Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

СОЦІАЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 AgEcon

На сайті представлений відкритий репозиторій повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, який містить робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті.


 AGORA

Access to global online research in agriculture (AGORA) надає доступ до бібліографічних записів і повних текстів зі світового потоку публікацій з сільського господарства та суміжних галузей. AGRIS

На сайті AGRIS представлена база документів, даних, статистики та мультимедійних матеріалів з сільського господарства та технологій.


 AGRO

Бібліографічна база даних, створена Головною бібліотекою Університету природничих наук в Познані. Включає бібліографічні описи 1010 статей, опублікованих польською та англійською мовами з природничих та аграрних наук (в тому числі з ветеринарії, гастрономії, навколишнього середовища, токсикології, агро-туризму, фізичної культури та ін.).


 American Memory

На сайті "Пам'ять Америки" надається вільний доступ через Інтернет до рукописів, звукозаписів, зображень, відеоматеріалів, гравюр, карт і нот, які документують американську спадщину. Матеріали зібрано із колекцій Бібліотеки Конгресу США та інших установ для відображення літописних історичних подій, людей, місць і ідей, які сформували Америку. Ресурс орієнтований на вільний доступ широких верств населення до матеріалів для освіти.


 Annual Reviews of Psychology

На сайті Annual Reviews доступні повні тексти архівних випусків видання з психології.


 Annual Reviews of Sociology

На сайті Annual Reviews доступні повні тексти архівних випусків видання з cоціології.


 Bibliotheca Chersonessitana

На сайті представлені цифрові копії старовинних видань з історії та археології Криму.


 BibSonomy

BibSonomy - це система соціальних закладок і публікацій. Ресурс спрямований на інтеграцію функцій систем закладок, а також управління публікаціями, орієнтованими на команди. BibSonomy пропонує користувачам можливість зберігати і впорядковувати закладки та публікації, а також підтримує інтеграцію різних спільнот і людей, пропонуючи соціальну платформу для обміну літературою.

 Blackwell Encyclopedia of Sociology Online

На сайті представлена енциклопедія з соціології "Blackwell", яка забезпечує миттєвий доступ до найбільш авторитетних джерел сучасної освіти.


 CAB Abstracts

База даних, яка надає дослідникам миттєвий доступ до більш ніж 7,7 млн. записів, зроблених від 1973 року. Щороку поповнюється більш ніж на 350 тис. реферативних описів. Охоплює наступні галузі знань: сільське господарство, довкілля, ветеринарні науки, прикладна економіка, продовольчі науки, харчування тощо.


 Cambridge History of English and American Literature

Онлайн-версія енциклопедії "Історія літератури Англії та Америки" (видання Кембриджського університету 1907-1921 рр. в 18 томах). Охоплення документів від античності до початку 20 століття. Сайт представлений англійською мовою.


 Canadiana

Інтернет-проект, що створений у коаліції культурних установ та бібліотек Канади, орієнтований на надання доступу до канадської документальної спадщини у цифровому форматі.


 Core Historical Literature of Agriculture

Електронна колекція сільськогосподарських текстів, опублікованих від початку ХІХ століття і до кінця ХХ століття. Повнотекстові матеріали охоплюють проблематику сільського господарства, сільськогосподарського машинобудування, зоотехніки, харчової науки, лісового господарства, ґрунтознавства та ін.


 CUL Online

Онлайн бібліотека навчальної літератури видавництва "Центр учбової літератури". Доступ (частковий - з пробним пакетом, та повний - за передплатою) до видань з аудиту, бухгалтерського та кадрового обліку, фінансів, економіки, менеджменту, маркетингу.


 DSpace at library NPU Dragomanova.

На сайті розміщений електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.


 E-бібліотека Академії (Наукова бібліотека УАБС НБУ)

Електронна бібліотека, створена на сайті Наукової бібліотеки Української академії банківської справи Національного банку україни (м. Суми), надає вільний повнотекстовий доступ до матеріалів академії: періодичних наукових видань, монографій та підручників викладачів, збірників наукових праць і матеріалів конференцій, навчально-методичних матеріалів тощо.


 EconBiz

EconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies) - пошуковий портал з економіки, створений спільно Німецькою національною економічною бібліотекою та Кельнською університетською та міською бібліотекою. Портал спрямований на підтримку досліджень та викладання економіки з центральною точкою входу для всіх видів інформації у даній галузі та прямий доступ до повних текстів.


 Economics & Sociology

На сайті представлений міжнародний науковий журнал "Economics & Sociology". Видання публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.


 Economics E-Journal

На сайті представлений новаторський електронний журнал з відкритим вихідним кодом для публікацій, перегляду досліджень, створений для співпраці між авторами, редакторами і читачами.


 EconPapers

На сайті представлена колекція матеріалів з економічних наук: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. - у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. - у вільному доступі), програмне забезпечення.


 Electronic archive Kirovograd National Technical University

В зв'язку з Наказом МОН № 1291 від 27.10.16 року "Щодо перейменування Кіровоградського національного технічного університету", було прийняте рішення перейменувати репозитарій відповідно до нової назви університету:Electronic archive Kirovograd National Technical University − це електронний архів (інституційний репозитарій), що накопичує, систематизує, зберігає документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу КНТУ, аспірантами чи студентами університету, шляхом їх архівування та самоархівування, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через мережу Інтернет.В зв'язку з Наказом МОН № 1291 від 27.10.16 року "Щодо перейменування Кіровоградського національного технічного університету", було прийняте рішення перейменувати репозитарій відповідно до нової назви університету:


 Electronic Library of Ukrainian Literature

На сайті представлена електронна бібліотека, яка забезпечує вільний і безкоштовний доступ до текстів української літератури.


 Encyclopedia Mythica

На сайті розміщена Інтернет-енциклопедія з міфології, фольклору та релігії. Розділ "Міфологія" поділений на шість географічних регіонів: Африка, Америка, Азія, Європа, Близький Схід і Океанія. Розділ з фольклору містить легенди про короля Артура, захоплюючі казки з багатьох країн.


 Encyclopedia Virginia

Енциклопедія Вірджинії - публічно доступне Інтернет-видання, яке служить інструментом для вивчення людей, історії, уряду, економіки і культури штату Вірджинія.


 eScriptorium

На сайті розміщений архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти, що підтримується Центральною науковою бібліотекою Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


 eUABIR

Electronic Institutional Repository of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (Інституційний репозиторій Української академії банківської справи Національного банку України) накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ.


 EUP.RU - Экономика и управление на предприятиях

На сайті представлена безкоштовна електронна бібліотека (монографії, дисертації, автореферати, конспекти лекцій, книги, статті тощо) за тематикою: фінанси та кредит, оподаткування, оцінка майна, економіка нерухомості тощо.


 European Journal of Business and Economics

Сайт аналітичного науково-технічного журналу з економіки та комунікаційних технологій бізнес-інформації.


