Тематичний інтернет-навігатор

УНІВЕРСАЛЬНІ ГАЛУЗІ НАУК

 Acta Diurna

Репозитарій “Acta Diurna” - ресурс для забезпечення потреб академічної науки, навчально-освітніх проектів та усіх зацікавлених у вивченні історії української періодики. Створена на основі матеріалів фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка електронна база передбачає наповнення повнотекстовими копіями періодичних видань 1776-1945 рр.


 African e-Journals Project

Сайт надає онлайн доступ до повних текстів статей з суспільних і гуманітарних наук одинадцяти журналів опублікованих в Африці.


 Bartleby.com

Портал англомовної онлайн бібліотеки, яка містить тексти класиків художньої літератури та науки.

 Bentham Open

Рецензовані журнали відкритого доступу охоплюють всі основні дисципліни науки, техніки, медицини та соціальних наук.


 Bookfi.org

Електронна бібліотека надає доступ до більше ніж 2 млн. документів. Можливість пошуку книг та журналів за назвою, категоріями та жанрами.


 BookZZ

На веб-сайті надається доступ до повних текстів електронних копій книг з різних галузей знань.

British Library: Online Gallery

Сетевой доступ ко многим материалам Британской библиотеки

 Cambridge Journals

Архів містить більш ніж 180 журналів з різних галузей знань Кембриджського університету з 1997 року. У вільному доступі - зміст журналів, бібліографічний опис, анотації статей, повнотекстовий доступ до деяких статей.


 Canadiana

Інтернет-проект, що створений у коаліції культурних установ та бібліотек Канади, орієнтований на надання доступу до канадської документальної спадщини у цифровому форматі.


 Cornell University Library

arХiv.org - найбільший безкоштовний архів електронних публікацій наукових статей і їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики та біології.


Cornell University Library Windows on the Past

Электронная библиотека университета Корнелл

 Deutsche Digitale Bibliothek

Цифрова бібліотека Німеччини (нім. Deutsche Digitale Bibliothek, DDB) - найбільша в країні онлайн-бібліотека. У перспективі планується, що ця бібліотека об'єднає всі німецькі культурні та наукові установи з їхніми онлайн-бібліотеками та інтегрує до європейського проекту Europeana.


 Diasporiana

Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів.


Digital Public Library of America

публичная электронная библиотека Америки

 disserCat

На сайті розміщено понад 750 тисяч науково-дослідних робіт (близько 410 тисяч дисертацій і приблизно 340 тисяч авторефератів), що відображають сучасну російську науку. Для більшості дисертаційних досліджень в якості ознайомлення доступні зміст, вступ і список літератури. Можливість замовити доставку того чи іншого наукового тексту в форматі PDF і Microsoft Word (doc). DiVA

На сайті розміщено дисертації та інші дослідницькі матеріали від 36 університетів та дослідних інститутів скандинавських країн.


 DPLA

На сайті представлена Публічна електронна бібліотека Америки, яка об'єднує багатство американських бібліотек, архівів і музеїв, і робить їх у вільному доступі для всього світу.


 E-Books Directory

Веб-ресурс надає доступ до електронних копій книг, статей, технічних документів, оглядів та коментарів з бізнесу, комп'ютерних наук, інженерії, гуманітарних наук, літератури, медицини та ін. Надається можливість додавати власні документи та коментарі на вже опубліковані книги. На 2016р. н сайті розміщеннно 9920 безкоштовних електронних книг в 673 категоріях.


 ELARTU

На сайті представлений Інституційний репозитарій Тернопiльського національного технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя. Відкритий для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні матеріали, зокрема з фізико-технічних і математичних наук.


 Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)

На сайті представлена електронна бібліотека журналів при Бібліотеці університету Регенсбурга. Містить ліцензійні журнали з різних галузей знань з можливістю роздрукування або збереження не для комерційного, а виключно для приватного використання або для науково-дослідних цілей.


 eLIBRARY.RU

Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU - російський інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини та освіти, який вміщує реферати та повні тексти наукових статей та публікацій.


