Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГЕОНАУКИ)

 CEEMaR

Central and Eastern European Marine Repository - тематичний цифровий репозиторій, який надає доступ до праць, що охоплюють теми солоного та прісного середовища морів Східної та Центральної Європи.


 Earth and Ocean Sciences (Science.gov)

Англомовні безкоштовні бази даних з геонаук з серверу наукової інформації США (Science. gov ).


 Earth Sciences (HighWire)

Наукові статті з геонаук Американського наукового архіву Hindawi Publishing Corporation, які складаються з таких підтем: екологічна геологія, геохімія, геологічний Час, геоморфологія, геофізика, лимнологія, морська геологія, мінералогія тощо.


 Encyclopedia of Earth

Електронний довідник про Землю, її природні середовища та їх взаємодію з суспільством. Наповнюється вченими, викладачами, фахівцями-практиками та іншими експертами. Контент корисний для студентів, викладачів, науковців, фахівців та широкого загалу.


 Geograf.com.ua

Навчальний Інтернет-ресурс з географії. Містить матеріали з суспільної та фізичної географії, довідкову інформацію по країнах світу, географічну бібліотеку (наукові статті, статистичні збірники, географічна періодика, монографії тощо) та словник.


 Geography (EZB)

Наукові статті з географічних наук електронної бібліотеки журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представленні у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників. Загальна кількість на 2014 р. - 1030 записів.


 Geological Society of America Today

На сайті розміщено щомісячний електронний журнал Geological Society of America Today. У вільному доступі повнотекстові публікації з геологічних наук (архів з 1998).


 Geophysics (PNAS)

Наукові статті з прикладних геофізичних наук у вільному доступі надані порталом Національної академії наук Сполучених Штатів Америки.


 Geoscience News and Information

Інтернет – видання з геонаук. На сайті розміщена у вільному доступі інформація та новини з галузі, колекція карт світу та США.


 Geosciences (EZB)

Електронна бібліотека журналів з наук про Землю при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представлені у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників.


 IBSS Institutional Repository

Institute of Biology of the Southern Seas E-Repository - електронні колекції книг, дисертацій, наукових звітів, препринтів, статей, зображень та ін. з питань дослідження південних морів.


 Indian Academy of Sciences

На сайті Індійської академії наук надається вільний доступ до повних текстів журналів в PDF форматі. Окрім журналів доступний архів запитань з раніше опублікованих праць, а також аудіо та відео, лекції, семінари, курси з підвищення кваліфікації.


 IOPscience

На сайті IOPscience представлені книги та статті журналів з фізичних наук та наук про Землю. Матеріали на сайті знаходяться як у вільному доступі (тези доповідей, окремі статті та розділи книг), так і в обмеженому (лише для користувачів з підпискою, з можливістю збереження та використання матеріалів для наукових досліджень).


 National Climate Change and Wildlife Science Center

Сайт Національного наукового центру змін клімату і дикої природи, який забезпечує інструментами та інформацією, необхідними для розробки і запуску стратегій управління, спрямованих на вплив змін клімату на рибу, диких тварин та середовища їх проживання.


 Nature Publishing Group

Nature Publishing Group - журнал з фізичних, хімічних, біологічних, медичних та геонаук у відкритому доступі. На платній основі можна придбати будь-яку статтю з архіву номерів.


 NII GeoEcoMP

Інформаційний портал "Науково-дослідного інституту геолого-екологічного моніторингу та прогнозування" надає доступ до матеріалів геологічних досліджень і спостережень на території України, геофотомузею (більше 1000 фото геологічних та природних об'єктів і матеріалів експедицій), даних моніторингу, наукових публікацій.


 The Geological Society of America

Сайт Геологічної спілки Америки забезпечує доступ до данних, які необхідні для розробки та вивчення геонаук вченими у всіх секторах: академічних, урядових, ділових та промислових.


 The Open Geography Journal (Bentham Open)

На сайті представлено Географічний журнал відкритого доступу.