 European Journal of Government and Economics

Сайт міжнародного академічного журналу для рецензованих наукових досліджень у галузях управління та економіки. EJGE особливо зацікавлений в поточних питаннях, що стосуються взаємозв'язку між владою та економікою, впливу уряду на економіку (економічну політику) тощо.


 FAOSTAT

Food and agriculture organization of the United Nations - Statistics Division (FAOSTAT) - база даних, що включає статистичні дані 210 країн світу у галузях: економіка сільського господарства, землекористування, лісове господарство, ґрунтознавство, агротехніка, садівництво, тваринництво, рибне господарство, переробка сільськогосподарської продукції, продукти харчування, демографія та ін.


 Frauen-und Geschlechterforschung in der Ukraine

База даних про жіночі та ґендерні дослідження в Україні. Global Commodities: Trade, Exploration and Cultural Exchange

Ресурс об'єднує рукописи, друковані та візуальні першоджерела для вивчення проблеми сировини у світовій історії. Містить інформацію про товари, які перевозились, обмінювались та споживалися у всьому світі протягом сотень років. Документи представлені у вигляді бізнес-рахунків, кореспонденції, урядових звітів, рідкісних брошур, історичних карт, рекламних сувенірів, плакатів і упаковки, фотографій тощо.


 Globethics.net

Колекція електронних бібліотек, які пропонують зареєстрованим користувачам електронний доступ до тисяч повнотекстових документів з етики та суміжних дисциплін.


 IDEAS

Бібліографічна база даних з економічних наук університету штату Коннектикут. Містить посилання на більш ніж 300 000 робіт, з них 200 000 - повнотекстові.


 Internet Encyclopedia of Ukraine

Джерело інформації англійською мовою про Україну, її історію, людей, суспільство, економіку, географію та культурну спадщину.


 iRKNEU

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету.


 Journal of European Economy

На сайті надається доступ до архіву номерів (з 2002 р.) електронної версії щоквартального наукового видання "Журнал європейської економіки", який видається українською, англійською та російською мовами.


 National Agricultural Library

Агріколь (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ OnLine Access)- база даних, яку підтримує Національна сільськогосподарська бібліотека (NAL). База складається з двох записів. Перші містять цитати для журнальних статей, які включають в себе тези. Друга складається з бібліографічних записів, що описують монографії, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали та онлайн-контент з усього світу. Агріколь включає, але не обмежує ресурси, наявні в бібліотеці.


 Nineteenth-Century Serials Edition

На сайті вільний доступ до текстів шести газет дев'ятнадцятого століття. Щомісячний Monthly Repository of Theology and General Literature(1806-1837), Northern Star (1838-1852), Leader (1850-1860), English Woman's Journal (1858-1864), Tomahawk (1867-1870), Publishers' Circular (1880-1890).


 OECD iLibrary

Онлайн бібліотека Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Бібліотека містить тексти книг організації, статті, робочі документи та статистичні дані. Доступна за підпискою у більш ніж 2 000 організацій світу.


 OKR

Офіційне сховище відкритого доступу Світового Банку для результатів досліджень та інформаційних продуктів. Через OKR Світовий Банк збирає, поширює та зберігає свою інтелектуальну продукцію у цифровому вигляді.


 PsycINFO

Ресурс містить понад 3 млн. анотацій та описів наукової літератури з біхевіоризму та психічного здоров'я. Read Print

На сайті представлена бібліотека повнотекстових електронних версій літературних творів в режимі онлайн.


 RePEc

Research Papers in Economics - Інтернет-проект, присвячений систематизації дослідницьких праць у галузі економіки. Надає доступ до посилань на повні тексти робочих документів, журнальних статей, компонентів програмного забезпечення.


 Revues.org

Колекція французькомовних журналів у вільному доступі з гуманітарних та соціальних наук з акцентом на історію та регіонознавство.


 Social Psychology Network

Соціальна мережа з психології містить більш ніж 5000 посилань на ресурси, пов'язані із психологією.

 Socioline.ru

На сайті надається доступ до електронної бібліотеки повнотекстових документів з соціології (підручники, монографії, наукові статті тощо).


 Stanford Encyclopedia of Philosophy

Онлайн енциклопедія з філософії від Стендфордського університету (США).


 Superlinguist.ru

Сайт superlinguist.ru - це електронна бібліотека з лінгвістики (мовознавства) і мовам світу. Електронна бібліотека створена як єдина інформаційна база лінгвістичної спрямованості і адресована науковцям-лінгвістам, спеціалістам-філологам, студентам і аспірантам мовних факультетів, школярам і абітурієнтам, які вступають в мовні вузи або на мовні факультети. На сайті електронної бібліотеки superlinguist.ru ви можете завантажити безкоштовно та без реєстрації книги.


 The Canadian Encyclopedia

Енциклопедія надає інформацію про Канаду для читачів по всьому світу. Статті доповнені мультимедійними елементами (зображення, мапи, ігри, аудіо і відео).


 The Encyclopedia of Arkansas History & Culture

Енциклопедія містить статті з історії, географії та культури штату Арканзас.


 The Literary Encyclopedia

Англомовна літературна онлайн-енциклопедія публікує біографії письменників, наукові описи текстів, написаних цими авторами, описові і критичні есе з літературних та культурно-історичних питань.


 Theoretical Economics

Журнал відкритого доступу публікує провідні дослідження з економічної теорії.


 Titanic facts, history and passenger and crew research - Encyclopedia Titanica

Ресурс публікує інформацію про пасажирське судно Titanic: списки пасажирів та екіпажу, їх біографії, фото судна, дослідження та дискуссії про його катастрофу.


 Автореферати дисертацій (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (НАН України)

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України надається доступ до текстів авторефератів дисертаційних робіт.


 Аграрная экономика (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Агропрофи

Журнал "Агропрофи"- це журнал про успішну практику впровадження технологій рослинництва, тваринництва та управління в агранній сфері. Виходить 8 разів на рік. У вільному доступі архів номерів з 2007р. по 2016р. включно.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу , міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.


 Актуальні проблеми духовності

На сайті представлений електронний архів номерів наукового збірника "Актуальні проблеми духовності". Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософської науки та історії філософії. Актуальні проблеми економіки

На сайті представлений науковий журнал "Актуальні проблеми економіки". Індексується у міжнародних наукометричних базах даних.


 Актуальні проблеми економіки і управління

На сайті представлено збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. У збірнику публікуються результати наукових досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на факультеті. Значна частина статей, що публікуються у збірнику наукових праць, – результати наукових досліджень магістрів та бакалаврів факультету.


 Архів журналу "Мовознавство" (Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України)

На даному сайті надано повнотекстовий доступ до архіву журналу "Мовознавство". Також виставлені індивідуальні монографії співробітників інституту та повнотекстові словники з мовознавства.


