслей Гурджиева). — ISBN 5-87224-081-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА567806
 36. Ньюстром, Д.-В.  Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте / Д. В. Ньюстром, К. Дэвис ; Е. Бугаева, В. Вольский (пер. с англ.) ; 
  Ю. Н. Каптуревский (ред.). — М. [и др.] : Питер, 2000. — 447 с. — (Теория и практика менеджмента). — ISBN 5-8046-0099-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА595658
 37. Палеха, Ю. І.  Етика ділових стосунків / Ю. І. Палеха, Ю. В. Водерацький ; Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу. — К., 1999. — 139 с. — ISBN 966-7508-16-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА592336
 38. Пачковський, Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю. Ф. Пачковський. — Л. : Світ, 2000. — 272 с. — ISBN 5-7773-0427-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА599472
 39. Перепелюк, А. В.  Психология делового общения на транспорте / А. В. Перепелюк, Г. Д. Эйтутис. — Д. : Континент, 1997. — 182 с. — ISBN 5-7775-0639-0*. 
  Шифр зберігання НБУВ:  АО259101
 40. Продум, М.  Нація золотих комірців: психоінформаційна концепція України / М. Продум. — Т. : Мандрівець, 1994. — (Б-ка журн. "Мандрівець" : сер. "Золота стежина"). — ISBN 5-6523-0719-58. 
  [Гл.] 2 : Циклічність з погляду соціоніки та системології. — С. 12-30. 
  [Гл.] 4 : Український етносоціальний організм. — С. 41-64. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА687973
 41. Психические состояния / Л. В. Куликов (сост. и общ. ред.). — СПб. : Питер, 2000. — 512 с. : ил. — (Хрестоматия по психологии). — ISBN 5-272-00061-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА602277
 42. Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін : тези IV наук.-практ. конф. з організації та економічної психології (23-24 листоп. 2006 р., м. Київ) / Л. М. Карамушка (наук. ред.) ; АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. організ. психології та ін. — К. : Наук. світ, 2006. — 136 с. — ISBN 966-675-465-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА679867
 43. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) : моногр. / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2007. — 700 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА693448
 44. Самохвалов, А. В.  Визуальный психоаналіз / А. В. Самохвалов. — Х. : Новое слово, 2003. — 262 с. : ил. — ISBN 966-96167-7-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА646016
 45.  Санникова, О. П.  Феноменология личности : избр. психол. тр. / О. П. Санникова. — О. : СМИЛ, 2003. — 256 с. — ISBN 966-95-869-6-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС38192
 46. Седых, Р. К.  Информационный психоанализ. Соционика как методология [Електронний ресурс] / Р. К. Седых. — М., 1994.
 47. Слинько, О. Б.  Люди в вашем деле: энциклопедия соционического менеджмента / О. Б. Слинько. — К. : Трамвай, 1996. — 220 с. — 
  ISBN 5-7707-8415-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА566138
 48. Солсо, Р.-Л. Когнитивная психология / Р.-Л. Солсо. — М. : Тривола, 1996. — 598 с. — ISBN 5-88415-024-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС31685
 49. Соціоніка в управлінні персоналом : матеріали круглого столу, 22 трав. 2009 р. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка ;
  І. П. Подмарков (відп. ред.). — Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2009. — 114 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА716646
 50. Соціополіс і нова етика : матеріали наук. симп. з міжнар. участю (м. Київ, 13 груд. 2001 р.) / В. Л. Кулініченко (упоряд. та заг. ред.) ; Укр. асоц. по біоетиці, Ун-т ефект. розвитку. — К., 2002. — 138 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА632703
 51. Таланов, В. Л.  Справочник практического психолога / В. Л. Таланов, И. Г. Малкина-Пых. — СПб. : Сова, 2003. — 924 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА642831
 52. Филатова, Е. С.  Соционика для вас [Електронний ресурс] / Е. С. Филатова. — Новосибирск : "Сибирский хронограф", 1993 — СПб. : "Питер", 1994.
