Тематичний інтернет-навігатор

ФІЗИКА. МАТЕМАТИКА. АСТРОНОМІЯ.

 CERN Open Data Portal

На сайті надається доступ до даних, отриманих за допомогою досліджень, проведених у CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) - міжнародному дослідницькому центрі, найбільшій у світі лабораторії фізики високих енергій.


 e-Print ArXive

На сайті представлений Лос-Аламоський архів електронних публікацій. Колекція копій статей по фізиці, математиці, нелінійній динамиці, комп'ютерних науках. Містить пошукову систему по тематичних розділах.


 IOPscience

На сайті IOPscience представлені книги та статті журналів з фізичних наук та наук про Землю. Матеріали на сайті знаходяться як у вільному доступі (тези доповідей, окремі статті та розділи книг), так і в обмеженому (лише для користувачів з підпискою, з можливістю збереження та використання матеріалів для наукових досліджень).


 Mathematical Equations - EqWorld

Міжнародний науково-освітній сайт містить інформацію про різні класи звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь з частинними похідними, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь та інших математичних рівнянь. Наведені таблиці точних рішень, описані методи розв'язання рівнянь. Сайт також містить навчальну фізико-математичну бібліотеку, в яку автори можуть додавати свої книги і дисертації, а також форум для запитань і дискусій.


 Mathesis

Архів книг з фізико-математичних наук Одеського видавництва "Mathesis" з 1904 по 1925 рік.


 Motion Mountain

На сайті надається вільний доступ до електронних копій видань з фізики в PDF форматі.


 NIST Digital Library of Mathematical Functions

На сайті представлена цифрова бібліотека математичних функцій.

 PhysicLib.ru: Библиотека по физике

Бібліотека з фізики надає доступ до електронних копій документів, які були видані у СРСР, та доповнюються новинними статтями.


 Repository at Odessa I. Mechnikov National University

Електронний архів-репозиторій Одеського національного університету iмені І. І. Мечникова надає вільний доступ до наукових публікацій викладачів і співробітників, матеріалів доповідей та конференцій, статей з періодичних видань ОНУ, зокрема з фізико-технічних і математичних наук, геонаук.


 SAO/NASA ADS

Цифрова бібліотека Смітсонівської астрофізичної обсерваторії (САО) в рамках гранту NASA для дослідників в астрономії і фізиці. Підтримує три бібліографічні бази даних, що містять більше 9,7 млн записів з астрономії і астрофізики, фізики. SPIE

Журнали, електронні книги, тези конференцій, відео матеріали з оптики та фотоніки американської спілки The International Society for Optical Engineering.


 Библиотека по астрономии и космонавтике

Сайт містить електронну бібліотеку з проблемних напрямків в освоєнні космосу. Книги представлено у розділах: астрономія, космонавтика, сонячна система, освоєння космосу, мистецтво про астрономію і космонавтику.


 Научная электронная библиотека ГПНТБ России

Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії (ГПНТБ России) надає доступ до наукових праць з математики, фізики, хімії, екології; до журналу «Наукові та технічні бібліотеки» (1973-2008 рр.); до матеріалів з тематичної колекції «Дорога в космос», до збірників наукових праць співробітників ДПНТБ Росії. Додаток "Hot Articles" відображає 10 найбільш актуальних на даний момент в світі наукових статей в області суспільних наук, бізнесу, права, і т.д.


 Электронная библиотека астронома-любителя

На сайті надається доступ до літератури з астрономії, оптики, телескопобудування та суміжних наук.


 Ядерная физика в Интернете

Матеріали сайту призначені для студентів фізичних факультетів класичних університетів, які вивчають загальний курс фізики (лекційні матеріали з фізики ядра і частинок, матеріали загального курсу, матеріали до семінарських занять, матеріали для студентів і аспірантів, що спеціалізуються в галузі фізики ядра частинок). В стадії розробки і тестування знаходиться віртуальний ядерний практикум. Інформація на сайті постійно оновлюється.