Гирич Ігор Борисович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації
Ігор Борисович Гирич, київський історик та журналіст. Головний редактор журналу «Пам’ятки України». Фахівець з проблем історії культури та політичної думки, джерелознавства, передусім епістології, історіографії. Автор понад 400 опублікованих статей, рецензій в галузі досліджень націєтворчих процесів в Наддніпрянській Україні ХІХ – початку ХХ ст., загальнотеоретичних проблем розвитку українського руху, наукової спадщини М. Грушевського, В. Липинського, В. Антоновича, С. Єфремова тощо. Член-кореспондент УВАН (США, з 1998), дійсний член НТШ (2005) подарував НБУВ видання: В’ячеслав Липинський : повне зібрання творів, архів, студії = The Social and Political papers (1908–1917). Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908–1917) / Східноєвропей. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: Р. Пеленський (голов. ред.), І. Гирич, О. Проценко [та ін.]. – Київ ; Філадельфія : Укр. письменник : Вид. дім «Простір», 2015. – 784 с. : фото. – (Серія «Твори»). В’ячеслав Казимирович Липинський – видатний суспільний мислитель та історик. Думки В. Липинського, людини передреволюційної доби початку ХХ століття, вражають своєю актуальністю, глибиною і мудрістю. Його висновки, заклики, рецепти з питань будування органічного суспільно-політичного життя в Україні на принципах злагоди та ідеологічного консенсусу допоможуть знайти відповіді на запитання, якою дорогою треба йти нашій державі. Цей том відкриває нову серію 25-томника повного зібрання творчої спадщини В’ячеслава Липинського, яке заплановано випустити у трьох серіях: «Твори – історичні праці та монографії, політичні трактати та публіцистика», «Архів – листи, щоденники, записки та нотатки В. Липинського, листи різних осіб до В. Липинського, матеріали українського віденського посольства тощо», «Студії – дослідницькі праці і матеріали про життя і творчість В. Липинського та про його рід». Томи кожної серії мають певну послідовність. Основу першого тому складає ідеологічна публіцистика. Наявність політичного трактату, який вперше надрукований українською мовою, «Шляхта на Україні» та програми Хліборобсько-демократичної партії робить це видання за змістом ще і суспільно-політичним. До книги увійшли статті, надруковані в часописах «Przegląd Krajowy» (1909), «Рада» (1908 – 1912), «Украинская жизнь» (1912) тощо.
Дарувальник: 
Гирич І. Б.
Подаровані книги: