«Цариця української сцени»: М. К. Заньковецька – 160 років від дня народження.

Заньковецька (Адасовська) Марія Костянтинівна народилася 23 липня (4 серпня) 1854 року в с. Заньки Ніжинського повіту Чернігівської області у поміщицькій родині. На згадку про щасливе дитинство взяла собі псевдонім Заньковецька. Навчалася у Чернігівському пансіоні Осовської та в консерваторії у Хельсінкі (за іншими даними – філія Петербурзької консерваторії в Гельсінгфорсі).

Перший дебют акторки відбувся на сцені Єлисаветградського театру 1882 року у ролі «Наталки-Полтавки» (трупа Кропивницького). Працювала також у популярних трупах: І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М.  Старицького. З трупою Кропивницького гастролювала у Петербурзі та Москві (1886-1887 рр.). Редактор-видавець газети «Новое время» О. Суворін написав низку статей присвячених гастролям трупи у Санкт-Петербурзі, зокрема особливу увагу звернув на акторський талант Заньковецької. Він писав: «Это актриса с талантом большим, самостоятельным, оригинальным, натура вся сотканная из самых чувствительных нервов».

Працювала М. Заньковецька також у трупах Ф. Волика, П. Суслова і Найди [Руденко Іван]. Неодноразово отримувала запрошення грати у російських театральних трупах, але завжди відмовлялася. На запрошення Олександра Суворіна відповіла: «Я занадто люблю її, мою Україну, і її театр, аби прийняти вашу пропозицію». О. Суворін з жалем відзначав: «Госпожа Заньковецкая кажется и век свой скончает в малорусской трупе, закабаляя свой язык в хохлацкую речь, приобретая акцент и вырождаясь в хохлушку…»

Заньковецьку як акторку характеризує передусім природність та щирість, надзвичайна спостережливість, акторська уява, швидке й легке перевтілювання та почуття міри. Її найвідоміші театральні ролі – Харитина («Наймичка»), Олена («Глитай» або «Павук»), Аза («Циганка Аза»), Катря («Не судилось»), Зінька («Лісова Квітка»), Цвіркунка («Чорноморці»), Горпина («Як ковбаса та чарка...»), та ін. Взагалі зіграла понад 30 ролей, мала гарний голос (драматичне сопрано) та бездоганно виконувала народні пісні.

Для неї писали Б. Грінченко І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, П. Мирний, М. Старицький. Провідні театральні критики, історики та біографи – Ю. Беляєв, Н. Богомолець-Лазурська, М. Вороний, Д. Дорошенко, В. Дур-дуківський, С. Дурилин, В. Єрмілов, І. Личко, І. Нечуй-Левицький, С. Петлюра, О. Суворін, та ін. – зібрали й опублікували матеріали про її життя і творчість. Біографію М. Занковецької ще в перше десятиліття її сценічної діяльності друкують: «Энциклопедический словарь» Брокгауза і Ефррона (СПб., 1894), «Словарь сценических деятелей» (1901), видання початку XX ст. – «Жіночі силуети», «Корифеї української сцени». У 1925 р. Марія Костянтинівна написала автобіографію – «Коротка біографія артистки Державного народного театру Марії Костянтинівни Заньковецької».

Постановою Ради Народних Комісарів «Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. К. Заньковецької» від 12 січня 1923 року М. К. Заньковецькій присвоєно звання «Народної артистки УСРР», та надано збільшену довічну пенсію. Цією ж Постановою театр «Троїцький Народний Будинок» у м. Києві перейменовано у театр ім. М. К. Заньковецької.

На виставці представлено низку публікацій з газетної періодики присвячених Марії Заньковецькій, зокрема статті С. Петлюри у газеті «Рада» (1907 р.) та «Слово» (1908 р.) М. Грушевського у газеті «Киевская мысль» (1908 р.), Л. Старицької-Черняхівської у «Руслані» (1908 р.) та О. Суворіна у газеті «Новое время» (1886 р.), а також публікації сучасних авторів про видатну українську актрису.

