Тематичний інтернет-навігатор

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ.

 Globethics.net

Колекція електронних бібліотек, які пропонують зареєстрованим користувачам електронний доступ до тисяч повнотекстових документів з етики та суміжних дисциплін.


 PSYLIB

Сайт PSYLIB представляє собою психологічну бібліотеку Київського Фонду cприяння розвитку психічної культури, яка містить електронні тексти книг з психології.

 Библиотека "ВЕХИ"

В електронній бібліотеці "ВЕХИ" розміщенні публікації релігійних мислителів, філософів і письменників, спогади про них, їх замітки, огляди і дослідження, біографічна та бібліографічна інформація,тощо. Бібліотека складається з розділів присвячених релігійно-філософським, богословським або історичним напрямкам. Бібліотека (Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

В електронній бібліотеці цього веб-сайту розміщені наукові роботи студентів та аспірантів, тези конференцій, збірки статей, які були опубліковані в друкованих виданнях НТСА Філософського факультету - часописі “Сократ” та "Записках НТСА Філософського факультету".


 Гендерная библиотека

На сайті представлена електронна бібліотека, яка надає доступ до текстів гендерних досліджень.


 Електронна бібліотека

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 Философия без границ. ПлатонаНет

На сайті надається доступ до електронних копій книг з філософії, дисертацій, журналів, фільмів, статей, рефератів, онлайн словників.

 Философская библиотека Средневековья

На сайті надається доступ до колекції творів середньовічних філософів і богословів, створеної Руською Християнською Гуманітарною Академією. Тексти представлені в HTML, рідше в PDF-форматі. Окрім спеціально оцифрованих джерел використані видання, запозичені з інших сайтів подібної тематики.


 Цифровая библиотека по философии

На сайті представлена електронна бібліотека з філософії (бібліотека О. Злигостєва), яка містить більше ніж 1000 бібліографічних одиниць та словник філософських термінів.

 Электронная библиотека - Социология, психология, управление

На сайті представлено матеріали з соціології, психології та суміжних дисциплін для науково-дослідних цілей, інформування громадськості про наукові розробки фахівців і прогресивного розвитку світової гуманітарної науки.