Тематичний інтернет-навігатор

ЕНЕРГЕТИКА

 Electrical Engineering, Measurement and Control Technology (EZB)

На сайті представлена електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Містить публікації з питань електротехніки, вимірювання та управління технологіями. Статті представлені у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників. Загальна кількість записів на 2014 р. -1124.


 Progbook.net

Сайт надає доступ до електронних копій книг та журналів з програмування, мов програмування, статей і рекомендацій для початківців-програмістів. Книги доступні для завантаження.

 SciTech Connect

База даних науково-технічної інформації Департаменту енергетики США (DOE) забезпечує вільний доступ до більш ніж 260 тисяч повнотекстових документів і бібліографічних посилань (матеріали конференцій, журнальні статті, книги, дисертації, патенти. Дослідження в галузі фізики, хімії, біології, екології, енергозберігаючих технологій, інженерних, комп'ютерних та інформаційних наук, поновлювання джерел енергії та інших тем, що представляють інтерес у зв'язку з місією DOE). Хронологічне охоплення з 1991 року до сьогодення. Библиотека WWER

Електронна бібліотека з атомної енергетики WWER входить до бази знань з атомної науки і техніки некомерційного підприємства "Російська асоціація ядерної науки та освіти" (РАЯНО), містить документи з теорії та історії атомної енергетики. Всі книги поширюються безкоштовно і призначені виключно для приватного некомерційного використання в просвітницьких цілях.


 Библиотека энергетика

У бібліотеці енергетика зібрано фахову літературу (книги, конспекти лекцій, методичні вказівки, лабораторні роботи та ін) за категоріями: безпека життєдіяльності, насосне та допоміжне обладнання АЕС, нестаціонарні процеси в ядерних реакторах, парогенератори атомних електростанцій, теорія та системи автоматизованого керування, теорія ядерних реакторів, фізика ядерних реакторів та ін.


 Библиотека. Радиотехника

Електронна бібліотека книг з радіотехніки: радіофізика, теорія електричних ланцюгів, конструювання апаратури, обробка сигналів, імпульсні і цифрові пристрої, радіолокаційні та радіонавігаційні системи, радіоавтоматика.


 Тепловые электрические станции

Електронна бібліотека для інженерів-теплотехніків і теплоенергетиків, науковців і студентів вузів відповідних спеціальностей. В електронній бібліотеці зібрані електронні книги, лекції, курсові та дипломні проекти з теплотехніки, термодинаміки, парових і газових турбін тощо; а також представлені журнали, каталоги енергетичного обладнання, креслення котлів, турбін, реакторів, теплові схеми ТЕС і АЕС, нормативні документи, програми.