Науково-інформаційні календарі на поточний рік

Ставлення до знакових подій в культурі різних країн відображається, насамперед, у календарях. Календарі завжди мали на меті – бути надійними хранителями пам'яті про те, що лежало в першооснові кожної з культур. Вони є не тільки ритмом часу, але й хронологічною пам'яттю людства.

Видання складаються з фактографічних довідок про ювілеї видатних особистостей України та світу, інформують читачів про визначні річниці подій суспільно-політичного, наукового та культурно-мистецького життя, дні заснування установ, населених пунктів України, про державні, професійні та інші свята.

Календар – довідкове видання, яке вміщує послідовний перелік чисел, днів тижня та місяців року, часто з вказівкою інших відомостей із ілюстраціями. Видання відображає події, що відбувалися протягом певного часу і дає змогу визначити історичну подію відповідно до терміну дії.

 

1. Дати і події, 2015, друге півріччя : календар знамен. дат / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. Кононенко (керівник проекту) [та ін.]. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2015. – 164 с. : іл. – Започатк. у 2012 р. – Виходить двічі на рік.

Мета видання привернути увагу до найвизначніших річниць подій суспільно-політичного, наукового, культурно-мистецького життя, які святкуватимуть у другому півріччі 2015 року. З календаря можна дізнатися подробиці біографій видатних особистостей, знайти відомості про книги і статті, електронні ресурси, необхідні для глибшого вивчення.

На початку кожного місяця вміщено сторінку з цифровим календарем, віршем українського поета, народними прикметами, прислів’ями, приказками. Далі подано перелік знаменних і пам'ятних дат, статті про окремих осіб або деякі установи, чиї ювілеї відзначатимуться.

Укладачі приділили увагу майстрам красного письменства – І. Карпенко-Карому, Б. Олійнику, Світлані Йовенко, В. Свідзінському, а також музичним діячам – М. Березовському, Д. Січинському, Г. Верьовці, М. Чюрльонісу та ін. Темам християнства та християнського служіння в Україні присвячено матеріали до ювілейних дат митрополитів А. Шептицького та Володимира (Сабодана).

Інформацію подано не лише про відомих людей, а й про менш знаних чи призабутих діячів, гідних того, щоб їх справи й досягнення були належно оцінені нащадками. Про творчість французької художниці Соні Делоне, яка народилася в Одесі та з нагоди 130-річчя від дня її народження, до видання включено статтю про життєвий шлях і творчі здобутки Леді арт-деко.

Наявність у ВДБО : 2012–2014 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 74230

Шифр зберігання ВДБО : Я25 Д21

 

2. Календар знаменних і пам'ятних дат / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; відп. ред. Н. В. Жданова ; уклад. Г. В. Массовер. – Київ : Кн. палата України, 2015. – № 3. – 100 с. –  Започатк. у 1957 р. [Держ. респ. б-кою УРСР ім. КПРС]. – Щокв.

Календар містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу, а також рекомендаційні списки літератури. Наводяться бібліографічні нариси до ювілейних дат окремих персоналій. Видання призначене для допомоги в підготовці до відзначення знаменних і пам'ятних дат.

Наявність у ВДБО : 1991–2015 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 60630

 

3. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2015 рік : рекоменд. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри; Від. наук. інформ. та бібліогр. ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват [та ін.] ; відп. за вип. О. А. Канюка ; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 320 с. – Започатк. 1977 р. – Щоріч.

Основу видання складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Календар знаменних дат, які відзначатиме в 2015 році громадськість світу та України, подано окремим розділом. Ювілейні статті вміщено в другій частині покажчика.

Зміст: «Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат 2015 року», «Це цікаво знати – 2015», «Краєзнавчі знаменні дати», «Календар знаменних та пам'ятних дат 2015 року», «У 2015 році у громадсько-політичному житті України відзначатимуться такі знаменні дати», «Покажчик прізвищ ювілянтів та авторів статей про них».

Наявність у ВДБО : 2000–2014 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 70658

Шифр зберігання ВДБО : Д 891(4УК-ЗАК)я1 З-18

 

4. Календар «Просвіти» на 2015 рік : календар-альманах / Закарпат. край. культурно-освітнє т-во «Просвіта» ; уклад.: Павло М. Федака, Павло П. Федака. – Ужгород : друк. ТзОВ «Папірус-Ф», 2015. – 175 с.

Календар знайомить з пам'ятними датами історії Закарпаття, визначними постатями вчених, письменників, художників, композиторів, педагогів, краєзнавців, громадських, культурних і політичних діячів, пам'ятками історії, культури та музеями краю, подіями, які відбувалися у житті "Просвіти", на громадсько-культурній і політичній ниві області.

Зміст: «Церковний 2015 календар», «Історичний календар», «Календар пам’ятних дат заснування сіл Закарпаття» тощо.

Наявність у ВДБО : 2015 р.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 69277

Шифр зберігання ВДБО : Т3(4УК-ЗАК)я2 К 17

 

5. Криворіжжя : календар пам’ятних дат і подій на 2015 р. / упоряд. І. О. Стеблина. – Кривий Ріг : КП «Криворізька друкарня», 2014. – 44 с. – Щоріч.

Довідкове видання складено для полегшення пошуку інформації з минулого Кривбасу. У календарі максимально точно викладені довідки про знаменні й пам’ятні дати з історії, економічного, суспільно-політичного та культурного життя Кривого Рогу та залізорудного басейну. Користуючись виданням, можна оформити тематичні виставки, підібрати відповідну літературу, провести масові заходи тощо.

Довідковий апарат складають список скорочень, іменний покажчик.

Наявність у ВДБО : 2014 р.

Шифр зберігання НБУВ : Ж74451

 

Підготувала провідний бібліограф А. В. Шумілова.

Контактна інформація