Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 Cambridge History of English and American Literature

Онлайн-версія енциклопедії "Історія літератури Англії та Америки" (видання Кембриджського університету 1907-1921 рр. в 18 томах). Охоплення документів від античності до початку 20 століття. Сайт представлений англійською мовою.


 Electronic Library of Ukrainian Literature

На сайті представлена електронна бібліотека, яка забезпечує вільний і безкоштовний доступ до текстів української літератури.


 Encyclopedia Mythica

На сайті розміщена Інтернет-енциклопедія з міфології, фольклору та релігії. Розділ "Міфологія" поділений на шість географічних регіонів: Африка, Америка, Азія, Європа, Близький Схід і Океанія. Розділ з фольклору містить легенди про короля Артура, захоплюючі казки з багатьох країн.


 eScriptorium

На сайті розміщений архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти, що підтримується Центральною науковою бібліотекою Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


 Internet Encyclopedia of Ukraine

Джерело інформації англійською мовою про Україну, її історію, людей, суспільство, економіку, географію та культурну спадщину.


 Read Print

На сайті представлена бібліотека повнотекстових електронних версій літературних творів в режимі онлайн.


 Superlinguist.ru

Сайт superlinguist.ru - це електронна бібліотека з лінгвістики (мовознавства) і мовам світу. Електронна бібліотека створена як єдина інформаційна база лінгвістичної спрямованості і адресована науковцям-лінгвістам, спеціалістам-філологам, студентам і аспірантам мовних факультетів, школярам і абітурієнтам, які вступають в мовні вузи або на мовні факультети. На сайті електронної бібліотеки superlinguist.ru ви можете завантажити безкоштовно та без реєстрації книги.


 The Literary Encyclopedia

Англомовна літературна онлайн-енциклопедія публікує біографії письменників, наукові описи текстів, написаних цими авторами, описові і критичні есе з літературних та культурно-історичних питань.


 Архів журналу "Мовознавство" (Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України)

На даному сайті надано повнотекстовий доступ до архіву журналу "Мовознавство". Також виставлені індивідуальні монографії співробітників інституту та повнотекстові словники з мовознавства.


 Бібліотека (Інститут Івана Франка НАН України)

На сайті Інституту Івана Франка НАН України представлений розділ "Бібліотека", в якому подана бібліографія фондів Інституту.


 Бібліотека (Інститут мовознавства О. О. Потебні НАН України)

Бібліотека, яка розміщена на сайті Інституту мовознавства О. О. Потебні НАН України, вміщує монографії співробітників Інституту.


 Видання бібліотеки ( Харківська Державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка )

На сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка представлені матеріали наукових конференцій, монографії, бібліографічні покажчики, методичні посібники, консультації, інформаційні видання тощо. Видання бібліотеки (Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва)

На сайті представлені видання бібліотеки: бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури, експрес-інформація про нові надходження. Видання готуються згідно запитів користувачів і спрямовані для педагогічних працівників з метою удосконалення організації навчально-виховного процесу.


 Видання бібліотеки (Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка)

На сайті бібліотеки представлені бібліографічні покажчики в електронному вигляді з літературознавства.


 Видання наукової Полтавської бібліотеки (Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського)

На сайті представлені видання бібліотеки: рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, путівники.


 Видання філологічного факультету (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На сайті представлені повнотекстові періодичні наукові праці, видані філологічним факультетом ЛНУ ім. Івана Франка. Також наданий бібліографічний опис монографій, збірників наукових праць, підручників і посібників з тематики літературознавства. Відкритий гуманітарний архів «Антропос»

АНТРОПОС - це відкритий електронний проект Центру гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв.


 Віртуальні виставки (НБ ДНУ ім. Олеся Гончара)

Віртуальні виставки на сайті Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.


 Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

На сайті представлений науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Журнал орієнтується на проблеми, пов’язані з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.


 Всесвітній словник української, білоруської та російської мов

На сайті представленні словники відмінків, синонімів з української, білоруської та російської мови. В подальшому планується залучення інших мов.


 Електронна бібліотека (Інститут журналістики)

На сайті пропонується широкій громаді наукові й літературно-художні видання Інституту, а також науковий і творчий доробок викладачів і студентів.


 Електронна бібліотека (Інститут української мови НАН України)

На сайті Інституту української мови НАН України розміщена електронна бібліотека. Розділи : Журнал "Українська мова", Журнал "Культура слова", Лексикографічний бюлетень, Термінологічний вісник, Студії з ономастики та етимології, Серія книг "Не все сплива рікою часу", Індивідуальні й колективні монографії, Матеріали конференцій та збірники наукових праць.