 EXLIBRIS: українська електронна бібліотека

Електронна бібліотека містить художні, історичні та публіцистичні твори українських авторів.

 EZB

Електронна бібліотека журналів університету Регенсбурга. Надається доступ до змісту журналів та повних текстів статей. Представлено понад 30 тис. журналів, у тому числі понад 15 тис. безкоштовних.


 Google книги

Google книги (анг. Google Books, попередні назви анг. Google Print, Google Book Search) - сервіс від компанії Google, який дозволяє повнотекстовий пошук всередині відсканованих книг та журналів.

 Harvard Library digital collections

На порталі надається вільний онлайн доступ до ресурсів Гарварду в межах Open Collections Program (OCP) - Програми відкритого доступу до колекцій. Електронні колекції Гарварду складають більше ніж 2,3 млн. оцифрованих сторінок, у тому числі понад 225 тис. зображень рукописних сторінок.


 Hindawi

На сайті представлена електронна колекція наукових рецензованих журналів відкритого типу, що охоплюють галузі науки та техніки, медицини, а також декілька областей соціальних наук.


 Index Copernicus Journals Master List

Наукова база даних журнальних статей з різних галузей знання, які публікуються у більш ніж 13000 журналів світу, в тому числі у 1200 журналів Польщі.У вільному доступі журнали з 2005 по 2011р, а з 2012-2014- на платній основі.


 J-STAGE

База даних провідних наукових журналів Японії з різних галузей знання. Нараховує понад 1700 журналів ( близько 2 500 тис. статей), постійно оновлюється. Потребує реєстрації та оплати.


 Journal Oxford University Press

На сайті представлені журнали з різних галузей знань: мистецтво, законодавство, медицина, гуманітарні, математичні та суспільні науки, всього 27 предметних рубрик. У вільному доступі надається можливість зберігти анотації до статей.


 Lib.Ru

На сайті представлені електронні тексти різної тематики.

 Libfree.com

На сайті розміщена електронна бібліотека з різноманітних дисциплін.

 Librius.net

Безкоштовна бібліотека художньої та наукової літератури. Тут публікуються книги і статті, що є у вільному доступі, дія законів про авторське право на які вже завершилась, або в бібліотеки є дозвіл на публікацію матеріалів від автора.

 Manuscriptorium

Європейська цифрова бібліотека писемного культурного надбання, метою якої є створення віртуального дослідницького середовища, яке забезпечить доступ до всіх існуючих цифрових документів у сфері історичних книжкових ресурсів (рукописи, інкунабули, стародруки, карти, статути та інши види документів). Проект містить матеріали із 33 чеських установ (громадські та дослідницькі бібліотеки, архіви, музеї, а також замкові та монастирські бібліотеки) та 12 світових бібліотек.


 Millions of documents at your fingertips

Галліка (фр. Gallica) - цифрова онлайнова бібліотека Національної бібліотеки Франції. Всі матеріали бібліотеки знаходяться у вільному доступі. Бібліотека містить різні види документів: книги, журнали, газети, фотографії, карикатури, плакати, карти, рукописи, партитури тощо.


 Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Рецензовані наукові видання з різних галузей знання на платформі MDPI (понад120 електронних журналів відкритого доступу).


 OSTI

Energy Citations Database (ECD) - наукова база даних, що підтримується U.S. Department of Energy, Office of Scientific & Technical Information. Містить понад 2,3 млн. бібліографічних записів і понад 193 тис. електронних документів з 1943 р. Oxford Scholarship

Електронна бібліотека забезпечує доступ до повних текстів більше ніж 10000 наукових робіт з 20 предметних галузей, що охоплюють гуманітарні науки, соціальні науки, медицину та право.


 Paperity

Перший мульти-дисциплінарний агрегатор усіх наукових журналів та праць, які знаходяться у відкритому доступі.