 53.  Филатова, Е. С.  Соционика для всех. Наука общения, понимания и согласия / Е. С. Филатова. — СПб. : Б&К, 1999. — 276 с. — 
  ISBN 5-93414-004-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА647010
 54. Холмс, П.  Внутренний мир снаружи. Теория объектных отношений и психодрама / П. Холмс ; Р. Р. Муртазин (пер.с англ.) ; 
  И.М.Кадыров (ред. пер.). — М. : Независимая фирма "Класс", 1999. — 288с. — (Б-ка психологии и психотерапии; Вып.74). — ISBN 0-415-05551-4*, ISBN 5-86375-122-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА596293
 55.  Шульман, Г. А.  Соционика изнутри : принципы проведения исследований и преподавания на примере соционики Аушры Аугустинавичюте /
  Г. А. Шульман. — М. : Доброе слово, 2007. — 216 с. : рис. — ISBN 5-89796-223-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА684881
 56. Эйдемиллер, Э. Г.  Психология и психотерапия семьи [монография] / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. — 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.[ и др.] : Питер, 2008. — 668 с. — (Сер. "Мастера психологии"). — ISBN 978-5-91180-8*38-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС46390 — фг
 57.  Эриксон, Г.-Э.  Детство и общество / Г.-Э. Эриксон ; С. Аверинцев (пер.). — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ЗАО ИТД "Летний сад", 2000. — 416 с. — (Мастерская психологии и психотерапии). — ISBN 5-89740-036-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА684881
 58. Якубовская, Т. С.  Соционика: как разобраться в себе и в других. От общения к пониманию / Т. С. Якубовская. — М. : АСТ [и др.], 2005. — 
  287 с. — ISBN 5-17-011621-7, ISBN 5-271-04888-8, ISBN 5-88283-178-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА672864 - сф
 59. Алексеева, И. И.  Виды отношений полного дополнения / И. И. Алексеева // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 49-51. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 60. Алексеева, И. И.  Проблемы развития дуальных отношений и методы их решения дополнения / И. И. Алексеева // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — N 3. — С. 53-57. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 61. Амосов, Н. М.  Соционика — наука ради науки... / Н. М. Амосов // Социон. — № 2. — 1997. — С. 20-25. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж16051
 62. Антошкин, В. Н.  Социально-психологические факторы в управлении коммуникативной деятельностью/ В. Н. Антошкин // Вестн. ОГУ. — 2003. — № 6. — 
  С. 33-35.
 63. Афендик, А. Л.  О соционической метрологии — соционикометрии / А. Л. Афендик // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 51-54. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 64. Афендик, А. Л.  Соционика — неподтвержденная гипотеза или научное знание о возможности прогнозирования человеческих отношений? О соционической метрологии — соционикометрии / А. Л. Афендик // Соционика, ментология и психология личности. — 2001. — N 6. — С. 68-70. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 65. Богоявленська, Ю. В.  Методика побудови соціонічної моделі особистості / Ю. В. Богоявленська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 3-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж70151
 66. Букалов, А.В. Мотивационные установки психологических типов личности и их динамика / А. В. Букалов, О. Б. Карпенко // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 38-40. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 67. Букалов, А.В. Эффективный менеджмент и кадровый консалтинг с использованием соционических технологий / А. В. Букалов, О. Б. Карпенко, 
  Г. В. Чикирисова // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 5-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 68. Власенко, Я. В. Соціальні здібності як професійно важливі якості спеціалістів соціономічного профілю (управлінці, психологи, педагоги) / Я. В. Власенко ) // Пробл. інженернор-педагог. освіти. — 2008. — N 21. — С. 219-224. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71542
 69. Гинтер, Ю.  Соционика в системе дисциплін о человеке / Ю. Гинтер // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — N 1. — С. 60-66. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 70. Грицак, В. В.  Стационарная алгоритмическая модель общественных отношений / В. В. Грицак, Ю. Грицак, С. П. Иглин // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 73-82. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 71. Гуленко, В. В.  Соционическая диагностика: метод интервью / В. В. Гуленко // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 17-27. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 72. Диденко, А. А.  Применение соционики в формировании учебных коллективов / А. А. Диденко // Психология и соционика межличностных отношений. — 2007. — № 3. — С. 60-61. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж24310
