Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ НАУКИ

 e-NUOLAIR-репозитарій (архів) Національного університету "Одеська юридична академія"

Репозитарій Національного університету "Одеської юридичної академії", накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів.


 Бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики (Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)

На сайті наукової бібліотеки Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого представлені бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики з фондів Бібліотеки.


 Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право

На сайті представлено наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “Політологія. Соціологія. Право”». Галузі наук, за якими журнал є фаховим: політологія, соціологія, право.


 Державне управління і адміністративне право в Україні (НБУВ)

Тематична виставка представлена на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Електронна бібліотека Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

На сайті представлена повнотекстова електронна бібліотека Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.


 Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Електронний репозиторій Національного університету "Києво-Могилянської академії" накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки університету.


 Електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету

Електронний репозитарій Херсонського державного університету. Архів містить наукові публікації працівників та студентів Херсонського державного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, матеріали доповідей і конференцій та надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.


 Етнополітична карта світу 21 століття

На сайті надається доступ до книги "Етнополітична карта світу 21 століття" Аналiтичного центру "Поступ", створеного на основi Центру з iнформацiйних проблем територiй HАH України та Факультету мiжнародних вiдносин Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка.


 Інституційний репозитарій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

eNGSUIR (Electronic Nizhyn Gogol State University Institutional Repository) - електронний архів відкритого доступу, що накопичує, систематизує та зберігає документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками, аспірантами та студентами НДУ імені Миколи Гоголя. Репозитарій надає повнотекстовий вільний, постійний та безкоштовний доступ до всіх документів через мережу Інтернет.


 Монографії (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України)

На сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України у розділі "Наші видання" представлені монографії, які розраховані на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться питаннями політології.


 Правові орієнтири (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека)

На сайті Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки у розділі "Віртуальні виставки" представлена виставка, яка присвячена Міжнародному тижню права.


 Ресурси бібліотеки Національної академії внутрішніх справ

На сайті загальної бібліотеки НАВС представлені ресурси в повнотекстовому форматі: бібліографічні покажчики, публікації працівників НАВС, електронних каталог. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

На сайті представлений правовий журнал «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.


 Юристам - електронний каталог НБУВ

На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського зібрано електронні інформаційні ресурси, які представляють акумульовані документальні ресурси (книги, документи та інші носії інформації), які містять правову інформацію.