Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ХІМІЧНІ НАУКИ

 ABC Chemistry

Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії та біохімії англійською мовою. Архів поділений на 2 частини, одна частина – журнали, повні тексти, які постійно доступні в Інтернеті, інша частина – тестовий доступ та журнали, які тимчасово знаходяться у вільному доступі. Окремо представлено список журналів російською мовою.


 Beilstein Journal of Organic Chemistry

На сайті надається вільний доступ до міжнародного рецензованого журналу, який публікує наукові статті з усіх аспектів органічної хімії.


 Biopolymers and Cell

Сайт мультидисциплінарного журналу, який публікує роботи з дослідження структури і функції біомолекул, присвячені розробкам у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, результати досягнень в області біоорганічної хімії і біології пептидів, які застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.


 ChemCYS

На сайті представлена інформація для хіміків. Розміщена інформація допомагає в організації наукових конференцій та щорічних олімпіад з хімії.

 Chemical Search Engine

Пошукова система по хімічних ресурсах.


 Chemistry and Pharmacology (EZB)

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Публікації з питань хімії та фармакології.


 Chemistry Central

Архів наукової хімічної літератури, що забезпечує вільний доступ до повнотекстових статей.


 Chemistry World

Інтернет ресурс Королівського Хімічного співтовариства. Інформація - у вільному доступі, за передплатою або з оплатою за перегляд.


 Chemnet

Електронна бібліотека сайту "Chemnet" містить фонд публікацій, підготовлених для інформаційного забезпечення навчальних курсів з хімії для студентів та аспірантів хімічного та інших факультетів МГУ, а також абітурієнтів та учнів середньої школи.


 Ciencias e tecnologia

Науковий інтернет-журнал з фізико-технічних і математичних, а також хімічних і біологічних наук у вільному доступі. Окрім статей корисним буде розділ інструментів, де розміщено: Науковий онлайн калькулятор; Перетворювач префіксів міжнародної системи одиниць (SI); Перетворювач одиниць температури, за Кельвіном, За Цельсієм, по Фаренгейту та Реомюру; калькулятор розрахунків в періодичній системі хімічних елементів.


 Indian Academy of Sciences

На сайті Індійської академії наук надається вільний доступ до повних текстів журналів в PDF форматі. Окрім журналів доступний архів запитань з раніше опублікованих праць, а також аудіо та відео, лекції, семінари, курси з підвищення кваліфікації.


 Materials today

Сайт співтовариства Materials Today, яке займається створенням та обміном наукових знань і досвіду. Підтримується Elsevier та публікує рецензовані і галузеві журнали, організовує наукові конференції, трансляції освітніх вебінарів тощо. Зареєстровані користувачі отримують доступ до всіх ексклюзивних коментарів, інтерв'ю та навчальних семінарів (вебінарів), останніх новин на актуальні теми про сучасні матеріали, а також інформації про новітнє обладнання і події в науковому світі.

 Nature Publishing Group

Nature Publishing Group - журнал з фізичних, хімічних, біологічних, медичних та геонаук у відкритому доступі. На платній основі можна придбати будь-яку статтю з архіву номерів.


 PANTELEIMON. Medical and Biological Databases

База даних публікацій, періодичних друкованих видань, авторефератів дисертацій та установ, закладів, організацій медико-біологічного, хіміко-фармацевтичного та хімічного напрямку. pirohimic

На сайті надається доступ до повних текстів електронних копій більш ніж сотні видань з хімічної та пірохімічної тематики.


 The Open Analytical Chemistry Journal (Bentham Open)

На сайті надається доступ до статей журналу з аналітичної хімії.


 The Open Organic Chemistry Journal (Bentham Open)

На сайті надається доступ до статей журналу з органічної хімії.


 The Ukrainian Biochemical Journal

На сайті представлений Український біохімічний журнал (Інститут біохімії ім. О.В. Пал­ладіна НАН України). Журнал систематично публікує оглядові статті практично з усіх біохімічних проблем, розроблення яких насамкінець сформувало біохімію як основоположну серед біологічних наук, які досліджують живу матерію.


 ximia.org

Портал містить довідкову інформацію з хімії (більше ніж 10 000 термінів) у розділах: органічна хімія, неорганічна хімія, біологічна хімія, наочна та токсилогічна хімія.


 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук (наукова періодика НАН Білорусі)

Центральна наукова бібліотека ім.Я.Коласа НАН Білорусі пропонує скористатися можливістю доступу до електронного архіву наукових періодичних видань, засновником яких є Національна академія наук Білорусі. Електронний архів включає номери періодичних видань з 2009 року по 2015 рік.


 Журнал "Фізика і хімія твердого тіла"

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" Прикарпатського Національного Університету імені Василя Стефаника, публікується з 2000 року українською та англійською мовами і виходить 4 рази на рік. Внесений до міжнародної бібліографічної та реферативної бази даних Ulrichsweb - Global Serials Directory. Статті журналу мають оглядовий характер і присвячені питанням фізики і хімії твердого тіла.


 Журнали з хімії і хімічної технології (НБУВ)

Віртуальна виставка журналів з хімії і хімічної технології, представлених у фондах Залу іноземних періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Монографії (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)

На сайті Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України у розділі "Наукова діяльність" представлена бібліографія монографій, виданих співробітниками Інституту.


 Наукоємні технології

Проблематика журналу у галузі технічних наук: експлуатація повітряного транспорту, авіаційна хіммотологія, інформаційно-комунікаційні системи та мережі, інформаційна безпека, системи управління, транспортні системи, екологія та у галузі природничих наук: фізика, хімія.


 Тонкие химические технологии

Науково-технічний журнал "Тонкие химические технологии" до [2006-2017]. «Вісник МИТХТ» публікує результати експериментальних і теоретичних досліджень у вигляді повнотекстових статей, коротких повідомлень, а також авторські огляди та прогнозно-аналітичні статті з актуальних питань хімічної технології та суміжних наук. Матеріали можуть представлятися російською або англійською мовами і видаються на мові оригіналу. Всі рукописи приймаються до друку на підставі результатів їх рецензування. У вільному доступі архів з 2006р-2017р.


 Успехи в химии и химической технологии

Журнал є сучасним основним періодичним виданням. Специфічною особливістю часопису є його широкий профіль, що дозволяє відображати матеріали з хімії та хімічної технології російською мовою. У вільному доступі можна ознайомитися з 3025 статтями, з 2007р по 2017р. включно.


 Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Науковий збірник "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" публікує статті з проблеми екології, хімічної інженерії, ресурсо- та енергозбереження, хімічного, нафтопереробного, полімерного й силікатного машинобудування. На сайті розміщено інформацію про журнал, анотації статтей.


 Электронная библиотека по химии

На сайті надається доступ до більше ніж 400 електронних копій книг з хімії та суміжних з нею дисциплін.


 Электронная библиотека по химии и технике

На сайті надається доступ до більше ніж 1100 книг з хіміі.