 Polona

Проект онлайн-бібліотека Polona дає всім бажаючим можливість познайомитися з зібраннями Національної бібліотеки та інших культурних інститутів Польщі.


 Polska Biblioteka Internetowa

Польська Інтернет бібліотека (PBI - Polska Biblioteka Internetowa) є основою для створення польських освітніх та культурних ресурсів Інтернету.


 Project Gutenberg Australia

Проект Гутенберг Австралія забезпечує безкоштовний доступ до повних текстів книг, авторські права на які закінчилися або автори дали згоду на їх безкоштовне розміщення з некомерційною метою. Всього представлено більше 3700 найменувань.


 Registry of Research Data Repositories

Мультидисциплінарний реєстр re3data.org, що дозволяє легко ідентифікувати репозитарії, визначити їх функціональні можливості та ступінь відкритості. Кожен зареєстрований архів отримує набір інформативних іконок.


 Superlinguist.ru

Сайт superlinguist.ru - це електронна бібліотека з лінгвістики (мовознавства) і мовам світу. Електронна бібліотека створена як єдина інформаційна база лінгвістичної спрямованості і адресована науковцям-лінгвістам, спеціалістам-філологам, студентам і аспірантам мовних факультетів, школярам і абітурієнтам, які вступають в мовні вузи або на мовні факультети. На сайті електронної бібліотеки superlinguist.ru ви можете завантажити безкоштовно та без реєстрації книги.


 TakeBooks.com

На сайті надається можливість завантаження електронних копій книг та періодичних видань з різних галузей.

 The European Library

Європейська бібліотека (англ. The European Library, TEL) - веб-портал, точка доступу до бібліографічних та повнотекстових ресурсів 48 національних бібліотек Європи.


 The Free Library

Одна з найбільших електронних бібліотек світу пропонує безкоштовно ознайомитись із повнотекстовими версіями класичних літературних творів сотень відомих авторів, чиї біографії, зображення та афоризми можна також знайти на сайті. Окрім того бібліотека збирає статті від сотень провідних періодичних видань з бізнесу і промисловості, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, дозвілля, науки і техніки, та соціальних наук.

 The Latin Library

На сайті надається вільний доступ до колекції текстів латиною (класичних, християнських, середньовічних та сучасних) з освітньою метою чи для особистих потреб.

 The Online Books Page

Онлайн покажчик електронних книг, доступних у Інтернет, який містить більше ніж 1 млн. записів. Надає можливість пошуку за автором, назвою, предметом.

 The Scientific Electronic Library Online (SciELO)

Наукова електронна бібліотека дає можливість користуватися колекціями наукових журналів, книг з Бразилії та інших країн Латинської Америки, Карибського басейну, Португалії та Іспанії. Понад 1200 журналів та 573,500 статей станом на 2016 рік.


 Trove

Проект Національної бібліотеки Австралії. Пошукова система Trove забезпечує доступ до більш ніж 90 млн. одиниць зберігання, отриманих із понад 1000 бібліотек і культурних установ по всій країні.


 Universum - научные журналы

Рецензовані щомісячні російськомовні електронні наукові журнали з різних галузей знань у вільному доступі. Журнали Universum орієнтовані на викладачів вузів, наукових співробітників і фахівців в різних областях науки.


vBulletin

Енциклопедії та словники

 Vipbook.info

Електронна бібліотека книг і журналів різних жанрів і напрямків,творів російських та іноземних авторів. Надається можливість для завантаження.

 Wiley Online Library

Wiley Online Library є міжнародною науково-технічною, медичною та гуманітарною науково-видавничою базою наукових ресурсів. Ресурс публікує близько 1500 рецензованих журналів і більше 1500 нових книг на рік у друкованому та електронному вигляді, а також бази даних, довідники та лабораторні протоколи. Wiley Online Library є міждисциплінарного колекцію Інтернет-ресурсів, що охоплюють медичні, фізичні, суспільні і гуманітарні науки.


