Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ПОЛІТЕМАТИЧНІ РЕСУРСИ

 (e) Science News

На сайті представлений політематичний науковий інтернет-журнал. Його мета полягає в тому, що у вас є доступ до найостанніших і науково-популярних проривів в науковому світі.


 Academia

Academia.edu - платформа для науковців для обміну науково-дослідними матеріалами, контролем глибокої аналітики навколо впливу своїх робіт та стеженням за дослідженнями інших вчених. Більше 53 мільйонів академіків підписалися на Academia.edu, додавши 19 мільйонів робіт. Academia.edu за місяць приваблює більше 36 мільйонів унікальних відвідувачів . Місія компанії - прискорити світові дослідження.

 Academic journals

Academic journals - є широкомасштабним видавцем рецензованих журналів відкритого доступу. Academic журнали в даний час видає 111 журналів відкритого доступу , що охоплюють мистецтво і гуманітарні науки, інженерії, медичної науки, суспільні науки, біологічні науки, фізичні науки і сільськогосподарські науки. Всі статті, опубліковані під відкритим доступом можуть бути доступні будь-якому з доступом в Інтернет. Academic Журнали рішуче підтримує ініціативу відкритого доступу. Реферати та повні тексти всіх статей, опублікованих наукових журналах вільно доступні для всіх відразу після публікації.

 Acta Diurna

Репозитарій “Acta Diurna” - ресурс для забезпечення потреб академічної науки, навчально-освітніх проектів та усіх зацікавлених у вивченні історії української періодики. Створена на основі матеріалів фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка електронна база передбачає наповнення повнотекстовими копіями періодичних видань 1776-1945 рр.


 African e-Journals Project

Сайт надає онлайн доступ до повних текстів статей з суспільних і гуманітарних наук одинадцяти журналів опублікованих в Африці.


 African Journals Online

Африканські журнали OnLine - це найбільша та найвизначніша у світі колекція рецензованих наукових журналів, опублікованих в Африці. На 2017рік AJOL налічує 521 журнал, в тому числі 218 журналів відкритого доступу. На сайті розміщено 12 523 робіт, що містять 146 115 тез. Для завантаження є 140 403 повнотекстових статей, з яких 79 715 - відкритого доступу.


 AgroScience.com.ua

На сайті AgroScience.com.ua у розділах: "Енциклопедія", "Бібліотека", "Статті" подані повнотекстові матеріали, які містять книги, атласи, наукові статті, інформаційно-довідкову систему по енциклопедіях на тему сільського господарства. Редакція сайту надає можливість поспілкуватись на Форумі.


 ARRChNU

Academic Research Repository at the ChNU - науковий репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що надає доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Aspirantura. net

Каталог ресурсів для аспіранта.

 Astronomy & Astrophysics

Міжнародний журнал, який публікує статті з усіх аспектів астрономії та астрофізики незалежно від методів, використовуваних для отримання результатів. З можливістю підписки для фізичних осіб, в тому числі, гості можуть безкоштовно користуватися, без реєстрації, статтями, які знаходяться у відкритому доступі через один рік після дати їх публікації.

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина).


 Bentham Open

Рецензовані журнали відкритого доступу охоплюють всі основні дисципліни науки, техніки, медицини та соціальних наук.


 Bookfi.org

Електронна бібліотека надає доступ до більше ніж 2 млн. документів. Можливість пошуку книг та журналів за назвою, категоріями та жанрами.


 Cambridge Journals

Архів містить більш ніж 180 журналів з різних галузей знань Кембриджського університету з 1997 року. У вільному доступі - зміст журналів, бібліографічний опис, анотації статей, повнотекстовий доступ до деяких статей.


 Centre for the Anthropos dspace

АНТРОПОС - відкритий електронний проект Центру гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти.


 Cogprints

Cognitive Science EPrint Archive - відкритий репозитарій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія).


 CORE

Ресурс створений, щоб об'єднати всі результати досліджень відкритого доступу з репозиторіїв і журналів по всьому світу і зробити їх доступними для громадськості. Таким чином, CORE полегшує вільний необмежений доступ до досліджень для широкого кола осіб.

 Cornell University Library

arХiv.org - найбільший безкоштовний архів електронних публікацій наукових статей і їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики та біології.


Cайт интересных фактов - историческая подборка

На сайті зібрані цікаві факти з історії.

 Data repositories

Перелік сховищ та баз даних відкритих електронних ресурсів з багатьох розділів знання, є частиною каталогу з відкритим доступом Open Directory Access.


 Deutsche Digitale Bibliothek

Цифрова бібліотека Німеччини (нім. Deutsche Digitale Bibliothek, DDB) - найбільша в країні онлайн-бібліотека. У перспективі планується, що ця бібліотека об'єднає всі німецькі культурні та наукові установи з їхніми онлайн-бібліотеками та інтегрує до європейського проекту Europeana.


 Diasporiana

Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів.


 Directory of Open Access Journals

Каталог електронних журналів відкритого доступу (DOAJ) представляє собою інтернет-навігатор з індексами цитування наукових статтей рецензованих журналів з різних галузей знань. Охоплює понад 9987 журналів та 1,7 млн. статей (англійською, іспанською, португальською, французькою, китайською, японською мовами).


 disserCat

На сайті розміщено понад 750 тисяч науково-дослідних робіт (близько 410 тисяч дисертацій і приблизно 340 тисяч авторефератів), що відображають сучасну російську науку. Для більшості дисертаційних досліджень в якості ознайомлення доступні зміст, вступ і список літератури. Можливість замовити доставку того чи іншого наукового тексту в форматі PDF і Microsoft Word (doc). Dissonline

На сайті розміщено електронний архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених в Німеччині. Підтримується Національною Бібліотекою Німеччини. Понад 60 тис. дисертацій і докторських робіт.


 DiVA

На сайті розміщено дисертації та інші дослідницькі матеріали від 36 університетів та дослідних інститутів скандинавських країн.


 DPLA

На сайті представлена Публічна електронна бібліотека Америки, яка об'єднує багатство американських бібліотек, архівів і музеїв, і робить їх у вільному доступі для всього світу.


 DSpace at TNPU

На сайті розміщений архів, який містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ.


 E-Books Directory

Веб-ресурс надає доступ до електронних копій книг, статей, технічних документів, оглядів та коментарів з бізнесу, комп'ютерних наук, інженерії, гуманітарних наук, літератури, медицини та ін. Надається можливість додавати власні документи та коментарі на вже опубліковані книги. На 2016р. н сайті розміщеннно 9920 безкоштовних електронних книг в 673 категоріях.


 E-LIS

На сайті представлений найбільший репозитарій електронних публікацій з бібліотечних та інформаційних наук.


 eaDNURT

На сайті розміщений електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна надає безкоштовний повнотекстовий доступ до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами та студентами університету.


 eKhNUIR

Electronic Kharkiv National University Institutional Repository (Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) містить публікації наукових праць (статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки) викладачів, співробітників та студентів університету.


 eKMAIR

На сайті представлений електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія", який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з богатьох галузей знання.


 ElAr UIPA

Electronic Archive of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії), що накопичує, розповсюджує та забезпечує доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу,співробітників і студентів, аспірантів та докторантів академії.


 ELARTU

На сайті представлений Інституційний репозитарій Тернопiльського національного технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя. Відкритий для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні матеріали, зокрема з фізико-технічних і математичних наук.


 Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)

На сайті представлена електронна бібліотека журналів при Бібліотеці університету Регенсбурга. Містить ліцензійні журнали з різних галузей знань з можливістю роздрукування або збереження не для комерційного, а виключно для приватного використання або для науково-дослідних цілей.


 eLIBRARY.RU

Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU - російський інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини та освіти, який вміщує реферати та повні тексти наукових статей та публікацій.


 Elsevier

Elsevier є провідним світовим постачальником наукової, технічної та медичної інформаційної продукції і послуг. На сайті надається можливість пошуку по журналах та книгах видавництва. Encyclopedia Britannica

Інтернет-енциклопедія "Encyclopedia Britannica " з сотнями тисяч статей, біографій, відео, зображень та веб-сайтів.


 Encyclopedia.com

Онлайн енциклопедія надає доступ до інформаційних матеріалів з найавторитетніших довідкових джерел з ілюстраціями та відеоматеріалами.


 eNTUKhPIIR

Інституційний репозитарій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR).


 eNUFTIR

Електронний архів Національного університету харчових технологій накопичує і зберігає електронні версії наукових, методичних та технічних документів, створених працівниками та студентами університету. Містить статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти), наукові публікації, автореферати дисертацій, що захищені співробітниками університету.


 eSNUIR

Репозиторій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зберігає електроні публікації та електроні версії документів створених працівниками и студентами університету та надає постійнний безкоштовний повнотекстовий доступ до них в мережі Інтернет.


 EZB

Електронна бібліотека журналів університету Регенсбурга. Надається доступ до змісту журналів та повних текстів статей. Представлено понад 30 тис. журналів, у тому числі понад 15 тис. безкоштовних.


 FreeFullPDF

Пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів у вільному доступі. Глибина архіву – 10 років.


 Genamics JournalSeek

Класифіковані бібліографічні бази даних журналів 6125 видавництв світу, які доступні в Інтернеті. Містять 102 516 найменувань журналів, що представляють інтерес для наукових досліджень.


GlobalScience

Сайт містить цікаві науково-популярні факти,новини и статті з наукової сфери людської життєдіяльності, поєднані в певні рубрики для покращення навігації і пошуку інформації.


 Google Scholar

Інформаційно-пошукова система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, що опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.


 Gray Literature

Ресурс присвячений літературі (часто науковій або технічній), яка недоступна за допомогою звичайних бібліографічних джерел, таких як бази даних або індекси. Це може бути як друкований, так і електронний формат. Її випускають державні установи, університети, корпорації, дослідницькі центри, асоціації та товариства, а також професійні організації. Незважаючи на те, що вона не є науковою, вона виробляється дослідниками та практиками на місцях. "Gray Literature" служить вченим як збір інформації для дослідженнь, фактів, статистичних даних та інші даних які пропонують більш повне уявлення про тему інтересу.


 Harvard Library digital collections

На порталі надається вільний онлайн доступ до ресурсів Гарварду в межах Open Collections Program (OCP) - Програми відкритого доступу до колекцій. Електронні колекції Гарварду складають більше ніж 2,3 млн. оцифрованих сторінок, у тому числі понад 225 тис. зображень рукописних сторінок.


 HathiTrust Digital Library

HathiTrust Digital Library це електронний репозитарій спільного використання, створений у результаті співпраці академічних бібліотек США і Європи, з метою зберігання та надання доступу до їх електронних колекцій.


 Herbert open access journal

Ресурс був створений в 2011 році, його мета відкритий доступ до публікацій якісних рецензованих журналів, що охоплюють всі наукові дисципліни. Сайт заохочує авторів публікувати свої дослідження, зберігаючи за ними авторське право на свою наукову роботу, використовуючи ліцензування Commons Attribution.


 HighWire

HighWire Press - велике сховище наукових журналів, які надають безкоштовний повнотекстовий доступ до своїх статей. Пошукова система дозволяє здійснювати повнотекстовий пошук у цих журналах. Безкоштовні статті доступні для скачування.


 Hindawi

На сайті представлена електронна колекція наукових рецензованих журналів відкритого типу, що охоплюють галузі науки та техніки, медицини, а також декілька областей соціальних наук.


 Index Copernicus Journals Master List

Наукова база даних журнальних статей з різних галузей знання, які публікуються у більш ніж 13000 журналів світу, в тому числі у 1200 журналів Польщі.У вільному доступі журнали з 2005 по 2011р, а з 2012-2014- на платній основі.


 Innternational scientific analitical project GISAP

Сайт GISAP проекту Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія), який створено для об'єднання вчених-аналітиків (дослідників) з різних країн для комунікації, експертного оцінювання, публікації та популяризації досліджень.


 J-STAGE

База даних провідних наукових журналів Японії з різних галузей знання. Нараховує понад 1700 журналів ( близько 2 500 тис. статей), постійно оновлюється. Потребує реєстрації та оплати.


 Journal Oxford University Press

На сайті представлені журнали з різних галузей знань: мистецтво, законодавство, медицина, гуманітарні, математичні та суспільні науки, всього 27 предметних рубрик. У вільному доступі надається можливість зберігти анотації до статей.


 JournalGuide

JournalGuide - безкоштовний інструмент, створений групою розробників програмного забезпечення, колишніми дослідниками і вченими, ветеранами-видавцями. Їх мета для JournalGuide - об'єднати всі джерела даних в одному місці, щоб надати авторам простий спосіб вибрати кращий журнал для публікації своїх досліджень. Джерела даних цього ресурсу включають в себе основні галузеві дані, публічні ресурси, інформацію, представлену безпосередньо редакторами журналів, і навіть реальний досвід публікації, представлений авторами.


 Library and Archives Canada

Колекція дисертацій випускників 70 акредитованих університетів і коледжів Канади з різних галузей знання.


 LISTA

Library, Information Science & Technology Abstracts - це професійна база даних для бібліотечних та інформаційних працівників, що включає понад 600 повнотекстових журналів, книг, дослідницьких звітів, матеріалів конференцій з усіх проблем бібліотечної справи та інформаційних технологій (ретроспектива з 1960-х рр.).


 Manuscriptorium

Європейська цифрова бібліотека писемного культурного надбання, метою якої є створення віртуального дослідницького середовища, яке забезпечить доступ до всіх існуючих цифрових документів у сфері історичних книжкових ресурсів (рукописи, інкунабули, стародруки, карти, статути та інши види документів). Проект містить матеріали із 33 чеських установ (громадські та дослідницькі бібліотеки, архіви, музеї, а також замкові та монастирські бібліотеки) та 12 світових бібліотек.


 Mendeley

Безкоштовний додаток для управління бібліографічною інформацією, що дозволяє зберігати і переглядати дослідницькі праці в форматі PDF. Для отримання доступу до використання програми необхідно створити обліковий запис на сайті міжнародної соціальної мережі. Metasearch Search Engine

Сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.


 Microsoft Academic Search

Науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.


 Millions of documents at your fingertips

Галліка (фр. Gallica) - цифрова онлайнова бібліотека Національної бібліотеки Франції. Всі матеріали бібліотеки знаходяться у вільному доступі. Бібліотека містить різні види документів: книги, журнали, газети, фотографії, карикатури, плакати, карти, рукописи, партитури тощо.


 Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Рецензовані наукові видання з різних галузей знання на платформі MDPI (понад120 електронних журналів відкритого доступу).


 NDLTD

Networked Digital Library of Theses and Dissertations – міжнародна база даних дисертацій та авторефератів.


 Nepal Journals OnLine

На сайті представлені рецензовані, опубліковані у Непалі наукові журнали з різних галузей знань. У вільному доступі з 2006 р.


 NRC Research Press

Канадські наукові видання - NRC Research Press охоплюють широке коло наукових дисциплін і публікують більше 2000 статей щороку на сучасній електронній платформі.


 NUBIP Library

Електронний архів Національного університету біоресурсів і природокористування України накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами університету.


 Open Access Directory

Каталог з відкритим доступом до електронних ресурсів з богатьох розділів знання являє собою збірник простих фактичних списків сховищ та баз даних відкритого доступу в області науки і освіти.


 Open Science Journal

Відкритий науковий журнал (OSJ) - це багатопрофільний високоякісний журнал "Відкритого доступу", який доступний лише в Інтернеті і публікує наукові оригінальні дослідження з усіх галузей знань, соціальних та гуманітарних наук, включаючи праці міждисциплінарного та реплікаційного характеру, а також негативні результати. Особливу приділено дослідникам, що надходяться в розвиваючихся регіонах. Статті публікуються під відкритим доступом за авторською ліцензією Creative Commons (CC-BY). Це означає легке дотримання Політики відкритого доступу багатьох установ та фінансових організацій у всьому світі, які зробили відкритий доступ до публікацій обов'язковими. На сайті доступний архів з 2016р. по 2018р. включно


 Open Syllabus Project

Проект Open Syllabus Project (OSP) - це спроба створити першу великомасштабну онлайн-базу навчальних програм університетського курсу в якості платформи для розробки нових дослідницьких, навчальних і адміністративних інструментів.


 OSTI

Energy Citations Database (ECD) - наукова база даних, що підтримується U.S. Department of Energy, Office of Scientific & Technical Information. Містить понад 2,3 млн. бібліографічних записів і понад 193 тис. електронних документів з 1943 р. OVID

9 спеціалізованих баз даних на спільній платформі OvidSP: INSPEC - реферативна база з різних галузей природничих наук; ICONDA - будівництво; ECONLIT - економіка; MathSci - математика; Wilson Social Sciences Abstracts - соціальні науки; Wilson Humanities Abstracts - гуманітарні науки; Wilson Business Abstracts - економіка; Wilson Art - мистецтво; Wilson Applied Science & Technology - прикладні науки та технології. Щомісяця надається доступ до однієї з тематичних колекцій. Колекція змінюється в перший робочий день кожного місяця.


 Oxford Academic:Journals

Oxford Journals публікує журнали високоякісні наукові журнали і поширюють ці дослідження до максимально широкої аудиторії.


 Oxford Scholarship

Електронна бібліотека забезпечує доступ до повних текстів більше ніж 10000 наукових робіт з 20 предметних галузей, що охоплюють гуманітарні науки, соціальні науки, медицину та право.


 PAGEPress Publications

PAGEPress є науковим видавцем Open Access, керованою командою, яка розробляє служби для міжнародного наукового співтовариства з 1992 року. На сайті Open Access Scientific Journals публікуються результати наукових досліджень на основі відкритого доступу, з метою поширення академічних знань.


 Paperity

Перший мульти-дисциплінарний агрегатор усіх наукових журналів та праць, які знаходяться у відкритому доступі.


 Phys.org

На сайті надається вільний доступ до статей з фізико-технічних, математичних, хімічних і біологічних наук. Міститься архів з липня 2004 р.


 Polona

Проект онлайн-бібліотека Polona дає всім бажаючим можливість познайомитися з зібраннями Національної бібліотеки та інших культурних інститутів Польщі.


 Polska Biblioteka Internetowa

Польська Інтернет бібліотека (PBI - Polska Biblioteka Internetowa) є основою для створення польських освітніх та культурних ресурсів Інтернету.


 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

PNAS є одним з найбільш цитованих і комплексних міждисциплінарних наукових журналів світу, який щорічно публікує понад 3800 науково-дослідних робіт: передові дослідження, статті, новини науки, коментарі, відгуки, перспективи, колоквіуми, документи з біологічних, фізичних та соціальних наук.


 Project Gutenberg Australia

Проект Гутенберг Австралія забезпечує безкоштовний доступ до повних текстів книг, авторські права на які закінчилися або автори дали згоду на їх безкоштовне розміщення з некомерційною метою. Всього представлено більше 3700 найменувань.


 RefSeek

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.


 Registry of Open Access Repositories

Міжнародний реєстр репозиторіїв відкритого доступу - це публічно доступні архіви наукових, дослідницьких і освітніх організацій з багатьох країн світу, в яких члени спільноти розміщують свої опубліковані та підготовлені до друку статті та інші матеріали науково-дослідної та науково-організаційної діяльності.


 Registry of Research Data Repositories

Мультидисциплінарний реєстр re3data.org, що дозволяє легко ідентифікувати репозитарії, визначити їх функціональні можливості та ступінь відкритості. Кожен зареєстрований архів отримує набір інформативних іконок.


 Repository at Odessa I. Mechnikov National University

Електронний архів-репозиторій Одеського національного університету iмені І. І. Мечникова надає вільний доступ до наукових публікацій викладачів і співробітників, матеріалів доповідей та конференцій, статей з періодичних видань ОНУ, зокрема з фізико-технічних і математичних наук, геонаук.


 ROAD

Каталог наукових ресурсів відкритого доступу. Scholarpedia

Вільно доступна онлайн-енциклопедія, яка, на відміну від Вікіпедії, містить довідкові матеріали, які отримали наукову експертну оцінку.


 Science Publishing Group

Science Publishing Group є незалежним міжнародним видавцем і налічує понад110 видань відкритого доступу, що охоплюють широке коло наукових дисциплін. До редакційної групи входять провідні міжнародні дослідники з 175 країн. Ресурс займається публікацією спеціального ряду питань і доповідей конференцій в суміжних областях; видає книги, які охоплюють різні галузі науки, техніки і медицини і т.д., більшість з яких є також відкритого доступу.


 ScienceResearch.com

Наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.


 Scientific Research Publishing

SCIRP є академічним видавцем журналів відкритого доступу. Він також видає академічні книги і праці конференцій. Заснований в 2007 році. На 2017 рік має в своєму активі більше 200 журналів відкритого типу в областях науки, техніки і медицини.


 SciGuide

SciGuide – електронний навігатор відкритих наукових електронних веб-ресурсів.


 Springer

На сайті надається доступ до мільйонів наукових документів з журналів, книг, серій, протоколів та довідкових видань видавництва Springer. SumDU Repository

Електронний архів Сумського державного університету наповнюється науковими публікаціями працівників та студентів, статтями з наукових журналів, навчально-методичними розробками.


 Taylor & Francis Group

Міжнародне книжкове видавництво - є одним з підрозділів британської компанії Informa. Спеціалізується на публікації академічної літератури та наукових журналів. Taylor & Francis щорічно публікує понад 1800 нових книг і 1000 журналів. Видавництво публікує тематичні журнали, які включають сільськогосподарські, хімічні, освітні, інженерні, геологічні, юридичні, математичні, медицині і соціальні науки.

 Teacher Reference Center

Teacher Reference Center - 260 найбільш популярних освітніх, в т. ч. адміністративних професійних журналів, періодики та книжок для вчителів і бібліотекарів від EBSCO.


 Technology.org

Огляди та аналітичні статті з фізико-технічних і математичних, а також економічних наук (37 284 статей).


 The DART-Europe E-theses Portal

Портал відкритого доступу до тез та дисертацій науковців Європейського Союзу. Колекція нараховує понад 600 тис. документів з 581 університету 28 Європейських країн.


 The Directory of Open Access Repositories

DOAR - довідник репозиторіїв відкритого доступу. DOAR надає комплексний і авторитетний список інституціональних архівів науково-дослідних документів з богатьох країн світу та забезпечує доступ до них. Користувачі сервісу зможуть проаналізувати репозиторії по місцю розташування, типу, матеріалу.


 The European Library

Європейська бібліотека (англ. The European Library, TEL) - веб-портал, точка доступу до бібліографічних та повнотекстових ресурсів 48 національних бібліотек Європи.


 The Royal Society Published

На сайті надається доступ до онлайн-архіву журналів Королівського Наукового товариства, який налічує близько 60 тисяч наукових робіт.


 The Scientific Electronic Library Online (SciELO)

Наукова електронна бібліотека дає можливість користуватися колекціями наукових журналів, книг з Бразилії та інших країн Латинської Америки, Карибського басейну, Португалії та Іспанії. Понад 1200 журналів та 573,500 статей станом на 2016 рік.


 Trove

Проект Національної бібліотеки Австралії. Пошукова система Trove забезпечує доступ до більш ніж 90 млн. одиниць зберігання, отриманих із понад 1000 бібліотек і культурних установ по всій країні.


 U.S. PTO

U.S. Patent and Trademark Office - патенти США за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification.


 Universum - научные журналы

Рецензовані щомісячні російськомовні електронні наукові журнали з різних галузей знань у вільному доступі. Журнали Universum орієнтовані на викладачів вузів, наукових співробітників і фахівців в різних областях науки.


