UNESCO

UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture.
ЮНЕСКО це освітня, наукова та культурна організація Об'єднаних Націй. Вона прагне будувати мир через міжнародну співпрацю в освіті, науці та культурі.

Тип партнерів: 
Міжнародні організації