 До виставки додається список газетних публікацій про життєвий та творчий шлях М. К. Заньковецької.

Виставку підготували зав. сектору обслуговування Носкіна Н. М., провідний бібліотекар Малюк С. М.

Список газетних публікацій про життєвий та творчий шлях М. К. Заньковецької.

 

 1. 40 річний ювілей М. К. Заньковецької // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 19 груд. – С. 3.
 2. Caprirrio. Ювілей М. Заньковецької / Caprirrio. // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 20 груд. – С. 4.
 3. Антонович К. Заслужену артистку не змогли перекупити. Останній виступ Марії Заньковецької / Катерина Антонович // Культура і життя. – 2001. – 3 листоп. – С. 3.
 4. Бенефіс М. К. Заньковецької // Рада. – 1907. – 27 квіт. – С. 4.
 5. Бурбан В. Бурбан А. Мельпомена української сцени. Тріумф і трагедія. До 150-річчя з дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької / Володимир Бурбан, Алла Бурбан // Дзеркало тижня. – 2004. – 7 серп.. – С. 12.
 6. Васильев С. Театральная хроника: [трупа Кропивницького, вистава «Вій»] / С. Васильев // Московские ведомости. – 1897. – 6 янв. – С. 2, 3.
 7. Від Комітету по влаштуванню ювілею Заньковецької // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 23 груд. – С. 4.
 8. Гальченко Я. І все ж вона «живе» в своїй оселі / Яків Гальченко // Голос України. – 2002. – 3 серп. – С. 14.
 9. Гамалій О. Заньковецька / О. Гамалій // Голос Полтавщини. – 1942. – 1942. – 6 груд. – С. 3.
 10. Гамалій О. М. К. Заньковецька / О. Гамалій // Миргородські вісті. – 1943. – 14 лют. – С. 3.
 11. Ган Я. До сторіччя з дня народження Заньковецької / Я. Ган // Українські вісті. – 1960 – 7 серп. – С. 5, 8.
 12. Гастролеры украинской труппы. М. К. Заньковецкая // Киевская мысль: ил. прилож. – 1913. – 26 апр. – С. 144.
 13. Гончаренко Н. Томазов В. AVE MARIJA! Над Київською оселею Заньковецької знову піднято дамоклів меч // Н. Гончаренко. В. Томазов // Дзеркало тижня. – 2007. – 6 жовт. С. 18.
 14. Грудина Д. Некролог М. К. Заньковецька (1854–1934). / Д. Грудина // Літературна газета. – 1934. – 13 жовт. – С. 2.
 15. Грушевский М. Царице украинской сцены / М. Грушевский // Киевская мысль. – 1908. – 15 янв. – С. 2.
 16. Д. Спектакли товарищества малоруських артистов под. управленим Кропивницкого / Д. // Жизнь и скусство. – 1896. – 5 июль – С. 3.
 17. До ювілею Заньковецької // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 10 груд. – С. 4.