 The Open Geology Journal (Bentham Open)

Геологічний журнал відкритого доступу (The Open Geology Journal) публікує рецензовані наукові статті, огляди, листи та питання з усіх областей даної наук. І він є надійним джерелом актуальної інформації про події в сфері геології.


 Water: Science and Issues

Англомовна онлайн-енциклопедія статей про воду.


 Геологическая библиотека

На сайті розміщено спеціалізована література для геологів, студентів-геологів: книги, карти по геології, палеонтології, геохімії, мінералогії.


 Геологический портал GeoKniga

Інтернет-портал спеціалізованої літератури для геологів, студентів та зацікавлених осіб. Надається доступ до електронних копій книг з геології, геологічних мап, спеціалізованих матеріалів з геології, палеонтології, геохімії, мінералогії тощо.


 Геологія і геофізика в сфері наукових досліджень (НБУВ)

Книжкова виставка "Геологія і геофізика в сфері наукових досліджень" підготовлена Відділом комплексного науково-інформаційного забезпечення наукових установ Академмістечка НБУВ. Геофизический журнал

Науковий журнал Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. Має статус міжнародного. Журнал висвітлює нові дані теоретичних та експериментальних геофізичних досліджень, матеріали щодо закономірностей розподілу різних фізичних полів Землі, питання комплексного вивчення глибинної будови літосфери, сучасні дослідження з геодинаміки та прогнозу землетрусів тощо. Доступний архів журналу з2000р.


 Геохімія та рудоутворення

Журнал розглядає питання з геохімії, петрології, рудоутворення, пошукової геохімії та геохімії навколишнього середовища. Архів журналу з 2010 р. Виходить до 2 разів на рік. Горная энциклопедия

На сайті представлена онлайн-версія гірничої енциклопедії, випущеної видавництвом "БСЕ" в 1984-1990 рр., яка містить статті з геології корисних копалин, про гірські породи і мінерали, по техніці та технології розвідки, про охорону надр, біографічні статті.


 Журнал "Екологія та ноосферологія"

На сайті представлено перший екологічний журнал України, що висвітлює актуальні проблеми екології та ноосферології, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я і життя людини. Номери журналу в архіві з 2002 р. доступні у повнотекстовому варіанті (pdf-формат).


 Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту геологічних наук Національної академії наук України - провідної геологічної установи України з фундаментальних і прикладних розробок за більшістю основних наукових напрямів наук про Землю. Мінералогічний журнал

Журнал висвітлює питання з мінералогії, біомінералогії, геохронології, пошукової та екологічної геохімії, петрології, рудоутворення, мінерологічних і геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин. Архів журналу з 2010 р. Періодичність - 4 рази на рік.


 Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України.


 Національний антарктичний науковий центр

Сайт Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України.


 Національний атлас України (електронні карти)

Інтерактивні карти електронного Національного Атласу України. Подано 19 вибіркових карт з шести блоків електронного Атласу.


 Пошукова та екологічна геохімія

Журнал висвітлює питання з пошукової та екологічної геохімії. Архів журналу представлено з 2010р. Промислова екологія

Сайт створений спільнотою фахівців-екологів. Вміщує реферати, матеріали конференцій, статті по екології, новини, аналітичні статті, екологічне законодавство тощо.


 Українська гірнича енциклопедія

На сайті представлена енциклопедія мінеральних ресурсів та добувної промисловості країн, які володіють запасами корисних копалин, передовою технологією їх видобування і переробки, а також країн, які розглядаються як перспективні в плані видобутку і переробки комплексу або окремих видів мінеральної сировини.


 Український антарктичний журнал

Наукове видання Українського антарктичного центру, присвячене дослідженням вітчизняних науковців в Антарктиці. Архів публікацій з 2003 року.


 Український географічний журнал

Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні здобутки з географії та картографії. Публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Також вміщує розділ про відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку географічних подій та інформацію про здобутки особистостей. Представлено архів журналу з 2011 р.