 World Digital Library

Міжнародна цифрова бібліотека створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. Бібліотека представляє в Інтернеті багатство, різноманітність та внесок всіх світових культур у загальнолюдську спадщину: рукописи, карти, рідкісні книги, нотні партитури, звукозаписи, фільми, фотографії, креслення та інші матеріали.


 World Library of Science

Динамічний інтерактивний ресурс, що має на меті забезпечити доступ до найактуальнішої наукової інформації та освітніх ресурсів. Безкоштовно пропонує студентам і викладачам університетів, науковим працівникам високоякісні наукові матеріали, бібліотеку статей, книжок, а також цифрових інструментів, які підтримують створення Інтернет-спільнот.


 Белорусская научная библиотека

Електронна бібліотека книг, статей з різних галузей знання науки і техніки у вільному доступі.


 Белорусская цифровая библиотека

Найбільша Інтернет-бібліотека Республіки Білорусь. Зібрана колекція наукових та літературних творів, статей, рефератів складає більш ніж 100.000 публікацій. Бібліотека щоденно поповнюється.

 Библиотека Booksgid

Електронна бібліотека надає доступ до більш ніж 180 000 книг з різних галузей знань у форматі fb2.

 Библиотека ImWerden

Бібліотека містить підбірку авторських читань своїх творів в аудіо та відеоформатах. У розділі «XXI століття» публікуються тексти перевірені редактором та надіслані авторами для публікації.


 Библиотекарь.Ру

Електронна бібліотека нехудожньої літератури з російської та світової історії, мистецтва, культури, прикладних наук. Представлені книги, періодика, графіка, довідкова та технічна література.

 Бібліотека ім. Марії Фішер-Слиж

Електронна бібліотека на порталі "Українське життя в Севастополі" надає доступ до україномовних текстів з історії, філософії, політології, літературних творів та ін.

 Большая Одесская Библиотека

На сайті можна ознайомитися з літературою з різних галузей знань. Здійснюється пошук за автором, за тематикою, за ключовими словами.

 Большая онлайн библиотека e-Reading

Сайт великої електронної бібліотеки, яка містить більше ніж 100 тисяч назв книг. Пошук за автором, жанром. Загальний та галузевий рейтинги книг. Можливість створення власної полиці та отримання рекомендації після реєстрації на сайті.

 Вікіджерела

Україномовний розділ мережевої бібліотеки Wikisource. У ній розміщено художні твори, історичні та інші документи, статті, вихідні тексти програм тощо, що можуть бути корисні україномовній спільноті.

 Вікіпідручник

Інтернет-зібрання, де кожен може створити та змінити будь-яку сторінку вікіпідручника та безкоштовно читати, копіювати, видавати та змінювати його зміст.

 Всеукраїнська електронна бібліотека

Ресурс, який надає доступ до україномовної літератури різних напрямків і жанрів (навчальна, наукова, художня, критична, науково-популярна література).

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Розділ інформаційної системи "Библиотека" містить більше ніж 17000 навчально-методичних матеріалів. Поле "Поиск" надає можливість знайти електронні копії підручників з різних галузей знань.


 Електронна бібліотека (НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Електронна бібліотека повнотекстових видань від Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


 Електронна бібліотека (Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва)

На сайті представлена повнотекстова електронна бібліотека Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки. Проект забезпечує безоплатний доступ користувачів до повнотекстових ресурсів, музичних творів, інших оцифрованих документів з фонду бібліотеки.

 Електронна бібліотека info-library

На сайті представлено електронну бібліотеку книжкових видань та наукових статей з різних галузей наук.


 Електронна бібліотека підручників

Електронна бібліотека навчальної літератури з географії, екології, історії, культурології та педагогіки.

 КиберЛенинка

Наукова електронна бібліотека відкритого доступу до наукових публікацій та навчальних матеріалів в електронному вигляді.


 Крымская Электронная Библиотека

Кримська Електронна Бібліотека надає можливість завантаження електронних копій художньої, навчальної, техічної літератури тощо.

