Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 Algebra and Discrete Mathematics

На сайті представлений математичний науковий журнал "Алгебра і дискретна математика", який видає Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка. Представлений архів журнала з 2002 року.


 AMS Publications

На сайті представлені публікації Американського математичного товариства у вільному доступі (книги, журнали, реферати та огляди з вищої математики).
 Ciencias e tecnologia

Науковий інтернет-журнал з фізико-технічних і математичних, а також хімічних і біологічних наук у вільному доступі. Окрім статей корисним буде розділ інструментів, де розміщено: Науковий онлайн калькулятор; Перетворювач префіксів міжнародної системи одиниць (SI); Перетворювач одиниць температури, за Кельвіном, За Цельсієм, по Фаренгейту та Реомюру; калькулятор розрахунків в періодичній системі хімічних елементів.


 e-Print ArXive

На сайті представлений Лос-Аламоський архів електронних публікацій. Колекція копій статей по фізиці, математиці, нелінійній динамиці, комп'ютерних науках. Містить пошукову систему по тематичних розділах.


 Electronic Math Journals

На сайті представлений електронний архів журналів з математики відкритого доступу, складений Університетом Берклі.


 EULER search engine

Портал з математики надає доступ до баз даних Бібліотеки голландського національного дослідницького центру з математики та інформатики, математичного холдингу бібліотеці університету Флоренції, науковому електронному архіву з математики (ERAM) 1886 - 1942, німецької спеціальної бібліотечної колекції з математики та ін.


 Math-Net.Ru

Російський математичний портал Math-Net.Ru містить повнотекстовий архів математичних журналів РАН (102 од.).


 Mathematical Association of America (MAA)

Інтернет бюлетень і веб-сайт математичної асоціації Америки.


 Mathematical Equations - EqWorld

Міжнародний науково-освітній сайт містить інформацію про різні класи звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь з частинними похідними, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь та інших математичних рівнянь. Наведені таблиці точних рішень, описані методи розв'язання рівнянь. Сайт також містить навчальну фізико-математичну бібліотеку, в яку автори можуть додавати свої книги і дисертації, а також форум для запитань і дискусій.


 Mathematics (Electronic Journals Library)

Публікації з математики електронної бібліотеки журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представленні у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників. Загальна кількість на 2014 р. - 1966 записів.


 Mathematics (HighWire)

Наукові статті з математики Американського наукового архіву Hindawi Publishing Corporation за такими підтемами: алгебра, прикладна математика, геометрія, теорія чисел, топологія. Доступні як в безкоштовному, так і в платному перегляді.


 Mathematics (PNAS)

Наукові статті у вільному доступі з математичних наук надані порталом Національної академії наук Сполучених Штатів Америки у вільному доступі.


 Mathesis

Архів книг з фізико-математичних наук Одеського видавництва "Mathesis" з 1904 по 1925 рік.


 MFAT

На сайті розміщений архів номерів щоквартального журналу Інституту математики НАН України з 1995 року, що публікує оригінальні рецензованих статті та огляди по загальним методам і прийомам функціонального аналізу та топології з особливим акцентом на додатках до сучасної математичної фізики. NYJM

На сайті представлений рецензований науковий журнал з математичних наук з відкритим доступом.


 SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications)

Архів номерів журналу (з 2005 р.) Інституту математики Національної акдемії наук України. The Open Mathematics Journal (Bentham Open)

Математичний журнал відкритого доступу (The Open Mathematics Journal) публікує рецензовані наукові статті, огляди, листи та питання з усіх областей даної науки. Він є надійним джерелом актуальної інформації про події математичної наукової спільноти.


 Theory of Stochastic Processes

На сайті надається доступ до архіву номерів журналу (з 2005 р.) Інституту математики Національної академії наук України. Transactions of the AMS

На сайті у вільному доступі представлено щомісячний математичний журнал, який публікується Американським математичним товариством з 1900 року.


 Wolfram MathWorld

Онлайн енциклопедія математичних понять з посиланнями на наукові статті.


 zbMATH

Електронна база даних "ZBMATH - The database Zentralblatt MATH", метою якої є збір, систематизація, публікація та розповсюдження бібліографічних даних та рефератів книг і статей, присвячених всім розділам математики та її додаткам в інформатиці, механіці і фізиці. Библиотека. Математика

На сайті представлена невелика бібліотека з математики, яка надає доступ до електронних копій книг, виданих в СРСР. Доповнюється сучасними новинними статтями.


 Буковинський математичний журнал

Сайт "Буковинського математичного журналу" - періодичного наукового видання, що видається з 2013 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Публікує оригінальні статті англійською та українською мовами з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного моделювання та обчислювальних методів. Статті представлені у форматі PDF.


 Вестникъ Опытной Физики и Элементарной Математики 1886-1917

Електронна версія науково-популярного журналу "Вестникъ Опытной Физики и Элементарной Математики" , який заклав традиції жанру в літературі російською мовою. З 1886 по 1917 рік було опубліковано 674 випусків В.О.Ф.Е.М.


 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Електронний архів журналів (Math-Net.Ru)

Поряд з інформацією про російські наукові періодичні видання з математичних наук представлені їх електронні архіви. Доступ до зібраної в архівах інформації вільний. Доступ до повних текстів статей диференційований.


 Журнал математической физики, анализа, геометрии

.Офіційний сайт видання "Журнал математической физики, анализа, геометрии". Видається з 1994року. Періодичність видання - 4 рази на рік. До липня 2005 року журнал виходив під назвою"Математическая физика, анализ, геометрия". Входить до бази даних SCOPUS з 2008 року. Надається доступ до архіву номерів журналу в електронному форматі з 1994 р. включно.


 Золотий переріз і сучасна математична гармонія (НБУВ)

Книжкова виставка "Золотий переріз і сучасна математична гармонія" підготовлена Відділом комплексного науково-інформаційного забезпечення наукових установ Академмістечка НБУВ. Каталог бібліотеки Інституту математики Національної академії наук України

На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розміщений каталог бібліотеки Інституту математики Національної академії наук України.


 Квант

На сайті представлено архів випусків журналу з 1970 р., випусків "Бібліотечки "Квант"" та іншої литератури з математики та фізики.


 Математичні науки (НБУВ)

Книжкова виставка "Математичні науки" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Наукові вісті НТУУ "КПІ"

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування тощо.


 Нелінійні коливання

Сайт міжнародного математичного журналу "Нелінійні коливання", який було засновано в 1998 р. Видається Інститутом математики Національної Академії наук України.


 Прикладная дискретная математика

На сайті представлений науковий російський журнал "Прикладна дискретна математика". Тематика журналу охоплює наступні напрямки: теоретичні основи прикладної дискретної математики, математичні методи криптографії, математичні методи стеганографії тощо.


 Таврический Вестник Информатики и Математики

На сайті представлене фахове видання, яке знайомить з оригінальними та оглядовими статтями з теоретичної та прикладної інформатики та математики. Надається вільний доступ у PDF форматі до архіву номерів з 2002 р. Проблематика- висвітлення питань теоретичної і прикладної інформатики і математики по следуючим тематичним разділам: функціональний аналіз і його додатки; інтегральні, дифференційні рівняння и динамічні системи; нелінійний аналіз і його застосування; спектральні і еволюційні задачі математичної фізики; теорія лінійних операторів; математичні проблеми гідродинаміки; математичне моделирование; дискретна оптимізація; математична логіка, теорія алгоритмів и теорія складності обчислень; математичні моделі і методи прогнозування.


 Труды БГТУ

На сайті журналу БГТУ (Белоруського державного технологічного університету) у вільному доступі знаходиться архів номерів з лісового господарства та деревообробної промисловості, видавничої справи та поліграфії, фізико-математичних наук і математики, хімічної технології, тощо. Архів номерів з 2011 по 2017р. включно.


 Український математичний журнал НАН України

Сайт "Українського математичного журналу", який публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій. Розрахований на наукових працівників - математиків і механіків, а також на викладачів вузів і студентів старших курсів математичних факультетів. На сайті представлений архів номерів з 1966 року.


 Фізико-математична освіта

Сайт наукового журналу "Фізико-математична освіта", засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. На сайті ви ознайомитесь з архівом номерів та публікацій статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.


 Центральный экономико-математический институт РАН

Анотований список публікацій інституту, анотована бібліографія з широкого кола економічних проблем, профільний каталог та ін.