 Бабин Яр. Біль нашої пам'яті. Документи. Свідчення. Осмислення (НБУВ)

Книжкова виставка "Бабин Яр. Біль нашої пам'яті. Документи. Свідчення. Осмислення." підготовлена до 70-х роковин трагедії Інститутом рукопису НБУВ. Белорусское сельское хозяйство

Щомісячний науково-практичний журнал "Белорусское сельское хозяйство". Наукове довідкове видання, яке орієнтоване на фахівців агропромислового комплексу, фермерів, а також людей, які цікавляться технологіями АПК. На сайті можна оформити підписку, у вільному доступі знаходиться архів номерів з 2008 по 2016р. включно, в інших номерах доступні окремі статті.

 Библиография исследований религиозно-философской мысли Древней Руси

Бібліографія досліджень релігійно-філософської думки Давньої Русі сектору російської філософії Інституту філософії РАН.


 Библиография по психологии

На сайті розміщено бібліографічну підбірку праць з психології.


 Библиотека (Социологический клуб ГОРОД)

На сайті "Социологический клуб ГОРОД" представлені видання, статті з соціології, психології, філософії в електронному варіанті. Библиотека "ВЕХИ"

В електронній бібліотеці "ВЕХИ" розміщенні публікації релігійних мислителів, філософів і письменників, спогади про них, їх замітки, огляди і дослідження, біографічна та бібліографічна інформація,тощо. Бібліотека складається з розділів присвячених релігійно-філософським, богословським або історичним напрямкам. Библиотека Гумер

На сайті розміщено електронну бібліотеку матеріалів з соціології.


 Бібліографічна діяльність (Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека")

На сайті Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека" у розділі "Бібліографічна діяльність" представлені Бібліографічні покажчики, Рекомендаційні списки літератури, Бібліографічні огляди, Каталоги виставок з педагогічних наук в електронному вигляді.


 Бібліографічна продукція ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

На сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України представлена бібліографічна продукція, яку можна завантажити та роздрукувати.


 Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки

В електронній бібліотеці "Культура України" розміщений "Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки" для перегляду у відкритому доступі.


 Бібліографічний покажчик " Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліографічний покажчик (2008-2012) "

Фахівці Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ підготували покажчик на допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці. У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Бібліографічний покажчик (PSYLIB)

На сайті розміщена бібліографія з психологічних наук в повнотекстовому доступі.


 Бібліографічний покажчик (Кам'янець-Подільський історичний)

На сайті представлений список джерел і літератури про Кам'янець-Подільськ.


 Бібліографічний покажчик "Дисертації, захищені у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця"

Видання розміщено на сайті Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. До складу покажчика увійшли дисертації, які були захищені в університеті протягом 68 років (1947-2015). Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері економічних наук. Бібліографічний покажчик наукових видань та публікацій співробітників бібліотеки (Національна Наукова Сільськогосподарська Бібліотека Національної Академії Аграрних наук України)

На сайті Бібліотеки розміщені бібліографічні покажчики в електронному вигляді та наукові публікації з сільскогосподарської тематики.


 Бібліографічний покажчик наукових праць

На сайті бібліотеки Київського університета імені Бориса Грінченка у розділі "Видання бібліотеки" представлені бібліографічні покажчики наукових праць наукових співробітників, докторантів, аспірантів і добувачів Київського університету за 2010-2013 р.р.


 Бібліографічний покажчик сайту "Ізборник"

Представлена бібліографія на сайті «Ізборник» з історії України IX-XVIII ст.


 Бібліографічні покажчики (Бібліотека Вінницького Національного Аграрного Університету)

На сайті Бібліотеки розміщені бібліографічні покажчики та повнотекстові матеріали семінарів.


 Бібліографічні покажчики (Бібліотека ТНЕУ)

Бібліографічні покажчики наукових праць на сайті Бібліотеки Тернопільського національного економічного університету.


 Бібліографічні покажчики (Національна історична бібліотека України)

Список бібліографічних покажчиків в електронному вигляді, розміщений на сайті Національної історичної бібліотеки України.


 Бібліографічні покажчики (Університет банківської справи НБУ)

На сайті Університету банківської справи НБУ розміщені бібліографічні покажчики у PDF форматі з економіки для наукових працівників, фахівців економічної, банківської та фінансової систем, аспірантів, студентів та широкого кола зацікавлених.


 Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники

Бібліографічний покажчик „Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники”, підготовлений на основі автоматизованої бази даних. Він вміщує відомості про БП з історії України та АД, видані друком у 1991-2010 рр. Виданий Національною історичною бібліотекою України.


 Бібліографія видань (Інститут історії України НАН України)

На сайті Інститу історії України НАН України розміщені бібліографічні покажчики наукових студій Інституту історії України НАН України за всю історію його існування. Подається бібліографічна інформація як про індивідуальні праці співробітників, так і колективні студії та серійні видання Інституту, а також розпис змісту низки колективних праць, наукових збірників та часописів. Бібліографія історії української філософії 1960-2005 рр. (Інститут філософії НАН України імені Г.С.Сковороди)

В електронному документі подано перелік журнальних статей, монографій, збірників текстів, бібліографічних довідників, що стосуються історії української філософії періоду 1960–2005 років.


 Бібліографія основних видань праць Д. І. Чижевського

На сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського представлена бібліографія основних видань праць Д. І. Чижевського.


 Бібліотека (Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

В електронній бібліотеці цього веб-сайту розміщені наукові роботи студентів та аспірантів, тези конференцій, збірки статей, які були опубліковані в друкованих виданнях НТСА Філософського факультету - часописі “Сократ” та "Записках НТСА Філософського факультету".


 Бібліотека (Інститут Івана Франка НАН України)

На сайті Інституту Івана Франка НАН України представлений розділ "Бібліотека", в якому подана бібліографія фондів Інституту.


 Бібліотека (Інститут мовознавства О. О. Потебні НАН України)

Бібліотека, яка розміщена на сайті Інституту мовознавства О. О. Потебні НАН України, вміщує монографії співробітників Інституту.


 Бібліотека (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

У розділі Бібліотека на сайті Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України представлені у відкритому доступі монографії, дослідження, доповіді, наукові часописи, біобібліографічні покажчики з питань філософії. Бібліотека економіста

На сайті представлено бібліотеку з економіки, менеджменту, банківської справи, фінансів підприємства тощо.


 Бібліотека психології для студентів

На сайті надається доступ до електронних копій підручників, авторефератів з психології, довідника психологічних термінів.


 Бібліотека факультету соціології (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

На сайті факультету соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка представлено електронний каталог бібліотеки. Надається повнотекстовий доступ до частини наукових документів. Бухгалтерия

База аналітичних матеріалів та нормативних документів, які були опубликовані в газеті "БУХГАЛТЕРИЯ".


 Велика Вітчизняна війна 1941-1945

Книжкова виставка "Велика Вітчизняна війна 1941-1945" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Ветеринарна медицина (Міжвідомчий тематичний науковий збірник)

На сайті Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" у розділі Видання розміщений архів номерів в електронному вигляді Міжвідомчого тематичного наукового збірника "Ветеринарна медицина".