 Літературне місто

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека: освітній онлайн-ресурс, підручники, українські книжки, періодика,реферати, мовознавство... Надається можливість онлайн перегляду та завантаження.

 Моя Наука

Міжнародний мережевий політематичний журнал, де спеціалісти різних галузей знань можуть публікувати свої статті, захищаючи її авторським правом.


 Навчальні матеріали онлайн

Електронна бібліотека навчальних матеріалів. Охоплює різні галузі наук.

 Наука и техника

На сайті представлена електронна бібліотека науково-популярних статей у рубриках: людина та суспільство, освіта, наука, наукові гіпотези, історія науки тощо; інформація про нобелівських лауреатів; електронний архів науково-популярних журналів ("Природа", "Наука и жизнь", "Природа и жизнь", "Техника - молодежи"); електронні версії рідкісних книг тощо.


 Научное Наследие России

Політематична електронна бібліотека надає публічний доступ до наукових праць відомих російських і зарубіжних вчених і дослідників, які працювали на території Росії.


 Не Художественная Литература

На сайті представлено каталог посилань на електронні копії документів у форматах DJVU та PDF з математики, фізики, хімії, біології, медицини, техніки, історії тощо.


Поиск электронных книг

ПОИСК КНИГ представляет собой поисковую машину электронных книг, свободно распространяемых в интернете. Главным приоритетом является образовательная литература, являющаяся базисом научного и технического знания. Данный сервис можно использовать и для того, чтобы просто выяснить была ли переведена искомая книга в электронный вид и стоит ли вести её дальнейший поиск в интернете. Сервис также можно использовать для поиска книгопечатной продукции, которую можно приобрести в интернет-магазинах.

 Портал РФФИ - Библиотека

На сайті представлені монографії та підручники у форматі DJVU.

 Публичная библиотека

Портал для творців електронних книг, авторів творів, та їх перекладів.

 Украинская цифровая библиотека

На сайті представлені електронні копії книг з різної тематики.


 Український Центр

На сайті міститься бібліотека української та зарубіжної літератури українською мовою, форум з української культури.

 Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (НБУВ)

Електронні колекції оцифрованих документів історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


 Электронная библиотека Marco Binetti

Електронна бібліотека Marco Binetti вміщує публікації оригінальних досліджень переважно з християнства, а також зразки художньої творчості сучасних авторів. Крім того, на сайті публікуються нові переклади текстів, що мають історичну, культурну, наукову або релігійну значимість.


 Электронная библиотека RoyalLib.ru

На сайті надається доступ до електронних копій книг з універсальних галузей наук у форматах doc, rtf, fb2, html, txt.

 Электронная библиотека "Веда"

Електронна студентська бібліотека "Веда" надає доступ до текстів авторефератів українських дисертацій, змістів та анотацій російських і українських дисертацій, каталогу навчальних книг із змістом до кожної книги з можливістю безкоштовної доставки їх окремих сторінок з освітньою метою.


 Электронная библиотека ГрГУ

Електронна бібліотека освітньої установи "Гродненський державний університет імені Янки Купали" (Республіка Білорусь) надає відкритий доступ до ресурсів університету: до метаданих документів з фонду наукової бібліотеки та до повних текстів публікацій авторів університету.


 Электронная Библиотека Гумер

Електронна бібліотека Гумер містить колекції книг з соціальних і гуманітарних наук: історія, культурологія, філософія, політологія, літературознавство, мовознавство, журналістика, психологія, педагогіка, право, економіка тощо.

 Электронная библиотека Князева

На сайті надається доступ до електронних копій книг, підручників, навчальних посібників, конспектів, рефератів тощо.

 Электронная народная библиотека

Електронна бібліотека літератури з різних галузей знань, поділена по тематичних розділах та за авторами.

 Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс

Електронна факсимільна бібліотека. Представлені книги, видані в Росії в XIX - на початку ХХ століття, перш за все історичні, праці російських філософів, енциклопедії, збірки документів, мапи, фотографії тощо.