Губернські відомості (1838 - 1917) у фондах газетного відділу НБУВ

Ще з 1621 р. для інформування царя та його найближчого оточення про події зарубіжного життя, у Російській імперії почали видаватися «Куранты» або «Вестовые письма». У 1702 – 1727 рр., з метою інформування про події в імперії та світі, виходили «Ведомости». Фактично на продовження їх згідно з «Высочайше утвержденным положением об издании Губернских Ведомостей» від 27 жовтня 1837 р. виходили «Губернские ведомости». У цьому документі докладно описувалося, яка інформація повинна подаватися в їх офіційній та неофіційній частинах. «Губернские ведомости» виходили в усіх губерніях Російської імперії.

У відділі газетних фондів зберігаються підшивки «Губернских ведомостей» 8-ми з 9-ти губерній, що розташовувалися на території сучасної України (крім «Таврических губернських ведомостей», що виходили у Сімферополі) з початкових років видання до 1917 рр., а деякі й до 1919 – 1920 рр.  Після 1917 р. газети іноді змінювали мову видання на українську та назву на «Губерніальні вісті». На жаль, у відділі вони є не за всі роки видання. Найдавнішими є «Киевские губернские ведомости» за 1838 р., а також «Волынские губернские ведомости» і «Подольские губернские ведомости» за 1839 р.

 Також є «Курские губернские ведомости» та «Минские губернские ведомости» (за адміністративним поділом Російської імперії частина цих губерній відносилася до України).

Газета «Волынские губернские ведомости» виходила до 1917 р. з різною періодичністю: у 1838 – 1866 рр. щотижня, з 1868 по 1871 р. тричі на тиждень, 1872 – 1891 рр. двічі на тиждень і з 1892 р. знову тричі на тиждень.

Газета «Екатеринославские губернские ведомости» виходила до 1918 р. з такою періодичністю: до 1867 р. щотижня, у 1868 – 1892 рр. двічі на тиждень, у 1893 р. три рази на тиждень, з 1894 по 1899 р. щоденно, з 1900 по 1903 р. двічі на тиждень, у 1904 – 1913 рр. тричі на тиждень і з 1914 р. знову двічі на тиждень.

Газета «Киевские губернские ведомости» до 1864 р. виходила щотижня, у 1865 р. двічі на тиждень, з 1866 р. тричі на тиждень.

Газета «Подольские губернские ведомости» до 1884 р. виходила щотижня, у 1885 – 1897 рр. двічі на тиждень, у 1898 – 1899 рр. щодня, а з 1900 р. знову двічі на тиждень.

Газета «Полтавские губернские ведомости» до 1865 р. виходила щотижня, у 1866 – 1894 рр. двічі на тиждень, у 1895 р. знову щотижня, 1896 р. двічі на тиждень, з 1897 по 1910 р. щодня і з 1911 р. двічі на тиждень.

Газета «Харьковские губернские ведомости» до 1865 р. виходила щотижня, у 1866 – 1867 рр. двічі на тиждень, у 1868 – 1869 рр. тричі на тиждень, 1870 – 1874 рр. чотири рази на тиждень, з 1874 р. щодня.

Газета «Херсонские губернские ведомости» до 1864 р. виходила щотижня, у 1865 – 1903 рр. двічі на тиждень, з 1904 р. тричі на тиждень.

Газета «Черниговские губернские ведомости» до 1885 р. виходила щотижня, у 1886 – 1893 рр. двічі на тиждень, у 1904 – 1906 рр.  щодня, а з 1907 р. двічі на тиждень.

Офіційну частину підписували посадові особи губерній, а редактор неофіційної зазначався в кінці кожного номера.

Офіційна та неофіційна частини «Губернских ведомостей» видавалися окремо, навіть мали кожна свою нумерацію сторінок.

Газети «Губернские ведомости» є надзвичайно важливим джерелом для вивчення історії України, краєзнавства, етнографії України і відіграють надзвичайно важливу роль у цих галузях. В умовах заборони українського книгодрукування та мови, вони були ледь не єдиним джерелом, в якому публікувалися матеріали про Україну. І до виходу в 1905 р. у Лубнах першої україномовної газети «Хлібороб» існувала російськомовна українська історія та етнографія, започаткована саме «Губернскими ведомостями» та журналом «Киевская старина».

Цікаво, що редакції просили дописувачів, котрі записували легенди та взагалі розповіді з вуст народу зберігати вимову та інші особливості української мови. Українські слова, щоправда, передавали засобами російської мови. Незрозумілі слова (спеціальні терміни, діалектизми) пояснювалися зносками внизу сторінки.

У неофіційних частинах цих видань було опубліковано тисячі статей з різних аспектів історії України, археології, етнографії тощо. Серед іншого – матеріали про історію заснування окремих міст, містечок, сіл, церков, монастирів та ін., публікації з народної етнографії (приказки тощо) та демонології (про відьом та ін.). Саме в «Губернских ведомостях» в Україні вперше згадали про творчість Тараса Шевченка. Так, 28 жовтня 1844 р. «Харьковские губернские ведомости» дали оголошення про передплату на видання Т. Шевченка «Живописная Украина» (газети за цей рік у відділі газетних фондів, на жаль, немає). Олександр Сементовський в додатку до газети «Киевские губернские ведомости» за 20 квітня 1845 р. згадує поему «Тополя», «в якій дівчина перетворюється на тополю, не бажаючи виходити заміж за нелюба».  Олександр Лазаревський у статті «Украинская литературная летопись за 1857» у газеті «Черниговские губернские ведомости» (№ 47, 1857, часть неоф.) згадує поему «Наймичка»: «Автор поэмы неизвестен издателю; самая поэма найдена в альбоме какой-то барышни, но это не мешает ей быть одним из лучших произведений небогатой украинской литературы». У газеті «Киевские губернские ведомости» 1868 р. публікувалися праці Володимира Антоновича. Український історик та етнограф Яків Новицький публікувався у 1887 – 1889 рр. на сторінках «Екатеринославских губернских ведомостей». А на сторінках «Черниговских губернских ведомостей» у 1870-х рр. друкувалися О. Маркович, О. Лазаревський, П. Єфіменко, Л. Глібов, Г. Милорадович та багато інших видатних українських істориків, етнографів та письменників. «Полтавские губернские ведомости» з 1841 р. редагував Павло Бодянський.  У 1849 р. тут вміщувалися уривки його праці «Достопремечательности Полтавы». У газеті «Харьковские губернские ведомости» публікували статті Г. Квітки-Основ’яненка, В. Каразіна, Д. Багалія, М. Сумцова, С. Русової тощо.

Виставка буде корисна усім, хто цікавиться історією України, краєзнавством, етнографією та історією української преси.

Виставку підготували зав. сектору НБУВ Наталія Носкіна та провідний бібліотекар Станіслав Малюк.

Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
PDF icon bibliografia_gubernskich_widomostey.pdf57.46 КБ
PDF icon bibliografia_wystawky.pdf60.39 КБ

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)