 Ветеринарна практика

На сайті "Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України" у розділі Публікації представлений архів журналу "Ветеринарна практика" з 2006 по 2009 р.р. В архіві статті частково представлені в pdf форматі.


 Видавництво "Кондор" (Бібліотека ТНЕУ)

На сайті бібліотеки Тернопільського національного економічного університету надається доступ до повнотекстових документів з економіки та суміжних дисциплін від видавництва "Кондор".


 Видання бібліотеки ( Харківська Державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка )

На сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка представлені матеріали наукових конференцій, монографії, бібліографічні покажчики, методичні посібники, консультації, інформаційні видання тощо. Видання бібліотеки (Бібліотека КНЕУ)

На сайті бібліотеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана представлені бібліографічні та біобібліографічні покажчики. Видання адресовані науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.


 Видання бібліотеки (Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва)

На сайті представлені видання бібліотеки: бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури, експрес-інформація про нові надходження. Видання готуються згідно запитів користувачів і спрямовані для педагогічних працівників з метою удосконалення організації навчально-виховного процесу.


 Видання бібліотеки (Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека)

На сайті представлені видання бібліотеки: бібліографічні покажчики, збірники статей, новини краєзнавчої літератури тощо.


 Видання бібліотеки (Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка)

На сайті бібліотеки представлені бібліографічні покажчики в електронному вигляді з літературознавства.


 Видання Інституту (Інститут Захисту Рослин)

На сайті Інституту Захисту рослин представлені повнотекстові видання з сільськогосподарської тематики. Надається доступ до архіву журналів.


 Видання Інституту Картоплярства

На сайті Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук НАН України у розділі "Наукові праці" містяться бібліографічні списки видань Інституту картопляртва з 1948-2012 р.р.


 Видання наукової Полтавської бібліотеки (Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського)

На сайті представлені видання бібліотеки: рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, путівники.


 Видання філологічного факультету (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На сайті представлені повнотекстові періодичні наукові праці, видані філологічним факультетом ЛНУ ім. Івана Франка. Також наданий бібліографічний опис монографій, збірників наукових праць, підручників і посібників з тематики літературознавства. Відкритий гуманітарний архів «Антропос»

АНТРОПОС - це відкритий електронний проект Центру гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв.


 Відлуння віків

Відлуння Віків - український пам'яткоохоронний інтернет-ресурс, віртуальне представництво найбільших вітчизняних пам’яткоохоронних структур: Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) і Центру пам’яткознавства Національної академії наук України та УТОПІК. Водночас сторінки наповнені найрізноманітнішою культурологічною інформацією.


 Віртуальна виставка "Економічна теорія: від історії до сучасності" (НБ ЗНТУ)

Віртуальна виставка присвячена зародженню та етапам розвитку eкономічної теорії на сайті Наукової бібліотеки Запорізького національного технічного університету. Віртуальна виставка "Фондовий ринок України: тенденції розвитку" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів, які розкривають тему розвитку фондового ринку України на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. Віртуальні виставки (НБ ДНУ ім. Олеся Гончара)

Віртуальні виставки на сайті Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.


 Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка"

На сайті надається повнотекстовий доступ до електронної версії наукового видання у форматі .pdf - "Вісник ДНУ. Серія: Економіка". У журналі висвітлюються досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи.


 Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців.


 Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.


 Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.


 Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Сайт журналу, призначеного для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Архів номерів журналу з 2005 року.


 Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право

На сайті представлено наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “Політологія. Соціологія. Право”». Галузі наук, за якими журнал є фаховим: політологія, соціологія, право.


 Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

На сайті розміщено наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “Політологія. Соціологія. Право”»


 Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

На сайті представлений науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Журнал орієнтується на проблеми, пов’язані з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.


 Вісник Полтавської державної аграрної академії

На сайті надається повнотекстовий доступ до електронної версії науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії". У виданні висвітлюються досягнення у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі.


 Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економічні науки"

Збірник належить до переліку наукових видань, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт з економічних наук.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво"

Проблематика даного віснику: фундаментальне та прикладне рослинництво і плодоовочівництво, формування високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і кормових трав, плодово-ягідних і овочевих рослин.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Фітопаталогія та ентомологія".

На сайті представлена фундаментальна та прикладна фітопатологія, ентомологія, інтегрований захист рослин, фітосанітарний прогноз, сільськогосподарська екологія.


 Вісник. Право знати все про податки і збори

Сайт офіційного видання Державної фіскальної служби України. На сайті розміщено розділи: "Електронний архів номерів", "Документи", "Популярне".


 Все про бухгалтерський облік

Сайт всеукраїнської професійної газети публікує матеріали у рубриках: "Вебінари", "Додатки до номерів", "Відеоуроки 1С", "Нормативна база", "Зразки та шаблони документів" тощо. Надається доступ до архіву змісту номерів газети з 2002 р. Гендерная библиотека

На сайті представлена електронна бібліотека, яка надає доступ до текстів гендерних досліджень.


 Голодомор 1932-1933 рр.

На сайті публікуються матеріали пов'язані із темою Голодомору 1932-1933 років в Україні та у Харківській області зокрема.


 Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення

Науковий реферативний огляд розкриває питання, присвячені проблемам демографічного старіння в Україні на тлі загальносвітової тенденції прискореного старіння населення. Огляд розміщений на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Деревообробник

Всеукраїнська галузева газета - "Деревообробник" висвітлює актуальну інформацію про деревообробку та виробництво меблів в Україні. Архів газети з 2015року.

 Державне регулювання економіки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з питання державного регулювання економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Довідкові видання (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (НАН України)

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України надається доступ до текстів довідкових видання (у форматі PDF).
 Документальні виставки on-line (Архіви України)

На сайті Архіви України представлений розділ: "Документальні виставки", який містить тематичний покажчик виставок та окремих розділів з історії України.


 Дослідження з історії техніки

На сайті представлено "Дослідження з історії техніки" – періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки.

 Економіка (Виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Економіка АПК

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни та розрахований на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів. Журнал «Економіка АПК» входить до переліку фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки.


 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених економіці праці та соціально-трудовим відносинам. Економіка промисловості

На сайті представлений науково-практичний журнал «Економіка промисловості» засновано у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки.


 Економіка розвитку. Харківський національний економічний університет.

Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 Економіка України (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економіки України, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Економічна спадщина. Нове життя рідкісних та цінних книг (Бібліотека КНЕУ)

Віртуальна виставка рідкісних та цінних видань праць видатних економістів минулого та їх сучасних перевидань з фонду бібліотеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Економічна стратегія підприємства (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економічної стратегії підприємства, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Сайт Економічного вісника Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", призначеного для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.


 Економічні дослідження: методологія та організація (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з методології та організації економічних досліджень, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Економічні науки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економічних наук, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Електронна бібліотека

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 Електронна бібліотека (Інститут журналістики)

На сайті пропонується широкій громаді наукові й літературно-художні видання Інституту, а також науковий і творчий доробок викладачів і студентів.


 Електронна бібліотека (Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України)

На сайті представлена електронна бібліотека, яка містить посібники, монографії, наукові студії із соціальної та політичної психології, інформаційні бюлетні, збірники статей учасників методсемінару з доступом для скачування.


 Електронна бібліотека (Інститут української мови НАН України)

На сайті Інституту української мови НАН України розміщена електронна бібліотека. Розділи : Журнал "Українська мова", Журнал "Культура слова", Лексикографічний бюлетень, Термінологічний вісник, Студії з ономастики та етимології, Серія книг "Не все сплива рікою часу", Індивідуальні й колективні монографії, Матеріали конференцій та збірники наукових праць.


 Електронна бібліотека НАПН України

Репозиторій електронних видань Національної академії педагогічних наук України. Перегляд здійснюється за роками, за темою класифікатора, за науковими установами, за автором.


 Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Електронний репозиторій Національного університету "Києво-Могилянської академії" накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки університету.


 Електронний архів Одеського національного економічного університету (eONEU)

Електронний архів Одеського національного економічного університету - eONE, який призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету.


 Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

Електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Полтавського університету економіки і торгівлі.


 Електронний архів українського визвольного руху

Спільний проект Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету ім. І. Франка та Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", покликаний забезпечити відкритий доступ до електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX ст.


 Електронний архів Українського католицького університету ErUCU

Електронний архів Українського католицького університету ErUCU включає в себе публікації (та ін. матеріали) викладачів, співробітників, аспірантів та студентів УКУ наукового, освітнього та навчально-методичного характеру. Серед них — статті з наукових журналів, матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, студентські роботи, дисертації та автореферати, презентації, звіти та ін.


 Електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету

Електронний репозитарій Херсонського державного університету. Архів містить наукові публікації працівників та студентів Херсонського державного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, матеріали доповідей і конференцій та надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.


 Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)

Онлайн енциклопедія України ХХ–ХХІ століть в особах, інституціях, поняттях - проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.


 Євген Костянтинович Бистрицький. Бібліографічний покажчик.

Бібліографічний покажчик в електронному вигляді містить твори та матеріали про життєвий і творчий шлях українського філософа, науковця та громадського діяча - Євгена Костянтиновича Бистрицького. Покажчик складається з трьох розділів: матеріали про Є. К. Бистрицького, наукові та публіцистичні праці науковця. Повнотекстовий доступ до частини публікацій.


 Журнал (МИГП)

На сайті Міжнародного інституту глибинної психології представлено реферативний огляд журналів видавництва Інституту.


 Журнал "Computational nanotechnology"

Науковий журнал, що рецензується, публікує надані матеріали за наступними базовими спеціальностями: фізико-математичні науки, технічні науки, економічні науки. Присвячений питанням нанотехнологій, що виникають в різних теоретичних і практичних наукових розробках. Розглядаються питання поєднання фундаментального і прикладного аспектів у розділах фізики, матеріалознавства і обчислювальної техніки. Архів з 2014 року. Журнал «Деревообрабатывающая промышленность»

Науково-технічний і виробничий журнал «Деревообробна промисловість» виходить шість разів на рік і публікує матеріали для науково-дослідницької аудиторії, технологів і просто фахівців, які працюють в цій сфері. На сайті у вільному доступі міститься архів номерів з 2003 по 2011р. по наступним рокам можна знайти інформацію у списків по змісту номерів з анотаціями до статей.


 Журнал "Аграрная наука"

Щомісячний научно-теоретичний та виробничий журнал "Аграрная наука", висвітлює наукові досягнення вчених і фахівців з найактуальніших проблем сільського господарства. Користувачам надається вільний доступ до архівів з 2011р. по 2017р.


 Журнал Агроном

Сайт журналу "Агроном", в якому публікуються матеріали про вирощування сільгоспкультур.


 Журнал "Ефективна економіка"

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". Розділи: Про журнал, Розміщення статті, Автори, Контакт, Архів номерів.


 Журнал Логос

На сайті представлений електронний архів номерів (з 1991 р.) провідного російського філософсько-літературного журналу "Логос".


 Журнал МОВОЗНАВСТВО

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.


 Журнальный зал

Літературний інтернет-проект, який представляє діяльність російських літературно-художніх та гуманітарних журналів, що виходять в Росії і за кордоном. Сайт розрахований на широкий загал.


 Збірник наукових праць ВНАУ

На сайті представлений повнотекстовий збірник наукових праць ВНАУ. Серія сільськогосподарські науки. У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарського продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін. Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.


 Збірник наукових праць "Управління розвитком"

На сайті представлений збірник наукових праць Харківського національного економічного університету. Управління розвитком - міжнародний рецензований науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 "Зелена" економіка - економіка майбутнього (НБУВ)

Науковий реферативний огляд з проблем "зеленої" економіки на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Знання про Україну

Довідник опублікованих матеріалів і досліджень з усіх наук, які висвітлюють минуле і сучасне України: бібліографічні описи книг і статей, анотації, які розкривають їх зміст, гіперпосилання на повні тексти праць (якщо вони доступні у Веб).


 Избранная библиография

На сайті "Мир Шекспира" представлена вибрана бібліографія про Шекспіра та його творчість.


 Избранная библиография по философии

На сайті представлено бібліографію видань з філософії, які були опубліковані російською мовою у 1958-2005 рр.


 Издательский дом "Вильямс"

Видавництво займається випуском комп'ютерної і економічної літератури для професіоналів з 1998 року. На сайті представлено анотований каталог книг. История философии. Энциклопедия

На сайті розміщено електронну енциклопедію, яка містить більш ніж 700 статей, присвячених феноменам класичної, некласичної та посткласичної філософії.


 Ізборник

Сайт "Ізборник" надає доступ до матеріалів з історії України IX-XVIII сторіччя: першоджерела та інтерпретації, електронна бібліотека давньої української літератури, українські літописи, хроніки, житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори тощо.


 Інвестиції в економіці України (Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського)

Віртуальна виставка видань, наявних у Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського, знайомить з основами забезпечення глобальної конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості країни та концептуальними засадами стратегії інтеграції України у світовий економічний простір. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених стану та шляхам активізації інвестиційної діяльності в Україні. Інноваційна економіка

На сайті представлений фаховий науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка", який вирішує проблематику інноваційно-інвестиційного розвитку, конкурентоспроможність підприємств, організацій, регіонів національної економіки, найновіші досягнення науки і передової практики.


 Інноваційна економіка: світовий досвід та Україна (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з світової та української інноваційної економіки на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету

Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень науково-педагогічного персоналу, співробітників та студентів Університету.


 Інституційний репозитарій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

eNGSUIR (Electronic Nizhyn Gogol State University Institutional Repository) - електронний архів відкритого доступу, що накопичує, систематизує та зберігає документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками, аспірантами та студентами НДУ імені Миколи Гоголя. Репозитарій надає повнотекстовий вільний, постійний та безкоштовний доступ до всіх документів через мережу Інтернет.