 Wiley Online Library

Wiley Online Library є міжнародною науково-технічною, медичною та гуманітарною науково-видавничою базою наукових ресурсів. Ресурс публікує близько 1500 рецензованих журналів і більше 1500 нових книг на рік у друкованому та електронному вигляді, а також бази даних, довідники та лабораторні протоколи. Wiley Online Library є міждисциплінарного колекцію Інтернет-ресурсів, що охоплюють медичні, фізичні, суспільні і гуманітарні науки.


 World Digital Library

Міжнародна цифрова бібліотека створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. Бібліотека представляє в Інтернеті багатство, різноманітність та внесок всіх світових культур у загальнолюдську спадщину: рукописи, карти, рідкісні книги, нотні партитури, звукозаписи, фільми, фотографії, креслення та інші матеріали.


 World Library of Science

Динамічний інтерактивний ресурс, що має на меті забезпечити доступ до найактуальнішої наукової інформації та освітніх ресурсів. Безкоштовно пропонує студентам і викладачам університетів, науковим працівникам високоякісні наукові матеріали, бібліотеку статей, книжок, а також цифрових інструментів, які підтримують створення Інтернет-спільнот.


 World Scientific

Сайт видавництва World Scientific - провідного міжнародного видавця в галузі науки, техніки і медицини. Надається доступ до повних текстів видань документів для зареєстрованих користувачів. World Wide Science

World Wide Science – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.


 Zetoc

Zetoc - служба моніторингу та пошуку глобальних дослідницьких публікацій, надає доступ до сумісного електронного каталогу Британської бібліотеки (ETOC). В Бд більш ніж 30 000 журналів і понад 52 мільйонів статей і документів конференцій і охоплює кожен предмет в науці, техніці, медицині, бізнесі, юриспруденції, фінансах, мистецтві та гуманітарних науках з 1993 року по теперішній час і оновлюється щодня.


 Агрегатор научных разработок (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Базы данных ИНИОН

На сайті представлений комплекс бібліографічних баз даних з гуманітарної тематики Інституту наукової інформації з суспільних наук (ІНІСН), які ведуться з початку 1980-хх рр. В бази даних включаються анотовані описи книг та статей з журналів та збірників, які надійшли до Фундаментальної бібліотеки інституту, на 140 мовах.


 Библиотека ImWerden

Бібліотека містить підбірку авторських читань своїх творів в аудіо та відеоформатах. У розділі «XXI століття» публікуються тексти перевірені редактором та надіслані авторами для публікації.


 Бібліографічні покажчики (Державна бібліотека України для юнацтва)

Бібліотека України для юнацтва випустила серію бібліографічних покажчиків з різної тематики. Переглянути їх можна у форматі PDF та DOC. Бібліографічні покажчики (Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)

На сайті наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в розділі "Видання бібліотеки" представлені бібліографічні покажчики в електронному вигляді з різної тематики.


 Бібліографічні покажчики (НБ НУК)

Бібліографічні покажчики на сайті Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.


 Бібліографічні ресурси (НБУВ)

Бібліографічні ресурси на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліографічні списки

На сайті наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в розділі "Видання бібліотеки" представлені рекомендаційні бібліографічні списки літератури з різної тематики, підготовлені довідково-бібліографічним відділом Бібліотеки.


 Бібліографічні списки (МБІЦ ім. Ярослава Мудрого)

Бібліографічні списки видань з різних галузей знань на сайті Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого.


 Бібліографічні списки та покажчики (Наукова бібліотека ЗНТУ)

Бібліографічні списки та покажчики на сайті Наукової бібліотеки Запорізького національного технічного університету.


 Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)

На сайті представлена Велика Радянська Енциклопедія, яка містить інформацію з різних галузей знань: від мистецтва і культури до науки та техніки. Велика кількість статей присвячена біографіям відомих радянських та іноземних діячів.


 В помощь научным сотрудникам (Библиотека Одесского Национального Медицинского Университета)

На сайті бібліотеки Одеського Національного Медичного університету зібрані правила оформлення списку літератури, а також корисні ресурси Інтернет на допомогу науковим працівникам.

 Вестник Российской Академии Наук

«Вісник РАН» - щомісячний науковий журнал Російської академії наук. На платформі eLIBRARY.RU відкритий доступ до поточних номерів журналу «Вісник РАН» для членів Академії і до всіх загальноакадемічних журналів під маркою РАН для академій наук країн СНД (МААН).


 Вестник фонда фундаментальных исследований (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Видавництво "Грамота"

Ресурс видавництва "Грамота" є засновником і видавцем трьох наукових журналів: «Альманах современной науки и образования», «Филологические науки. Вопросы теории и практики», «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики», що є щомісячними виданнями. В Архіві у вільному доступі представлено 20886 наукових статей за різними спеціальностями.


 Видавництво "Знання". Видавництво "Медицина".

