Козак Сергій Борисович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Сергій Борисович Козак – відомий літературознавець, публіцист, перший журналіст незалежної України передав до фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського кілька власних книг:

1. Козак С. Аргентинські запорожці: з думою про Україну : (Журнал «Пороги»: історія, зміст, автори) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 156 с. – («Часописи української діаспори»).
Серед українських еміграційних газет і журналів особливе місце належить літературно-мистецькому часопису «Пороги» (на жаль у нас малознаному), який виходив у повоєнні роки в Аргентині упродовж 1949 – 1957 рр. Майже десятиріччя журнал знайомив своїх читачів з новинками красного письменства. Безспосередню участь у його редагуванні брав відомий поет і літературознавець Ігор Качуровський. Усього на сторінках часопису надруковано поетичні твори (поезії, поеми) 231 автора, зокрема: Олекси Веретенченка, Ігоря Качуровського, Юрія Косача, Яра Славутича та інших письменників. Переважно це ті, хто перебував власне у Аргентині. Видання містить двадцять розділів, які нараховують 810 матеріалів різних жанрів: поезію, прозу, драматургію, гумористичні та сатиричні твори, афоризми тощо.
Окремо подано розділ, який присв'ячено перекладам творів письменників світової літератури: Джорджа Гордона Байрона, Роберта Бернса, Оскара Уайльда, Йогана Вольфганга Гете, Вільяма Шекспіра та низки інших представників американської, англійської, іспанської, німецької, французької, польської літератур.
Значну увагу в журналі приділено публікаціям недрукованої спадщини українських письменників, зокрема поезій Миколи Зерова, Юрія Клена, Олександра Олеся, Олега Ольжича, Володимира Свідзінського, Павла Филиповича, а також творам класиків української літератури (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка) та добіркам радянських поетів (Павло Тичина, Максим Рильський). Деякі уривки з поем «Невольник» та «Неофіти», відсутні у радянських виданнях «Кобзаря», були надруковані на сторінках часопису.
Пошуковий апарат містить низку покажчиків: хронологічний (1949 – 1957), систематичний (за розділами), алфавітний та покажчик імен.

2. Козак С. «Нові дні» на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. «Нові дні» (1950 – 1997. Канада) / Сергій Козак ; авт. вступ. ст. : М. Слабошпицький, О. Коновал. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 588 с. – («Часописи української діаспори»).

Запропонований покажчик містить перелік шедеврів найкращих видатних письменників, літературознавців, журналістів, митців еміграції, які друкувалися на його сторінках з лютого 1950 по листопад-грудень 1997-го року у Канаді. Історія цього видання - це 48 років існування, тисячі публікацій сотень авторів. Зокрема представлена політична публіцистика, культурологія, мистецтвознавство, подорожня проза. Співпраця з видавництвом «Нові дні» багатьох творчих особистостей українського закордоння - таких як Юрій Клен, Володимир Кримський, Юрій Лавриненко та інших відомих діячів сприяла втіленню ідей створення часопису української діаспори. Головне місце в цьому по праву належить журналісту та громадському діячу Петру Волиняку, який був засновником та головним редактором «Нових днів» упродовж 1950 – 1969 років.
Покажчик – це плід понад трирічної праці київського письменника-публіциста Сергія Козака. Створене ним видання є новим словом в українській бібліографістиці, джерелознавстві, літературознавстві та історії нашої еміграції.
Пошуковий апарат містить список умовних скорочень назв установ, об᾿єднань, періодичних видань та іменний покажчик.

Дарувальник: 
Козак С. Б.
Подаровані книги: