Скаченко Олена Олексіївна

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Олена Олексіївна Скаченко, завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ, укладач подарованих видань, і Вероніка Віталіївна Степко, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки КНУКіМ подарували до фондів бібліотеки НБУВ книги:

1. Гусак Раїса Дмитрівна : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко ; редкол.: М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 176 с. : іл. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 2).

Покажчик присвячений науковій і творчій діяльності етноорганолога, доцента кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, заслуженої артистки України Раїси Дмитрівни Гусак. У виданні зібрано та систематизовано відомості про її творчий і науковий доробок за 1978 – 2014 рр., опублікований у збірниках і періодичних виданнях.
Посібник складається з 6 частин: «Слово про ювіляра», «Наукова діяльність», «Друковані праці», «Художньо-творча діяльність», «Бібліографія про життя та діяльність», «Вибрані відгуки та рецензії». Матеріали всіх розділів згруповані за хронологією, а у межах року – за алфавітом назв.
Допоміжний апарат складають: передмова «Від укладача»; «Іменний покажчик»; «Алфавітний покажчик назв друкованих праць»; «Алфавітний покажчик назв міжнародних, всесоюзних, республіканських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брала участь та виступала з доповідями Р. Д. Гусак».

2. Майстри хорового мистецтва : біобібліогр. покажч. : присвяч. 45-річчю каф. хор. диригування КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, Н. М. Кречко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. І. Д. Гамкало. – Київ, 2013. – 122 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 3).

У виданні висвітлюється історія кафедри хорового диригування Київського національного університету культури і мистецтв, уміщено відомості про кращих випускників, котрі досягли значних результатів у професійній діяльності.
Покажчик складається з шести розділів: «Історія та сьогодення», «Художньо-творча діяльність», «Основні друковані праці викладачів» (1968 – 2013), «Наукова школа», «Дискографія творчих колективів», «Публікації про творчу діяльність кафедри»; додатків; містить автобіографічні довідки.
Для зручності користування пропонується довідковий апарат, що включає: передмову, «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного посібника», «Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Іменний покажчик», список скорочень, зміст.

3. Об’єднані любов’ю до української пісні : біобібліогр. покажч. : присвяч. 40-річчю каф. нар. хор. співу КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Іваницький ; літ. ред. В. В. Сінельнікова. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 244 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 2).

У виданні висвітлюється історія кафедри народного хорового співу та сьогодення кафедри фольклору, народопісенного і хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Уміщено відомості про кращих випускників, котрі досягли значних результатів у професійній діяльності.
До покажчика увійшли описи окремих видань, публікацій у збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях, матеріалів наукових конференцій.
Видання складається з семи розділів: «Вітання ювілярам», «Історія та сьогодення», «Художньо-творча діяльність кафедри», «Основні друковані праці викладачів», «Наукова школа кафедри», «Дискографія творчих колективів», «Публікації про творчу діяльність кафедри»; довідкового апарату; додатків. Покажчик налічує 1399 бібліографічних записів.
Додатки містять світлини професорсько-викладацького складу кафедри, студентських творчих колективів різних років.
Довідковий апарат складають: передмова «Від укладачів», «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного посібника», «Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Алфавітний покажчик локальних електронних ресурсів», «Іменний покажчик», список скорочень, зміст.
Надаються автобіографічні довідки та перелік основних наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 40-річну діяльність (1972 – 2012).

Дарувальник: 
Скаченко О. О.
Подаровані книги: