Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 AgEcon

На сайті представлений відкритий репозиторій повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, який містить робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті.


 AGORA

Access to global online research in agriculture (AGORA) надає доступ до бібліографічних записів і повних текстів зі світового потоку публікацій з сільського господарства та суміжних галузей. AGRIS

На сайті AGRIS представлена база документів, даних, статистики та мультимедійних матеріалів з сільського господарства та технологій.


 AGRO

Бібліографічна база даних, створена Головною бібліотекою Університету природничих наук в Познані. Включає бібліографічні описи 1010 статей, опублікованих польською та англійською мовами з природничих та аграрних наук (в тому числі з ветеринарії, гастрономії, навколишнього середовища, токсикології, агро-туризму, фізичної культури та ін.).


 AgroScience.com.ua

На сайті AgroScience.com.ua у розділах: "Енциклопедія", "Бібліотека", "Статті" подані повнотекстові матеріали, які містять книги, атласи, наукові статті, інформаційно-довідкову систему по енциклопедіях на тему сільського господарства. Редакція сайту надає можливість поспілкуватись на Форумі.


 CAB Abstracts

База даних, яка надає дослідникам миттєвий доступ до більш ніж 7,7 млн. записів, зроблених від 1973 року. Щороку поповнюється більш ніж на 350 тис. реферативних описів. Охоплює наступні галузі знань: сільське господарство, довкілля, ветеринарні науки, прикладна економіка, продовольчі науки, харчування тощо.


 Core Historical Literature of Agriculture

Електронна колекція сільськогосподарських текстів, опублікованих від початку ХІХ століття і до кінця ХХ століття. Повнотекстові матеріали охоплюють проблематику сільського господарства, сільськогосподарського машинобудування, зоотехніки, харчової науки, лісового господарства, ґрунтознавства та ін.


 FAOSTAT

Food and agriculture organization of the United Nations - Statistics Division (FAOSTAT) - база даних, що включає статистичні дані 210 країн світу у галузях: економіка сільського господарства, землекористування, лісове господарство, ґрунтознавство, агротехніка, садівництво, тваринництво, рибне господарство, переробка сільськогосподарської продукції, продукти харчування, демографія та ін.


 National Agricultural Library

Агріколь (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ OnLine Access)- база даних, яку підтримує Національна сільськогосподарська бібліотека (NAL). База складається з двох записів. Перші містять цитати для журнальних статей, які включають в себе тези. Друга складається з бібліографічних записів, що описують монографії, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали та онлайн-контент з усього світу. Агріколь включає, але не обмежує ресурси, наявні в бібліотеці.


 Аграрная экономика (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Аграрний тиждень. Україна

Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал «Аграрний Тиждень. Україна» на ринку друкованих аграрних ЗМІ з 2006 року. Видання висвітлює найактуальніші питання всіх галузей аграрного сектору, стежить за світовими тенденціями у сільському господарстві, пропагує інноваційні технології, але при цьому не забуває безцінний досвід, накопичений практиками та вченими. При оформленні підписки користувач має змогу отримати повнокольоровий, глянцевий журнал формата А4,який виходить на 76 сторінках один раз на місяць. Інший вид підписки - отримання електронної версію в PDF-форматі (що дає можливість завантажувати його на власні мобільні пристрої та роздрукувати будь яку статтю). На сайті є корисним розділи інфоргафіки та конференції. Багато наочного матеріалу.

 Агробізнес Україна

Журнал "Агробізнес Україна" - інформаційно-рекламне видання, головна мета якого - пропаганда передових технологій у сільському господарстві, налагодження міцного и постійного зв'язку між виробниками та споживачами засобів сільськогосподарського виробництва та технологій. Виходить раз на два міс. У вільному доступі архів номерів з 2003р. по 2017р. включно.

 Агропрофи

Журнал "Агропрофи"- це журнал про успішну практику впровадження технологій рослинництва, тваринництва та управління в агранній сфері. Виходить 8 разів на рік. У вільному доступі архів номерів з 2007р. по 2016р. включно.

 Белорусское сельское хозяйство

Щомісячний науково-практичний журнал "Белорусское сельское хозяйство". Наукове довідкове видання, яке орієнтоване на фахівців агропромислового комплексу, фермерів, а також людей, які цікавляться технологіями АПК. На сайті можна оформити підписку, у вільному доступі знаходиться архів номерів з 2008 по 2016р. включно, в інших номерах доступні окремі статті.

 Бібліографічний покажчик наукових видань та публікацій співробітників бібліотеки (Національна Наукова Сільськогосподарська Бібліотека Національної Академії Аграрних наук України)

На сайті Бібліотеки розміщені бібліографічні покажчики в електронному вигляді та наукові публікації з сільскогосподарської тематики.


 Бібліографічні покажчики (Бібліотека Вінницького Національного Аграрного Університету)

На сайті Бібліотеки розміщені бібліографічні покажчики та повнотекстові матеріали семінарів.