 Інтелектуальна техніка менеджменту: прикладні аспекти кадрового управління (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з питань інтелектуального менеджменту, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Інтернет-проекти, пов'язані з писемною історико-культурною спадщиною (Центральний Державний Історичний Архів України)

На сайті Цетрального Державного Історичного Архіву України представлена підбірка українських та зарубіжних інтернет-проектів присвячених історії та культурі.

 Інформаційний портал деревообробної галузі

Derevo.info - це інформаційний портал деревообробної галузі, створений для задоволення потреб компаній, які працюють у ній, або яких цікавить інформація щодо деревообробки.

 Інформаційно-комунікативні технології навчання: рекомендаційний бібліографічний покажчик

Покажчик підготовлений Науковою бібліотекою КНУ, містить книги та статті за темою: «Інформаційно-комунікативні технології навчання». Рекомендаційний бібліографічний покажчик призначено для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питанням інформаційних освітніх технологій, які дають можливість значно підвищити ефективність навчання.


 Історична Волинь

На сайті надається доступ до бібліографічної бази даних та бази даних повнотекстових документів, які відображають відомості з історії Волині. До створення сайту залучені джерельні бази обласних універсальних наукових бібліотек Житомира, Луцька, Рівного, Тернополя, Хмельницького, обласних краєзнавчих музеїв та обласних архівів. Історичні науки (НБУВ)

Виставка нових надходжень з історичних наук до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування


 Історичні постаті в процесах державотворення України

Книжкова виставка "Історичні постаті в процесах державотворення України" підготовлена Відділом комплексного науково-інформаційного забезпечення наукових установ Академмістечка НБУВ. Історія (НБУВ)

Виставка нових надходжень з історичних наук до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування. Історія Австрії. Бібліографія

На порталі НБУВ надано доступ до матеріалів бази даних «Історія Австрії. Бібліографія», яка забезпечить оперативний доступ до інформаційних ресурсів широкого загалу користувачів, надасть можливість вибіркової інформації на цільові запити за традиційним набором ознак, можливість обміну інформацією між Австрійськими бібліотеками в Україні та за її межами.


 Історія європейської філософії: становлення та розвиток (НБУВ)

Книжкова виставка "Історія європейської філософії: становлення та розвиток" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Історія філософії України (НБУВ)

Віртуальна виставка видань з історії української філософії представлена на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Каталоги книжкових виставок, що експонувалися Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича

Каталог історичних книжкових виставок Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.


 Китай: геоекономіка світового лідера (ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Віртуальна тематична виставка видань з економіки Китаю на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Книги по социологии

На сайті розміщені книги з соціології у повнотекстовому форматі. Книги у флеш-перегляді (Національна історична бібліотека України)

На сайті Національної історичної бібліотеки України в розділі "Електронні ресурси" предсталені книги у флеш-перегляді.


 Книжкова виставка "Світ маркетингових комунікацій" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з проблеми маркетингових комунікацій на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Книжкові виставки (МБІЦ)

Тематичні книжкові виставки, представлені на сайті Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом.


 Книжкові виставки (Національна історична бібліотека)

На сайті Національної історичної бібліотеки представлені книжкові виставки історичної літератури.


 Консалтинг, коучинг, управління розвитком виробництва (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з консалтингу, коучингу та управління розвитком виробництва, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з консалтингової діяльності на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Культура мови на щодень

Інформаційно-довідкова система "Культура мови на щодень" розроблена співробітниками Інституту української мови НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, містить матеріали науково-популярного видання «Культура слова», опубліковані впродовж 30 років (від 1967 до 2007 р.) у 70 випусках.


 Культура. Освіта. Педагогіка (НБУВ)

Книжкова виставка "Культура. Освіта. Педагогіка" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Лідерство - фактор економічного розвитку (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з проблеми лідерства, як фактора економічного розвитку, на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Літературна Україна

На сайті представлена "Літературна Україна" - найстаріша газета письменників України. Надається доступ до архіву видань за 2011-2012 рр.


 Людина. Культура. Психологія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 М. І. Туган-Барановський – економіст світового виміру. До 150 річчя з дня народження (1865-1919) (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури присвяченої М. І. Туган-Барановському, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 "Малий бізнес – сходинка до великого успіху" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань по малому бізнесу на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Мандрівець

На сайті всеукраїнського наукового журналу "МАНДРІВЕЦЬ" розміщений архів номерів з 2007 року. Журнал включений до переліку наукових фахових видань з філософії.


 Маркетингова діяльність: теоретичні та практичні аспекти (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених теоретичним та практичним аспектам маркетингової діяльності. Меблеві Технології

Журнал меблеві технології – провідне всеукраїнське видання для керівників і спеціалістів меблевої галузі. У вільному доступі тількі останні статті.Надається можливість замовити з архіву потрібний номер. Видається з 2000 року (10 номерів на рік).

 Менеджмент в сучасному управлінні людськими ресурсами (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених менеджменту в сучасному управлінні людськими ресурсами. Менеджмент: сутність, значення та особливості розвитку (Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського)

Віртуальна виставка видань, наявних у Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського, знайомить з сутністю, значенням та особливостями розвитку менеджменту. Менеджмент: сучасні концепції розвитку (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з сучасних концепцій розвитку менеджменту на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Механізм регулювання економіки

На сайті представлений міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки", який є одним з провiдних спецiалiзованих видань України. Журнал висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами: загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем; проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi; екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування тощо.


 Мир психологии

На сайті представлені науково-популярні статті за різноманітними напрямками психологічної науки, популярні психологічні тести, біографії відомих психологів.


 Мова – духовне багатство народу (НБУВ)

Книжкова виставка "Мова – духовне багатство народу", присвячена Міжнародному дню рідної мови. На виставці представлено словники, довідники, енциклопедії, галузеві видання з української мови, видання, присвячені синтаксису, правопису, фразеологізмам, орфографії, видання з української літературної мови, також представлені твори деяких письменників, роздуми над подальшим розвитком рідної мови. Мультиверсум. Філософський альманах

Офіційний сайт наукового видання «Мультиверсум. Філософський альманах». У розділі "Архів" представлені випуски з 1999-2013 р.р. Також на сайті передбачений пошук статей. Навічно в пам'яті народу

Фонд Президентів України НБУВ пропонує виставку книжкових видань присвячену Дню пам’яті жертв фашизму та Дню пам’яті жертв Бабиного Яру. На ній представлено літературу, яка висвітлює страшні сторінки вітчизняної історії.


 Науковий журнал "Ветеринарна медицина України"

Сайт наукового журналу, який займається висвітленням напрямків діяльності, наукових досягнень та передового досвіду в галузі ветеринарної медицини України.