 Електронний архів Українського католицького університету ErUCU

Електронний архів Українського католицького університету ErUCU включає в себе публікації (та ін. матеріали) викладачів, співробітників, аспірантів та студентів УКУ наукового, освітнього та навчально-методичного характеру. Серед них — статті з наукових журналів, матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, студентські роботи, дисертації та автореферати, презентації, звіти та ін.


 Журнал МОВОЗНАВСТВО

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.


 Журнальный зал

Літературний інтернет-проект, який представляє діяльність російських літературно-художніх та гуманітарних журналів, що виходять в Росії і за кордоном. Сайт розрахований на широкий загал.


 Избранная библиография

На сайті "Мир Шекспира" представлена вибрана бібліографія про Шекспіра та його творчість.


 Культура мови на щодень

Інформаційно-довідкова система "Культура мови на щодень" розроблена співробітниками Інституту української мови НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, містить матеріали науково-популярного видання «Культура слова», опубліковані впродовж 30 років (від 1967 до 2007 р.) у 70 випусках.


 Літературна Україна

На сайті представлена "Літературна Україна" - найстаріша газета письменників України. Надається доступ до архіву видань за 2011-2012 рр.


 Мова – духовне багатство народу (НБУВ)

Книжкова виставка "Мова – духовне багатство народу", присвячена Міжнародному дню рідної мови. На виставці представлено словники, довідники, енциклопедії, галузеві видання з української мови, видання, присвячені синтаксису, правопису, фразеологізмам, орфографії, видання з української літературної мови, також представлені твори деяких письменників, роздуми над подальшим розвитком рідної мови. Наукові видання Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України)

На сайті Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України викладені видання співробітників Інституту : Бюлетені, Монографії, Наукові збірники, Онлайн публікації, Наукові публікації Інституту філології

У розділі "Наукові публікації Інституту філології" ви можете отримати повнотекстовий доступ до електронних наукових публікацій видань Інституту філології (збірники наукових праць, монографії, посібники та підручники викладачів ІФ).


 Николаев литературный

На сайті представлений міжнародний літературно-художній інтернет-журнал письменників Росії, України, Канади, Ізраїлю й низки інших країн, які народилися у Миколаєві.


 Слово і час

Сайт журналу "Слово і час", який друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін - культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін. Надається доступ до архіву номерів з 2006 р.


 Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014 (НБУВ)

Роботою Відділу національної бібліографії НБУВ є бібліографічна шевченкіана, якою Бібліотека займається від часу свого створення. У 2014 році вийшов бібліографічний покажчик "Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014" (Київ, 2014) та підготовлено бібліографічне дослідження Л. В. Бєляєвої та І. Д. Войченко ""Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", присвячені 200-літньому ювілею з дня народження поета.


 Українська мова

«Українська мова» - це науково-теоретичний журнал Інституту української мови HAH України. Мета журналу - публіку­вати вагомі статті про функціонування української мови в суспільстві, висвітлювати теоретичні проблеми граматики, лексикології, термінології, стилістики, фонетики, історії української мови, взаємозв'язки літературної мови й діалектів, мовної культури, українського правопису, мовної ситуації в Украї­ні, а також актуальні питання методології мовознавства.


 Українська мова. Культура. Стиль.

Книжкова виставка "Українська мова. Культура. Стиль" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Филологические науки. Вопросы теории и практики

Филологические науки. Вопросы теории и практики - це рецензований науковий журнал, в якому публікуються статті з філології та питань викладання мови та літератури. Входить до Переліку провідних періодичних видань ВАК.


 Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)

Репозитарій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів і співробітників НПУ ім. М. Драгоманова, науково-методичну літературу, статті наукової періодики НПУ.


 Філологічні трактати

На сайті розміщений науковий журнал "Філологічні трактати", який висвітлює проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації, творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства. З 1994, до 2009 виходив під назвою “Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія”.


 Чтиво

На сайті представлена збірка творів з української та зарубіжної літератури за шкільною програмою для 5-12 класів. Повні та скорочені версії творів (згідно шкільної програми). Фільми, зняті за літературними творами.


 Шевченківська енциклопедія

Eлектронна версія “Шевченківської енциклопедії” у чотирьох томах.