 73. Дубров, Я. А.  Холонная коммуникация в психоинформационном пространстве/ Я. А. Дубров // Психология и соционика межличностных отношений. — 2007. — 
  № 4. — С.55-60. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж24310
 74. Каменева, И. П. Графическая интерпретация структуры психики/ И. П. Каменева // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 43-50.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 75. Ливер, Б. Л.  Ключ к Вашему шефу через тип его личности/ Б. Л. Ливер // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 7-15. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 76. Литвиненко, И. Ю.  Блоки и уровни модели А: различный характер связи между функциями информационного метаболизма (ФИМ) / И. Ю. Литвиненко // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 40-43. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 77. Литвиненко, И. Ю.  Ценности: феномен и его аспектная структура / И. Ю. Литвиненко // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — 
  С. 52-55. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 78. Лопатинская, П. Н.  Некоторые аспекты возникновения и сохранения интертипных отношений отношений / П. Н. Лопатинская // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 41-44. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 79. Мегедь, В. В.  Некоторые аспекты возникновения и сохранения интертипных отношений отношений / В. В. Мегедь // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 28-34. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 80. Павлов, Д. О. Соционика и современная метадигма науки / Д. О. Павлов // Соционика, ментология и психология личности. — 2006. — N 1. — С. 29-44. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 81. Панкова, М. В.  К вопросу об особенностях эмпатии / М. В. Панкова // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 35-40. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 82. Прокофьева, Т. Н.  Развитие личности по теории Э. Эриксона и по модели А / Т. Н. Прокофьева // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 16-33 . 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 83. Саенко, В. В. Возможная корреляция типологий: соционика и психе-йога (психософия) А.Афанасьева / В. В. Саенко., А. В. Трехов // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 62-72. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 84. Стукас, В. А. Соционическая гипотеза о характере человеческой цивилизации / В. А. Стукас // Соционика, ментология и психология личности. — 2006. — N 6. — 
  С. 77-82. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14835
 85. Татенко, В. О. Про духовний, душевний, психічний і "я"-вплив людини на людину / В. О. Татенко // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб.ст. — 2008. — Вип.19(22). — С. 23-45. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69474
 86. Тихонов, А. П.  Личность и межличностные отношения: психологическое исследование соционического подхода / А. П. Тихонов // Соционика, ментология и психология личности. — 2000. — N 6. — С. 7-25. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 87. Томаржевська, І.  Психолого-педагогічна модель гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів за соціономічним профілем / І. Томаржевська // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2007. — N 1. — С. 148-154. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж15641
 88. Чурюмов, С. И.  Проблема многообразия внутри ТИМа / С. И. Чурюмов // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 1. — С. 33-37. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 89. Чурюмов, С. И.  Проблема моделирования психики / С. И. Чурюмов // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 5-16. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 90. Шлаина, В. М. "Два в одном" и картина отношений изнутри / В. М. Шлаина // Соционика, ментология и психология личности. — 2006. — N 3. — С. 7-25. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 91. Шлаина, В. М. Интертипные отношения "в чистом виде" / В. М. Шлаина // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — N 5. — С. 29-38. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 92. Шлаина, В. М. Об отношениях дуальных / В. М. Шлаина // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 44-48. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 93. Шульман, Г. А.  Интертипные отношения / Г. А. Шульман // Соционика, ментология и психология личности. — 2006. — N 6. — С. 34-43. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж14835
 94. Ямницький, В. М.  Кризове психологічне консультування: соціонічний підхід / В. М. Ямницький // Наука і освіта. — 2006. — N 3-4. — С. 74-76. 
  Шифр зберігання НБУВ: Ж16225

САЙТИ:


Fatal error: Maximum execution time of 240 seconds exceeded in E:\Site\nas\includes\database\mysql\database.inc on line 165