 Наукові видання Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України)

На сайті Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України викладені видання співробітників Інституту : Бюлетені, Монографії, Наукові збірники, Онлайн публікації, Наукові видання ННЦ “Інститут землеробства НААН”

На сайті Інституту представлені повнотекстові Міжвідомчі тематичні наукові збірники, збірники наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”, авторські видання науковців.


 Наукові праці викладачів академії (Наукова бібліотека УАБС НБУ)

Списки наукових праць викладачів Української академії банківської справи Національного банку України.


 Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету

На сайті фахового видання “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету” можна ознайомитись з повнотекстовими електронними версіями статей збірника, який висвітлює актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії. Видання публікує статті вчених, рецензії, наукові роботи, хроніку наукового життя. Надається доступ до архіву випусків збірника з 1993 р.


 Наукові публікації Інституту філології

У розділі "Наукові публікації Інституту філології" ви можете отримати повнотекстовий доступ до електронних наукових публікацій видань Інституту філології (збірники наукових праць, монографії, посібники та підручники викладачів ІФ).


 Науково-практичний журнал "Економіка промисловості"

На сайті науково-практичного журналу "Економіка промисловості", який інформує наукову спільноту, фахівців про напрямки, розвиток сучасної економічної науки, проблеми економічної та промислової політики, надається доступ до архіву номерів в електронному форматі від 2005 р. включно.


 Научная работа на факультете психологии МГУ

На сайті факультету психології Московського державного університету ім М. В. Ломоносова в розділі "Наукова робота" надається повнотекстовий доступ до авторефератів дисертацій та періодичних видань факультету.


 Научный электронный журнал "Вестник Института социологии"

Мережевий науковий журнал Інституту соціології РАН. Публікує та надає доступ до соціологічних досліджень і має архів номерів з 2010 року.


 Национальная социологическая энциклопедия

На сайті надається можливість онлайн-пошуку термінів із соціології, суспільства та його інститутів по словниках, довідниках та глосаріях з соціології.


 Николаев литературный

На сайті представлений міжнародний літературно-художній інтернет-журнал письменників Росії, України, Канади, Ізраїлю й низки інших країн, які народилися у Миколаєві.


 Нова парадігма

На сайті представлено фахове видання з філософських наук, політології та соціології. Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та філософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціальної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та культурології. Видання розраховано на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.


 Новая философская энциклопедия

На сайті Інституту філософії Російської академії наук представлено філософську енциклопедію, яка містить статті про персоналії, філософські напрямки, школи та вчення, поняття і терміни, філософські твори.


 Облік і фінанси

Офіційний сайт журналу "Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Видання індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики обліку, фінансів та інших економічних спеціалізацій.


 Освіта регіону

На сайті представлений архів журналу "Освіта регіону" з 2008 року.


 Освітологічний дискурс

«Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі. Видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.


 Основные публикации Института социологии НАН Украины

На сайті Інституту соціології НАН України надається доступ до бібліографічних списків публікацій науковців Інституту за 2002-2013 рр.


 Педагогічні науки та народна освіта. Бібліографічний покажчик. Ч. 1.

Бібліографічний покажчик укладений співробітниками Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Документальні ресурси покажчика різнобічно висвітлюють питання педагогічної науки і народної освіти в Україні та світі в історичному розвитку.


 Перша рейтингова система

Інформаційний ресурс компанії "Перша рейтингова система". На цьому ресурсі зібрані рейтинги найрізноманітнішої тематики з усього світу, а також результати власних досліджень. Проводить дослідження команда соціологів. Результати кожного опитування супроводжуються описом методик та інших важливих дослідницьких параметрів. Опитування "Першої рейтингової системи" проводяться з дотриманням професійних принципів та стандартів, що підтримуються Українською асоціацією маркетингу.


 Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених податковій системі України. Покажчики (Наукова бібліотека ЧДІЕУ)

Серія біобібліографічних покажчиків наукових праць викладачів Чернігівського державного інституту економіки і управління, що містять дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях.


 Політична економія і сучасна економічна теорія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з політичної економії і сучасної економічної теорії, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Польське повстання 1863 р.

Книжкова виставка "Польське повстання 1863 р." приурочена 150 річниці повстання, підготовлена Відділом бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.


 Портал сучасних педагогічних ресурсів

На порталі надається доступ до освітніх (педагогічних) е-ресурсів, концентруються нові педагогічні джерела в освітньому депозитарії, реалізуються інтелектуальні освітні інвестиції в національному соціокультурному просторі, які здійснюються науково-педагогічними установами та благодійними фондами.


 Постаті світової економічної думки (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з історії світової економічної думки на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Практичні видання Інституту (Інститут сільського господарства степової зони)

На сайті Інституту сільського господарства степової зони публікується зміст бюлетеню та посилання на версії статей в форматі PDF.


 Проблеми економіки

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. Статті журналу знаходяться у вільному доступі з 2009р. по 2017р вкючно. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.


 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку

На сайті представлено науковий журнал, завданням якого є публікація наукових статей, пошуки шляхів стимулювання інноваційного процесу в економіці, активізації інноваційних наукових досліджень, особливо серед молодих вчених.


 Проблеми системного підходу в економіці

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.


 Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Тематика журналу, наукові статті, в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.


 Проти війни

Проти війни: видання часів Першої світової війни у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Психологія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Психологія особистості в системі знань (НБУВ)

Книжкова виставка "Психологія особистості в системі знань" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Психологія та філософія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології та філософії, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Публікації (Інститут всесвітньої історії НАН України )

На сайті Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України у розділі "Публікації" опубліковані реферативні огляди монографій, наукові збірки, статті співробітників Інституту. Публікації (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

На сайті Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України розміщені бібліографічні списки публікацій та архіви Наукових часописів Інституту.


 Публікації (Київський міжнародний інститут соціології)

На сайті Київського міжнародного інститут соціологі у розділі "Публікаці" представлені в електронноиу вигляді книжки та статті наукових соціологічних досліджень.


 Публікації на порталі (Архіви України)

На сайті Архіви України представлені наступні реферативні публікації: нові видання, повнотекстові матеріали конференцій, збірники наукових праць, перелік переодичних та продовжуваних видань держархівів України, тематичні публікації та ін.


 Реабілітовані історією

На сайті надається доступ до архіву документів у PDF-форматі по областях України; журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" (архів випусків за 1994-2014 рр.); "Національного банку репресованих" – бази даних з вибіркою за алфавітом, місцем народження, за місцем проживання; інших видань у PDF-форматі.


 Регіональна економіка: проблеми соціально-економічного розвитку (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених проблемам соціально-економічного розвитку регіонів. Регіональни чинники економіки України (Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка)

Бібліографічний покажчик на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Видання розраховане на економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, науковців.


 Репозитарій (електронний архив) irHNEU

Електронний архів Харківського національного економічного університету(HNEU) накопичує, зберігає та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Репозиторій ВНАУ

Репозиторій Вінницького національного аграрного університету призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та ін.) та його працівників.


