Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 Annual Reviews of Psychology

На сайті Annual Reviews доступні повні тексти архівних випусків видання з психології.


 Annual Reviews of Sociology

На сайті Annual Reviews доступні повні тексти архівних випусків видання з cоціології.


 BibSonomy

BibSonomy - це система соціальних закладок і публікацій. Ресурс спрямований на інтеграцію функцій систем закладок, а також управління публікаціями, орієнтованими на команди. BibSonomy пропонує користувачам можливість зберігати і впорядковувати закладки та публікації, а також підтримує інтеграцію різних спільнот і людей, пропонуючи соціальну платформу для обміну літературою.

 Blackwell Encyclopedia of Sociology Online

На сайті представлена енциклопедія з соціології "Blackwell", яка забезпечує миттєвий доступ до найбільш авторитетних джерел сучасної освіти.


 Economics & Sociology

На сайті представлений міжнародний науковий журнал "Economics & Sociology". Видання публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.


 Frauen-und Geschlechterforschung in der Ukraine

База даних про жіночі та ґендерні дослідження в Україні. Socioline.ru

На сайті надається доступ до електронної бібліотеки повнотекстових документів з соціології (підручники, монографії, наукові статті тощо).


 Библиотека (Социологический клуб ГОРОД)

На сайті "Социологический клуб ГОРОД" представлені видання, статті з соціології, психології, філософії в електронному варіанті. Библиотека Гумер

На сайті розміщено електронну бібліотеку матеріалів з соціології.


 Бібліотека факультету соціології (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

На сайті факультету соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка представлено електронний каталог бібліотеки. Надається повнотекстовий доступ до частини наукових документів. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право

На сайті представлено наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “Політологія. Соціологія. Право”». Галузі наук, за якими журнал є фаховим: політологія, соціологія, право.


 Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

На сайті розміщено наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “Політологія. Соціологія. Право”»


 Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення

Науковий реферативний огляд розкриває питання, присвячені проблемам демографічного старіння в Україні на тлі загальносвітової тенденції прискореного старіння населення. Огляд розміщений на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Книги по социологии

На сайті розміщені книги з соціології у повнотекстовому форматі. Научный электронный журнал "Вестник Института социологии"

Мережевий науковий журнал Інституту соціології РАН. Публікує та надає доступ до соціологічних досліджень і має архів номерів з 2010 року.


 Национальная социологическая энциклопедия

На сайті надається можливість онлайн-пошуку термінів із соціології, суспільства та його інститутів по словниках, довідниках та глосаріях з соціології.


 Основные публикации Института социологии НАН Украины

На сайті Інституту соціології НАН України надається доступ до бібліографічних списків публікацій науковців Інституту за 2002-2013 рр.


 Перша рейтингова система

Інформаційний ресурс компанії "Перша рейтингова система". На цьому ресурсі зібрані рейтинги найрізноманітнішої тематики з усього світу, а також результати власних досліджень. Проводить дослідження команда соціологів. Результати кожного опитування супроводжуються описом методик та інших важливих дослідницьких параметрів. Опитування "Першої рейтингової системи" проводяться з дотриманням професійних принципів та стандартів, що підтримуються Українською асоціацією маркетингу.


 Публікації (Київський міжнародний інститут соціології)

На сайті Київського міжнародного інститут соціологі у розділі "Публікаці" представлені в електронноиу вигляді книжки та статті наукових соціологічних досліджень.


 Словник-довідник соціального працівника

На сайті Кафедри психології, педагогіки і соціального управління НУ "Львівська політехніка" представлений словник-довідник соціального працівника.


 Соціологічна література

На офіційному сайті Соціологічної Асоціації України розміщені бібліографічні списки літератури з соціології. Соціоніка (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з соціоніки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право.

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

 Электронная библиотека (Інститут соціології НАН України)

На сайті Інституту соціології НАН України надається вільний доступ до електронної бібліотеки видань з соціології.


 Электронная библиотека - Социология, психология, управление

На сайті представлено матеріали з соціології, психології та суміжних дисциплін для науково-дослідних цілей, інформування громадськості про наукові розробки фахівців і прогресивного розвитку світової гуманітарної науки.