"Київські глаголичні листки" IX-X століть

Назва ЗМІ: 
Українське радіо «Культура»

Сьогодні йтиметься про шедевр слов'янської писемності - "Київські глаголичні листки" IX-X століть.

Послухаймо розповідь завідувачки відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Ольги Степченко.

О. Степченко: Писемність є найважливішою складовою частиною культури будь-якого народу. Вона виникає тоді, коли в результаті соціально-економічного і культурного розвитку суспільства в ній з'являється потреба. Тривалий час існувало дві слов'янські абетки: кирилиця та глаголиця.

Глаголиця – від старослов’янського глаголь, що означає слово, глаголити тобто говорити. Більшість фахівців вважає, що глаголицю створив просвітитель Кирило для потреб першої міжслов’янської літературної мови, тобто – старослов’янської. Глаголиця має 44 літери, оригінальних у своєму написанні і які дуже добре фонетично передають звуки старої слов'янської мови.

Та, завдяки своїй графічній складності, глаголиця поступово зникла. Зразок глаголичного письма кінця ІХ-поч. Х ст. які отримали назву Київські глаголичні листки зберігається від 1934 року в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Київські глаголичні листки це визначна пам'ятка слов'янської писемності і культури, найдавніший слов’янський переклад латинського місала, або сакраментарія (тієї його частини, яку співав священник). У рукописі засвідчується старослов’янська мовна система ІХ – Х ст. Наша пам'ятка – це уривок, який налічує сім пергаментних аркушів в картонній оправі, обтягнутій темно-зеленим сап’яном, на якому золотом витиснено орнамент. На першому аркуші – уривок з апостольських читань і молитва Богородиці. На інших сторінках – молитви з десяти мес. Рукопис написаний трьома почерками, що відрізняється один від одного. Перед текстом місала подано алфавіти: глаголичний паралельно з кириличним, написаних  уже у ХІХ ст.

Найбільш ймовірно, що глаголичні листки свого часу стали надбанням Архімандрита Антоніна Капустіна, відомого колекціонера старожитностей, під час перебування його на Сінаї в монастирі св. Катерини, де він укладав систематичний опис грецьких пам’яток. На першій сторінці форзаца Антонін Капустінзалишив дарчий напис: «Вь Библіотеку Кіевской ДуховнойАкадеміи. Іерусалимь. 2 Маія 1872 г.». Широким колам науковців пам'ятка стала відомою у 1874 р. під час III Археологічного з'їзду. Тут на глаголичні листки звернув увагу відомий філолог Срезневський і дав їм належну оцінку. У 1983 р. В.В. Німчук, не менш відомий філолог і мовознавець, підготував факсимільне видання з докладними дослідженнями, зокрема хімічним аналізом чорнил, обстеженням пергаменту, вивченням лінгвістичних особливостей глаголичних листків, що у сукупності переконливо свідчать про одну з найдавніших пам’яток слов’янської писемності.

Не так давно фірмою «Арістос» було зроблено ще одну копію Київських глаголичних листків уже на титановій основі. Така копія дає можливість надійного забезпечення зберігання нашої пам'ятки.

Контактна інформація