Видавництво сучасних підручників, навчальних посібників та практикумів для вузів і загальноосвітніх шкіл. ВИНИТИ РАН

На сайті Всеросійського інституту наукової і технічної інформації надається доступ до "Реферативно-бібліографічної політематичної база даних" (28 тематичних фрагментів та 217 розділів), "Електронного каталогу науково-технічної літератури", "Бази данних основних періодичних видань". Віртуальні виставки (НТБ НУ "Львівська політехніка")

Віртуальні виставки видань на сайті Науково-технічної бібліотеки Національного Університету “Львівська Політехніка”. Вопросы современной науки и практики

Науковий журнал університету ім. В.І.Вернадського. Основні рубрики: Науки про Землю; Проблеми ноосфери. Біологія; Екологія; Біонанотехнології; Математичне моделювання; Чисельні методи; Системний аналіз; Автоматизоване управління; Обробка інформації; Програмні комплекси; Техніка та технології та ін. Доступний повнотекстовий PDF архів з 2005 р.Алфавитный список авторов (2005-2011 гг.) (doc-файл) Алфавитный список авторов (2012-2013 гг.) (doc-файл) . Доклады Национальной академии наук Беларуси (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Еврика

Відкритий електронний проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали природничого характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв.


 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Розділ інформаційної системи "Библиотека" містить більше ніж 17000 навчально-методичних матеріалів. Поле "Поиск" надає можливість знайти електронні копії підручників з різних галузей знань.


 Електронна бібліотека (НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Електронна бібліотека повнотекстових видань від Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


 Електронна бібліотека info-library

На сайті представлено електронну бібліотеку книжкових видань та наукових статей з різних галузей наук.


 Електронна бібліотека Житомирського державного університету

Електронний репозиторій Житомирського державного університету.


 Електронна бібліотека України "ELibUkr-OA"

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів та інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.


 Електронний архів Житомирського державного технологічного університету

eZTUIR – електронний архів Житомирського державного технологічного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.


 Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету

Електронний архів Приазовського державного технічного університету накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, магістрантів, аспірантів та студентів університету.


 Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Електронний репозиторій вільного доступу, в якому розміщені матеріали науковців НУ "Львівська політехніка".


 Електронний репозиторій Сумського НАУ

Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки університету.


 Електронні літописи (Книжкова палата України)

На веб-сайті Книжкової палати України представлені електронні літописи книг, авторефератів дисертацій, журнальних статей, газетних статей, нот, образотворчих видань, картографічних видань, рецензій.


 Електронні посібники ВНТУ

На сайті надається вільний доступ до електронних копій навчальної літератури з різних галузей знань.


Енергозбереження

Основна мета проекту - це розповсюдження інформації про світові енергозберігаючі технології. На сайті охоплені увагою всі сфери діяльності людства від будівництва до виробництва металів, побудови "розумного"житла та розробки гібридних авто.


 Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов

Міжнародне видання, яке спеціалізується на публікації наукових статтей з різних галузей знань. На сайті розміщенний архів.


 Идеи и идеалы

Сайт наукового журналу "Идеи и идеалы", який публікує дослідження з шести наукових спеціальностей: філософії, економіки, соціології, культурології, мистецтвознавства та педагогіки. Журнал призначений для науковців, викладачів та спеціалістів-практиків, студентів відповідних спеціальностей, для всіх, хто цікавиться новими підходами, напрямками та ідеями в соціально-гуманітарній сфері. На сайті надається доступ до архіву номерів журналу з 2009 р.


 Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України містить автореферати, дисертації, підрічники, наукові статті.


 Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету ElarKhNU

Електронний архів Хмельницького національного університету накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Інтернет-архів Нобелевської премії

На сайті розміщена інформація про Нобелевську премію та її переможців у всіх категоріях.

 Каталог сайтов периодических изданий ( на порталі Library.ru)

Анотований Інтернет-каталог сайтів періодичних видань (журналів, газет, альманахів тощо), як тих, що видаються в друкованому вигляді, так і існуючих тільки в електронному вигляді. Містить насамперед адреси сайтів періодичних видань, що мають повнотекстові архіви. Багато сайтів мають архіви, що включають тільки зміст періодичного видання або анотації / реферати опублікованих статей.
 Каталог–агрегатор «СНГ: инновации» (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 КиберЛенинка

Наукова електронна бібліотека відкритого доступу до наукових публікацій та навчальних матеріалів в електронному вигляді.


 Книжкові виставки (МБІЦ ім. Ярослава Мудрого)

Електронні виставки видань з різних галузей знань на сайті Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого.


 Мир энциклопедий

На довідково-освітньому сайті зібрано та систематизовано енциклопедичні та псевдоенциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, енциклопедичні довідники), які доступні через мережу Інтернет.


 Моя Наука

Міжнародний мережевий політематичний журнал, де спеціалісти різних галузей знань можуть публікувати свої статті, захищаючи її авторським правом.