 18. До ювілею Заньковецької: [ телеграма від Відділу Мистецтв Головполітосвіти за підписом т. Кулика] // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 15 груд. – С. 4.
 19. До ювілею М. К. Заньковецької // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 16 груд. –
  С. 3.
 20. Жук С. Портрет Марії Заньковецької / С. Жук // Шлях перемоги. – 1954. – 7 листоп. – С. 3, 6.
 21. Загорський И. В альбом Марии Константиновны Заньковецкой /
  И. Загорский // Киевская мысль. – 1908. – 15 янв. – С. 3.
 22. Зільберман Е. «Де йшла вона, там сходили троянди…» / Еммануїл Зільберман // Демократична Україна. – 1994. – 2 серп. – С. 4.
 23. Л. Марія Заньковецька / Л. // Львівські вісті. – 1944. – 5 січ. – С. 4.
 24. Л-цо. Театр «Гармония». Бенефис М. К. Заньковецкой / Л-цо // Одесские новости. – 1915. – 20 нояб. – С. 3.
 25. Л-цо. Театр «Гармония». «Цыганка Аза» М. Старицкого: [Заньковецька грає Азу] / Л-цо // Одесские новости. – 1915. – 6 нояб. – С. 3.
 26. Лазаревський Г. Гордість української сцени: [про М. Заньковецьку] / Г. Лазаревський // Література і мистецтво. – 1943. – 15 верес. – С. 2.
 27. Лесько І. Артистка-патріотка: [М. Заньковецька] / Іван Лесько // Українські вісті. – 1984. – 4 листоп. – С. 4.
 28. М. В. До ювілею М. К. Заньковецької / М. В. // Світова зірниця. – 1908 – 11 січ. – С. 5-7.
 29. Лисенко М. В. Тушь – экспромт: [ноти, присвячено
  М. К. Заньковецькій] / М. В. Лисенко // Киевская мысль. – 1908 – 15 янв. – С. 3.
 30. М. К. Заньковецька: (Сарра-в «Жид Выхрестка»): [малюнок] // Киевская мысль: ил. прилож. – 1913. – 26 апр. – С. 144.
 31. М. К. Заньковецкая: [фото] // Киевская мысль: ил. прилож. – 1908. – 18 янв. – С. 1.
 32. М. К. Заньковецкая (Гастролі у цирку Hippo Pallace): [фото] // Киевская мысль: ил. прилож. – 1913. – 14 апр. – С. 126.
 33. Майборода З. Сонце українського театру. Третього серпня виповнюється 140 років від дня народження видатної української актриси Марії Заньковецької / Зінаїда Майборода // Столиця. – 2000. – 1 серп. – С. 13.
 34. Макаренко Г. Корифеї в Житомирі. Микола Садовський і Марія Заньковецька на нашій сцені / Гарій Майборода // Житомирщина. – 2000 – 23 груд. – С. 12.
 35. Малорусские спектакли: [вистава Кропивницького «Помирилися», грає Заньковецька] // Заря. – 1882. – 5 дек. – С. 3.
 36. Малорусские спектакли: [драма «Щира любов» Квітки-Основ’яненко, грає Заньковецька] // Заря. – 1882. – 8 дек. – С. 3.