 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Ветеринарна медицина (Міжвідомчий тематичний науковий збірник)

На сайті Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" у розділі Видання розміщений архів номерів в електронному вигляді Міжвідомчого тематичного наукового збірника "Ветеринарна медицина".


 Ветеринарна практика

На сайті "Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України" у розділі Публікації представлений архів журналу "Ветеринарна практика" з 2006 по 2009 р.р. В архіві статті частково представлені в pdf форматі.


 Видання Інституту (Інститут Захисту Рослин)

На сайті Інституту Захисту рослин представлені повнотекстові видання з сільськогосподарської тематики. Надається доступ до архіву журналів.


 Видання Інституту Картоплярства

На сайті Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук НАН України у розділі "Наукові праці" містяться бібліографічні списки видань Інституту картопляртва з 1948-2012 р.р.


 Вісник Полтавської державної аграрної академії

На сайті надається повнотекстовий доступ до електронної версії науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії". У виданні висвітлюються досягнення у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі.


 Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво"

Проблематика даного віснику: фундаментальне та прикладне рослинництво і плодоовочівництво, формування високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і кормових трав, плодово-ягідних і овочевих рослин.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Фітопаталогія та ентомологія".

На сайті представлена фундаментальна та прикладна фітопатологія, ентомологія, інтегрований захист рослин, фітосанітарний прогноз, сільськогосподарська екологія.


 Деревообробник

Всеукраїнська галузева газета - "Деревообробник" висвітлює актуальну інформацію про деревообробку та виробництво меблів в Україні. Архів газети з 2015року.

 Журнал «Деревообрабатывающая промышленность»

Науково-технічний і виробничий журнал «Деревообробна промисловість» виходить шість разів на рік і публікує матеріали для науково-дослідницької аудиторії, технологів і просто фахівців, які працюють в цій сфері. На сайті у вільному доступі міститься архів номерів з 2003 по 2011р. по наступним рокам можна знайти інформацію у списків по змісту номерів з анотаціями до статей.


 Журнал "Аграрная наука"

Щомісячний научно-теоретичний та виробничий журнал "Аграрная наука", висвітлює наукові досягнення вчених і фахівців з найактуальніших проблем сільського господарства. Користувачам надається вільний доступ до архівів з 2011р. по 2017р.


 Журнал Агроном

Сайт журналу "Агроном", в якому публікуються матеріали про вирощування сільгоспкультур.


 Збірник наукових праць ВНАУ

На сайті представлений повнотекстовий збірник наукових праць ВНАУ. Серія сільськогосподарські науки. У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарського продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін. Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.


 Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету

Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень науково-педагогічного персоналу, співробітників та студентів Університету.


 Інформаційний портал деревообробної галузі

Derevo.info - це інформаційний портал деревообробної галузі, створений для задоволення потреб компаній, які працюють у ній, або яких цікавить інформація щодо деревообробки.

 Меблеві Технології

Журнал меблеві технології – провідне всеукраїнське видання для керівників і спеціалістів меблевої галузі. У вільному доступі тількі останні статті.Надається можливість замовити з архіву потрібний номер. Видається з 2000 року (10 номерів на рік).

 Науковий журнал "Ветеринарна медицина України"

Сайт наукового журналу, який займається висвітленням напрямків діяльності, наукових досягнень та передового досвіду в галузі ветеринарної медицини України.


 Наукові видання ННЦ “Інститут землеробства НААН”

На сайті Інституту представлені повнотекстові Міжвідомчі тематичні наукові збірники, збірники наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”, авторські видання науковців.


 Практичні видання Інституту (Інститут сільського господарства степової зони)

На сайті Інституту сільського господарства степової зони публікується зміст бюлетеню та посилання на версії статей в форматі PDF.


 Репозиторій ВНАУ

Репозиторій Вінницького національного аграрного університету призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та ін.) та його працівників.


 Сільськогосподарська мікробіологія

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія" публікує статті проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, огляди літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства.


 Труды БГТУ

На сайті журналу БГТУ (Белоруського державного технологічного університету) у вільному доступі знаходиться архів номерів з лісового господарства та деревообробної промисловості, видавничої справи та поліграфії, фізико-математичних наук і математики, хімічної технології, тощо. Архів номерів з 2011 по 2017р. включно.


 Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК

На сайті розміщено актуальну інформацію про діяльність УЛЯБП АПК, послуги лабораторії, новини та корисні посилання. Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції України. Сучасна технічна база та наявність висококваліфікованого персоналу дають можливість проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів як вітчизняних, так і зарубіжних лабораторій.

 Фахові видання (Білоцерківський національний аграрний університет)

На сайті Білоцерківського національного аграрного університету представлені повнотекстові фахові видання БНАУ.


 Электронная сельскохозяйственная библиотека знаний

На сайті представлена інформаційно-довідкова система по енциклопедіях, довідниках та словниках з сільсько-господарських наук.