Створено єдиний бібліографічний ресурс творів Кобзаря

Назва ЗМІ: 
Урядовий кур’єр
Дата публікації: 
11 березня 2015 р. № 44(5418)
Микола ПЕТРУШЕНКО
"Урядовий кур'єр"

 

Створено єдиний бібліографічний ресурс творів Кобзаря

ДОСЛІДЖЕННЯ. Цю копітку роботу виконали науковці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Адже попри значний обсяг бібліографічної шевченкіани, тривалий час не існувало праці, яка б об'єднувала та всебічно представляла інформацію про видання творів Тараса  Шевченка за весь період усіма мовами та в усьому світі. Тож виконана робота найповніша. Друкованому варіанту передувала підготовка однойменної електронної бази  даних, яка нині представлена на порталі бібліотеки. Це видання директор закладу Володимир Попик назвав головною книгою року Національної бібліотеки.

До друку підготовлено також науково-бібліографічне дослідження «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Видання органічно пов'язане з першим і акумулює результати багаторічної роботи його авторів — наукових співробітників  Лілії Бєляєвої та Ірини Войченко.

— Кобзаріана Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського одна з найбільших в Україні та світі, — каже Ірина Войченко. —  І не лише кількісно. У ній представлено рідкісні видання. Зокрема всі чотири прижиттєвих «Кобзарі», серед яких найцінніше перше видання 1840 року. Нагадаю, що  в Україні відомо про п'ять таких примірників.

Автори дослідили приблизно 400 видань мовою оригіналу та в перекладах 21 мовою,  а також шість рукописних «Кобзарів» і подали повний опис кожного з них. Для цього було опрацьовано окремі неушкоджені або відмінні за оформленням примірники з фондів книгозбірень та установ країни й використано доступні електронні коші книжок із бібліотек світу, авторитетні бібліографічні джерела. Проведено також значну роботу з пошуку інформації, якої нема у виданні.

Такий підхід дав змогу не лише подати вичерпну інформацію щодо оформлення та змісту майже всіх видань колекції, а й виявити науково цінні факти з історії видання та побутування книжки.

Під час виконання наукового проекту виявили видання, які потребують окремої уваги. Передусім ідеться про «Кобзар», підготовлений до друку в Монтрей-су-Буа (Франція) після Другої світової війни. Вірогідне припущення, що час та місце створення і друкування книжки не збігалися з часом та місцем її виходу в світ. Вочевидь, «Кобзар» з'явився у французько-українському видавництві Hromada і був надрукований у Парижі 1947 року. Тим часом з якихось причин книжку оправлено і фактично видано друком лише 1964 року в мюнхенському видавництві «Дніпрова хвиля». Якщо це  так, історія появи книжки потребує подальших досліджень.

Контактна інформація