 

 1. Мандрика В. Вулиця Марії Заньковецької: до 145річчя від дня народження актриси / Василь Мандрика // Деснянська правда. – 1999. – 3 серп. – С. 4.
 2. Мандрика В. Геніальна дочка України: до 145річчя з дня народження М. К. Заньковецької / Василь Мандрика // Сільські вісті. – 1999. –
  3 серп. – С. 2.
 3. Мандрика В. Заньковецька, яку Україна не забуде. До 155річчя від дня народження першої Народної артистки України / Василь Мандрика // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 серп. – С. 2.
 4. Померла Народна артистка Республіки М. К. Заньковецька [некролог] // Вісті ВУЦВК. – 1934. – 5 жовт. – С. 4.
 5. Н. П-ій. [Порядинський Н.] Спектакли малорусской труппы Садовского: [драма «Борці за мрії» Тогобочного, Заньковецька грає Ганну] / Н. П-ій // Жизнь и искусство. – 1896. – 6 июля. – С. 3.
 6. Н. П-ій. [Порядинський Н.] Спектакли малорусской труппы Садовского: [драма Кропивницького «Дві сім’ї», Заньковецька грає Зіньку] / Н. П-ій // Жизнь и искусство. – 1896. – 3 июля. – С. 2.
 7. Ніценко Д. Марія Заньковецька: до 10 роковин з дня смерті / Д. Ніценко // Голос – Берлін, 1944. – 18 черв. – С. 3.
 8. Ніценко Д. Марія Заньковецька у спогадах сучасників: (в десяті роковини її смерті) / Д. Ніценко // Краківські вісті. – 1944. – 19-20 трав. – С. 2, 3.
 9. Новікова Т. Українська Мельпомена. 4 серпня минуло 155 років від дня народження Марії Заньковецької / Т. Новікова // Чорноморські новини – 2009 – 8 серп. – С. 8, 9.
 10. П. Л. Театр и музыка. «Лымеривна», др. в 5 д. Панаса Мырного: [Заньковецька у ролі Лимерівни] / П. Л. // Киевское слово. – 1897 –
  5 июля. – С. 3.
 11. Петлюра С. Ювілей М. К. Заньковецької / С. Петлюра // Слово. – 1908. – 13 січ. – С. 1, 2,
 12. Петлюра С. Театр і музика. На бенефісі М. К. Заньковецької /
  С. Петлюра // Рада. – 1907. – 29 квіт. – С. 4.
 13. Поліщук Т. «Цариці української сцени» полюбилося містечко Валки / Т. Поліщук // Слобідський край. – 1999. – 2 лют. – С. 2.
 14. Подяка п. Заньковецької: [лист до газети «Руслан»] // Руслан. – 1908. – 23 січ. – С. 3.
 15.  Порядинский Н. Спектакли малорусской труппы Садовського [п’єса «Василь і Галя» Гр. Бондаренка, Заньковецька грає Галю] /
  Н. Порядинский // Жизнь и искусство. – 1896. – 27 июля. – С. 3.
 16. Похорон Народної артистки Республіки М. К. Заньковецької // Вісті ВУЦВК. – 1934. – 6 жовт. – С. 4.
 17. Присяжна Б. Нескорена серцем. 4 серпня 1860 року народилася актриса Марія Заньковецька / Б. Присяжна. // За вільну Україну. – 1999 – 6 серп. – С. 7.
 18. Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. К. Заньковецької: Постанова Ради Народних Комісарів від 12 січня 1923 р.: [надання М. К. Заньковецькій звання Народної артистки УСРР; призначення збільшеної довічної пенсії та перейменування Троїцького Народного Будинку у театр імені М. К. Заньковецької (м. Київ) ] // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 7 лют. – С. 4.
 19. Ревуцький В. Вічний образ: (до 10-х роковин з дня смерті М. Заньковецької) / В. Ревуцький // Вісті – Берлін, 1944. – 2 листоп. – С. 3, 5.
 20. Ревуцький В. Марія Заньковецька / В. Ревуцький // Краківські вісті. – 1943. – 24 груд. – С. 4.
 21. Савків Л. «Круг Заньковецької Марії. Сузір’я юності цвіте» / Л. Савків // Свобода. – 2002. – 3 серп. – С. 3.
 22. Савченко Я. М. К. Заньковецька 22.07.1860–4.10.1934. / Я Савченко // Вісті ВУЦВК. – 1934. – 6 жовт. – С. 4.
 23. Северянин. Венок: посвящаю Марии Константиновне Заньковецкой: [вірш] / Северянин // Киевское слово. – 1897. – 9 июля. – С. 2.