 Навука (Веды) (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Наука и инновации (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Наука и техника

На сайті представлена електронна бібліотека науково-популярних статей у рубриках: людина та суспільство, освіта, наука, наукові гіпотези, історія науки тощо; інформація про нобелівських лауреатів; електронний архів науково-популярних журналів ("Природа", "Наука и жизнь", "Природа и жизнь", "Техника - молодежи"); електронні версії рідкісних книг тощо.


 Научная периодика НАН Беларуси(online-доступ)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Научная электронная библиотека "КиберЛенинка "

КіберЛенінка - це наукова електронна бібліотека відкритого доступу, основними завданнями якої є популяризація науки та наукової діяльності, громадський контроль якості наукових публікацій, розвиток міждисциплінарних досліджень.


 Научное Наследие России

Політематична електронна бібліотека надає публічний доступ до наукових праць відомих російських і зарубіжних вчених і дослідників, які працювали на території Росії.


 Наші видання (Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського)

На сайті Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського у розділі "Наші видання" представлені бібліографічні покажчики та рекомендаційні бібліографічні списки літератури різної тематики в електронному вигляді.


 Не Художественная Литература

На сайті представлено каталог посилань на електронні копії документів у форматах DJVU та PDF з математики, фізики, хімії, біології, медицини, техніки, історії тощо.


 Ноосфера

"Ноосфера" - відкритий науковий інтернет-журнал, присвячений фізико-технічним, хімічним, біологічним і соціальним наукам.


 Палеонтология - аммониты, динозавры и другие окаменелости

На порталі публікуються палеонтологічні новини, інформація про події та відкриття у галузі палеонтології.


 Рекомендаційні бібліографічні покажчики (Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова)

На сайті Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова представлені бібліографічні покажчики в електронному вигляді різної тематики.


 Рекомендуемая литература

На сайті "Аспирант Украины" представлений бібліографічний список літератури для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників.


 Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету

Репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.


 Репозиторий Тверского государственного технического университета

На сайті доступний пошук за датою, УДК, організацією.


 Сіверянський літопис

Офіційний сайт всеукраїнського наукового журналу "Сіверянський літопис". На сторінках журналу публікуються статті з археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, філософії, економіки та багатьох інших галузей знань. Публікуються також історичні документи з необхідними науковими коментарями. На сайті представлений архів номерів за 1995 р., 2003, 2005-2015 р.р.


 Словари и энциклопедии на Академике

На сайті представлені словники та енциклопедії з різних галузей знань у відкритому доступі. Для покращення навігації по сайту надається алфавітний покажчик.


 Тематичні бібліографічні списки відділу довідково-бібліографічного обслуговування (НБУВ)

Тематичні бібліографічні списки, представлені відділом довідково-бібліографічного обслуговування на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


 Украинская цифровая библиотека

На сайті представлені електронні копії книг з різної тематики.


 Центр наукових публікацій

Сайт містить колекцію збірників наукових праць, які були видані під егідою Центру наукових публікацій.


 Цифровий архів Національного університету "Острозька академія"

Електронний архів Національного університету "Острозька академія" накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Цифровий репозиторій Харьківського національного університету міського господарства імені А. Н. Бекетова.


 Электронная библиотека Marco Binetti

Електронна бібліотека Marco Binetti вміщує публікації оригінальних досліджень переважно з християнства, а також зразки художньої творчості сучасних авторів. Крім того, на сайті публікуються нові переклади текстів, що мають історичну, культурну, наукову або релігійну значимість.


 Электронная библиотека "Веда"

Електронна студентська бібліотека "Веда" надає доступ до текстів авторефератів українських дисертацій, змістів та анотацій російських і українських дисертацій, каталогу навчальних книг із змістом до кожної книги з можливістю безкоштовної доставки їх окремих сторінок з освітньою метою.


 Электронная библиотека ГрГУ

Електронна бібліотека освітньої установи "Гродненський державний університет імені Янки Купали" (Республіка Білорусь) надає відкритий доступ до ресурсів університету: до метаданих документів з фонду наукової бібліотеки та до повних текстів публікацій авторів університету.


 Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс

Електронна факсимільна бібліотека. Представлені книги, видані в Росії в XIX - на початку ХХ століття, перш за все історичні, праці російських філософів, енциклопедії, збірки документів, мапи, фотографії тощо.


 Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Естественные и технические науки

Журнал включений в базу даних "Російський індекс наукового цитування" (РІНЦ). Тематика журналу:біологічні науки, науки про Землю, сільськогосподарські науки, медичні та фармацевтичні науки, хімічні науки, фізико-математичні науки, технічні науки, інформатика, обчислювальна техніка та управління, будівництво та архітектура, енергетика. Цільова аудиторія журналу: учні (студенти, магістранти, аспіранти) і співробітники вищих і середньоспеціальних навчальних закладів; співробітники наукових установ та інші зацікавлені особи.