 Ресурси бібліотеки (Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі надано доступ до віртуальних виставок, бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, дайджестів, рекомендаційних списків літератури та електронної бібліотеки з доступом до повних текстів з бібліотеки університету. Ресурси бібліотеки (Бібліотека Тернопільського національного економічного університету)

У рубриці "Ресурси бібліотеки" надано повнотекстовий доступ до праць викладачів ТНЕУ, науково методичних матеріалів, наукових видань ТНЕУ, бібліографічних покажчиків.


 Реферативні ресурси (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)

На сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського представлені реферативні ресурси з питань педагогіки, психології та освіти. Світова економіка: пріоритетні напрямки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з пріоритетних напрямків розвитку світової економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Сільськогосподарська мікробіологія

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія" публікує статті проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, огляди літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства.


 Словник-довідник соціального працівника

На сайті Кафедри психології, педагогіки і соціального управління НУ "Львівська політехніка" представлений словник-довідник соціального працівника.


 Слово і час

Сайт журналу "Слово і час", який друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін - культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін. Надається доступ до архіву номерів з 2006 р.


 Соціологічна література

На офіційному сайті Соціологічної Асоціації України розміщені бібліографічні списки літератури з соціології. Соціоніка (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з соціоніки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Список електронних видань Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

На сайті бібліотеки Київського університета імені Бориса Гринченка представлений перелік видань та посилання, які можна завантажити в електронному вигляді на сайті Електронної бібліотеки НАПН України.


 Старые газеты

Проект включає оцифровані архіви радянських газет. Документи, представлені у форматах HTML і DjVu, доступні для безкоштовного перегляду та скачування. Всього газет 1662 шт.


 Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право.

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань. Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.


 Тайни радянської епохи (1917-1991 рр.) (НБУВ)

Книжкова виставка "Таїни радянської епохи (1917-1991 рр.)" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014 (НБУВ)

Роботою Відділу національної бібліографії НБУВ є бібліографічна шевченкіана, якою Бібліотека займається від часу свого створення. У 2014 році вийшов бібліографічний покажчик "Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014" (Київ, 2014) та підготовлено бібліографічне дослідження Л. В. Бєляєвої та І. Д. Войченко ""Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", присвячені 200-літньому ювілею з дня народження поета.


 Теоретическая экономика

На сайті електронного наукового журналу "Теоретическая экономика" публікуються статі з теоретичної економіки, політекономії, інституціональної економіки та інших напрямків даної науки. Надається доступ до архіву електронних версій номерів журналу з 2011 р.


 Теорія та методика навчання та виховання

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.


 Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з проблем торгівлі України на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Труды БГТУ

На сайті журналу БГТУ (Белоруського державного технологічного університету) у вільному доступі знаходиться архів номерів з лісового господарства та деревообробної промисловості, видавничої справи та поліграфії, фізико-математичних наук і математики, хімічної технології, тощо. Архів номерів з 2011 по 2017р. включно.


 Україна Incognita

Інтернет-проект всеукраїнської газети "День", де зібрані статті на історичну тематику, опубліковані в газеті за весь період її існування. Міістить розділи: "Онлайн музей", "Інтелектуальний календар", "Інтелектуальна карта України" тощо.


 Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі: особистість, національна державність (XIX – поч. XXI ст.)

Науковий реферативний огляд з питання євроінтеграції України на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК

На сайті розміщено актуальну інформацію про діяльність УЛЯБП АПК, послуги лабораторії, новини та корисні посилання. Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції України. Сучасна технічна база та наявність висококваліфікованого персоналу дають можливість проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів як вітчизняних, так і зарубіжних лабораторій.

 Українська мова

«Українська мова» - це науково-теоретичний журнал Інституту української мови HAH України. Мета журналу - публіку­вати вагомі статті про функціонування української мови в суспільстві, висвітлювати теоретичні проблеми граматики, лексикології, термінології, стилістики, фонетики, історії української мови, взаємозв'язки літературної мови й діалектів, мовної культури, українського правопису, мовної ситуації в Украї­ні, а також актуальні питання методології мовознавства.


 Українська мова. Культура. Стиль.

Книжкова виставка "Українська мова. Культура. Стиль" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Управление экономическими системами: электронный научный журнал

"Управление экономическими системами: электронный научный журнал" публікує дослідження основних наукових результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук РФ. На сайті доступний архів номерів з 2005р. по 2017р. включно


 Фахові видання (Білоцерківський національний аграрний університет)

На сайті Білоцерківського національного аграрного університету представлені повнотекстові фахові видання БНАУ.


 Филологические науки. Вопросы теории и практики

Филологические науки. Вопросы теории и практики - це рецензований науковий журнал, в якому публікуються статті з філології та питань викладання мови та літератури. Входить до Переліку провідних періодичних видань ВАК.


 Философская библиотека Средневековья

На сайті надається доступ до колекції творів середньовічних філософів і богословів, створеної Руською Християнською Гуманітарною Академією. Тексти представлені в HTML, рідше в PDF-форматі. Окрім спеціально оцифрованих джерел використані видання, запозичені з інших сайтів подібної тематики.


 Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)

Репозитарій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів і співробітників НПУ ім. М. Драгоманова, науково-методичну літературу, статті наукової періодики НПУ.


 Філологічні трактати

На сайті розміщений науковий журнал "Філологічні трактати", який висвітлює проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації, творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства. З 1994, до 2009 виходив під назвою “Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія”.


 Філософія (НБУВ)

На виставці «Філософія» представлені нові надходження до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ.


 Філософська бібліотека НБУВ

На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського зібрано електронні інформаційні ресурси, які представляють акумульовані документальні ресурси з питань філософських наук з відповідним пошуковим апаратом.


 Філософські дисципліни

Бібліографічний покажчик "Філософськи дисципліни" у PDF-форматі представлений на сайті Чернігівського державного технологічного університету.


 Циклоп - енциклопедії та словники

На сайті надається доступ до довідників, що містять економічні та юридичні терміни і поняття.


 Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (НБУВ)

Електронні колекції оцифрованих документів історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


 Чтиво

На сайті представлена збірка творів з української та зарубіжної літератури за шкільною програмою для 5-12 класів. Повні та скорочені версії творів (згідно шкільної програми). Фільми, зняті за літературними творами.


 Шевченківська енциклопедія

Eлектронна версія “Шевченківської енциклопедії” у чотирьох томах.


 Электронная библиотека (Інститут соціології НАН України)

На сайті Інституту соціології НАН України надається вільний доступ до електронної бібліотеки видань з соціології.


 Электронная библиотека - Социология, психология, управление

На сайті представлено матеріали з соціології, психології та суміжних дисциплін для науково-дослідних цілей, інформування громадськості про наукові розробки фахівців і прогресивного розвитку світової гуманітарної науки.


 Электронная сельскохозяйственная библиотека знаний

На сайті представлена інформаційно-довідкова система по енциклопедіях, довідниках та словниках з сільсько-господарських наук.