 24. Смирнов Д. Ф. М. К. Заньковецкой / Д. Ф.Смирнов // Киевская мысль. – 1908 – 15 янв. – С. 3.
 25. Спектакли русско-малорусской труппы Н. К. Садовского: [п’єса «Лимирівна» Панаса Мирного, грає Заньковецька] // Жизнь и искусство. – 1896. – 5 июля. – С. 3.
 26. Старицкая М. Воспоминания о М. К. Заньковецкой / М.Старицкая // Киевская мысль. – 1908. – 15 янв. – С. 23.
 27. Старицька-Черняхівська Л. 25 років сценічної діяльності М. К. Заньковецької / Л. Старицька-Черняхівська // Руслан. – 1908. – 29 січ. – С. 1, 2; 1 лют. – С. 2; 2 лют. – С. 1; 5 лют. – С. 1, 2.
 28. Старицька-Черняхівська Л. М. К. Заньковецькій: [вірш] / Л. Старицька-Черняхівська // Киевская мысль. – 1908. – 15 янв. – С. 2.
 29. С-нь А.[Суворин А.] Театр и музыка: [про малорос. труппу Кропивницького] / А. С-нь // Новое время. – 1887 – 1 февр. – С. 3.
 30. Суворин А. Г-жа Заньковецкая в «Наймычке» / А. Суворин // Новое время. – 1886. – 12 дек. – С. 3.
 31. Суворин А. Г-жа Заньковецкая в «Пауке» / А. Суворин // Новое время. – 1886. – 24 дек. – С. 3.
 32. Суворин А. Драма г. Кропивницкого: [Заньковецька у ролі Оксани] / А. Суворин // Новое время. – 1886. – 17 дек. – С. 3.
 33. Суворин А. Мои увлечения. По поводу малороссийской труппы: [про Заньковецьку] / А. Суворин // Новое время. – 1887. – 3 янв. – С. 2, 3.
 34. Суворин А. О хохлах и хохлушках / А. Суворин // Новое время. – 1886. – 9 дек. – С. 2.
 35. Театр. «Гармония»: [про п’єсу «Дві сім’ї», драматизму п’єсі додає гра Заньковецької] //Одесские новости. – 1915. – 6 окт. – С. 3.
 36. Театр. «Гармония». «Паливода ХVIII ст.» - Карпенко-Карого: [Заньковецька у ролі Старостихи] // Одесские новости. – 1915. – 16 окт. – С. 2.
 37. Театр и музыка: [друга вистава малорос. трупи г. Кропивницького] // Новое время. – 1886. – 15 нояб. – С. 3.
 38. Театр и музыка: [драма «Наймичка» Карпенко-Карого, Заньковецька вразила своєю грою] // Новое время. – 1886. – 10 дек. – С. 3.
 39. Театр и музыка: [про бенефіс Заньковецької] // Новое время. – 1887. – 16 янв. – С. 3.
 40. Театр и музыка: [про драму Карпенко-Карого «Бондарівна», Заньковецька у ролі Бондарівни] // Новое время. – 1886. – 20 нояб. – С. 3.
 41. Театр и музыка: [п’єса «За двома зайцями»] // Новое время. – 1886 – 26 нояб. – С. 3.
 42. Театр и музыка: [п’єса «Доки сонце вийде – роса очі виїсть» у головній ролі Заньковецька] // Новое время. – 1886. – 9 дек. – С. 3.
 43. Театр и музыка: [третя вистава трупи Кропивницького, вперше Заньковецька на Петербурзькій сцені] // Новое время. – 1886. – 16 нояб. – С. 3.
 44. Театр и музыка: [трупа Кропивницького, драма Шевченка «Назар Стодоля, Заньковецька у ролі Галі] // Новое время. – 1886. – 29 нояб. – С. 3.
 45. Театр и музыка: [трупа Кропивницького, п’єса «Наталка-Полтавка»] // Новое время. – 1886. – 22 нояб. – С. 3.
 46. Театр и музыка: [трупа Кропивницького, драма «Невільник», Заньковецька у ролі Ярини] // Новое время. – 1886. – 2 дек. – С. 3.
 47. Театральная заметка: [бенефіс Кропивницького, згадується Заньковецька] // Киевлянин. – 1882. – 23 дек. – С. 2.
 48. Труппа Садовского: [п’єса Манько «Несчасне кохання», головну героїню грає Заньковецька] // Киевское слово. – 1896. – 1 авг. – С. 3.
 49. Ювілей 25-літньої сценічної діяльності д. Заньковецької // Руслан. – 1908. – 13 січ. – С. 3.
 50. Ювілей М. К. Заньковецької // Слово. – К, 1908. – 20 січ. – С, 14, 15.
 51. Ювілейне свято Марії Заньковецької // Руслан. – 1908. – 20 січ. – С. 3. [за «Радою»].

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)