Статистика порталу

Загальна статистика порталу Бібліотеки

Інформаційні ресурси порталу
 • Загальнодоступні ресурси:
  • загальнодержавний репозитарій "Наукова періодика України" (0,5 млн статей з 1,7 тис. журналів);
  • електронні тексти (80 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій);
  • аналітичні матеріали (4 тис. бюлетенів оперативної інформації та інформаційно-аналітичних оглядів);
  • каталоги та картотеки (3,5 млн. бібліографічних записів і 5 млн. зображень карток генерального алфавітного каталогу);
  • реферативна база даних "Україніка наукова" (400 тис. записів).
 • Ресурси інтранет-середовища (700 тис. публікацій):
  • зібрання наукової, довідкової, навчальної та художньої літератури;
  • газетна періодика;
  • мультимедійні матеріали (документальні, науково-популярні та художні фільми);
  • зібрання матеріалів з бібліотечної справи (стандарти, формати, книги, журнали, матеріали конференцій).
 • Передплачені мережеві науково-інформаційні ресурси:
  • наукова електронна бібліотека на платформі ScienceDirect (2 тис. журналів видавництва Elsevier);
  • інформаційні продукти на платформі EBSCOhost (8 тис. повнотекстових журналів);
  • зібрання журналів американських наукових товариств;
  • наукометрична база даних Scopus (48 млн. реферативних записів).
Використання інформаційних ресурсів порталу

Кількість користувачів порталу зростає експоненційно, збільшуючись на 30—40 % за рік (якщо 15 травня 2004 р. портал відвідали 2,3 тис. користувачів з різними Інтернет-адресами, то 15 травня 2012 р. — 62,6 тис.). Має місце тенденція збільшення попиту на повнотекстові ресурси, що приводить до випереджаючого зростання трафіку (обсягу наданої користувачам інформації). Найбільш популярним є репозитарій електронних версій наукової періодики України — до нього звертається 80 % користувачів, яким щодоби надається 0,3 млн. статей (3 статті щосекунди). Нижче наведено таблицю, що ілюструє щорічне зростання кількості користувачів у 2004-2012 роках, а також таблиці з показниками завантаження порталу 15 числа кожного місяця у 2010-2012 роках. Флуктуації показників пояснюються тим, що у літній період і вихідні та святкові дні, які припадають на 15 число, використання ресурсів порталу зменшується.


Зростання кількості користувачів порталу в 2004-2012 роках
(показник відвідування наведено станом на 15 травня кожного року)
Рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Кількість користувачів (тис.)

2,3

3,5

4,8

8,4

12,4

16,8

29,8

48,7

62,6

(показники наведено станом на 15 число кожного місяця)
Місяць

січ.

лют.

берез.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

верес.

жовт.

листоп.

груд.
Кількість користувачів (тис.)

45,4

59,3

66,2

28

62,6

23,4

14,8

24,1

 

 

 

 
Обсяг наданої інформації (GB)

133

110

129

89,8

112

74,2

49,8

97,2

 

 

 

 
log-файл порталу zip zip zip zip zip zip zip zip        

Завантаження порталу у 2011 р.
(показники наведено станом на 15 число кожного місяця)
Місяць

січ.

лют.

берез.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

верес.

жовт.

листоп.

груд.
Кількість користувачів (тис.)

31,2

50,0

57,5

41,5

48,7

34,5

14,2

15,4

41,5

33,3

65,9

67,4
Обсяг наданої інформації (GB)

54,2

92,4

90,7

76,7

88,4

62,8

46,5

53,0

78,2

113

100

105
log-файл порталу zip zip zip zip zip zip zip zip zip zip zip zip

Завантаження порталу у 2010 р.
(показники наведено станом на 15 число кожного місяця)
Місяць

січ.

лют.

берез.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

верес.

жовт.

листоп.

груд.
Кількість користувачів (тис.)

35,9

44,5

54,6

42,7

29,8

32,7

16,5

10,1

38,8

43,8

54,7

50,5
Обсяг наданої інформації (GB)

51,4

54,0

65,6

50,4

47,0

41,3

29,7

20,4

56,8

61,8

74,0

76,7
Використання інформаційних ресурсів порталу

За 2006-2010 роки користувачами одержано 2,3 млн. статей з електронних бібліотек зарубіжних постачальників наукової інформації. Статистика використання передплачених інформаційних ресурсів за роками:

2006 р.     |     2007 р.     |     2008 р.     |     2009 р.     |     2010 р.