Разумов Анатолій Якович

Анатолій Якович Разумов, старший науковий співробітник, керівник Центру "Возвращенные имена" при Російській національній бібліотеці (м. Санкт-Петербург, РФ), подарував НБУВ декілька видань, присвячених пам'яті жертв політичних репресій у СРСР: 1. Ленинградский мартиролог. Т. 12: 1937-1938 /Ред. А. Я. Разумов. - СПб. : Изд. "Рос. нац. б-ка", 2012. - 800 с. 2. Левашовское мемориальное кладбище : 4-е изд., перераб. и доп. / Текст и сост. А. Я. Разумов; Центр "Возвращенные имена" при Рос. нац. б-ке. - СПб. : Изд. "Рос. нац. б-ка", 2012. - 45 с. (5 прим. видання рос., англ., нім., франц. та фін. мовами). http://zh-repr.narod.ru/index/0-7
Дарувальник: 
Разумов А. Я.
Подаровані книги: